A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Sorsunk

Antológia - A Janus Pannonius társaság folyóirata/Közművelődési és szépirodalmi folyóirat 1941-1948 közötti számaiból készült válogatás

Fülszöveg

A negyvenes évek egyik legjelentősebb irodalmi folyóiratának, az 1941 és 1948 között Várkonyi Nándor szerkesztésében megjelent Sorsunknak az írásaiból született válogatás ez az antológia. Benne egyrészt a népi írói mozgalom bázisát jelentő írók (Erdélyi József, Kodolányi János, Németh László, Sinka István, Veres Péter), másrészt az ún. polgári-urbánus törekvések képviselőinek (Hamvas Béla, Mándy Iván, Rónay György, Weöres Sándor) írásai egyaránt megtalálhatóak. Várkonyi, aki minden érték befogadására törekedett, a fentieken túl otthont adott a fiatal tehetségek számára is: Fodor András, Mészöly Miklós, Rákos Sándor, Simon István "fölfedezése", első közlése is a Sorsunkhoz kötődik.
Az irodalomtörténeti információk és értékek mellett a Tüskés Tibor által készített bőséges válogatás mai olvasmányként, esztétikai élményt adó könyvként is kézbe vehető. Az antológia hasonmás oldalakkal, reprint formában történő megjelenése a ma már nagyrészt hozzáférhetetlen folyóirat eredeti... Tovább

Tartalom

1941
Az 1941. január-áprilisi szám első borítójának külső oldala5
Az 1941. január-áprilisi szám első borítójának belső oldala6
Fischer Béla: Beköszöntő (I. évf. 1-2. szám)7
Várkonyi Nándor: Sorsunk (I. évf. 1-2. szám)8
Babits Mihály: Egy verses levélre (I. évf. 1-2. szám)12
Rónay György: Illyés, a költő (I. évf. 1-2. szám)13
A Janus Pannonius Társaság Könyvtára (I. évf. 1-2. szám)20
Kodolányi János: Kelet népe (I. évf. 3. szám)21
Erdélyi József: Delelő (I. évf. 4. szám)37
Csorba Győző: Áldottak az éjszakák; Csalás ellen; Dal (I. évf. 4. szám)38
Gábor Jenő: Zsákhordók (I. évf. 3. szám)40
Martyn Ferenc: Magyarok és franciák; Cézanne óta (I. évf. 4. szám)41
Veöres Sándor: Hajnal a Holdban; Halkabb a nádas éneke...; Könnyű az álom a szívben...; Szántáson át... (I. évf. 4. szám)51
1942
Esztergár Lajos: Kultúrmunka (II. évf. 1. szám)53
Bárdosi Németh János: Málnaszörp (I. évf. 2. szám)65
Németh László: Költők prózája; Petőfi és Arany (II. évf. 2. szám)66
Weöres Sándor: Hannának; Gyönge testben (II. évf. 3. szám)71
Veres Péter: Németh László (II. évf. 3. szám)73
Jékely Zoltán: Téli varjúhad fohsza; Álom (II. évf. 4. szám)81
Csorba Győző: Egy ismeretlen halottra (II. évf. 4. szám)82
Gosztonyi Gyula: A barokk Pécs (II. évf. 4. szám)83
Martyn Ferenc: Tusrajz (II. évf. 4. szám, műmelléklet)93
Illyés Gyula: A franciák védelmében (II. évf. 5. szám)94
Gulyás Pál: Oláh Gáborhoz (II. évf. 5. szám)99
Örvös Lajos: Búcsú Móricz Zsigmondtól (II. évf. 8. szám)100
Rónay György: A magányossághoz (II. évf. 8. szám)101
Hirdetések (II. évf. 8. szám)102
1943
Németh László: Utolsó fényképek (II. évf. 1. szám)103
Takáts Gyula: Kétségek között; Egy bogárhoz (II. évf. 1. szám)106
Erdélyi József: Fehér Mátra (II. évf. 1. szám)107
Hamvas Béla: Dél és Nyugat géniusza (III. évf. 1. szám)108
Baránszky-Jób László: Az ősi (III. éfv. 2.szám)118
Berda József: Fanyar elmélkedés (III. évf. 1. szám)122
Tűz Tamás: Hazatérés (III. évf. 1. szám)122
Tersánszky J. Jenő: A nép, az istenadta nép... (III. évf. 3. szám)123
Kovács Endre: Márai Sándor (III. évf. 3. szám)128
Egry József: Festő a táj előtt (III. évf. 3. szám)140
Molnár (Mészöly) Miklós: Bridge és a nyúl (III. évf. 4. szám)141
Sinka István: Háborúja lesz az égnek... (III. évf. 5. szám)144
Karay Gyula: Fametszet (III. évf. 5. szám)144
Az 1943. júliusi szám első borítójának külső oldala145
Hamvas Béla: Kierkegaard Szicíliában (III. évf. 7. szám)146
Jékely Zoltán: A Bulbuk-ház (III. évf. 7. szám) 153
Csanádi Imre: Szobettek (III. évf. 8. szám)160
Gulyás Pál: Már egy éve... (III. évf. 9. szám)162
Dömötör Sándor: Népi hagyománygyűjtés (III. évf. 10. szám)163
Várkonyi Nándor: Üzenet (III. évf. 10. szám)170
Weöres Sándor: Dalok "A holdbeli csónakos" című bábjátékból (III. évf. 11. szám)172
Martyn Ferenc: Üzenet (III. évf. 11. szám)175
Jékely Zoltán levele (III. évf. 11. szám)175
Cseres Tibor: Az ifjúságról (III. évf. 12. szám)176
Csanádi Imre: Parlagi kép (III. évf. 12. szám)177
Csorba Győző: Üzenet (III. évf. 12. szám)178
Iványi Sándor levele (III. évf. 12. szám)178
1944
Olvasóinkhoz! (IV. évf. 1. szám, betétlap)179
Várkonyi Nándor: Üzenet (IV. évf. 1. szám)181
Földessy Gyula: Ady, a művész (IV. évf. 3. szám)183
Várkonyi Nándor: Üzenet (IV. évf. 3. szám)189
Kocsis László: Kaposmenti történelem; Bukólika; Nyárfaként áll; Ma temettem Fonainét (IV. évf. 4. szám)191
Rákos Sándor: Éjfél a szőlőben (IV. évf. 4. szám)193
Takáts Gyula: Medúza (IV. évf. 5. szám)195
Gábor Jenő: Kubikos (IV. évf 5. szám)200
Csorba Győző: Vita egy gyászjelentéssel (IV. évf. 6. szám)201
Demény János: A folytatás (IV. évf. 7. szám)211
Angyal Endre: Dunántúli ünnepek és barokk színházi kultúra (IV. évf. 9. szám)214
1945
Az 1945. május-júniusi szám első borítójának külső oldala223
Az 1945. május-júniusi szám első borítójának belső oldala224
Várkonyi Nándor: A kard élén (V. évf. 1-2. szám)225
Rákosi Sándor: A csillag nem válaszolt (V. évf. 1-2. szám)227
Simon István: A györöki halászok (V. évf. 1-2. szám)229
Csuka Zoltán: Az igazi május; Március üdvözlése (V. évf. 1-2. szám)230
Mélyen tisztelt Olvasónk! (V. évf. 1-2. szám hátsó borítója)231
Fábián István: Irodalmunk és a ma (V. évf. 3-4-5. szám)233
Vidor Miklós: Tűnt vágy (V. évf. 3-4-5. szám)237
Rubin Szilárd: Vízió (V. évf. 3-4-5. szám)237
Harcos Ottó: Batsányi (V. évf. 3-4-5. szám)238
Vidor Miklós: Hegyek között (V. évf. 3-4-5. szám)241
1946
Az 1946. októberi szám első borítójának külső oldala242
Illyés Gyula: Amikor a Szabadság-hídra a középső részt felszerelték (VI. évf. 1. szám)243
Várkonyi Nándor: Ember és mítosz (VI. évf. 1. szám)244
Alaksza Ambrus: Nyárutó (VI. évf. 1. szám)250
Berda József: Kassák Lajos összegyűjtött verse fölé; Ének az erdőről; Undor; Szellemidéző (VI. évf. 1. szám)251
Olvasóinkhoz! (VI. évf. 1. szám hátsó borítójának belső oldala)253
Martyn Ferenc: Emberpár (Az 1946. novemberi szám első borítójának külső oldala)254
Keresztury Dezső: Szerb Antal sírjánál (VI. évf. 2. szám)255
Fodor Andor (András): Találkozás (VI. évf. 2. szám)261
Szabó Magda: Majd eljövök (VI. évf. 2. szám)261
Takács Jenő: Bartók Béla (VI. évf. 2. szám)262
Olvasóinkhoz! (VI. évf. 2. szám hátsó borítójának belső oldala)263
Üdvözöljük új pártolótagjainkat! (VI. évf. 3. szám hátsó borítójának belső oldala)264
1947
Ormos Gerő: Irodalom, zene és képzőművészet Székesfehérvárott (VII. évf. 1. szám)265
Fábián István: Európa-szemléletünk alakulása (VII. évf. 2. szám)267
Mándy Iván: Misa meg a nyaralók (VII. évf. 2. szám)276
Bárdosi Németh János: A föld himnusza; Önarckép (VII. évf. 3. szám)283
Várkonyi Nándor: "Mentség" (VII. évf. 4. szám)293
Fábián István: Szombathely (VII. évf. 5. szám)297
Az 1941. májusi szám első borítójának külső oldala 300
Várkonyi Nándor: Kassák Lajos (VII. évf. 5. szám)301
Weöres Sándor: Aldous Huyley (VII. évf. 5. szám)302
Kardos Tibor: Janus Pannonius emlékezete (VII. évf. 6. szám)305
Jánosy István: Ősz; Óh emlékek íze...; Velem találkoztál (VII. évf. 6. szám)311
Kanyar József: A badacsonyi írótalálkozó (VII. évf. 6. szám)314
Az 1947. július-augusztusi szám első borítójának külső oldala316
Babits Mihály: Üdvözlet (VII. évf. 6. szám)317
Fodor András: Napszámoslányok az esti réten (VII. évf. 7-8. szám)319
Hamvas Béla: Levelek a Magyar Hyperionból (VII. évf. 7-8. szám)320
Krónika (VII. évf. 7-8. szám)323
Galsai Pongrác: Egy kötéltáncos vallomásai (VII. évf. 12. szám)327
Darázs Endre: Virrasztókhoz; Sörvers (VII. évf. 12. szám)331
Rajnai László: Schöpflin Aladár életműve (VII. évf. 12. szám)332
1948
Mándy Iván: A macska (VIII. évf. 1. szám)335
Rába György: A kamaszokhoz (VIII. évf. 1. szám)337
Az 1948. februári szám, hátsó borítójának belső oldala338
Mészöly Miklós: Koldustánc (VIII. évf. 2. szám)339
Lakatos István: A Léthe partja mellől (VIII. évf. 2. szám)343
Az 1948. áprilisi szám hátsó borítójának belső oldala345
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem