Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A filozófia alapjai

és történetének vázlata

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Egyházfórum Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 248 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN: 963-8156-11-2

Tartalom

A FILOZÓFIA TÁRGYA, NÉHÁNY JELLEGZETES PROBLÉMÁJA, FONTOSABB ALAPFOGALMAI ÉS RÉSZTERÜLETEI
Előszó11
"A ceruza nem más, mint elektronok őrült tánca"? avagy a létezőkről és a fogalmakról
A szubsztancia13
Anyag és forma14
A járulékok16
Elsődleges és másodlagos szubsztanciák16
Fajok és nemek. A kategóriák17
A létezők egyes szintjei között valóságos lényegi különbségek vannak19
Az ellentmondás elve20
Aktus és potencia21
Képzet és fogalom22
A meghatározás24
Nominalizmus és realizmus25
Szenzualizmus és innátizmus26
Ítélet és következtetés27
A logika, az ontológia és az ismeretelmélet28
"Csak az biztos, hogy semmi se biztos"? avagy a kételyről és a bizonyosságról
Ismereteink valóságalapja29
Igazság és sikeresség32
A józan ész33
Realizmus, szkepticizmus, idealizmus34
A szolipszizmus36
A filozófia és résztudományai38
"A társas állat", avagy ember és társadalom
Rész és egész42
Társadalom és kultúra42
A szocializáció43
A társadalom szerepe nyelvünk és gondolkodásunk kialakulásában44
Az ember mint értelmes és társas élőlény48
"A természet leigázása"? avagy a céltudatos tevékenységről és a természet fogalmáról
Az ember mint emberi és állati vonások közös hordozója49
A lélek mint az ember lényegadó formája50
Az emberi szükségletek konfliktusának lehetősége51
Az emberi természet52
Természetünk egyszerre "adott" és "feladott"54
Az erkölcsi normák alapja az emberi természet57
A boldogság és az erény61
A lelkiismeret63
Etika és metafizika kapcsolata64
Érdemes-e bekötött szemmel futballozni? avagy még egyszer a szabadságról
Szükségszerűség és szabadság65
Determinizmus és erkölcsi felelősség67
Szabadság-e a véletlen, a körülményektől való függetlenség és az "ok nélküliség"?68
A FILOZÓFIA TÖRTÉNETÉNEK FŐ ÁRAMLATAI
Az ontológia és az ismeretelmélet kezdetei
A milétoszi bölcselők70
A püthagoreizmus71
A létező és a változás72
Hérakleitosz72
Az eleai iskola73
Az atomizmus és előfutárai74
A szkepszis kezdetei. A szofisztika77
Szókratész78
Platón79
Arisztotelész81
Az istenek a görög filozófiában a kezdetektől Arisztotelészig85
Isten és istenek Arisztotelész gondolkodásában88
Arisztotelész ókori és kora-középkori utóélete89
A hellenizmus szekpszise90
A hellenizmus két "dogmatikus" iskolája: a Sztoa és az epikureizmus91
Az újplatonizmus93
Az antik etika
Etika és metafizika96
A szofisták erkölcsi relativizmusa97
Szókratész etikai racionalizmusa99
A kisebb szókratikus iskolák100
Platón ember- és társadalomképe102
Arisztotelész etikája103
A sztoikus és az epikuerus etika105
Az újplatonizmus és a társadalom106
A kereszténység
A kereszténység általános jellemzése
Kereszténység és katolicizmus107
A keresztény optimizmus108
A világ teremtése és működtetése108
A világ relatív önállósága és az emberi természet111
A "tiszta természet"113
Az ember ősállapota114
A bűnbeesés és következményei115
Jézus Krisztus megváltói halálának következményei116
Isten kegyelmi segítsége és az evilági okság118
Hit és tudás, teológia és filozófia120
A kereszténység és a keleti vallások121
A patrisztika és a skolasztika rövid áttekintése
A patrisztika és platonizmus121
Szent Ágoston122
Misztika és platonizmus127
A skolasztika kezdetei. Túlzó realizmus és nominalizmus. Viták a filozófiai érvelés létjogosultságáról, az értelem szerepéről125
Az arisztotelizmus nyugati újrafelfedezése. Aquinói Szent Tamás127
Az ágostoni irányzat130
A nominalizmus újjáéledése131
Az augusztinizmus, a nominalizmus és az újkori filozófia érintkezési pontjai134
A metafizika sorsa az újkorban
A reneszánsz és a platonizmus135
A modern gondolkodás bizonyos jellegzetességeinek felbukkanása a reneszánszban137
A humanizmus139
A reformáció140
A deizmus142
A felvilágosodás (tág értelemben vett) racionalizmusa143
A (szoros értelemben vett) racionalizmus I. Descartes145
A (szoros értelemben vett) racionalizmus II. Kísérletek a dualizmus okozta nehézségek leküzdésére147
Brit próbálkozások a karteziánus dualizmus feloldására149
Az empirizmus150
A racionalizmus sorsa a XVIII. századi francia filozófiában. A mechanikus materializmus153
Kant156
Fichte és Schelling158
Hegel158
A pozitivizmus160
A többi metafizikaellenes irányzat162
Próbálkozások a realista metafizika régi formáinak felélesztésére vagy új formák keresésére164
A módszertani kérdések és a "filozófiáról való filozofálás"166
Ember és társadalom az újkori filozófiában
Egyén és világ viszonyának megváltozása168
Az újkori szemlélet és nominalista előzményei170
Természetjog és természettörvény az újkorban. A társadalmi szerződés171
A brit empirizmus szakítása a természetjoggal. Az erkölcs megfosztása racionálisan vizsgálható alapjaitól176
Az emberi jogok amerikai és francia koncepciója179
Ateizmus, materializmus és erkölcs a XVIII. századi francia gondolkodásban181
Rousseau és Kant szembeszállása a hedonizmussal183
Az utilitarizmus186
A liberalizmus188
A korszakváltásra adott filozófiai válaszok főbb típusai192
A marxizmus194
Kísérletek az emberrel foglalkozó tudományok nem-pozitivista alapokra helyezésére200
Az utolsó biztos pontok megkérdőjelezése. A relativizmus teljessé válása207
Az individualizmus és a relativizmus uralmának következményei213
Liberalizmus és metafizika217
Szemléltető ábrák221
Név- és tárgymutató229
Ajánlott irodalom241

Turgonyi Zoltán

Turgonyi Zoltán műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Turgonyi Zoltán könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A filozófia alapjai A filozófia alapjai A filozófia alapjai A filozófia alapjai A filozófia alapjai

A borító enyhén kopott, a lapélek foltosak. Néhány lapon aláhúzások, az előlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
980 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba