865.185

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Korok, gyerekek, nevelők

Szöveggyűjtemény/Egyetemi jegyzet

Előszó

Az olvasó szöveggyűjteményt tart a kezében. A Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszékén neveléstörténeti kurzus keretei közt dolgozzák fel a hallgatók a címben foglalt témakört. A történelmi... Tovább

Tartalom

Előszó 3
"AZ ÍRNOK MESTERSÉGET MEGUTÁLTAM" 5
A tábla házának fia 5
Komoróczy Géza: A tábla házának fiáról
„ALKALMAS A SZÓBELI TÖRVÉNY TANÍTÁSÁRA" 10
Chaim Potok: Javnei rabbik 10
„ELMONDOM HÁT, MIBEN ÁLLT HAJDAN AZ IFJÚSÁG NEVELÉSE" 12
Arisztophanész: Felhők (részlet) 12
Trencsényi- Waldapfel Imre a görög neveléselméletről 15
Quintilianus Szónoklattanából 18
„MÁR ÚJ SARJAT KÜLD A MAGASBÓL A FÖLDRE AZ ÉG" 24
Vergilius IV. eclogája 24
Augustinus (Szent Ágoston) Vallomásaiból 26
Feo Belcari: Játék Ábrahámról és Izsákról 33
Ómagyar Mária-siralom 38
„FOGADJ SZÓT, FIAM" 39
Aquinoi Szent Tamás: Előadások a Tízparancsolatról (részletek) 39
Szent István király intelmei Imre herceghez 39
Párbeszéd egy latin nyelvtankönyvből (XI. sz.) 40
Középkori latin nyelvkönyvek párbeszédei 41
Jeleníts István a középkori iskoláról 42
Mikor pedig e világnak... (dal a Carmina Burana c. gyűjteményből) 45
A HALÁL BÖLCSŐJE 46
Kaari Utrio: A halál bölcsője 46
„KERESZTESEK, LOVAGOK, HARCOSOK" 51
Tolnai Világtörténelme az V. kereszteshadjáratról 51
Ófrancia néprege Aucasin lovagról (részlet) 52
Földes Éva: Gyermekdalok a Tábor-hegyen 53
MESTEREK ÉS INASOK 57
A brassói íjvártócéh 1505. évi szabályzatából 57
Földes Éva: Az írástanítás mestere 58
„CONSIDERATE LA VOSTRA SEMENZA" 59
Janus Pannonius: Guarino da Verona dicsérete (részlet) 59
Francois Rabelais: Gargantua és Paritegruel (részlet) 61
Rotterdami Erasmus: A gyermekek neveléséről 65
Montaigne pedagógiai tanulmányaiból 71
„NÉMELLYEK AZ ASZTALNÁL ÜLNEK, ÉS ÍRNAK. A TANÍTÓ PEDIG MEG-IGAZÍTJA A HIBÁKAT" 76
Apáczai Csere János: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magvaroknál való barbár állapotuk okairól (részlet) 76
Comenius: Erkölcsi szabályok az ifjúság számára (részlet) 78
Comenius: részlet a Schola Ludus-ból 84
Comenius: A Vestibulum előszavából (részlet) 85
Comenius: A jól rendezett iskola törvénye (részlet) 87
„VIVANT CRAECI VIVANT ROMANI" 93
Mészáros István: Iskolai élet a XVII-XVIII. századi jezsuita, piarista, protestáns
középiskolákban 93
Iskoladrámák szinopszisai Varga Imre gyűjtésében 102
Durkheim, E: A jezsuita nevelésről 105
Tessedik Sámuel Önéletírásából 106
Az igali parókia krónikájából 107
Voltaire: Candide avagy az optimizmus (részlet) 111
„SZERESSÉTEK A GYERMEKKORT!" 112
Rousseau: Emil (részletek) 112
„EGY REMETE ESTI ÓRÁJA" 121
Zibolen Endre: Pestalozziról 121
Pestalozzi: Lénárd és Gertrúd (részlet) 123
Pestalozzi: Levél egy barátjához stansi tartózkodásáról (részletek) 127
Owen, R: Kísérlet New Lanarkban 129
Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első oskoláról Somogyban 131
"A GYEREKNEK FOLYTON EREZNIE KELL A FELNŐTT
FELSŐBBRENDŰSÉGÉT ÉS SAJÁT GYÁMOLTALANSÁGÁT" 132
J.F. Herbart: Pedagógiai előadások vázlata (részletek) 132
Szilágyi Ferenc: Iskolai életképek a XIX. század első feléből 138
Mosonyi Aliz: Pesten van egy iskola 148
Don Bosco: Miben áll a megelőző módszer és miért kell elsőbbségben részesíteni? 148
Dickens, Ch: Copperfield Dávid (részlet) 151
Dickens, Ch: Nehéz idők (részlet) 154
„TANÁR ÚR KÉREM..." 159
Kármán Mór - Waldapfel János: A tanítás technikája 159
Móricz Zsigmond: Érettségi anno 163
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány (részlet) 168
Karinthy Frigyes: A jó tanuló felel 173
Karinthy Frigyes: A rossz tanuló felel 174
Weöres Sándor: Glázer Ella 176
Móra Ferenc: A kalcinált szóda 178
Karinthy Frigyes: Pedagógia 181
„AZ AKTÍV ISKOLA LÉLEKTANA LÉNYEGÉBEN VÉVE NÉHÁNY ELEMI IGAZSÁGRA VEZETHETŐ VISSZA" 182
Key. Ellen: A Gyermek évszázada 182
Korczak, J.: A gyermekek jogairól 184
Freinet, C.: A gyerekek alapvető jogainak és szükségleteinek chartája 185
Baden Powell: A fiú 191
Claparóde. E.: Az aktív iskola lélektana 193
Montessori, M: A nevelés ..forrásai" 194
Nádai Pál: Az angol iskola magvar szemmel 196
Nagy László: A remete-munkaiskola Brüsszelben 197
„MINDKÉT TERV AZONBAN A KORLÁTLAN LEHETŐSÉGEKET NYÚJTÓ FORRADALOM ÚTJÁN VALÓSULT MEG... „ 206
Csehov, A.P.: A tokbabújt ember (részlet) 206
Blonszkij P.P.: Életem (részletek) 208
Sackij T.Sz.: Az első kísérleti állomás 215
Makarenko A.Sz.: Tapasztalataim (részlet) 220
„A pedológiai ferdítésekről az oktatásügyi népbiztosságok rendszerében" 224
„HOGYAN VISZONYULHAT A NEVELŐ ÉS A NÖVENDÉK
EGYMÁSHOZ?" 227
Steiner Rudolf: Nevelőművészet 227
Karácsony Sándor: A reform előfeltételei 237
Domokos Lászlóné: A szabad beszélgetés 240
Freinet, C.: A Modern Iskola technikája 242
Kástner E.: Beszéd az első osztályosokhoz a tanév kezdete alkalmából 242
Karácsony Sándor: A nyolcéves háború (részlet) 244
Korczak. J.: Az internátus (részletek) 245
„BIZTON VEHETJÜK, HOGY MIRE 2000-ET ÍRUNK, MINDEN ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT GYERMEK FOLYÉKONYAN OLVAS
KÓTÁT. NEM NAGY VÍVMÁNY." 249
Vajthó László: Az irodalom megszerettetése 249
Kodály Zoltán: Zenei köznevelés 250
Kodály Zoltán: 100 éves terv 252
Németh László: A tanügy rendezése (részlet) 254
Mérei Ferenc: Demokrácia az iskolában (részlet) 261
„FÉNYES MAJD FAGYOS SZELEK" 263
Trencsényi Imre visszaemlékezése 263
Demény Olló visszaemlékezése 264
Ratkó József önéletrajzi Írásából 265
Az Úttörő Köztársaságról 265
A Gaudiopolisz dokumentumaiból 265
Horváth Teri visszaemlékezéséből 267
Darvas József : Bundás Ferkó 267
Pető Sándor Győrffy-kollégista levele 270
Lázár György: A magyar neveléstudomány feladatai a szocialista építésben (részletek)
Szabó István: Szerelmesfilm (filmforgatókönyv részlete) 273
"EPER ÉS VÉR" 274
A. S. Neill: Summerhill 274
Robert Merle: Üvegfal mögött (részlet) 280
Kokas Klára: Amerikában tanítottam (részlet) 287
Moldova György: Kettősverseny hegedűre és Írógépre 290
Kocsis József: A felkészülés éve 296
Pőcze Gábor - Trencsényi László: Szolgáltatás reggeltől estig 298
Mihály Ottó: A radikális kritika főbb tételei 307
Kirkegaard, 0. L.: A vattamanó 316
Jókai Anna: Magyaróra 319
Konrád György: A látogató (részletek) 320
Kiss Anna: Bodzaiskola 325
Iszlai Zoltán: Tanóra 325
„A DIÁKNAK JOGA VAN..." 325
Diákjogi Charta (részletek) 325
Róheim Géza: Tjitipanga tjitipa 333
Bálint Alice: A gyermekszoba pszichológiája (részlet) 334
Faragó József: A felnőttéválás állomásai 336
Kiss Lajos: A libapásztor 338
KISLEXIKON 339
A szöveggyűjteményben előforduló jelesebb személyek, szerzők, iskolaalapítók 339
FELHASZNÁLT IRODALOM 342
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem