Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.017

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Ujabb nemzeti dalkönyvecske

Jelenkori magyar költő verseiből

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szívesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak... Tovább

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szívesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak ki, hogy Magyarországon az ilyen anthologiáknak csak üdvös hatása lehet. Nálunk a költők olvasó-közönsége oly csekély, hogy az utolsó tíz évben a könyvpiaczon megjelent versköteteknek alig 2-3 százaléka bírt kiadót találni; a többi egytől-egyig az illető szerzők költségén jelent meg. S ne higyje senki, hogy e "többi" alatt a kevésbbé jelentékeny írók értendők. Nem. Tarózkodni akarok nevek megnevezésétől, mert ez az illetőknek tán roszszul eshetnék: de legjobb tudomásom szerint állíthatom, hogy még egynémely oly költőnk is ez úton bocsátotta közzé költeményeit, kinek neve eltörölhetetlenül be van vésve irodalmunk történetébe. A dolgok ilyetén állása mellett a költőink iránti érdeklődés fölkeltésének egyik leghathatósabb módját abban találom, ha olcsó áron, az ajándék-könyvek kedvelt és kelendő formájában mintegy ízelítőt nyujtunk a közönségnek az ujabb magyar lyrából. Vissza

Tartalom

Szerelmi költemények
Lévai József: Felejteni1
Gyulai Pál: Tanács2
Szász Károly: Szép, jó, hű3
Endrődi Sándor: visszavárlak4
Kiss József: Hortobágyra7
Reviczky Gyula: Én édes elhervadt virágom8
Bartók Lajos: Ha gyarlóságból megbánt a lány9
Vajda János: szerelem hatalma9
Ábrányi Emil: Királyok násza11
Inczédi László: Eltűnnek13
Dóczy Lajos: Egy szép asszonynak14
Bulla János: szeretem én17
Vargha Gyula: A nyugodt18
Rudnyánszky Gyula: Édes álom19
Komócsy József: Jaj annak20
Endrődi Sándor: Feledett dal21
Inczédy László: Ábrándos dal22
Szász Béla: Egy év mulva24
Jakab Ödön: Az áldott ház26
Ifj. Ábrányi Kornél: Felejtés27
Gyulai Pál: Oh mosolyogj rám28
Bartók Lajos: Ha bujdosol az erdőben31
Endrődi Sándor: A "tücsökdalok"-ból32
Szabó Sándor: Te jó vagy34
Horváth Böske: Mikről ismerek én35
Gáspár Imre: A nőnek sorsa az imádság36
Vészi József: Szeress, szeretlek38
Ifj. Apáthy István: Idegen földön41
Radó Antal: A campagnában42
Bulla János: A virágnak45
Reviczky Gyula: Énekek éneke46
Rónay István: Dicsőség és szerelem49
Dengi János: Arczképed előtt50
Béri Gyula: A boldogság utján 52
Szávay Gyula: Hervadt levelek56
Koroda Pál: Ifjan halunk meg57
Gr. Zichy Géza: Dal59
Wohl Janka: A "Keletiek"-ből60
Csengey Gusztáv: Mikor ugy titkosan61
Endrődi Sándor: Az isten áldja meg62
Inczédy László: Hazugság volt64
Dóczi Lajos: A dívának66
Reviczky Gyula: Ha hallanál68
Bulla János: A "Gül babá"-ból69
Vargha Gyula: Ha vigalomban70
Bartók Lajos: Most még feledj el72
Ifj. Ábrányi Kornél: A nő szíve73
Rudnyánszky Gyula: Te türelem71
Vajda János: Idyll73
Kiss József: Oh mért oly későn 76
Palágyi Lajos: Árva leány77
Endrődi Sándor: Késő79
Komócsy József: A szerelem könyvéből81
Szász Gerő Egy Delilárl82
Radó Antal: Egy kézszorítás85
Fejes István. A pataki várkertben86
Torkos László: Áldott kezek88
Dóczy Lajos: dicsőség89
fj. Apáthy István91
Prém József Első találkozás92
Csengey Gusztáv Héber dalok94
Hevesi József: Éjfél előtt96
Koroda Pál: Vágy97
Vészi József: A bajadér98
Horváth Böske: Halva vagy hát100
Bartók Lajos: Te völgy102
Inczédy László: Dalok103
Lévay József: Az erdők titka106
Torkos László: Szeretsz? Sajnálsz?108
Rudnyánszky Gyula: Kitéptek karjaidból110
Endrődi Sándor: Dal110
Szász Károly: Ötven év112
Vargha Gyula: szereted a zajt114
Barna Izor: Utczán114
Márkus József: Dalok115
Vészi József: A tsataka-madár117
Dömötör Pál: Tél és nyár119
Rudnyánszky Gyula: szembeszállok120
Vajda János: Fürdői emlékek121
Gáspár Imre: Lépéseket123
Jakab Ödön : Mikor a bánat124
Wohl Janka: Meg szeretnék halni126
Radó Antal: Nász után127
Vallásos, hazafias és egyéb tárgyu költemények
Arany László: A hunok harcza131
Szász Károly: Velenczében143
Gyulai Pál: Margit szigetén145
Vajda János: Nádas tavon147
Kiss József: Krisztus149
Lévay József: Séta150
Ábrányi Emil: Kiégett csillagok 153
Endrődi Sándor: Bölcső mellett155
Bulla János: A rózsához157
Szász Béla: Temetőben161
Vargha Gyula: Gyermekszobában162
Jakab Ödön: Ott születtem164
Gr. Zichy Géza: Egy asszony halt meg165
Torkos László: Nyugodni166
Lévay József: Csak képzelet168
Vajda János: Az üstökös171
Ábrányi Emil: A föld172
Gyulai Pál: Falun175
Rudnyánszky Gyula: Visegrád177
Rónay István: Kié a gyász?181
Illyés Bálint: Néma csönd182
Fejes istván: A meghiusult fénykép184
Dömötör Pál: Az a költői186
Kozma Andor: Karácsony-est187
Kiss József: Az én imádságom190
Komócsy József: Egy lányka ravatalánál194
Vajda János: Az állatkertben196
Gáspár Imre: Elégia197
Palágyi Lajos: Kórház200
Sávay Gyula: Őszi esték202
Wohl Janka: Hiú vagy205
Gyulai Pál: Leányfalván206
Szász Károly: Szép kék Dunán208
Ábrányi Emil: végső óhaj209
Váradi Antal: Oda vágyom211
Reviczky Gyula: Trisztia214
Rudnyánszky Gyula: A Margitszigeten216
Szabó Sándor: Memento218
Szász Károly: Csöndesen219
Csengeri János: Hozott Isten221
Bulla János: Éveink222
Bartók Lajos: harangszó224
Ifj. Apáthy István: A rekettye228
Dengi János: Lelkem nyugodt229
Rónay István: Ti rózsák, ti myrtusok233
Vajda János:Magány234
Koroda Pál: A természet235
Reviczky Gyula: Útra készen236
Rudnyánszky Gyula: Isten239
Gyulai Pál: Éjjel243
Szabó Endre: Tea mellett245
Szász Béla: Ismét247
Ábrányi Emil: Nem vagyok több248
Vajda János: A vaáli erdőben249
Reviczky Gyula: Válasz egy levélre250
Bulla János: A "Gül babá"-ból252
Ifj. Apáthy István: Alkonyat a folyóparton253
Rónay István: Őszi napfény254
Szász Károly: Dal az éjben255
Pósa Lajos: A tél259
Szabó Endre: Aláz' szolgája262
Elbeszélő költemények
(Szavalmány-darabok)
Gyulai Pál: A sellő267
Lévay József: A hívatlan vendég269
Szász Károly: Egy percznyi csönd273
Endrődi Sándor: A czelli búcsu275
Kiss József: Simon Judit278
Bartók Lajos: Az állatkert királya281
Árbányi Emil: Kiszáradt forrás előtt281
Reviczky Gyula: Pán halála281
Kozma Andor: Meran grófnő291
Bulla János: Volt egy szultán293
Ifj. Ábrányi Kornél: Dajkamese295
Váradi Antal: Anyám háza298
Reviczky Gyula: Imakönyvem301
Kiss József: Ágota kisasszony303
Fejes István: Jézus a tengeren307
Jakab Ödön: Márczius 15.311
Radó Antal: Két testvér314
Lévay József: Búcsúzó virágok320
Szomaházy István: Vén biblia323
Komplthy Tivadar: A Jahn tragediája326
Torkos László: Házat vettem327
Gr. Zichy Géza: Temetés külföldön329
Csengey Gusztáv: A vén ivó331
Reviczky Gyula: Rossz Istenek333
Jakab Ödön: Utszéli lámpa336
Kiss József: A csók328
Váradi Antal: Regina coeli340
Bartók Lajos: Gábor Áron342
Endrődi Sándor: Haidé344
Lévay József: A szerencse mosolya345
Ilyés Bálint: A róna347
Kozma Andor: A dómban350
Torkos László: Három levél353
Jakab Ödön: A bokor és a szél355
Váradi Antal: Judás357
Palágyi Lajos: Szárnyas proletárok362
Reviczky Gyula: Ma született a Messiás363
Ábrányi Emil: Gyermekek a Kálvárián365
Endrődi Sándor: A keltő óra367
Kozma Andor: A szabadság napja369
Jakab Ödön: A tűz legendája372
Váradi Antal: A pathmószi látnok374
Reviczky Gyula: Salamon király álma377
Gyulai Pál: Gyümölcsösben380
Pósa Lajos: Apró történetek382
Radó Antal: A házmesterleány383
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ujabb nemzeti dalkönyvecske Ujabb nemzeti dalkönyvecske Ujabb nemzeti dalkönyvecske Ujabb nemzeti dalkönyvecske Ujabb nemzeti dalkönyvecske Ujabb nemzeti dalkönyvecske Ujabb nemzeti dalkönyvecske Ujabb nemzeti dalkönyvecske

A könyv kötése belülről megerősített. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

A lapélek színezettek.

Állapot:
9.280 ,-Ft
46 pont kapható
Kosárba