Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Udvarhelyszéki olvasókönyv

Előszó

Egy légió szolgálata a politikus számára sok mindent feltételez: törődni a gazdasággal, a közlekedés infrastruktúrájával, a szociális problémákkal, de talán vétek volna utolsó helyre sorolni a... Tovább

Előszó

Egy légió szolgálata a politikus számára sok mindent feltételez: törődni a gazdasággal, a közlekedés infrastruktúrájával, a szociális problémákkal, de talán vétek volna utolsó helyre sorolni a kultúrát. A kultúrának pedig fontos része a múlt korok ránk testált örökségének védelme, élő kincsként való gondos vigyázása. Minálunk ez a Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont feladata. És többek között pontosan e kötet tanúskodik arról, hogy akik vállalták e feladat teljesítését, teszik a dolgukat. De az ő munkájukon túl, arra is bizonyíték, hogy egy térség különböző intézményekben tevékenykedő kutatói összefoghatnak egy derék cél érdekében.
Aki e könyvet kézbe veszi, az kerek képet kap egy térség múltjáról, szellemi-művészeti arculatáról. A székely tájegységek „olvasókönyveinek" sorát a háromszékiek indították, erre született az ötlet: milyen szép volna, ha valamennyi szék könyvoldalakra rótt színes tükre ott sorakozhatna polcainkon: közérthetően megírva, tetszetős küllemmel, és elegendő példányban ahhoz, hogy minden érdeklődőhöz eljusson. Jelen kötet azt sugallja, ez nem elérhetetlen ábránd: kíváncsian várjuk hát Csík- Gyergyó-Kászon-, aztán tovább Maros-, és miért ne, Aranyosszék olvasókönyveit... Bunta Levente, a Hargita Megyei Tanács elnöke Vissza

Tartalom

Ajánló sorok 5

Krónika
ELEKES TIBOR - HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY:
Rövid földrajzi ismertetés 9
HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY - ZEPECZANER JENŐ:
Udvarhelyszék - Udvarhely vármegye
A közigazgatás és közélet rövid története 21
Udvarhelyszék 21
A kezdetek 21
A széki intézmény 1562-ig 23
A fejedelemség kora 25
Udvarhelyszék területi tagolódása és kiváltságos települései .28
A közigazgatás változásai a Habsburg-uralom idején 31
Udvarhely Vármegye (1876-1918) 34
Udvarhely megye (1918-1940) 39
Újra Udvarhely vármegye (1940-1944) 45
Udvarhely vármegye 1944 után 47
MIHÁLY JÁNOS:
Udvarhelyszéki hatóságok pecsét- és zászlóhasználatáról 50
KOVÁCS ÁRPÁD:
Udvarhelyszék művészete 59
Bevezetés 59
A XIII. századi (román kori) egyházi építészet 60
A késő romantika és a gótika jelentkezése 61
A késő gótika kora (XV-XVI. század) 63
Reneszánsz stílusú emlékek (XVI-XVII század) 68
A barokk kor emlékei (XVIII. század) 72
Eklektikus és szecessziós építészet (XIX-XX. század) 78
VERES PÉTER:
Képzőművészek a Hargita nyugati lejtőin 83
ALBERT DÁVID:
Skólák, diákok, mesterek
(Az udvarhelyszéki iskoláztatás rövid története) 88
I. A KEZDETEKTŐL 1918-ig 88
A népoktatás 88
A középszintű oktatás 95
Tanoncképzés, szakoktatás 100
II. AZ OKTATÁS 1918-1944 KÖZÖTT 102
III. AZ OKTATÁS 1944 ÉS 1948 KÖZÖTT 104
GIDÓ CSABA:
Kis udvarhelyi sajtótörténet 106
HAÁZ FERENC REZSŐ:
Udvarhelyszéki népművészet 117
MIKLÓS ZOLTÁN:
Ajánló sorok Haáz Rezső írásához 125

Gyaloglatok
OROSZHEGYI MIHÁLY DEÁK:
Az Fenyő-fának hasznos voltáról És az sendely tsinálóknak
kellemetes és hasznos munkájokról-való história (1655) 129
GRÓF TELEKI JÓZSEF:
Úti jegyzések (1799) 134
Udvarhely Szék 134
Homoródi Borvíz 135
Kápolnás Oláhfalu 135
Az Hargita Havassa 135
JOHN PAGET:
Magyarország és Erdély (részlet) 137
SZENTIVÁNI MIHÁLY:
Gyaloglat Erdélyben (részlet) 141
JÁNOSFALVI SÁNDOR ISTVÁN:
Székelyhoni utazás a Két Homoród mellett (részlet) 147
ORBÁN BALÁZS:
Sóvidék. Parajd környéke 156
HANKÓ VILMOS:
Útban Székely-Udvarhely felé 161

Olvasókönyv
ÁPRILY LAJOS:
Virág-ének .169
Kék sugarak 169
Kalács, keddi kalács 170
Ének a Küküllőhöz 171
Halálpatak 172
BALÁZS FERENC:
A falu szerelmese 174
BENEDEK ELEK:
Vár és forrás 177
Rapsóné 178
Firtos és Tartod 179
Etéd, Szolokma, Atyha 179
Réka királyné sírja 180
Firtos lova 181
Zeta vára 181
Csalatomya 183
Tatár hídja 184
Csicser 185
A jégpáncélos vitéz 186
BÖZÖDI GYÖRGY:
Otthon így szoktam szólni 188
Az elhagyott anya 189
Falum földje 190
Nehéz a föld . . . 190
A föld szava 194
GAGYI LÁSZLÓ:
Emlékezetes nap 197
HERMÁNYI DIENES JÓZSEF: 200
JÓZSA BÉLA:
Számadás 207
KOVÁCS GYÖRGY:
A cigaretta 209
LADÓ LAJOS:
Zászló a fahegyiben 214
MÉHES GYÖRGY:
Bizalmas jelentés egy fiatalemberről (részlet) 216
NYIRŐ JÓZSEF:
Favásár 219
PATEANU, GELU: 219
PETELEI ISTVÁN:
Őszi éjszaka 227
SZABÓ GYULA:
Ne ilyen születésnapot! 231
SZEMLÉR FERENC:
Hűtlen föld 235
Ahol gyermek voltam 236
TAMÁS GÁSPÁR:
Félelem 244
TAMÁSI ÁRON:
Bölcső és Bagoly (részlet) 247
Ábel a rengetegben (részlet) 249
TAMÁSI GÁSPÁR:
Vadon nőtt gyöngyvirág (részlet) 254
TOMCSA SÁNDOR:
A gyermekek bolondja 257
A temetésre járó 258
Na, azért még lehet keresni! 259
TOMPA LÁSZLÓ:
A vénülő Salamon király szerelmes énekeiből . . . . 261
Tavaszi eső zenéje 262
Úton a jóság elébe 262
Őszi szántás székely hegyek alatt 263
Nyájas ősz Udvarhelyen 264
KÖTETÜNK SZERZŐI 265
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem