Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Tudományos értesítő

1. szám/Az 1958-1962. években elfogadott doktori értekezések összefoglalói/Kézirat

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar
Kiadás helye: Gödöllő
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 262 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara doktori szigorlati munkájának ötéve (1958-1962)
Az 1958. évben elfogadott doktori értekezések összefoglalói
Állattenyésztéstani Tanszék
Czakó József: A csökkentett zsírtartalmú tej itatásának hatása a borjak növekedésére1
Sebestyén Gábor: A lapály marha tenyésztése Magyarországon2
Földműveléstani és Növénytermesztéstani Tanszék
Bencze József: Néhány mezőségi- és erdőtalaj fertőzöttsége gyommagvakkal3
Thurámszky Attila: A nagyüzemi szántóföldi dughagymatermesztés fejlesztésének vizsgálata a tájkörzetek és az új korszerű termesztési mód figyelembevételével5
Mikrobiológiai Tanszék
Vámos Rezső: Talajbiológiai folyamatok szerepe a rizs "Bruzone" betegségében és anyagcseréjében6
Virágh Árpád: Hazai alkalmazású herbicidek hatása mikroszkópikus gombákra8
Növényvédelemtani Tanszék
Bognár Sándor: A magyarországi szántóföldi talajokban élő drótférgek (Col., Elateridae) alaktani, rendszertani és ökológiai tulajdonságai, valamint az ellenük való védelem kérdéseinek vizsgálata9
Statisztikai és Számviteltani Tanszék
Udvari László: A kápolnásnyéki "Vörösmarty" termelőszövetkezet monográfiája11
Az 1959. évben elfogadott doktori értekezések összefoglalói
Agrárgazdaságtani Tanszék
Sághi Vilmos: A mezőgazdasági termékek felvásárlási- és árrendezésének fő kérdései az állami gazdaságban13
Állatbonc- és Élettani Tanszék
Munkácsi Ferenc: A vér egyes sajátságainak változása a lovak korosodásával13
Állattenésztéstani Tanszék
Barna József: A házinyúl (Oryetolagus cuniculusl.) zygotájának transzplontációja és az utódok biológiai vizsgálata15
Berek Géza: Összehasonlító vizsgálatok a süldők szabadszállásokban és istállókban való felnevelésére16
Bodó Lajos: Magyarország kecsketenyésztése18
Bögre János: A magyar lúd tojás- és májtermőképessége19
Csire Lajos: A fehér hússertések és a mangalicák hízlalás alatti fehérjeszükségletének fedezése a legjelentősebb hazai takarmányokkal21
Guba Sándor: Vizsgálatok a szarvasmarha tőgyének részarányosságáról, különös tekintettel a gépi fejés feltételeire23
Kiss István: A nemesített fehér magyar kacsa tojástermőképességének és növekedési erélyének vizsgálata23
Nagy Sándor: Az időszakos tejelésellenőrzés értékelése a természetkiválasztás szempontjából26
Németh Lajos: A juhhús termelés növelése, különös tekintettel az ürü bárányok gazdaságos hasznosítására28
Sándor István: Az elférő táplálás hatása a különböző keresztezésekből származó sertések hízékonyságára és vágóértékére28
Szabó András: Lehet-e hatása a környezeti tényezőknek a szarvasmarha ivarára?28
Szlameniczky István: A tojástermelés növelésének lehetőségei a magyar tyúktenyésztésben30
Váradi Jenő: Adatok az állatgazdaságok szarvasmarhahízlalásának átállításához a világ marhahústermelése és fogyasztása tükrében exportlehetőségeink jobb kielégítésére32
Vincze László: A mangalica sertés hasznosításának megjavítása hússertés kanokkal történő keresztezés útján, különös tekintettel a mangalica tartási szintjét meg nem haladó üzemi viszonyokra33
Földműveléstani és növénytermesztéstani Tanszék
Ács Antal: Nagyüzemi borsótermesztésünk korszerű kérdései35
Bagi József: A vetőmag- és takarmányborsótermesztés agrotechnikai, üzemi vonatkozásai, fejlesztési lehetőségei, valamint a nemesítés feladatai a fejérmegyei tájtermesztésben37
Bartos Lajos: Szántóföldi kultúrnövények állapotminősítése és mennyiségi termésbecslése Borsod megyében 1953-1956 években38
Bálint Sándor: A nagyüzemi gépesített silókukoricatermesztés agrotechnikai üzemi vonatkozásai, a fejlesztés lehetőségei, figyelemmel a különféle fajtákra, tenyészterületekre és a termesztési módszerekre41
Gergely István: Öntözéses rostlen-termesztéssel szerzett nagyüzemi tapasztalatok a tiszaszentimrei állami gazdaságban43
Gimesi Antal: Medicagó-fajok magvaival végzett kísérletek a keményhéjúság megszüntetésére43
Faragó Ferenc: Különféle kukoricatermesztési módszerek elemzése44
Fekete István: A felszín alatt csővezetékes öntözési eljárás és esőszerű öntözési módszer46
Király Zoltán: A fenol-fenoloxidáz rendszer szerepe a betegségellenállóságban47
Kiss Béla: A szójás sikló-kukorica nagyüzemi termesztése47
Koltay Árpád: A kapálás és a talajtakarás hatása a talaj különböző tulajdonságaira és a növényre49
Krakkai István: Különféle módszerekkel termesztett kukorica gyökérzetének vizsgálata50
Kükedi Endre: A szudáni cirokfüvek termesztése során alkalmazott korszerű agrotechnikai fejlesztésének lehetőségei és hatása az üzemre51
László Domonkos: A kukorica, mint a búza előveteménye53
Mészáros Ferenc: A komló termésmennyiségének növelése és a tobozminőség javítása53
Nagy Istvánné Molnár Ilona: A komlótermesztés agrotechnikai, üzemi vonatkozásai fejlesztésének lehetőségei55
Oroszi András: A nagyüzemi cukorrépatermesztés korszerű vetési és növényápolási módszereinek vizsgálata, figyelemmel a gomoly előkészítésére és a szemenkénti vetésre57
Pál István: Köztesnövények termesztésének lehetőségei a gödöllői ikersoros kukoricakultúrában57
Pásztor Károly: A vetésidő elemzése és a kukoricafajták termelésére gyakorolt hatása a debreceni lőszhát talajain59
Polgár Sándor: Rizs-műtrágyázási kísérletek61
Petrányi István: A fóti legelő gyepének javítása ökológiai vizsgálatok alapján63
Ravasz Tibor: Az őszi mélyszántás jelentősége homokos jellegű talajok téli vízraktározásában64
Unk János: Máktermesztés agrotechnikai-, üzemi vontakozásainak tanulmányozása, a fejlesztés lehetőségei, bulgáriai és hazai tapasztalatok alapján65
Növénynemesítéstani Tanszék
Bacsa Pál: A seprőcirok bugák rendellenes fejlődésének okai a nemesítés tükrében67
Belea Adonisz: Triticum fajhibrid genetikai elemzése, különös tekintettel a rokonsági viszonyokra és a fajhibridek gyakorlati értékére69
Bócsa Iván: Kísérletek a kender heterózis-nemesítésével71
Növényvédelemtani Tanszék
Kacsó András: A szántóföldi permetezésre és porpzásra alkalmas időszak elemzése72
Petróczi István: Dohányültetvényeink vírus betegségei, különös tekintettel néhány újabb vírusféleség hazai fellépésére és tüneteik változékonyságára74
Talajtani Tanszék
Keresztény Béla: Néhány északdunántúli talaj molibdéntartalmának és molibdénabszorpciójának vizsgálata75
Üzemtani Tanszék
Kádár Béla: Az öntözésre berendezett területek hasznosításának néhány üzemi kérdése a tiszalöki öntözőrendszerben77
Az 1960. évben elfogadott doktori értekezések összefoglalói
Állatbonc- és élettani Tanszék
Gertner Mihály László: Röntgenanatómiai vizsgálatok a sertés koponyáján, különös tekintettel a töröknyereg tájékára79
Állattenyésztéstani Tanszék
Fekete Tibor: A nemzedékváltás tenyésztési jelentősége és üteme a magyar tarka szarvasmarha nemesítésében80
Felleg János: Magyar tarka üszők kitőgyelés alatti tőgyméret változásainak és első laktációs termelésének összefüggése82
Kecskés Sándor: A tehenek életkorának befolyása a vemhesség idejére, utódaik fejlődésére és növekedésére84
Kovács József: A hazai bacon típusú fehér hússertések hízékonyságvizsgálatának legfőbb kérdései86
Mentler László: A takarmánypépesítés jelentősége és annak alkalmazása a sertés takarmányozásban87
Molnár József: Fajtakeresztezési kísérletek merinóval89
Monostori István: A csikók legelőhasznosítása91
Pacs István: Baromfiak gyorshizlalásának néhány módszere92
Szabó Pál: Bacon-süldők zsírosodási ütemének befolyása takarmányozás útján (Szénhidrát megvonás hatásának vizsgálata)94
Szajkó László: A mosonmagyaróvári térségben utódellenőrzésbe vont tehénállomány genetikai értékelése97
Földméréstani és Kulturtechnikai Tanszék
Joó Ottó: Öntözőtelepek belső berendezésének kialakítása99
Marjai Gyula: Öntözőtelepen belüli öntözőcsatornák vízveszteségének meghatározása és figyelembevétele100
Földműveléstani és Növénytermesztéstani Tanszék
Botos Lajos: Nagyüzemi napraforgótermesztésünk agrotechnikai- és üzemi vonatkozásainak tanulmányozása, figyelemmel a tájtermesztésre101
Ecker István: Összefüggés néhány műveleti növény gyökerének minősége és lobontásának gyorsasága között103
Ferkis József: A cukorrépatermesztés területi elhelyezése, értékelő elemzése Győr-Moson-Sopron megyében105
Kovács Géza: A nagyüzemi szójamagtermesztés gépesítési és üzemi vonatkozásai, valamint a korszerű fejlesztés lehetőségei106
Kovács Sándor: Nagyüzemi komlótermesztésünk agrotechnikai, üzemi vonatkozásai, fejlesztésének lehetőségei, valamint hatása az üzemre106
Kovács András: A vetésidő az elővetemény és a trágyázás hatása az őszi búza termésére108
Kurucz Gyula: Négyzetes-fészkes vetésű silókukorica termesztés lehetőségei a debreceni lőszháton110
Pavisa Ernő: A vetőburgonyatermesztés nagyüzemi módszerei a Bácsalmási Állami Gazdaság mezőségi vályog talajain111
Pósa Lajos: A gödöllői ikersoros kukoricatermesztés tenyészterület problémáinak vizsgálata112
Scheiber Viktor: Tarlóvetésű zöldtrágyázás nagyüzemi lehetőségeinek vizsgálata egyetemi tangazdaságainkban113
Sváb János: Kisparcellás és nagyüzemi szántóföldi kísérletek együttes alkalmazásának jelentősége, különös figyelemmel a mezőgazdasági növényfajták értékbírálatára115
Kémiai Tanszék
Filep György: Öntözővizek minőségi csoportosítása kémiai tulajdonságaik alapján116
Schinkné Horvay Magdolna: Mennyiségi arzénmeghatározások arzénmérgezés miatt kényszervágott és szubtoxikus arzénadagokkal kezelt állatok szöveteiben, különös tekintettel a hús fogyaszthatóságára118
Növénynemesítéstani Tanszék
Sváb Jánosné Teleki Judit: Adatok a sárgavirágú csillagfürt nemesítésének főbb kérdéseihez119
Statisztikai és Számviteltani Tanszék
Manczel Jenő: Szarvasmarhatenyésztésünk és takarmánytermelésünk jelenlegi helyzetének elemzése és a fejlesztés lehetőségei, különös tekintettel a táji eltérésekre121
Talajtani Tanszék
Dombóvári János: Adatok a tiszántúli öntözött talajok táplálóanyag forgalmához és műtrágyázásuk néhány kérdése124
Dvoracsek Miklós: A talaj szerkezete125
Géczy Gábor: A gyakorlati talajtérképezés újrendszerű talajismereti és talajhasznosítási térkép ismertetése és gyakorlati használhatósága127
Üzemtani Tanszék
Galicz Tibor: A nagyüzemi tojástermelés és csirkehústermelés néhány üzemszervezési kérdése128
Szalóczy Bálint: A hazai esőztető öntözőberendezések összehasonlító üzemi vizsgálata, és a gazdaságos üzemelésükre ható fontosabb tényezők129
Az 1961. évben elfogadott doktori értekezések összefoglalói
Agrárgazdaságtani Tanszék
Bodnár Miklós: A takarmánytermesztés és állattenyésztés helyzete Magyarországon, valamint egymásra gyakorolt kölcsönhatásuk főbb kérdéseinek gazdasági vizsgálata131
Sütő Kálmán: A jövedelmező gazdálkodás tényezőinek fejlődése az állami gazdaságokban131
Állattani Tanszék
Nagy Emil: A fogoly és fácán szerepe a biológiai növényvédelemben133
Széky Pál: A postembrionális növekedés morfogenezisének vizsgálata fontosabb tógazdasági halainkon135
Állattenyésztéstani Tanszék
Berek Gézáné Hauser Sarolta: Bundasűrűségvizsgálatok merinó jellegű juhfajtákon136
Ferencz Géza: A sertés törzskönyvi osztályértéke és tenyészértéke közötti összefüggés vizsgálata a kocák termelési eredményeinek ismétlődhetősége alapján137
Koplik Györgyné Kovács Éva: Pulykák szaporodóképességének vizsgálata140
Mihálka Tibor: Hízlalási kísérletek különbözőkorú merinó jellegű juhokkal140
Nyerges Ferenc: A kor előrehaladásával kapcsolatos vizsgálatok a magyartarka marha tejtermelésében140
Petrányi Béla: Sertéstípusok vizsgálata142
Rudnyánszky Antal: A sertéshízlalás alakulása Magyarországon napjainkig142
Földműveléstani és Növénytermesztéstani Tanszék
Barcák Zoltán: Különféle gyomirtó módszerek vizsgálata különböző termőhelyű természetes legelőkön142
Galgóczi József: A somkórótermesztés jelentősége Zagyva-Tarna völgyének viszonyai között144
Koplik György: A vetőmag minőségének hatása a lucernaállománysűrűségre és átlagtermésére145
Kovács Károly: Adatok a füvek virágzási ritmusához, különös tekintettel a mikroklimatológiai tényezőkre147
Kovács László: A földimogyoró (arachishypogea) hazai meghonosítása és agrotechnikája149
Lőrincz József: Vizsgálatok a kukorica trágyázásának fejlesztésére151
Kémiai Tanszék
Hídvégi László: Lucerna, vöröshere fehérjetartalomnövelési lehetőségének vizsgálata153
Pulay Gábor: Néhány fungicid vegyület hatásmechanizmusának és tejipari használhatóságának vizsgálata155
Növénynemesítéstani Tanszék
Bauer Ferenc: A "kecskeméti seprőcirok" fajta nemesítése157
Füredi János: A kukorica szervképződése és a termesztési tényezők hatása az egyedfejlődés folyamán158
Növénytani és Növényélettani Tanszék
Gondola István: A hazai gyapottermesztés ökológiai vonatkozásai159
Növényvédelmi Tanszék
Kondorosi György: A mocskospajor kártételének felmérése, kihatása az önköltségre és az üzemi védekezés megszervezése161
Szilvássy László: Összefoglaló ismeretek a hazai rizsföldek ízeltlábú kártevőiről163
Takarmányozás- és Tejgazdaságtani Tanszék
Bánkné Biró Anna: Külső tényezők hatása a lucerna ásványi anyagtartalmának alakulására és a takarmányozási értékére az 1955-57-es években163
Talajtani Tanszék
Juhász József: A tabi járás talajainak genetikai és agronómiai tulajdonságai a talajtermékenységének fokozása szempontjából164
Üzemtani Tanszék
Kiss Károly: A rizstermelés eredményességére ható tényezők vizsgálata166
Az 1962. évben elfogadott doktori értekezések összefoglalói
Agrárgazdaságtani Tanszék
Simka István: Az európai borpiac jelenlegi helyzete, a piaci viszonyok és a fogyasztási igények alakulása168
Szabó Ferenc: A közös és háztáji gazdaság kapcsolata szövetkezeteink jelenlegi fejlődési szakaszában169
Zoványi István: A felhalmozási alap és a fogyasztási alap összefüggései a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben171
Állattani Tanszék
Ernhaft József: Mennyiségi jellegeikben eltérő tyúkfajták és hibridjeik szakaszos növekedésének vizsgálata173
Molnár Gyula: A ponty (Cyprinus carpio L.) vérének kalcium és foszfor tartalma, különös tekintettel a hasvízkórra174
Állattenyésztéstani Tanszék
Török György: A magyar fésűsmerinó gyapjú rendementjának tájegységenkénti alakulása175
Veress László: Tőgynegyedek termelésének vizsgálata magyar tarka teheneken177
Wettstein Ferenc: A szimmentáli szarvasmarha fajta néhány hazai vérvonalának értékelése179
Földméréstani és Kultúrtechnikai Tanszék
Szalai György: Az esőztető öntözőberendezések kihasználását befolyásoló szélviszonyok a Magyar Alföldön179
Sziki Gusztáv: A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia hortobágyi üzemegységének hasznosítási és műszaki terve181
Varga Sándor: Az esőszerű öntözés és a természetes esők összehasonlító vizsgálata a hazai szórófejekkel végzett csapadékenergiamérések tükrében182
Földműveléstani és Növénytermesztéstani Tanszék
Balla Alajosné Kornis Hedvig: A tópanyagok (nitrogén, foszfor, kálium) változása a trágyázás hatására a kukorica és a tarcsai árpa növényekben183
Berkó János: A hibridkukorica vetőmagelőállítás és feldolgozás néhány kérdése Magyarországon183
Bóta László: Vöröshere termesztésünk korszerű fejlesztésének lehetőségei és Északi Dombvidék tájviszonyai között185
Fekszi István: A csillagfürt magtermesztés lehetőségei Szabolcs-Szatmár megyében186
Jónás Dezső: A kukoricatermesztés történelmi kialakulása és növénytermesztési vizsgálata néhány főbb kukoricatermesztő megyében187
Dr. Kádár Ödönné Papp Klára: Nagyüzemi szántóföldi fűszerpaprikatermesztésünk fejlesztése értékelő vizsgálata az összehasonlító műtrágyázási kísérletek figyelembevételével189
Kónya Kálmán: Néhány zöldtrágyanövény jelentősége a talajtermékenység növelésében gödöllői homoktalajon190
Kovács László: A korszerű ápolás és a kaszálási idő hatása a lucerna termésére, valamint az üzemre192
Nagy József: Silókukoricatermesztés vizsgálata különféle termesztési viszonyok között193
Réka Ferenc: Legelők értékelése, javításuk lehetőségei a Mosonmagyaróvári járásban194
Schummel József: A természetes gyepek termésnövelési lehetőségei műtrágyázással és mechanikai kezeléssel196
Simon Balázs: A gibberelin hatása a rostkender termésmennyiségére és -minőségére197
P. Szabó Gyula: A burgonyatermés növelésének lehetőségei Szabolcs-Szatmár megyében199
Tresser Pál: Az őszibúza helyes agrotechnikájának irányelvei és ápolása a szolnoki lőszhát talaj tájegységviszonyai között200
Ürge Károly: A legelő-trágyázás hatásának vizsgálata Hajdúhadházán201
Vinczeffy Imre: Veszprém megye gyepgazdálkodása és fejlesztésének lehetőségei203
Virányi Sándor: Az öntözés termelésiérték-fokozó hatása rostlen-termesztésre és az öntözés gazdaságossága204
Mikrobiológiai Tanszék
Buday Ferdinánd: Egy szikes talajból izolált Streptomyces törzs által termelt új antibiotikum206
Jánossy Gyuláné Borosa Gizella: A talajmikroorganizmusok, valamint egyéb tényezők szerepe a talaj foszfatáz aktivitásának kialakításában207
Török Gábor: Phytopathogén gombákra gátlóhatású Streptomycesek vizsgálata208
Növénynemesítéstani Tanszék
Balla László: A kukorica szaporodás-biológiájának egyes kérdései209
Viglási Pál: A nagytermőképességű külföldi búzafajták és azok hibridjeinek minőség vizsgálata211
Növénytani és Növényélettani Tanszék
Koltay Albert: Különböző trágyakezelésének növényállomány - változtató hatása szikesedő legelőn212
Précsényi István: Kvantitatív cönológiai vizsgálatok Festucetum vaginatae-ben. (Statisztikai módszerek alkalmazása a fitocönológiában)213
Radnóti István: Ökológiai tényezők hatása a szőlő anyagcsere folyamataira215
Növényvédelemtani Tanszék
Jávor István: Heterodera rostochiensis (Woll.) megtelepedésének lehetőségei Magyarországon215
Sándor Ferenc: Hajdú-Bihar megye legfontosabb növényvédelmi problémái218
Virág János: A cukorrépa vírusos sárgasága219
Statisztikai és Számviteltani Tanszék
Lőkös László: A takarmánytermelés gazdaságos szerkezete kialakításának lehetőségei a Hajdúszoboszlói Egyetemi Tangazdaságban az 1957-1959. évi takarmánygazdálkodás vizsgálata alapján221
Németi Lászlóné Domonkos Magda: A mezőgazdasági ikertermékek költségeinek és az általános költségek eloszlásának problémája223
Szitó Balázs: Mezőgazdasági kivitelünk alakulása különös tekintettel a felszabadulás utáni változásokra224
Tóth József: Az üzemi takarmánytermelés optimális szerkezetének meghatározása lineáris programozással225
Takarmányozás- és Tejgazdaságtani Tanszék
Balatoni Mihály: A juhtej összetételei és egyes tulajdonságai az újabb viszgálatok alapján227
Mikóczi Júlia: Nagyüzemi pecsenyekacsa előállítása228
Talajtani Tanszék
Dezső Imréné Szeifrid Erzsébet: Talajtani talajhasznosítási problémák a villány-siklósi hegyvidéken228
Nyiri László: Védekezés a talajerózió ellen sorközi barázdákkal230
Üzemtani Tanszék
Bukta Benjamin: A takarmánytermesztéssel összehangolt állatállomány kialakítása a termelőszövetkezetekben231
Burján Ambrus: A szántóföldi évelő takarmányok betakarításának üzemi vizsgálata233
Kuzmiák Miklós: Néhány talajerőgazdálkodási tényező hatékonyságának a vizsgálata234
Lelkes Béla: A szarvasmarhatenyésztés üzemen belüli elhelyezése236
Németh József: Balatoni üdülőtelepek hatása a környék mezőgazdasági üzemeinek termelésére238
Schuszter Zoltán: A gabona gépi betakarításának szervezése Hajdú-Bihar megye termelőszövetkezeteiben239
Székely József: A takarmánysilózás gazdaságosságának összehasonlító vizsgálata241
Szőke Molnár Lajos: A rizstermesztés üzemi problémái Magyarországon243
Tőzsér János: Az öntözéses termelés költség- és jövedelmezőségi vizsgálata a solti "Szikra" termelőszövetkezetben245
Névmutató247
Tartalomjegyzék251
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem