Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.182

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Új aranyhárfa

Versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyarországi Református Egyház Zsinati Iroda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 441 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 21 cm
ISBN: 963-300-499-3
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

"...Ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák"
Advent - Isten-keresés, kétely
Sárközi György: Siralom19
Horváth Imre: Honnan tudnám?19
Várnai Zseni: Szavak a nagy ismeretlenhez19
Ady Endre: Az Isten-kereső lárma20
Babits Mihály: Ádáz kutyám20
József Attila: A kutya21
Reményik Sándor: Istenarc21
Gulyás Pál: Mit akar a világ?22
Szécsi Margit: Körülötted bolyongok22
Káldi János: Hogyan fejthetné meg22
Zelk Zoltán: Felej, ha vagy!...22
Parancs János: Mégis23
Szabó Lőrinc: Szédület23
Babits Mihály: Az elbocsátott vad23
Baka István: Dalok harmincévesen (1.)24
Rónay György: Advent első vasárnapja24
Gömöri György: Egy nap24
Kassák Lajos: Fohász a csillagokhoz25
Kassák Lajos: Bajlódás az apával25
Illyés Gyula: Magamban25
Kormos István: Mozsár26
Juhász Ferenc: A sejtelem harangjai26
Kiss Benedek: Saul27
József Attila: Nem emel föl27
Dsida Jenő: Hálóing nélkül28
Mező Ferenc: Örök advent29
Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben29
Szabó Lőrinc: A szelíd tanítvány30
Keresztury Dezső: Esti imádság30
Pálos Rozita: Fohász30
Szabó Lőrinc: Megint vas-korban (Részlet)31
Juhász Gyula: Utolsó imádság31
Baja Mihály: Adventben31
Kacsó Sándor: Advent a lágerben31
Bede Anna: Advent32
Szabolcska Mihály: Adventi ének32
Bódás János: Ádvent...33
Dömötör Ilona: Karácsony, várlak!33
"Az ige testté lett"
Karácsony
Ady Endre: Karácsony (Harang csendül...)37
Nagy Gáspár: Hótalan a hegyek inge38
Váci Mihály: Betlehemes38
Bartis Ferenc: Karácsonyi regős ének38
Csanádi Imre: Karácsony angyalai39
Sinka István: Karácsonyi ének39
Juhász Gyula: Karácsonyi ének40
Babits Mihály: Karácsonyi ének40
Bari Károly: Karácsony40
Reményik Sándor: János evangéliuma41
Karinthy Frigyes: Az Ige így született42
Szilágyi Domokos: Dávid unokája43
Rónay György: Betlehem43
Tótfalusy István: Karácsonyi leoninusok44
Juhász Gyula: Betlehemes ének45
Dsida Jenő: A Gyermek dicsérete45
Ady Endre: Kis, karácsonyi ének45
Bódás János: Nem akadt hely46
Szabolcska Mihály: Betlehemben46
József Attila: Betlehemi királyok47
Áprily Lajos: Karácson-est47
Muraközy Gyula: Karácsonyi legenda48
Lakatos István: Karácsony48
Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel...49
Utassy József: Karácsonyfa49
Szász Károly: Karácson49
Tompa Mihály: Karácson estéjén51
Baja Mihály: Karácsonyest otthon52
Szabó Endre: Karácsonykor52
Szirmai Endre: Karácsony...53
Falu Tamás: Karácsonyi ének53
Dutka Ákos: Karácsony53
Gyurkovics Tibor: Karácsony54
Kassák Lajos: Téli barázdák (Részlet)54
Nagy László: A karácsonyfás ember54
Toldalagi Pál: Gyermekkoromban volt ilyen55
Görgey Gábor: Falusi karácsony55
Szabó Magda: Karácsony56
Szécsi Margit: Karácsony56
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony...57
Falu Tamás: Karácsonyeste57
Mózsi Ferenc: Karácsonyi ima57
"Életem ideje kezedben van"
Óév, újév - gondviselés, kegyelem, hála
Tompa Mihály: Az esztendő végén61
Szabolcska Mihály: Év utólján61
Medgyes Lajos: Az év utolsó estéjén62
Garai Gábor: "Én lelkem mire csüggedsz el"63
Vajda János: Hajón63
Áprily Lajos: Szilveszter64
Tompa László: Leszámolás elveszett napokkal64
Baja Mihály: Örök világ65
Szöllősy István: Ajándék65
Képes Géza: A XC. zsoltár65
Székács József: Újévkor66
Füst Milán: Kántorböjt67
Szabolcska Mihály: Ének az újévben67
Rákos Sándor: Az új esztendőhöz68
Nagy László: Adjon az Isten68
Arany János: Alkalmi vers68
Csokonai Vitéz Mihály: Jót kívánás70
Rudnyánszky Gyula: Isten áldása70
Bódás János: Minden javunkra van70
Áprily Lajos: Biztató vers71
Tóth Endre: Valaki véd71
Falu Tamás: Valaki72
Weöres Sándor: Prae-existencia (Orbis Pictus)72
Gellért Sándor: Virraszt az Isten72
Juhász Gyula: Predesztináció72
Babits Mihály: Zsoltár férfihangra73
Lévay József: Gondviselő jó atyám vagy73
Reményik Sándor: Kegyelem74
Jékely Zoltán: Angyalfia74
Zelk Zoltán: Kegyelem75
Fükő Dezső: Vallomás75
Fodor József: Te tudod, hogy alázatos vagyok76
Berde Mária: Törvény76
Hajnal Anna: Kegyelem76
Bródy László: Zsoltár az örök kegyelemről77
Sík Sándor: Te Deum77
Pósa Lajos: Mennyben lakó én Istenem78
Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm78
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás79
József Attila: Isten (Láttam, Uram...)79
Reviczky Gyula: Isten80
Rónay György: Jelenlét80
Weöres Sándor: Egysoros vers80
Áprily Lajos: Jehova80
Weöres Sándor: Ima81
Csukás István: Mikor a költők81
Áprily Lajos: Menedék81
Bede Anna: Fohász81
"Szüntelen imádkozzatok"
Egyetemes imahét, bűnbánati és böjti alkalmak
Képes Géza: A XLII. zsoltár85
Berde Mária: Imádság imádságért85
Tóth Árpád: Krisztus-képre86
Füst Milán: Magyar könyörgés87
Weöres Sándor: Vonj sugaradba87
Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva88
Hajnal Anna: Mondd, mit adjak neked88
Ady Endre: Szelíd, esti imádság88
József Attila: Csöndes estéli zsoltár89
Juhász Gyula: Könyörgés a szabadulásért90
Áprily Lajos: Lassú szárnyon90
Buda Ferenc: Szólásért való ének90
Weöres Sándor: Zsoltár91
Somlyó Zoltán: A szűk Könyök uccán92
Áprily Lajos: Imádkozom: legyek vidám92
Ady Endre: Egy kevésnyi jóságért93
Szemlér Ferenc: Könyörgés szelídségért93
Reményik Sándor: Ne ítélj93
Székely Magda: Zsoltár94
Sík Sándor: Ments meg Uram!94
Reményik Sándor: Gyógyíts meg!94
Petrőczi Éva: Jób könyvéből95
Parancs János: De profundis95
Juhász Ferenc: Könyörgés középszerért...96
Vihar Béla: Egy eretnek esti éneke97
Jékely Zoltán: Pogány imaszándék97
Szép Ernő: Imádság98
Györe Imre: Fohász99
Oláh Gábor: Kiáltok a mélységből99
Füst Milán: Zsoltár99
Dsida Jenő: Sírvers100
Pilinszky János: Panasz100
Nádasdi Éva: Zsoltár101
Fodor József: Kiáltás el-nem múlásért101
Falu Tamás: Imádság előre102
Károlyi Amy: Öreg gyermekek fohásza102
Kozma Andor: Vágyak netovábbja102
Juhász Gyula: Imádság a gyűlölködőkért103
Szent-Györgyi Albert: Psalmus humanus103
"A teljes írás Istentől ihletett"
Bibliavasárnap - egyházi sajtó
Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába109
Szabolcska Mihály: Nehéz órában109
Bódás János: Biblia110
Vékey Tamás: Az Írás110
Bódás János: A Bibliám111
Túrmezei Erzsébet: Öreg Biblia111
Reviczky Gyula: Imakönyvem111
Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve112
Garay János: Vásárfia113
Pilinszky János: Introitusz114
Hajdú Zoltán: Károli Gáspár115
