766.450

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A világháború története

József királyi herceg tábornagy úr őfensége előszavával

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 414 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Számos színes képmelléklettel, térképekkel és fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Táblázatok nélküli példány. Nyomtatta Franklin-Társulat nyomdája.

Előszó

Végre magyar nyelven is napvilágot lát egy olyan, könnyed modorban írt könyv, amely a művelt magyar közönség igen széles rétegét bár csak nagy vonásokban is, de az eddig megjelent forrásmunkák és... Tovább

Tartalom

Előszó. Írta: József k. herceg tábornagy5
I. RÉSZ
Írta: Dr. Horváth Jenő.
A világháború politikai előzményei.
Bismarck diplomáciája (1871-1890.)9
A német világpolitika és Anglia elszigetelése (1890-1901.)16
VII. Edvárd angol király diplomáciája. Németország elszigetelése (1901-1910.)19
A háború diplomáciai előkészítése (1911-1914.)22
A szerb-orosz hadüzenet (1914 június-július 25.)25
A világháború kitörése (1914 július 25-augusztus 5.)29
A háború politikája.
A politikai mérkőzés 1914-1915-ben32
Az állásháború mérlege 1915-1918-ban35
Amerika beavatkozása és a háború befejezése (1917-1918.)42
A háború elvesztésének indító okai46
Az európai államrendszer a háború alatt49
A békeprogram 1914-1918-ban.
A központi hatalmak békekísérletei57
Az entente békeprogramja60
A pápa és a semlegesek békekísérletei64
II. RÉSZ
Írta: Pilch Jenő.
A szárazföldi hadműveletek.
A militarizmus67
Az erők csoportosulása. Haditervek74
A hadvezetőségek77
Hadi események 1914-ben:
Belgium elfoglalása. A franciák támadásainak összeomlása82
A Marne-csata86
Versenyfutás az Északi-tengerig8
Krasznik, Komarov, Lemberg89
A tannenbergi és mazuri diadalok94
Az orosz gőzhenger összeroppantása. Lodz - Limanova - Lapanov96
Potiorek veresége101
A játszma eldöntetlen107
Hadi események 1915-ben:
Viadalok a Kárpátok birtokáért109
Przemysl112
A gorlice-tarnovi áttörés13
A Dardanellák ostroma118
Szerbia és Montenegró meghódítása120
Az első négy isonzói csata123
Francia és angol kudarcok a nyugati hadszíntéren127
Mi az eredmény 1915 végén?130
Hadi események 1916-ban:
Aggodalmas jelenségek131
Kétes értékű győzelmek134
A válság tetőpontján141
Falkenhayn bukása147
A világháború története
Az oláhok ellen150
Oláhország meghódítása155
Kifejlődik a szaloniki veszedelem160
1916 mérlege162
Hadi események 1917-ben
A központi hatalmaknál elhatalmasodik a béke utáni vágy165
A németek visszavonulása a Siegfried-állásba. Az arrasi és champagnei csata168
Az orosz forradalom. A szaloniki hadsereg támadásai és a 10-ik isonzói csata171
A német búvárhajó-állomások ostroma (A flandriai csaták)172
A cambrai tank-csata174
Görögország rabláncra fűzése. Kerenszki támadása és zboróvi áttörés. A bresztlitovszki és a focsani fegyverszünetek175
Hermada-Monte San Gabriele179
Il miracolo del Caporetto (A 12-ik isonzói csata)180
1917 mérlege183
Hadi események 1918-ban:
A vasútháború. A bresztlitovszki és a bukaresti békék185
Bomlasztó jelenségek187
Az északamerikai Egyesült-Államok katonai erőkifejtése általában188
A Szent-Mihály-csata. A Georgette és a Blücher támadás191
A piavei katasztrófa196
Az osztrák-magyar hadsereg összeomlása. A vittorio-venetói csata205
Az olasz, a balkán és az oláh arcvonalak felbomlása210
Törökország részvétele a világháborúban212
A Szuezi-csatorna ellen215
Hadjáratok a Kaukázusban216
Csaták Irakban s Mezopotámiában217
A török hadsereg összeomlása Palesztinában218
Küzdelem a német gyarmatokért221
III. RÉSZ
Írta: Trunkwalter Ödön.
Hadi események a tengeren és a folyami háború.
Hadi események a tengeren227
Hadműveletek az északi vizeken és a skagerraki csata228
A német flotta felsőbbsége a Keleti-tengeren231
Ütközetek a külső vizeken Csingtautól Dél-Amerikáig. Az Emden és a Möwe kalandos vállalkozásai232
Harcok a Földközi-tengeren és az Adrián233
Az olasz hadüzenet hatása. Az osztrák-magyar flotta szerepe az Adrián236
Az ostrantói ütközet238
Az összeomlás a tengeren240
A búvárhajó-háború242
A folyami háború. Az osztrák-magyar dunai flottilla működés246
IV. RÉSZ
Írta: Dr. Ihrig Károly.
A gazdasági háború251
V. RÉSZ
Írta: Udwary Jenő.
A légi háború.
A repülők tevékenysége a szárazföldi hadműveleteknél269
Az első légi harcok269
A repülőtechnika és a repülőipar rohamos fejlődése271
A repülőgépek tömeges alkalmazása274
A vizi repülőgépek szerepe a tengeri haderők vállalkozásainál278
A léghajók a világháborúban280
A léggömbök282
VI. RÉSZ
Írta: Dr. Lutter János.
A háborús propaganda287
VII. RÉSZ
Írta: Turcsányi Gyula.
A világháború harci eszközei.
A lövészárok fegyverzete309
A tüzérség fegyverei312
A világháború története
A tank315
A gáz319
A hadianyagipar szerepe322
VIII. RÉSZ
Írta: Pilch Jenő.
A világháború veszteségei331
IX. RÉSZ
Írta: Dr. Horváth Jenő.
A békeszerződések megalkotása.
Az új háború343
Párizsi békekonferencia és a párizsi békeszerződések345
Az új világpolitika352
A Nemzetek Szövetsége353
A világháború irodalmának legértékesebb termékei.
Politikai irodalom355
A hadműveletekre vonatkozó irodalom356
Összefoglaló nagyobb és kisebb leíró és kritikai művek356
A világháború egyes szakaszait tárgyaló művek359
Memoirok360
A tengeri eseményeket tárgyaló művek362
A gazdasági háború irodalma362
A légi háború irodalma362
A háborús propaganda irodalma363
A világháború harci eszközeire vonatkozó irodalom364
Függelék.
Összeállította: Dr. Horváth Jenő és Pilch Jenő.
A diplomáciai szakítások időpontjai367
A hadüzenetek időpontjai367
A világháború politikai előzményeinek időrendi és vezérszavas összefoglalása368
A világháború politikai eseményeinek időrendi és vezérszavas összefoglalása382
Név- és tárgymutató. Összeállította: Udvary Jenő396
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem