1.043.406

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Új Írás 1979. január-december

Irodalmi művészeti és kritikai folyóirat - XIX. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Új Írás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Csukás István: Versek3
Szakonyi Károly: A hatodik napon (színmű két részben)6
Nagy Gáspár: Versek39
Gál Sándor: Holt-ág (vers)40
Petrőczi Éva: Károlymajori muzsikusok (vers)41
Banos János: Versek42
Thurzó Gábor: Bettina von Arnim látogatása Louis van Beethoven betegágyánál (novella)43
Pátkai Tivadar: Versek54
Vészi Endre: Versek55
Körkép
Sőtér István: Krúdy és a megállított idő61
Dérczy Péter: Aki érezte az időt (Csáth Gézáról)68
Szepesi Attila: Gulácsy Lajos éjszakái76
Kenyeres Zoltán: Értelem és szenvedély (Vas István tanulmányai)82
Kodolányi Gyula: Denise Levertov87
Denise Levertov: Versek88
Bodri Ferenc: Tördékek a 70 esztendős Korniss Dezsőről94
Szemle
Gáll István: A harmónia keresése (Bata Imre: Veres Péter)98
Tandori Dezső: Ahol vagy, soha máshol (Somlyó György összegyűjtött versei)99
Baránszky Jób László: Egy racionalista regény (Panek Zoltán: A földig már lépésben)105
Pomogáts Béla: Negyven dráma (Hubay Miklós: A zsenik iskolája; A szív sebei)112
Szávai János: Az emlékezés regénye (Lengyel Péter: Cseréptörés)116
Pályám emlékezete
Bertha Bulcsu: Nincs hová hazamenni119
2. szám
Lackó Miklós: Egy szerep előtörténete (A fiatal Németh László és a húszas évek)3
Károlyi Amy: Országh Lili halálára (vers)19
Weöres Sándor: Versek20
Palotai Boris: A másik (elbeszélés)22
Bihari Sándor: Kedd, szerda közt (vers)27
Tóth István: Négysorosok (vers)29
Sükösd Mihály: Babilon hercege (elbeszélés)33
Hajnal Anna: Hátrahagyott verseiből47
"Mint megdőlt régi sírkő" (Beszélgetés Kormos Istvánnal)50
Szepesi Attila: Versek60
Gergely Ágnes: Rapszódia a születésnapomra (vers)63
Garai Gábor: Versek64
Körkép
Vargha Balázs: Faludi Ferenc (1704-1779)66
Schweitzer Pál: Budapesti lapok Thomas Mann naplóiból80
Pomogáts Béla: Regény és emberi személyiség90
Somlyó György: Bevezetés a modern költészetbe VII. (részlet)94
Szemle
Csányi László: A költő prózája (Jékely Zoltán: Angyalfia)101
Demény János: Interetnikus világ (Gömöri népdalok és népballadák)102
Tandori Dezső: Lélektérkép (Gergely Ágnes: Kobaltország)104
Pályám emlékezete
Garai Gábor: Részletes önéletrajzom107
Weöres Sándor: Látom az estét, látom a hajnalt117
3. szám
Szilágyi Imre: Tévedések és kockázatok (tanulmány)3
Hervay Gizella: Versek36
Hubay Miklós: Kivégző angyal (filmregény)38
Keresztes Ágnes: Versek64
Sárándi József: Versek65
Körkép
Hanák Péter: Politika és etika a századelő reformnemzedékénél72
Pölöskei Ferenc: Tisza és Ady a politika pólusain84
Pomogáts Béla: Példázat a szabadságról (Déry Tibor: Ébredjetek fel!)93
Mai kubai költők
Eliseo Diego, Cintio Vitier, Sergio Hernández Rivera, MArio Martinez Sobrino, Luis Marré, Roberto Fernández Retamar, Roberto Branly, Rafael Alcides, Luis Suardíaz és David Chericián versei; Tóth Éva fordításai99
Szemle
Csányi László: Értékfölfedező esszé (Domokos Mátyás: Ugyanarról másképpen)106
Tandori Dezső: Egy költő tiszta asztalai (Méliusz József: Kávéház nélkül)109
Baránszky Jób László: Történelmi tudósítás (Szabó Gyula: A sátán labdái. I. Függőleges veszedelmek)112
Dérczy Péter: Regényt vagy emlékiratot? (Tatay Sándor: Lődörgések kora)117
Pályám emlékezete
Csukás István: Feltörekvés gátlásokkal119
4. szám
Fiatalok a jövőnek
Párniczky Mihály, Krizsán Rezső, Szilassy Zoltán, Dávid Lajos, Flórián Mária, Hajdú Gergely, Ustoros Károly, Újszászi Ignác, Kovács József, Rácz Péter versei3
Fiatal költők
Kántor Péter, Pinczési Judit, Farkas Ilona, Botár Attila, Dukai István, Futó György, Pálinkás György, Kakuk Tamás, Mikle György, Pécsi Gabriella versei12
Vathy Zsuzsa: Az ősi háztető (kisregény, I. rész)25
Versek a gőzfürdőből
Juhász Ferenc, Kormos István, Réz Ádám, Vas István versei46
Császár István: Még várnak (novella)53
Zbigniew Herbert: In memoriam Nagy László (vers, Kalász Márton fordítása)61
Körkép
Fenyő István: Vágy az igazság felé (Babits Mihály kritikusi arcképéhez)62
Tandori Dezső: "Minden a te szemeidtől függ" (Kassák Lajosról)69
Bata Imre: Szerkezet és ciklus (Weöres Sándor Átváltozások című szonett-ciklusáról)76
Csányi László: Nagy László szivárványai87
Farkas László: Csanády János tövises és virágos útja97
Szemle
Szakolczay Lajos: Kegyelemért könyörgő vers (Zelk Zoltán: Mindennapi halálom)105
Takács Zsuzsa: Halálközelben (Hajnal Anna: Alkonyfény)107
Szabó B. István: Emberi költészet ez (Garai Gábor: Szélcsönd és újra szél)109
Bodnár György: A fegyelem próbája (Fodor András: A bábu vére)110
Baránszky Jób László: Chagall-szárnyú angyal (Szilágyi Domokos: Tengerparti lakodalom)112
Szepesi Attila: Vívódás a szó azonosságáért (Tolnai Ottó: Versek)114
Grezsa Ferenc: Vers és folklór, mítosz és parabola (Kiss Anna: Világok)116
Pomogáts Béla: Korommal írt idő (Gál Sándor: Folyó)117
Pályám emlékezete
Képes Géza: Örök szomjúság119
5. szám
Utassy József: Pokolból jövet (vers)3
Kiss Benedek: Jeszenyin anyjának fényképe (vers)4
Vathy Zsuzsa: Az ősi háztető (kisregény, befejező rész)5
Takáts Gyula: Versek28
Kálnoky László: Egy (vagy két?) letört liliomszál (vers)30
Horváth Péter: Sosemvolt aranykorunk (két fejezet egy regényből)37
Takács Zsuzsa: Versek46
Kalász Márton: Versek49
Németh László: Kiadatlan írásaiból50
Körkép
Németh G. Béla: A meditáló magányossága (Péterfy Jenő, görög tanulmányai tükrében)67
Huszár Tibor: Nyugati utas Lenin vonzásában (Erdei Ferenc ifjúkori leveleiből)75
Böszörményi Zoltán: A haldoklás és a halál87
Lucian Blaga: Versek (Bella István fordításai)98
Szemle
Koczkás Sándor: Regény az értelmiség útjairól (Sőtér István: Budai Oroszlán)103
Bata Imre: Élmény és gondolat (Baránszky Jób László: Élmény és gondolat)106
László Gyula: Jelkép és díszítmény (A finnugor népek népművészete)110
Monostori Imre: Garam menti falu a nagy történelmi viharban (Duba Gyula: Ívnak a csukák)113
Gáll István: Két fiatal író (Holdosi József: Kányák; Kutasi Gyula: Az üveghegyen innen)117
Borsi-Kálmán Béla: Riportúton, történelemkeresőben (Beke György: Nyomjelző rokonság)119
Pályám emlékezete
Raffai Sarolta: Ennyi az egész121
6. szám
Jékely Zoltán: Kormos Yoricktól kérdezem (vers)3
Keresztury Dezső: A viaskodás szonettjeiből4
Csorba Győző: Visszaszámlálás (részletek egy versciklusból)6
Képes Géza: Versek10
Fiatal elbeszélők
Áron Attila: Hétköznap13
Bereményi Benő András: Köldökzsinór17
Bán Zsuzsa: A kitörés22
Kőbányai János: Szálljunk ki!25
Mózes Lajos: Temetői történet31
Csanády János: Versek42
Baranyi Ferenc: Versek43
Végh Antal: Csóka (elbeszélés)45
Siralmas az én életem (Mária-siralmak)55
Erdélyi Zsuzsa: A Mária-siralmak költészete69
Körkép
Rónay György: Följegyzések Móricz Zsigmondról I.73
Tamási Áron: Levelek Amerikából Benedek Elekhez85
Győri János: Sorsélmények, időtudattal (Kaffka Margit világában)90
Gyurkovics Tibor: Bernáth Aurél hajónaplója98
Szemle
Czére Béla: A történetiség az irodalmi publicisztikában (Cseres Tibor: Elveszített és megőrzött képek)104
Szabó Ede: A "Tandori-változat" (Tandori Dezső: Föld és vadon)106
Dérczy Péter: Esély és lehetőség (Arcképvázlat Hajnóczy Péterről)108
Monostori Imre: A mondat folytatása - az élet folytatása (Hervay Gizella: A mondat folytatása)112
László Gyula: Egy bácskai falu élete (Két könyv a vajdasági Gombosról)116
Baránszky Jób László: Nemzedéki törekvések tudatosítása (Láng Gusztáv: A jelen idő nyomában)119
Pályám emlékezete
Herceg János: Itthon és Budapesten121
7. szám
Sőtér István: Illés Endre, a drámaíró3
Csukás István: Versek11
Marsall László: Legenda szélmalomról (vers)12
Bertha Bulcsu: Fehér rozsda (elbeszélés)15
Keresztes Ágnes: Ballada (vers)23
Rab Zsuzsa: Versek24
Kapecz Zsuzsa: Versek25
Nemes György: Cseresznyemag (elbeszélés)27
Csiki László: A teljes azonosság (vers)32
Takács Imre: Versek37
Tóth Bálint: Versek38
Kolozsvári Papp László: Búgócsiga (elbeszélés)40
Rakovszky Zsuzsa: Versek43
Vészi Endre: Versek45
Körkép
Fenyő István: "Legyen minékünk több erkölcsünk és hazafiúi szeretetünk" (Széchenyi István Naplójáról)47
Szabó Ede: Teremtő szomorúság (Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághoz)59
Kocsis Rózsa: a magyar gondolati regény Németh László-i példája63
Rónay György: Följegyzések Móricz Zsigmondról; II., (befejező) rész70
Szemle
Baránszky Jób László: Kettős tükörben (Zbigniew Herbert: Az angyal kihallgatása; Barbár a kertben)81
Radnóti Sándor: Az új Meluzina (Vezér Erzsébet: Lesznai Anna élete)88
Pomogáts Béla: Harmincasok (Takács Zsuzsa: A búcsúzás részletei; Szöllősi Zoltán: Vacsora jégen; Döbrentei Kornél: A skorpió jegyében; Apáti Miklós: Ajánlott küldemények; Kemsei Zoltán: Feljegyzések lyukas zoknikorszakból)89
Tandori Dezső: Két fiatal szlovákiai magyar költő (Tóth László: Átkelés; Varga Imre: A medve alászáll)93
Demény János: Két csillag, egyazon pályán (Breuer János: Bartók és Kordály)95
Pályám emlékezete
Földeák János: Otthonaim99
Cserépfalvi Imre: Egy kiadó emlékezete112
8. szám
Juhász Ferenc: Nem reménytelen!; Az emlékezet és akarat virágai3
Fenyő István: Költő és politikai vezér (Kölcsey Ferenc politikai pályakezdésének évfordulójára)7
Szepesi Attila: Sorstalan énekek (vers)17
Bihari Sándor: Versek19
Csaplár Vilmos: Hajcsik Imréné tulajdonát képező iratok (dokumentumregény)21
Pintér Lajos: Versek43
Czigány György: CSak föld, csak fű (vers)44
Mózsi Ferenc: Hallucináció (elbeszélés)49
Kurucz Gyula: Amíg átölelve tartják egymást (novella)58
Kántor Péter: Egy vers születése (vers)62
Károlyi Amy: Transit (vers)64
Weöres Sándor: Versek66
Gáll István: Meghalt Örkény István68
Körkép
Dudás Kálmán: Crnjanski hattyúdala elé70
Milos Crnjanski: Lamentálás Belgrád fölött (vers, Dudás Kálmán fordítása)71
Mari imádság (népköltés, Ágh István fordítása)74
Demény János: Bartók Béla levele Kliment Vasziljevics Kvitkához82
Farkas László: Szépirodalom és helyesírás87
Rónay László: Az antik költőideál (Hajnal Annáról)92
Szemle
Tandori Dezső: "Tisztázni kell az alapfogalmakat" (Móricz Zsigmond tanulmányairól)102
Kalász Márton: Versek, már hős nélkül (Csanády János: Néma kórus)107
Szabó Ede: Az inga (Hubay Miklós: Napló nélkülem)109
Pomogáts Béla: Vers és csönd (Ács Károly: Ének füstje, füst éneke)111
Szávai János: Változatok a novellára (Bán Zsuzsa: Más kenyerén; Nagy András: Toron 1867; Kovács Magda: Én, a csillagbognár; Pályi András: Tiéd a kert; Kolozsvári Papp László: Monológ a határon)113
Csányi László: Önvizsgálat idegenben (Ács Margit: Beavatás)117
Pályám emlékezete
Kass János: Íme, itt az idő, rám került a sor119
9. szám
Eliseo Diego: Költészet és egy csepp remény (Vallomás és versek; Benyhe János, Tellér GYula, Orbán Ottó fordításai)3
Gáll István: Saulus-Paulus (rádiókomédia)13
Szász Imre: Sanzon (tv-játék)22
Kovács Dezső: A fehér szín a tartalom és az eszköz szintézise (Beszélgetés Tóth Menyhérttel)36
Kiss Benedek: Versek47
Sárándi József: Versek49
Gyurkovics Tibor: Versek51
Czakó Gábor: A tojás (elbeszélés)52
Békési Gyula: Visszfény-dadogás (vers)59
Bodri Ferenc: Aki felé a Mirabeau híd vezet (Marie Laurencinről)61
Raffai Sarolta: Versek66
Körkép
Levelek Nagy Lajos hagyatékából (Közreadja és a jegyzetet írta Csontos Sándor)69
Sík Csaba: Jelzők nélkül (Illés Endréről)76
Tamás Attila: Jelen a múltban és jelen a jelenben (Csoóri Sándor Nomád napló-járól)85
Rónay László: A Váci utca epikusa (Thurzó Gábor szabálytalan portréja)87
Takács Zsuzsa: Bergman iskolája95
Boldizsár Iván: "Formális ügyködéseimről"99
Szemle
Simon Zoltán: Egy mű jelentésvilágának összetevői (Hubay Miklós: Búcsú a csodáktól)103
Kis Pintér Imre: Mire az élet? (Esterházy Péter: Termelési regény)105
Csányi László: Nem tenger - part (Fehér Ferenc: Madarak folyója)109
Baránszky Jób László: A költészet zeneisége (Koncsol László: Kísérletek, elemzések)111
Benedek Mihály: "Az életnek könyvei" (Bálint Tibor: Zarándoklás a panaszfalhoz)114
Dérczy Péter: A modern magyar drámáért (Fiatalok rivaldája)117
Pályám emlékezete
Jékely Zoltán: Verseink emléke119
10. szám
Juhász Ferenc: Miért hit? Miféle hit?3
Szabó Lőrinc: Ismeretlen versek19
Sőtér István: Mezei liliom (elbeszélés)21
Gergely Ágnes: Háttértörténet (vers)34
Győri László: Kis elégia (vers)35
Szöllősi Zoltán: Parazsat szánkban (vers)36
Szilágyi István: Nagyállomás (elbeszélés)38
Osztojkán Béla: Versek44
Ószabó István: Versek45
Kardos G. György: Mivel nyitott Baján Szikszay Pipi? (regény; I. rész)46
Körkép
Kalász Márton: Énekszavát venni (Magyarországi németek népköltése)66
Tverdota György: Egy vers keletkezésének körülményei (József Attila: "Költőnk és Kora")73