Reményik Sándor: A fordító115
Szász Károly: Károli Gáspár szobra előtt116
Bódás János: Károli Gáspár emlékezete117
Bódás János: Zsoltáros prédikátor118
Veress Miklós: A CLIII. zsoltár118
Vékey Tamás: Szenci Molnár Albert emlékére120
Áprily Lajos: Beszélgetés a földdel121
Káldi János: Kecskeméti Vég Mihály121
"Példát adtam néktek"
Jézus cselekedetei - Tanítások
Gyurkovics Tibor: Próba125
Szép Ernő: Jézus Krisztus125
Puszta Sándor: Hegyibeszéd126
Pálos Rozita: Farizeusok126
Dsida Jenő: Könyörgés csodáért127
Benjámin László: Krisztus a piacon127
Reményik Sándor: Csendes csodák128
Vasadi Péter: Jairus lánya128
Áprily Lajos: Bartimeus129
Pákolitz István: Magdolna130
Sinka István: Jézus örökre elhagyja Názáretet130
Mécs László: A tékozló fiú hazatér131
Puszta Sándor: Tékozló fiú132
Devecseri Gábor: Hazamegyek I.132
Rába György: Világjárás (Rovások)132
Reményik Sándor: Idegen vendég a kánai menyegzőn133
Reményik Sándor: Lefelé menet133
Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz134
Csorba Győző: Hogy példa is lehessünk135
Áprily Lajos: Vándor135
Szabédi László: Kezed ha bántott135
Gyulai Pál: Tanács135
Keresztury Dezső: Tanács135
Szabó Lőrinc: Szövetség136
Dsida Jenő: Legyetek őszinték136
Dsida Jenő: Légy szent, fiacskám!137
Endrődi Sándor: Az igaz szó137
Sárközi György: Parancs138
Kosztolányi Dezső: Vigyázz138
Horváth Imre: Átkos a föld138
Dsida Jenő: Tekintet nélkül138
Lévay József: Türelem139
Csokonai Vitéz Mihály: A hízelkedő139
Berda József: Vallomás140
Határ Győző: Hűség140
Parancs János: Tanácsok140
Illyés Gyula: Szüret felé141
Petőfi Sándor: Mi a dicsőség?141
Kannás Alajos: Hallgatni141
Dsida Jenő: A föld és az ember megmarad141
Bejámin László: Emléknél többek142
Jékely Zoltán: Csillagnézés143
Petőfi Sándor: Ha férfi vagy, légy férfi143
Kazinczy Ferenc: Híven szeretni144
Kazinczy Ferenc: Férfilélek144
Váci Mihály: Még nem elég!144
Endrődi Sándor: Párbeszéd145
Szabolcska Mihály: Imádság idején145
Arany János: Fiamnak145
Tompa Mihály: A világlátó146
Karinthy Frigyes: Méné, tekel148
Rónay György: Fiamhoz149
Kiss Tamás: A Példabeszédek Könyvéből150
Szabó Lőrinc: Isten150
Áprily Lajos: Haza150
"Szenvedett érettetek"
Virágvasárnaptól - feltámadásig
Muraközy Gyula: Tanítvány a kapuban153
Turcsány Péter: Virágvasárnap153
Kádár Imre: Virágvasárnapon154
Kassák Lajos: Úrnapja154
Pákolitz István: Palmarum155
Bódás János: Virágvasárnap155
Pákolitz István: Getszemáné156
Dsida Jenő: Nagycsütörtök156
Dsida Jenő: Nagycsütörtökön156
Albert Zsuzsa: Feltámadás előtt157
Bárdosi Németh János: Olajfák hegyén157
Berde Mária: Üzentél, Klaudia158
Reményik Sándor: Pilatus159
Juhász Gyula: Simon Péter160
Vas István: Kakasszó161
Bözödi György: Ne kérdezzél161
Pákolitz István: Péter162
Túrmezei Erzsébet: Meddig?162
Tóth Árpád: Tetemrehívás163
Németh László: Nagypénteken163
Weöres Sándor: Mária siralma164
Vas István: A Béke-téri Krisztus164
Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn166
Illyés Gyula: A kálváriára166
Tóth Árpád: Isten oltó-kése166
Rónay György: Deres167
Áprily Lajos: A szenvedő167
Reményik Sándor: Kétféle fájdalom167
Kosztolányi Dezső: A vad kovács167
József Attila: Bukj föl az árból168
Pálos Rozita: Kép168
Devecseri Gábor: Krisztustövis168
József Attila: Istenjárás168
Reviczky Gyula: Ne vádoljátok169
Jékely Zoltán: Imádság169
Babits Mihály: Psychoanalysis christiana169
Rolla Margit: Én Istenem!170
Fejes István: Egyedüli reményem170
Ady Endre: A nagy Hitető171
Rónay György: Este a Golgotán172
Keresztury Dezső: Vigasztaló172
Túrmezei Erzsébet: Nagyszombat reggel172
"Feltámadott az Úr bizonnyal"
Húsvét - bizonyságtétel
Ady Endre: A szép Húsvét175
Baja Mihály: Husvéti ének175
Kassák Lajos: Harangszó175
Kunszery Gyula: Húsvéti fák176
Nemes Nagy Ágnes: A tárgy fölött176
Kovács István: Feltámadás177
Rónay György: A hét első napján177
Vas István: A rostirónt letettem180
Bódás János: Húsvéti hit180
Pilinszky János: Harmadnapon181
Vas István: Húsvéti ének a testről181
Dsida Jenő: A húsvét dícsérete182
Túrmezei Erzsébet: Hétköznapok húsvéti fényben183
Mezei Balázs: Naplórészlet183
Ady Endre: Az Úr érkezése183
Ady Endre: "Ádám, hol vagy?"184
Tornai József: Ádám, hol vagy?184
Telekes Béla: Az én husvétom184
Juhász Gyula: De profundis185
Tűz Tamás: Először szemem színét185
Németh László: Én az Istent sosem kerestem185
Kassák Lajos: Engesztelődő bánat186
Albert Zsuzsa: Pál186
József Attila: Isten (Hogyha golyóznak a gyerekek...)187
József Attila: Istenem187
Csorba Győző: Meleg tenyérben188
Zelk Zoltán: Mert így igaz188
Kiss Tamás: Curriculum vitae188
"És megtelének mindnyájan szentlélekkel"
Pünkösdi ünnepkör, konfirmáció; Krisztus-követés, küdetés
Bódás János: A mennybement Jézushoz191
Gulyás Pál: Az Evangélium elé191
Muraközy Gyula: Új pünkösdi imádság192
Túrmezei Erzsébet: Várjuk Szentlelkedet!192
Bódás János: Imádság Szentlélekért193
Baja Mihály: Szentlélek Isten193
Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás194
Reviczky Gyula: Pünkösd194
Kassák Lajos: A galamb ünnepe195
Fodor András: Pünkösd195
Kunszery Gyula: Pünkösd195
Csanádi Imre: Kikeleti kánta196
Szabó Lőrinc: Fény196
Ady Endre: Seregély és galamb197
Reviczky Gyula: Pán halála197
Reményik Sándor: Fáklya verem előtt199
Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről200
Weöres Sándor: Ha majd testemre rög borúl200
Reményik Sándor: Akarom201
Ady Endre: Volt egy Jézus201
Endrődi Sándor: Kövessük Őt202
Rába György: Visszanézve202
Puszta Sándor: Fölajánlás202
Ábrányi Emil: Diligis me?202
Bódás János: Konfirmációra203
Túrmezei Erzsébet: Most élni - küldetés!204
Mezei András: Ráhallás205
Mécs László: Meteor205
Fodor József: Próféta205
Endrődi Sándor: Te küldtél engemet206
Szerb György: Jézus a legifjabb tanítványhoz207
Reményik Sándor: Az ige208
Babits Mihály: Jónás imája208
Vihar Béla: Babits Jónás könyvéhez209
Csorba Győző: Babits-apokrif209
Csanád Béla: Zsoltár210
Karinthy Frigyes: Előszó210
Bárdosi Németh János: Síphang211
Kalász Márton: Kéregminták212
Sándor Ernő: Jeremiással mondom212
Sárközi György: Mindhalálig213
Pákolitz István: Se több, se kevesebb213
"Egymás terhét hordozátok"
Diakóniai alkalmak
Dsida Jenő: Menni kellene házról házra217
Tóth Árpád: Lélektől lélekig217
Sárközi György: A szeretet himnusza217
Szabó Lőrinc: Biztató a tavaszban218
Zelk Zoltán: Mint kiscsibék218
Szabolcska Mihály: Ünnepnapok219
Illyés Gyula: Az őszi Tihanyból (Sokszoros szeretet)219
Endrődi Sándor: A szeretetről219
Pákolitz István: Gyökér220
Garai Gábor: Példázat a szeretetről220
Dobos Hajnal: Áldott legyél221
Pálos Rozita: János apostol221
Csuka Zoltán: A szótlan szeretet221
Oravecz Imre: Eototo és Aholi a szeretetről I.222
Rolla Margit: "Egymás terhét hordozzátok"222
Muraközy Gyula: Az erő222
Reményik Sándor: És a szívem is elhagyott223
Dsida Jenő: Kezemben tartom a szívedet224
Bóka László: Nagyobb a szeretet225
Farkas Árpád: Itthoni Hamlet225
Ady Endre: Jóság síró vágya225
Puszta Sándor: Bennünk fénylő csillag225
Képes Géza: Igen de...226
Rab Zsuzsa: Vaspántok226
Kozma Andor: Jézus a vendég227
Parancs János: A szegénységről228
Sík Sándor: Mosolygó gyermek228
Sulyok Gizella: Jegenye229
Ozsvald Árpád: Búzaszem229
Rákos Sándor: Kenyér229
Garai Gábor: Artisták230
Illyés Gyula: Sebesültek230
Csorba Győző: Villanás230
Muraközy Gyula: A Nő231
Kosztolányi Dezső: Özvegy a villamosban231
Karácsony Sándor: Nagy leszámolás232
Illyés Gyula: Szörnyű fegyver232
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (Részlet)232
Endrődi Sándor: Ha látok nyomorultat233
Szabolcska Mihály: Hegyi beszéd233
Petrőcz Mária: Beérett a termés233
Nádasdi Éva: Újfajta vendégség234
Somlyó György: Mese arról, ki hogyan szeret234
"Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját"
A keresztyén család alkalmai - születés, keresztelés, gyermeknap, anyáknapja, szülők, hitvestársak és nagyszülők tisztelete
Szász Károly: Fiam születésekor237
Illyés Gyula: Újszülött237
Várnai Zseni: ...Be szép238
Kerényi Grácia: Köszöntő239
Szász Károly: A jó tündér239
Várnai Zseni: Fiam240
Bódás János: Keresztelő241
Kaffka Margit: Petike jár241
Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én242
Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz242
Illyés Gyula: Megbántott gyermek243
Szép Ernő: Gyermekjáték244
Arany János: Családi kör245
Csorba Győző: Mind a három246
Petőfi Sándor: A téli esték247
Tompa Mihály: Itthon vagyok248
Arany János: Itthon248
Petőfi Sándor: Fekete kenyér249
Zilahy Lajos: A régi ház küszöbén249
Juhász Ferenc: Ibolyaszemű250
Erdélyi János: A család250
Fekete Lajos: Gyümölcséréskor251
Fodor András: A család250
Gyurkovics Tibor: Otthon I.252
Kiss Jenő: Az első vacsora252
Petőfi Sándor: Egy estém otthon254
Petőfi Sándor: István öcsémhez255
Hervay Gizella: Leltár255
Pósa Lajos: A szülőkért256
Endrődi Sándor: Kis imádság a szülőkért256
Reményik Sándor: Ének anyámról256
Raktó József: Zsoltár257
Dsida Jenő: Hálaadás257
Oravecz Imre: Amelyben köszönetet mond anyjának, Sakvaitivának258
Falu Tamás: Anyád258
Erdélyi József: Anyai szó258
Csanád Béla: Anyám szeme259
Ágh István: Virágosat álmodtam259
Balogh Balázs: Tett a dolgát260
Mécs László: A királyfi három bánata260
József Attila: Mama260
Petőfi Sándor: Füstbe ment terv261
Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából (Részlet)261
Csoóri Sándor: Anyám szavai263
Nagy László. Anyakép263
Szász Károly: Szép öreg asszony264
Kosztolányi Dezső: Fényes koszorú265
Szabó Lőrinc: Az Anyák265
Juhász Gyula: Édesanyám266
Tóth István: Egyre tisztábban266
Árpily Lajos: Féltél, anyám?266
Tompa László: Anyám kinéz az ablakon266
Várnai Zseni: Mama267
Muraközy Gyula: Az anya267
Bosnyák Sándor: Anyám szavai268
Szabolcska Mihály: Édesanyák268
Bárdosi Németh János: Apám268
Ady Endre: Proletár fiú verse269
Dutka Ákos: Apám270
Petőfi Sándor: A jó öreg kocsmáros270
Takáts Gyula: Mit apám tanított271
Kosztolányi Dezső: Tanár az én apám271
Bartis Ferenc: Apám keze271
Juhász Ferenc: A vén fa alatt272
Gulyás Pál: Apám272
Tóth István: Elégia apámról273
Váci Mihály: Apámról273
Áprily Lajos: Az apa274
Kis János: A megelégedő házastárs274
Tompa Mihály: Ha...274
Illyés Gyula: A feleségnek275
Kosztolányi Dezső: Februári óda275
Rónay György: Kettős arckép276
Képes Géza: Te vagy276
Benjámin László: Két évtized277
Várnai Zseni: Kései vallomás278
Juhász Ferenc: Levéltöredék a távoli hitveshez278
Radnóti Miklós: Levél a hitveshez279
Ady Endre: Őrizem a szemed280
Pákolitz István: Naponként280
Tompa Mihály: A gazdag281
Csanády János: Az a zsoltáros ének282
Dsida Jenő: A csemetefa éneke282
"Boldogok a békét teremtők"
Békeszolgálati alkalmak, Hirosima-vasárnap
Radnóti Miklós: Himnusz a békéről285
Berda József: Békességet285
Juhász Gyula: Béke285
Csokonai Vitéz Mihály: A békesség286
Babits Mihály: Husvét előtt286
Juhász Gyula: Szikratávirat288
Hervay Gizella. Fiam mondta288
Rákos Sándor: Himnusz a békéhez288
Babits Mihály: Ne ily halált, ne ily harcot!289
Hajnal Anna: Ember (A Napihírek ciklusból)290
Áprily Lajos: Szállj, Ábel füstje291
Áprily Lajos: Kiáltás291
Várnai Zseni: Az atomkorszak küszöbén291
Kopré József: Kataklizma292
Képes Géza: Ámen293
Csuka Zoltán: Atombomba a diófám alatt294
Jékely Zoltán: Háborúból294
Csoóri Sándor: Fehérség294
Csorba Győző: Béke295
Kassák Lajos: Szóljunk a békéről295
Tóth Endre: Déli harangszó296
Bóka László: Minden ember296
Bényei József: Ha majd297
Bárdosi Németh János: Békepohár298
Csuka Zoltán: Csendes esti fohász298
Horváth Imre: Lépésenként298
Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra299
Babits Mihály: Miatyánk, 1914299
Rab Zsuzsa: Miatyánk300
Lesznai Anna: Miatyánk (Részlet)301
Reviczky Gyula: Miatyánk302
Ady Endre: Az Uraknak Ura303
Keresztury Dezső: Imádság békességért303
Kiss Tamás: Ó, hidak, hidak, hidak304
Reményik Sándor: Békesség Istentől304
Juhász Géza: Jöhet új Apokalipszis305
Harsányi Lajos: Nem kötök békét305
Bözödi György: Béke306
Pálos Rozita: Hányan306
Ady Endre: Imádság háború után306
Dobos Hajnal: Teljes leszerelés307
Magyari Lajos: Üzenet307
"...Hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk"
Nép- és hazaszeretet
Kölcsey Ferenc: Himnusz311
Vörösmarty Mihály: Szózat312
Simonyi Imre: Rendületlenül313
Jékely Zoltán: A Missa pro pauperibus hallgatása közben313
Ratkó József: Jelek313
Petőfi Sándor: Nemzeti dal314
Utassy József: Szavam315
József Attila: Levegőt!315
Arany János: Az örökség316
Babits Mihály: Ezerkilencszáznegyven (Részlet)317
Radnóti Miklós: Nem tudhatom318
Utassy József: Magyarország!318
Tornai József: Vannak magyarok319
Simon István: Őseim320
Tompa Mihály: A gólyához320
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa321
Tompa Mihály: A madár, fiaihoz321
Nagy László: Repülő322
Ady Endre: A föl-földobott kő322
Petőfi Sándor: Magyar vagyok323
Váci Mihály: Sarkcsillagom!323
Pilinszky János: Háromszínű lobogó324
Nemes Nagy Ágnes: Párbeszéd324
Kányádi Sándor: Mikor szülőföldje határát megpillantja324
Molnár László: Szülőföld-szerelem324
Fodor András: Idegenből haza325
Balázs Béla: Kegyelem!325
Buda Ferenc: Holt számból búzaszál326
Vas István: Titok326
Ábrányi Emil: Magyar nyelv327
Kányádi Sándor: Játszva magyarul327
Garai Gábor: Magyarul327
Füst Milán: A magyarokhoz328
József Attila: Bús magyar éneke329
Vörösmarty Mihály: Honszeretet329
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz330
Kölcsey Ferenc: Huszt331
Kisfaludy Károly: A hazafi331
Kölcsey Ferenc: Emléklapra331
Kiss Jenő: Folyó és tó332
Szabó Lőrinc: Sokat tud az én kezem332
Kovács Vilmos: Verecke333
Lászlóffy Aladár: Szülőföldem333
Nagy László: Betűk gyászőrsége333
Magyari Lajos: Nem a fenyők333
Gál Sándor: Könyörgés334
Bóka László: Igazság és szeretet335
Váci Mihály: Egy-rangú nép335
Babits Mihály: Hazám!336
Sumonyi Zoltán: Augusztusi elégia (Részlet)336
Szabó Lőrinc: Föld337
"Műveljétek és őrizzétek azt"
Új kenyér és új bor úrvacsorai hálaadó alkalmai; a munka becsülete
Tompa Mihály: Úrvacsorai ének341
Kádár Ferenc: Úrvacsora341
Juhász Gyula: Az utolsó vacsora341
Ady Endre: Egy régi Kálvin-templomban342
Babits Mihály: Eucharistia342
Mezei András: Példa343
Kányádi Sándor: A XC. zsoltár343
Bódás János: Úrvacsora344
Áprily Lajos: Egy pohár bor345
Rónay György: Megkezdődik346
Nagy Imre: Aratók éje346
Bárdosi Németh János: Aratáskor346
Szemere Pál: Aratáskor347
Pósa Lajos: Nyárban347
Képes Géza: A LXV. zsoltár347
Lévay József: Terített asztal348
Bárdosi Németh János: Kepék349
Horváth Imre: Kalászok panasza349
Kacsó Sándor: Cséplés349
Bódás János: Új kenyér350
Fehér Ferenc: Földre hullt kenyér350
Szabó Lőrinc: Kenyér351
Simon István: Kenyér351
Kassák Lajos: Dal a kenyérről351
Falu Tamás: Házi kenyér352
Kiss Géza: Kenyér352
Pósa Lajos: Ősszel353
Kassák Lajos: Szeptemberi sugarak353
Dömötör Ilona: Szöllővirág354
Bárdosi Németh János: Évszakok354
Bartalis János: A mezők áldása354
Bódás János: Rozsdásodik a lomb355
Ölbey Irén: Szőlő és kenyér355
Károlyi Amy: Újbor355
Takáts Gyula: Légy áldott356
Keresztury Dezső: Dunántúli hexameteek (Részlet)357
Lévay József: Szüretünk357
Bartalis János: A mező és én358
Dsida Jenő: Amundsen kortársa359
Váci Mihály: Észrevétlen hűség359
Illyés Gyula: Ars poetica360
Ady Endre: Áldassál, emberi Verejték360
Endrődi Sándor: Aranypor360
József Attila: Ne légy szeles361
Fazekas Mihály: Óh míly nagy az oly ember boldogsága361
Csuka Zoltán: A munka vérkeringésében361
Bárdosi Németh János: Munkadal362
Juhász Gyula: A munkásotthon homlokára362
Illyés Gyula: Vigasz362
Juhász Gyula: A munka362
Benedek Elek: Öreg faültető éneke363
Rónay György: Egy nap az Isten szöllejében363
"Meg van írva: az igaz ember pedig hitből él"
Reformáció- évszázadok templomai és iskolái, lelkipásztor-köszöntők
Palágyi Lajos: Hiszek367
Hervay Gizella: Gyalogzsoltár (XVIII.)367
Ady Ende: Istenhez hanyatló árnyék367
Szabó Lőrinc: Párbeszéd368
Tóth Árpád: Csillag, óh messzi Szerelem!368
Garay János: Hit, remény és szeretet368
Pardi Anna: Ima369
Tandori Dezső: A damaszkuszi út369
Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt369
Áprily Lajos: Kálvin, 1535371
Szabolcska Mihály: Kálvin372
Muraközy Gyula: Kálvin373
Baja Mihály: Ki volt Kálvin János?373
Szabó Lőrinc: A gályarabok szobra374
Julow Judit: A szabadító375
Muraközy Gyula: A gályarabok énekelnek376
Bódás János: Református reformáció377
Csanádi Imre: Egy hajdani templomra378
Tompa Mihály: A szent küszöb378
Kányádi Sándor: Folytonosság379
Asztalos Sándor: Templom, templom, Nagytemplom379
Keresztury Dezső: Kotlós templomok380
Vecse Eszter: Öregtemplom dicsérete380
Halassy Adrien: Falusi templomok381
Petrőczi Éva: A tákosi templom381
Jékely Zoltán: Seol ellen (Részlet)382
Reményik Sándor: Templomok383
Pákozdy Feenc: Október 31.383
Dsida Jenő: Templomablak384
Jékely Zoltán: A Csend Jajszava384
Túrmezei Erzsébet: Otthonom385
Erdélyi József: Torony385
Varasdy Imre: A harang385
Baja Mihály: Szól a harang386
Fodor András: Zsoltár386
Csuka Zoltán: A megújhodás dicsérete387
Tompa Mihály: A gyülekezetben387
Reményik Sándor: Levél a györgyfalvi leánykonferenciáról389
Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban389
Kovács István: Történelem390
Reményik Sándor: Az én lelkipásztorom390
Illyés Gyula: Számadó391
Petrőczi Éva: Ezékiel könyvére391
Baja Mihály: Magyar papokhoz391
Szabó Lőrinc: A tiszabecsi tiszteletes392
Kiss József: Egy református lelkész emlékezee392
Kozma Andor: Az agg prédikátor394
Bede Anna: Prédikátorok395
Bede Anna: Bethlen Gábor levele395
Berde Mária: Az én apám396
Szénási Sándor: Lelkészbeiktatásra396
Nádudvari Nagy János: Biztató köszöntés397
Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba398
Jékely Zoltán: Nagyvakáció az Enyedi Kollégiumban398
Oláh Gábor: A kollégium (Miniatürök 74.)399
Juhász Géza: Lángoló század (Részlet)399
Oláh Gábor: A debreceni kántusnak400
Király Zoltán: Diákszívű város401
Képes Géza: A népfőiskola-építők401
Kozma Andor: A karthagói harangok403
Rab Zsuzsa: "Tövisek közt..." (Részlet)404
Tamkó Sirató Károly: Jöjjetek el imádjuk az Urat! (A mezőtúri jubileumok alkalmával)404
"Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának"
Kerestyén reménység, halottak napja, örökkévalóság
Árpily Lajos: A csavargó a halálra gondol409
Kautzky Norbert: A halál testőrei409
Keresztury Dezső: Csak annyi409
Rónay György: Ha eljön410
Rónay György: A magam sírjára410
Tompa Mihály: Új Simeon410
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség411
Juhász Gyula: Én Istenem413
Tóth Árpád: Új tavaszig vagy a halálig414
Jékely Zoltán: Profán Angelus414
Áprily Lajos: Útravaló415
Rónay György: Ajánlás415
Gulyás Pál: Búcsú az élettől415
Sárközi György: Három erősség416
Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett416
Ady Endre: Álmom: az Isten418
Bécs Ernő: Megjelölt engem az Úr418
Juhász Gyula: Betegszoba418
Vargha Gyula: Napszálltakor418
Harsányi Lajos: Fegyverletétel419
Reményik Sándor: Zöld csillagok420
Képes Géza: Jövendő420
Csorba Győző: Kis himnusz420
Hajnal Anna: Mintha Te hívnál421
Jékely Zoltán: Utolsó imádság421
Babits Mihály: Ősz és tavasz között421
Csokonai Vitéz Mihály: Mindég közel van a halál422
Arany János: Sejtelem423
Sík Sándor: Hetven felé423
Lévay József: Aratás423
Kiss József: Alkonyat424
Áprily Lajos: Kérés az öregséghez425
Csuka Zoltán: Könyörgés bölcs halálért425
Áprily Lajos: Imádság425
Tóth Endre: Nagy útra készülök425
Balázs Béla: Felmondom a leckét426
Weöres Sándor: Az idők folyama426
Áprily Lajos: A kertbe ment427
Arany János: Honnan és hová?427
Nagy Zoltán: Sírkőre429
Szádeczky-Kardoss Hilda: Kórus halottak napján429
Falu Tamás: Halottak napja429
Tóth István: Halottak napján430
Ratkó József: Mégiscsak ők430
Pilinszky János: Mielőtt430
Székely Magda: Ítélet431
Szerb György: Csonthárfa431
Betűrendes név- és címjegyzék432
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Új aranyhárfa Új aranyhárfa Új aranyhárfa

A lapélek foltosak, a gerinc elszíneződött.

Állapot:
2.140 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba