A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Múltunk 2012/1-4.

Politikatörténeti folyóirat - LVII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. SZÁM

Bevezető (Egry Gábor) 3
Egy korszak arcai
Majtényi György: így élt Kádár János. A ressentiment diktátorának mindennapjai 10
Borhi László: Kádár és az Egyesült Államok 35
Dunai Andrea: Kádár János az NDK-ban. A protokoll tükrében 75
Mari Vares: Kádár János és a kádári Magyarország képe Finnországban 1956 és 1988 között 101
Lénárt András: „A szocializmus külföldi útjain." Idegenvezetők visszaemlékezései a szervezett utazásokra 122
Hell Roland: Kádár János a magyarországi államszocializmus vezető politikusainak emlékezetében 140
Budapest
Kocsis János Balázs: Lakáspolitika Budapesten 1960-1975 között 160
Szívós Erika: Bérházvilág 1970-ben: egy belső-erzsébetvárosi ház társadalma és lakásviszonyai 207
Kondor Attila Csaba: A budapesti iparpolitika néhány sajátossága a Kádár-korszakban: konfliktusmezők és következményeik 229
Szemle
A Szabad Európa Rádió és a magyar forradalom (Kővágó Sarolta) 268
Hibaigazítás 272

2. SZÁM
Bevezető
A társadalom és a politika
Valuch Tibor: A társadalmi változások néhány jellegzetessége Magyarországon a Kádár-korszakban 10
Tomka Béla: Szociálpolitika Magyarországon a Kádár-rendszer időszakában: intézmények, funkciók és szakaszok 27
Fleck Zoltán: Jogrendszer, állami szabályozás és igazságszolgáltatás a Kádár-korszakban 50
Takács Róbert: Partnerség és elidegenedés - a kádári sajtó- és tájékoztatáspolitika íve 90
Ispán Ágota Lídia: Faluvillamosítás Magyarországon 1945 után 123
Sípos Levente: Az 1963-as általános közkegyelem 150
Egy korszak mérlege
Földes György: Kádár János és a magyar desztalinizáció 192
Mitrovits Miklós: Megjegyzések a Kádár-korszak értelmezéséhez és vitás kérdéseihez 215
Egry Gábor: A leszakadás évtizedei? 225
Fotók 233

3. SZÁM
75 éves a Szép Szó
Agárdi Péter: A baloldal hagyománytudata és önismerete 4
Széchenyi Ágnes: A Szép Szó és a népi írók mozgalma 28
Tverdota György: „Mi egy új humanizmus hívei vagyunk" 46
Tanulmányok
Vincent Duclert: A Dreyfus-ügy és a baloldal 80
Vitári Zsolt: A Hitlerjugend külkapcsolatai 1933 és 1939 között. II 103
Bencsik Péter: Az európai népi demokratikus és szocialista országok alkotmányainak összehasonlító vizsgálata 153
Könyvek egy témáról
Müller Fruzsina: Levi's Kelet-Berlinben, McDonald's Moszkvában, Coca-Cola Varsóban 208
Szemle
Maurice és Jeannette. A Thorez házaspár életrajza (J. nagy László) 232
A félperifériától a centrum felé (Anderle Ádám) 236
Hírhedt törvények születési körülményei (Vonyó József) 245
A szovjet-jugoszláv kapcsolatok alakulása: kibékülés, elvtársi viszony, konfrontálódás (Vukman Péter) 255
Rezümék 265
Közzététel 276

4. SZÁM
Hazatérések. Nemzeti integráció, önazonosság, identitáspolitika egység és különbség erőterében
Hazatérések (bev.) 2
A. Gergely András: Hazatérések: nemzeti integráció, önazonosság, identitáspolitika egység és különbség erőterében 6
Zahorán Csaba: Az egyház visszatér. A Román Ortodox Egyház a székelyföldi magyar és román nemzetépítés diskurzusában 1989 után 20
Egry Gábor: „Két pogány közt"? Régió, nemzet, őslakók és gyarmatosítók a két világháború közti Erdélyben... 66
Szűts István Gergely: Vasutas vagonlakók és a MÁV menekültpolitikája 1918-1924 89
Dékány István: „Térítse meg nekünk a Magyar Kincstár..." Soproni menekültek 1920-as kártérítési igénye 113
Történetírás Közép- és Kelet-Európában
Mirosalv Michela: Az eltűnt idő őrei. Viták a történelemről és a történészek Szlovákiában
(ford.: Pecsenya Péter) 138
Kende Tamás: A múlt által szétválasztva 170
Kiss Vilmos: Emberveszteségek a második világháború alatt és után, amelyeket a Jugoszláv
Népfelszabadító a partizánalakulatok és a kommunista hatalom szervei okoztak a horvát területeken. Esettanulmány: Bleiburg és a népi németek 181
Tanulmányok
Gazdag László: Herczeg, a befutott író, mint politikai publicista Tisza István oldalán 190
Kund Attila: Méhely Lajos és a magyar fajbiológiai kísérlete (1920-1931) 239
Szemle
Politikatörténet és objektivitás (Vonyó József) 292
Külvárosi '56 (Eörsi László) 300
Gorbacsovról - előítéletek nélkül (Jemnitz János) 306
Hibaigazítás 314
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Múltunk 2012/1-4. Múltunk 2012/1-4. Múltunk 2012/1-4. Múltunk 2012/1-4. Múltunk 2012/1-4. Múltunk 2012/1-4. Múltunk 2012/1-4. Múltunk 2012/1-4. Múltunk 2012/1-4. Múltunk 2012/1-4. Múltunk 2012/1-4.

A lapélek kissé elszíneződtek. A 3. szám borítójának sarka és kötése megtört, néhány lapja széle nedvességtől foltos, hullámos. A 4. szám borítója foltos.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba