Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.496

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben (dedikált példány)

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A rendszerváltás után sokan úgy vélték hazánkban, hogy a korábbi években elért nyitottságunk és a szabadabb gazdasági gyakorlatunk a régió vezető országának a pozíciójára jelöl majd bennünket.... Tovább

Előszó

A rendszerváltás után sokan úgy vélték hazánkban, hogy a korábbi években elért nyitottságunk és a szabadabb gazdasági gyakorlatunk a régió vezető országának a pozíciójára jelöl majd bennünket. Sokáig abban a hitben éltünk, hogy a magyar pionírokat majd követi a régió többi országa. Ha valaki viszont nyitott szemmel járt és utazott az elmúlt években a régió többi országában, tapasztalhatta, hogy ők nem bennünket akarnak követni, hanem meg akarják előzni a magyarokat, és a saját nemzeti hagyományaik szerinti utat kívánják bejárni. Sajnos a második forgatókönyv lett a valóság.
Pontosan ez a tény ösztönzött bennünket arra, hogy a szűken vett szakterületünkön is bemutassuk a régió országaiban bekövetkezett igen jelentős fejlődést. Tesszük ezt azért is, hogy a szomszéd országokban terjeszkedő hazai vállalatok menedzserei és HR-szakemberei első kézből értesüljenek az ottani fejlődésről. Nincs okunk az elbizakodottságra még a jelentős előnnyel induló magyar HR esetében sem. Ha nem lépünk előre ezen a területen, akkor itt is elvesztjük a viszonylagos vezető pozíciónkat. Nincs okunk keseregni, tennünk kell a dolgunkat. Kitartó és kemény munkával újra elérhetjük, hogy ismét büszkén és felemelt fejjel látogathatunk a közelebbi és távolabbi szomszédainkhoz. Ehhez még az is szükséges, hogy ne a korábbi évek megszokott magyar felsőbbrendűségével közeledjünk szomszédainkhoz, hanem respektáljuk őket.
Régiónk országai a korábbi rendszer évtizedeiben közel hasonló történelmi átalakuláson mentek át, mint mi (White et al. 2003). Ha egy hazai vagy egy nemzetközi magyarországi vállalat arra szánja el magát, hogy a régiónkban terjeszkedjen, számolnia kell a nyelvi, a vallási és a történelmi hagyományokból fakadó igen jelentős kulturális különbségekkel. Tudatában kell lennünk annak, hogy nincs jó és rossz nemzeti kultúra, hanem csak különböző.
A kézikönyv egy kísérlet eredménye, kidolgozásában 30 szerző vett részt. Ebből adódóan könyv stílusa magán viseli a sokszínű szerzőgárda által használt nyelvezet sajátosságát.
A könyvben bemutatott országelemzések elkészítésekor nagymértékben támaszkodtunk az általunk koordinált „HR Kelet-Európában" c. kutatási program keretében készült tanulmányokra. Vissza

Fülszöveg

Számos publikáció foglalkozik átalakuló országok menedzsmentjével. De alig-alig van átfogó kiadvány a régió HR-gyakorlatáról. Ezért is ajánlom az önök figyelmébe ezt a könyvet.
Anton Barasic ügyvezető igazgató, Chronos Info, Zágráb (Horvátország)

A Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben hiánypótló mű, hiszen régiónkra vonatkozóan ilyen széles körű, első kézből származó adatok és információk ilyen tudományos igényességgel feldolgozva eddig nem álltak rendelkezésre a hazai humánmenedzsment szakirodalmában. A mű megjelenése az összehasonlító HRM fejlődésében jelentős mérföldkőnek számít, amely a kelet-európai országok sajátosságait mind a régió, mind a világ trendjeibe illesztve teszi érthetővé és megfoghatóvá. Ajánlom mindenkinek, aki a hazánk és régiónk emberierőforrás-menedzsmentjét részleteiben és összefüggéseiben kívánja megismerni.
Dr. Szemerédi Katalin személyügyi igazgató, ÉGIS Gyógyszergyár Nyrt.

A könyv nem csupán hiánypótló szerepe miatt... Tovább

Fülszöveg

Számos publikáció foglalkozik átalakuló országok menedzsmentjével. De alig-alig van átfogó kiadvány a régió HR-gyakorlatáról. Ezért is ajánlom az önök figyelmébe ezt a könyvet.
Anton Barasic ügyvezető igazgató, Chronos Info, Zágráb (Horvátország)

A Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben hiánypótló mű, hiszen régiónkra vonatkozóan ilyen széles körű, első kézből származó adatok és információk ilyen tudományos igényességgel feldolgozva eddig nem álltak rendelkezésre a hazai humánmenedzsment szakirodalmában. A mű megjelenése az összehasonlító HRM fejlődésében jelentős mérföldkőnek számít, amely a kelet-európai országok sajátosságait mind a régió, mind a világ trendjeibe illesztve teszi érthetővé és megfoghatóvá. Ajánlom mindenkinek, aki a hazánk és régiónk emberierőforrás-menedzsmentjét részleteiben és összefüggéseiben kívánja megismerni.
Dr. Szemerédi Katalin személyügyi igazgató, ÉGIS Gyógyszergyár Nyrt.

A könyv nem csupán hiánypótló szerepe miatt lesz „kötelező olvasmány" a humánerőforrásmenedzsment-szakemberek számára, hanem sokoldalú megközelítésével és elemzései megállapításainak a napi vezetői munkában történő hasznosíthatóságával is kitűnik, és szemléletet formál. Külön elismerés illeti a soknemzetiségű alkotógárda összefogását és az egységes, ugyanakkor az egyediséget is jót megvalósító szakmai eredményt.
Szügyi György vezérigazgató, Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Vissza

Tartalom

BEVEZETÉS 13
ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS TRENDEK ÉS TENDENCIÁK
1. Az emberierőforrás-menedzsment átalakulása a kelet-európai régióban (Dr. Poór József) 17
1.1 Bevezetés 17
1.2 A múlt 19
1.2.1 Más volt szocialista országok tapasztalatai 19
1.2.2 Hazai gyakorlat a szocializmusban 21
1.3 A rendszerváltás után 22
1.3.1 Más rendszerváltó országok gyakorlata 22
1.3.2 HR a rendszerváltás után hazánkban 26
1.4 Összefoglalás 27
2. Nemzetközi összehasonlító HRM (Karoliny Mártonné dr.) 30
2.1 A nemzetközi HRM három ága és a konvergencia-divergencia vita 30
2.2 A HRM-modellek és az összehasonlító HRM-vizsgálatok 34
2.3 Az összehasonlító HRM legújabb elméleti fejleményei és empirikus eredményei 36
2.4 Az összehasonlító HRM iránti igény kelet-közép-európai nézőpontból 39
2.5 Az elméleti modellek és az empíria kölcsönhatásai 41
2.6 Összefoglalás 42
3. Hasonlóságok és különbségek a kelet-európaiak üzleti kommunikációjában és kooperációjában (Dr. Borgulya Istvánné) 43
3.1 A kommunikáció nyelvi aspektusai: Kelet-Európa soknyelvűsége 44
3.2 Vallás és értékrend Kelet-Európában 46
3.2.1 Kelet-Európa vallásai 46
3.2.2 A kelet-európaiak értékrendje 47
3.3 Az emberek egymáshoz való viszonya 49
3.3.1 A bizalom kérdése 49
3.3.2 Az előítéletekről 51
3.3.3 Tapasztalatok a munka világában 53
3.4 A kommunikáció és az interakciók működése 5 8
3.5 Összefoglalás 61
4. Hasonlóságok és különbségek a kelet-európaiak vállalati kultúrájában (Jarjabka Ákos) 62
4.1 A kultúra szervezeti és nemzeti aspektusai 62
4.2 A nemzeti alapú szervezetikultúra-kutatások és eredményeik 65
4.2.1 A kelet-közép-európai kulturális térség 66
4.2.2 A GLOBE-kutatás eredményei 67
4.2.3 Hofstede modellje 73
4.2.4 Trompenaars modellje 81
4.3 Összefoglalás 85
MÁSODIK RÉSZ: HR-ORSZÁGTANULMÁNYOK
5. Az emberierőforrás-menedzsment helyzete és fejlődési tendenciái Bulgáriában
(Elizabeth Vatchkova - Musztyné Bátfai Boróka - Gyurkó Zsolt) 89
5.1 Néhány gazdasági jellemző Bulgáriában 90
5.2 A kulturális környezetről 90
5.3 H R B ulgáriában 91
5.3.1 A múlt 91
5.3.2 A HRM státusa és fejlődése 92
5.3.3 Stratégia és üzletpolitika 92
5.4 HR-funkciók 93
5.4.1 A toborzás és kiválasztás gyakorlata 93
5.4.1.1 A toborzás és kiválasztás törvény által biztosított háttere Bulgáriában 94
5.4.1.2 Rugalmas munkavállalói szerződések 94
5.4.2 Képzés és fejlesztés 95
5.4.3 Változásmenedzsment 96
5.4.4 Belső kommunikáció 96
5.4.5 Fizetések és juttatások 96
5.4.6 Társadalombiztosítási járulékok és adók 97
5.4.6.1 Munkaidő és szabadság 98
5.4.6.2 Külföldi munkavállalók 98
5.4.7 Kompetenciaalapú emberierőforrás-menedzsment és -fejlesztés 98
5.5 Nyugdíjrendszer 99
5.6 A HR jövete Bulgáriában 100
5.7 Összefoglalás 101
6. A HR a Cseh Köztársaságban (Josef Koubek) 102
6.1 Bevezető 102
6.2 A gazdasági-társadalmi helyzet 102
6.3 A HR a múltban 104
6.4 A HR befolyásoló tényezői a Cseh Köztársaságban 106
6.4.1 Trendek 106
6.4.2 Munkáltatók, szakszervezetek és a vállalati érdekegyeztetés 110
6.4.3 A munkaerőpiac 112
6.4.4 Jelentősebb törvényi rendelkezések 115
6.4.5 Az EU-tagság hatása az emberierőforrás-menedzsmentre 115
6.5 HR-trendek 116
6.5.1 AHR-funkció 116
6.5.2 Toborzás és kiválasztás 118
6.5.3 Teljesítménymenedzsment és ösztönzés 120
6.5.4 Tréning és személyzetfejlesztés 123
6.6 Nyugdíjrendszer 125
6.7 A HRM jövője 126
6.8 Összefoglalás 126
7. HR Észtországban (Ruthj Alas) 127
7.1 Bevezetés 127
7.2 Gazdasági-társadalmi helyzet 127
7.3 A HR a múltban 128
7.3.1 A második világháború előtt 128
7.3.2 Az adminisztratív személyügyi funkció időszaka (1945-1960) 128
7.3.3 1960-1970/80: az új korszak kezdete 129
7.3.4 1970/80-1980/91: a folytatás 130
7.4 HR-funkciók 131
7.4.1 1980/91-2000: A Személyügyi menedzsment korszaka 131
7.4.2 2000-2004: A HRM és az átállás időszaka 132
7.5 A nyugdíjrendszer 133
7.6AHRjövője Észtországban 134
7.7 Összefoglaló 134
8. Az emberierőforrás-menedzsment helyzete Horvátországban (Szlávicz Ágnes) 135
8.1 Bevezető 135
8.2 Gazdasági-társadalmi helyzet 136
8.3 Kultúra és értékek 138
8.4 A válság szorításában 140
8.5 Az emberierőforrás-menedzsment múltja Horvátországban 140
8.6 A HR-funkciók 142
8.6.1 Toborzás, kiválasztás 142
8.6.2 Fejlesztés, tréning 144
8.6.3 Teljesítmény menedzsment 147
8.6.4 Ösztönzés és juttatások Horvátországban 148
8.6.5 A nyugdíjrendszer 149
8.6.6 A HR jövője Horvátországban 150
8.7 Összefoglalás 151
9. HR Lengyelországban (Tadeusz Listwan - Marzena Stor) 153
9.1 Bevezetés 153
9.2 Gazdasági-társadalmi helyzet 154
9.2.1 Az átmeneten keresztül vezető út 154
9.2.2 A HRM környezeti tényezői 157
9.3 HR-trendek 161
9.3.1 Munkaerő-biztosítás 161
9.3.2 Bérezés és teljesítményértékelés 165
9.3.3 Képzés és személyzetfejlesztés 169
9.3.4 A nyugdíjrendszer 174
9.4 Összefoglalás 175
10. A HR hatékonysága Magyarországon (Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József) 176
10.1 Bevezetés 176
10.2 Gazdasági-társadalmi helyzet 176
10.3 A válság szorításában 177
10.4 A hazai HR fejlődése 179
10.5 A hazai HR nemzetközi összehasonlításban 180
10.6 Megállapítások a hazai HR helyzetéről a legutóbbi, nemzetközi hátterű vizsgálat alapján 181
10.7 A HR-funkció helye és szerepe a szervezetekben 182
10.8 Megoldások az emberierőforrás-menedzselés kulcsfunkcióiban 183
10.9 Nemzetközi összehasonlítások tükrében - a hazai közszolgálati HR 188
10.9.1 Általános trendek 188
10.9.2 Kiválasztás, személyzetbiztosítás 190
10.9.3 Képzés, továbbképzés 191
10.9.4 Javadalmazás 192
10.9.5 Teljesítményértékelés 192
10.9.6 Nyugdíjrendszer 194
10.10 Összefoglalás 195
11. Az orosz emberierőforrás-menedzsment tanulságai a 90-es évek vizsgálatai alapján
(Ruth, May - Carol Bormann, Young - Donna, Ledgerwood) 196
11.1 Bevezetés 196
11.2 A gazdasági-társadalmi helyzet 197
11.3 A HRM a múltban 198
11.4 A modern HR elterjedését befolyásoló tényezők 200
11.4.1 A szabadpiaci rendszerek komplexitásának alábecsülése 200
11.4.2 Elkötelezettség saját maguk vagy a szervezet iránt 201
11.4.3 Az elszámoltathatóság hiánya 202
11.4.4 Főnök-beosztott viszony 204
11.5 HR-funkciók 207
11.5.1 Javadalmazás és juttatások 207
11.5.2 Vezetőképzés és fejlesztés 209
11.5.3 Munkahelyi egészség és biztonság 209
11.5.4 Nyugdíjak 211
11.6 Összefoglalás 213
12. Az Emberierőforrás-menedzsment helyzete és fejlődési tendenciái Romániában (George Plesoianu - Tódor Mónika) 217
12.1 Bevezetés 217
12.2 Gazdasági-társadalmi helyzet 218
12.3 A válság szorításában 220
12.4 Makroszintű munkaügyi fejlődés és tendenciák 220
12.4.1 Munkanélküliség, foglalkoztatás 220
12.4.2 Adó és társadalombiztosítás 221
12.5 A női munkaerő helyzete 222
12.6 Kultúra és értékek 222
12.7 A romániai HR j ellemzői 223
12.7.1 Alapelvek 223
12.7.2 A munkaerőpiac - lokalizáció 223
12.8 HR-funkciók 224
12.8.1 Toborzási politika és gyakorlat 224
12.8.2 Fejlesztés és tréning 225
12.8.3 Javadalmazás és teljesítménymenedzsment 226
12.8.4 Szakszervezetek 229
12.8.5 Nyugdíjak 229
12.8.6 A HR jövője Romániában 230
12.9 Összefoglalás 230
13. Az emberierőforrás- menedzsment helyzete Szerbiában (Stangl Gizella - Szlávicz Ágnes) 232
13.1 Gazdasági-társadalmi helyzet 233
13.2 Kultúra és értékek 235
13.3 A válság szorításában 237
13.4 Az emberierőforrás-menedzsment múltja Szerbiában 237
13.5 HR-funkciók 240
13.5.1 Toborzás, kiválasztás 240
13.5.2 Fejlesztés, tréning 242
13.5.3 Teljesítménymenedzsment 243
13.5.4 Ösztönzés és juttatások Szerbiában 244
13.5.5 Az emberierőforrás-menedzsment gyakorlata a szerbiai közszférában 248
13.5.6 Nyugdíjak 249
13.5.7 A HR jövője Szerbiában 250
13.6 Összefoglalás 250
14. Emberierőforrás-menedzsment Szlovákiában egy közoktatási példa alapján (Katarina Liptáková - Szabó Ingrid) 252
14.1 Gazdasági-társadalmi helyzet 253
14.1.1 A politikai helyzet 253
14.1.2 Gazdasági jellemzők 253
14.1.3 Kulturális jellemzők 254
14.1.4 A válság szorításában 255
14.2 Az intézmény jellemzése 256
14.3 Az intézmény egyes HR-tevékenységeinek elemzése 257
14.3.1 Létszámtervezés 257
14.3.2 Teljesítményértékelés 258
14.3.3 Javadalmazás 259
14.3.4 Képzés, fejlesztés 260
14.3.5 Karriermenedzsment 261
14.3.6 Szakszervezeti viszonyok - kollektív szerződés 261
14.4 Összefoglalás 263
15. HR Szlovéniában (Ivan Svetlik - Andrej Kohont - Farkas Ferenc) 265
15.1 Bevezetés 265
15.2 Gazdasági-társadalmi helyzet 266
15.3 A HR a múltban 268
15.3.1 A második világháború előtt 268
15.3.2 Az adminisztratív személyügyi funkció időszaka (1945-1960) 268
15.3.3 1960-1970/80: az új korszak kezdete 269
15.3.4 1970/80-1980/91: a folytatás 270
15.4 HR-funkciók 272
15.4.1 1980/91-2000: a személyügyi menedzsment korszaka 272
15.4.2 2000-2004: a HRM és az átállás időszaka 274
15.4.3 Nyugdíjak 275
15.5 Összefoglalás 276
IRODALOM 279
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben (dedikált példány) Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben (dedikált példány) Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben (dedikált példány) Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben (dedikált példány) Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben (dedikált példány) Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben (dedikált példány)

A borító és a lapélek kissé foltosak.

Az előlapon az egyik szerkesztő, dr. Poór József névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
6.280 ,-Ft
31 pont kapható
Kosárba