Tandori Dezső: Hogy ne legyen soha megállás az isteni derű szüntelen dicséretében (Az oszthatatlan Berda József)82
Csányi László: A mindenségbe vettetve (Juhász Ferenc versei és époszai)88
Szemle
Szabó B. István: Akkor a tettek beszéltek (Dobozy Imre: Hatalom nélkül)97
Makay Gusztáv: Vallomásos életbölcsesség (Keresztury Dezső: Így éltem)98
Mányoki Endre: A relief kimondatlan igazsága (Lengyel József: Neve: Bernhardt Reisig)100
Farkas László: Lírai irodalomtörténet (Bertha Bulcsu beszélgetései)102
Grezsa Ferenc: Mai magyar Gulliver (Czakó Gábor: Várkonyi krónika)104
Pomogáts Béla: Ember és történelem (Sándor Iván: A helyszín)105
Pályám emlékezete
Mátyás Ferenc: Megtördelt életemről107
Csanády János: Pályám emlékezete, avagy: pofon a halottnak121
11. szám
Juhász Ferenc: Himnusz-hajnal4
Móricz Zsigmond szívverése
Móricz Zsigmond: Babits Mihállyal a Garda-tón (1941)6
Móricz Zsigmond: Nagyon fáj (1938)16
Ami az író asztalán maradt
Móricz Virág: A Rózsa Sándor születése (Részlet a Tíz év című készülő kötetből)22
Móricz Zsigmond: Kossuth Lajosról (Az író kiadatlan tanulmány-vázlata Móricz Virág könyvéből)42
Móricz Zsigmond vers-ünnepe
Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz57
Babits Mihály: A gyémántszóró asszony59
Juhász Gyula: Móricz Zsigmondnak60
Gulyás Pál: Már egy éve61
Szabó Lőrinc: Ősöd és unokád62
Illyés Gyula: A Móricz Zsigmond emlékkönyvbe63
Zelk Zoltán: Görögdinnye kenyérrel64
Ahogy ma látjuk
Bata Imre: A Kelet Népe főszerkesztője66
Ördögh Szilveszter: Egy kisfiú sír (Légy jó mindhalálig - Móricz regénye kapcsán)74
Szilágyi Imre: Az élet egyetemes egyensúlya (Móricz Zsigmond lét- és értéktanának középponti kategóriájáról)82
A lángelme fényében
Ady Endre, Krúdy Gyula, Fenyő Miksa, Lukács György, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Szabó Lőrinc, Nagy Lajos, Veres Péter, Németh László, Féja Géza, Bálint György, Illés Endre, Gelléri Andor Endre és Asztalos István - Móricz Zsigmondról112
12. szám
Gyermekjövő
Weöres Sándor: Versek3
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika (mese)5
Kisded-ünnep (karácsonyi bölcsődalok)33
Erdélyi Zsuzsanna: Üdvöz-légy gyenge oltoványotska (utószó a karácsonyi bölcsődalokhoz)46
Vargha Balázs: A gyerek esze (esszé)49
Tizenkét évesek versei (összeállította Turcsány Péter)59
Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba (mese)61
Szakolczay Lajos: Hová megy a Kormos Pista gőzhajó? (Tandori Dezső, Lázár Ervin, Mándy Iván és Gyurkovics Tibor meseregényeiből)65
Juhász Ferenc: Déry Tibor két-éves hiánya71
Garai Gábor: Versek73
Kalász Márton: Versek76
Csukás István: Versek78
Csanády János: Versek80
Kardos G. György: Mivel nyitott Baján Szikszay Pipi? (regény; II. rész)81
Vas István: Versek99
Körkép
Fenyő István: Írók és az egykorú valóság (Sőtér István tanulmányairól)100
Fülöp László: Ágh István lírája104
Szemle
Baránszky Jób László: Az időtlen idő lírája (Csorba Győző: Összegyűjtött versek)108
Reisinger János: Az értelmezés lehetőségei (Németh G. Béla: 11 vers)110
Grezsa Ferenc: Legyőzött győztes (Tornai József: Fejem alatt telihold)113
Pályám emlékezete
Végh Antal: Élet-novella115
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem