863.932

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1994/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata - 128. évfolyam 1-6, szám

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.296 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Angol és német nyelvű tartalomjegyzékkel. Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.

Előszó

Részlet a tartalomból:
„Franz Florberg ma reggel rendben és hiánytalanul átadta nekem az új kéziratokat — kezdődik egy F. aláírással ellátott, címzett és megszólítás nélküli, német nyelvű levél,... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK
Tüskés Gábor — Knapp Éva: A katakombaszentek tisztelete. Fejezet a barokk kori szent- és ereklyekultusz történetéből 3
Fábiánná Kiss Erzsébet: A honárulók vagyonának lefoglalása és kezelése —az 1848-49-es pénzügyi adminisztráció egyik speciális feladata 46
KÖZLEMÉNYEK
Heckenast Gusztáv: Magyarország nem magyar iparos népessége a 18. században 91
Sándor Pál: A honi zsidó értelmiségről 1840-1849-ben 102
Hermann Róbert: Műfajok és tendenciák az 1848-49-es polgári memoárirodalomban 113
Ó Síocháin, Seamas — Kabdebó Tamás: Magyarország és a két Roger Casement 135
DOKUMENTUMOK
Enyedi Sándor: „ Egek szeretik hazánkat, nemzetünket " Aranka György első levelei Kovachich Márton Györgyhöz 142
Gángó Gábor: Eötvös József első politikai-filozófiai szintézisterve 160
Sziklay Andor: Amerikai állampolgár az emigráns Kossuth szolgálatában. William James Stillman magyarországi küldetése 169
FIGYELŐ
Miskolczy Ambrus: Egy görög katolikus püspök római száműzetésben (Historiográfiai széljegyzetek Inochentie Micu-Klein legújabb életrajza kapcsán) 180
BESZÁMOLÓ
Beszámoló a Werbőczy István és műve c. tudományos ülésről {Földi András) 194
Giesswein Sándor emlékülés az ELTÉ-n. (Balogh Margit) 201
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 203
TÖRTÉNETI IRODALOM
Crown, Church and Estates. Central European politics in the sixteenth and seventeenth centuries (Ism.: Tóth István György) 204
Robert A. Kann: Dynasty, politics and Culture. Selected Essays. (Ism.: Miskolczy Ambrus) 205
Dan V. Pleshoyano: Colonel Nicolae Ple§oianu and the National Regeneration Movement in Walachia (Miskolczy Ambrus) 207
Géza András von Geyr: Sándor Wekerle 1848-1921. Die Politische biographie eines Ungarischen Staatsmannes der Donaumonarchie. (Ism.: Gergely Jenő) 208
Surányi Róbert: A Brit Munkáspárt és a Szovjetunió (1917-1924) (Ism.: Jemnitz János) 210
Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945-1956. (Ism.: Föglein Gizella) 212
Haraszti György: Magyar Zsidó Levéltári Repertórium (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 214
Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen (Ism.: Heckenast Gusztáv) 215
Minderheitenfragen der Südosteuropa (Ism.: Radó Bálint) 217
Laszlovszky József: Angol-magyar kapcsolatok a 12. század második felében 223
Zsoldos Attila: Iobagio Castri Possessionem Habens. (A várjobbágyi jogállás anyagi hátterének kérdései) 254
Engel Pál: Magyarország és a török veszély Zsigmond korában (1387-1437) 273
Kubinyi András: A Jagelló-kori Magyarország történetének vázlata 288
Mesterházy Károly: Tegez és taktika a honfoglaló magyaroknál 320
Solymosi László: Harangozók és Harangozó nevű települések a középkori Magyarországon 335
PetnekiÁron: Advenae et peregrini. Utazás és zarándokság a középkori mentalitástörténetben -352
Urbán Aladár: Az élő múlt az Egyesült Államok jelenében 394
Horváth Pál: Az iszlám jog fejlődéstörténete 418
História Fenno-Ugrica (Klima László) 429
XII. szlavisztikai napok Debrecenben (Földvári Sándor) 433
TÖRTÉNETI IRODALOM
Elvira H Tóth - Attila Horváth: Kunbábony. Das Grab eines Awarenkhagans (Ism.: Szentpéteri József) 436
Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig. Epizódok az orosz pánszlávizmus történetéből. (Ism.: Diószegi István) 440
Ungarn-Jahrbuch 20. (Ism.: Radó Bálint) 442
Szabolcsi Lajos: Két emberöltő. Az Egyenlőség évtizedei (1881-1931) (Ism.: Erényi Tibor) 445
Why the Confederacy lost (Ism.: Urbán Aladár) 448
Writing Women's History (Ism.: Pető Andrea) 454
Jemnitz János: Léon Blum 1872-1950 (Ism: Harsányi Iván) .456
Müller, Frank: Die „Brüning Papers" (Ism.: Németh István) 460
Somogyi Éva: A delegáció. A delegáció intézményének létrejötte 1867-ben 465
Diószegi István: Bismarck és Andrássy 1870-1871-ben 517
KÖZLEMÉNYEK
Tóth István György: A vasi kisiskolák társadalomtörténete a 17-18. században 579
Helyreigazítás 633
Varga J. János: Ismeretlen adalékok az 1716. évi péterváradi ütközethez 634
T. Mérey Klára: A településhálózat változása és ennek okai a Dél-Dunántúlon (1850-1914) 650
Kelemen Elemér: Az oktatási intézményhálózat fejlődése és az oktatási vonzáskörzetek alakulása a Dél-Dunántúlon 1886-1914 között 674
Senga Toru: Tokutomi Soho, Vámbéry Ármin és a millenáris Magyarország 708
Vámbéry Ármin a japán diplomácia szolgálatában az orosz-japán háború idején 723
Gángó Gábor: Eötvös József írásai az Augsburgi Allgemeine Zeitungban 737
Heinrich Fichtenau: Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts (Ism. : Nógrády Árpád) 767
Paul Bushkovitch: Religion and Society in Russia. The Sixteenth and Seventeenth centuries (Ism.: Kurunczi Jenő) 769
Seeking God. The Recovery of religious identity in Orthodox Russia, Ukraine and Georgia (Ism.: Niederhauser Emil) 772
Mészáros Lázár emlékezete (Ism.: Pelyach István) 774
S. A. Madievschi: Elita Politica a României (1866-1918) (Ism.: Niederhauser Emil) 777
Jean-Charles Asselain - Pierre Delfaud - Pierre Guillaume - Sylvie Guillaume -Jean-Pierre Kintz - François Mougel: Précis d'histoire Européenne, XI- XC-XXC siecle (Ism.: Majoros István) 779
Paul Robert Magocsi: Historical Atlas of East Central Europe (Ism.: Niederhauser Emil) 780
John Lukacs: A párviadal. A nyolcvannapos párbaj Churchill és Hitler között (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 783
Együttélő népek a Kárpát-medencében (Ism.: Radó Bálint) 785
Nationalism and Empire. The Habsburg Empire and the Sowiet Union (Ism.: Kurunczi Jenő) 788
Történeti tanulmányok Dél-Pannóniából (Ism.: Huszár Zoltán) 791
Somogy megye múltjából (Ism.: Kratky Tamás) 793
Európa története (Ism.: Radó Bálint) 795
Creating social democracy. A Century of the Social Democratic labor party in Sweden. (Ism.: lemnitz lános) 800
KRÓNIKA
„Történészt sirat az ország" {Kanyar József) 804
1-4. kötetek:
Pajkossy Gábor: Kossuth és a kormányzati „terrorismus" politikája 1835-1839 809
Veliky János: Az ipartámogató Kossuth .818
Egyed Ákos: Kossuth és a székelyek 1848-ban 831
Urbán Aladár: Kossuth Lajos és a szegedi olasz foglyok kiszabadítása 1848 októberében 872
Spira György: Kossuth hagyatékából 888
Hermann Róbert: Görgei Artúr és Kossuth Lajos levelezésének kiadatlan darabjai 922
Urbán Aladár: Kossuth Lajos kiadatlan pénzügyminiszteri és országos biztosi iratai 1000
Szvoboda Dománszky Gabriella: Egy 19. századi festődinasztia
TÖRTÉNETI IRODALOM
Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom. (Ism.: Romhányi Beatrix) 1028
Peter Brown: A Szentkultusz. (Ism.: Pósán László) 1029
Städte im Donauraum. Sammelband der Beiträge aus dem Symposion in Smo- lenice 30. 9. - 3. 10. 1991. Bratislava - Pressburg 1291-1991. (Ism.: Niederhaus er Emil) 1032
Endrei Walter: A textilipari technikák termelékenységének története (Ism.: Móra László) 1034
Milan Ferko - Richard Marsina - Ladislav Deák - Imrich Kruzliak: Starnárod- mlady S tát (Ism.: Niederhauser Emil) 1036
Bencsik János: Tokaj társadalma a tárgyak tükrében (1774-1849) (Ism.: Szántay Antal) 1037
Hermann Róbert: A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok (Ism: Urbán Aladár) 1039
Karsa Ferenc: A szabadságharcos napló. „A körülöttem és velem 1848. és 1849. években történt események" (Ism.: Urbán Aladár) 1041
Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg Monarchia katonatisztjeinek társadalmi és politikai története 1848-1918 (Ism.: Urbán Aladár) 1043
Die Deutschen in Ungarn zwischen 1870-1980. (Ism.: Radó Bálint) 1048
Kosztjusko: Agrarnaja reforma 1848 g. v Avsztrii. (Ism.: Niederhauser Emil) 1051
Alfred Rosmer: Le mouvement ouvrier pendant la Premiere guerre mondiale. (Ism.: Jemnitz János) 1052
A Csongrád Megyei Levéltár Évkönyvei. Tanulmányok Csongrád megye törté-netéből XI-XX. (Ism.: Dóka Klára) 1053
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1994/1-6. I-II. Századok 1994/1-6. I-II. Századok 1994/1-6. I-II. Századok 1994/1-6. I-II.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot: Közepes
7.980 Ft
6.380 ,-Ft 20
32 pont kapható
Kosárba