Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú)

Jelenkori magyar költő verseiből

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szívesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak... Tovább

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szívesek voltak verseiket e könyv számára átengedni, s a kik midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak ki, hogy Magyarországon az ilyen anthologiáknak csak üdvös hatása lehet. Nálunk a költők olvasó-közönsége oly csekély, hogy az utolsó tíz évben a könyvpiaczon megjelent versköteteknek alig 2-3 százaléka bírt kiadót találni; a többi egytől-egyig az illető szerzők költségén jelent meg. S ne higyje senki, hogy e "többi" alatt a kevésbbé jelentékeny írók értendők. Nem. Tarózkodni akarok nevek megnevezésétől, mert ez az illetőknek tán roszszul eshetnék: de legjobb tudomásom szerint állíthatom, hogy még egynémely oly költőnk is ez úton bocsátotta közzé költeményeit, kinek neve eltörölhetetlenül be van vésve irodalmunk történetébe. A dolgok ilyetén állása mellett a költőink iránti érdeklődés fölkeltésének egyik leghathatósabb módját abban találom, ha olcsó áron, az ajándék-könyvek kedvelt és kelendő formájában mintegy ízelítőt nyujtunk a közönségnek az ujabb magyar lyrából. Vissza

Tartalom

Szerelmi költemények
Lévai József: Felejteni1
Gyulai Pál: Tanács2
Szász Károly: Szép, jó, hű3
Endrődi Sándor: visszavárlak4
Kiss József: Hortobágyra7
Reviczky Gyula: Én édes elhervadt virágom8
Bartók Lajos: Ha gyarlóságból megbánt a lány9
Vajda János: szerelem hatalma9
Ábrányi Emil: Királyok násza11
Inczédi László: Eltűnnek13
Dóczy Lajos: Egy szép asszonynak14
Bulla János: szeretem én17
Vargha Gyula: A nyugodt18
Rudnyánszky Gyula: Édes álom19
Komócsy József: Jaj annak20
Endrődi Sándor: Feledett dal21
Inczédy László: Ábrándos dal22
Szász Béla: Egy év mulva24
Jakab Ödön: Az áldott ház26
Ifj. Ábrányi Kornél: Felejtés27
Gyulai Pál: Oh mosolyogj rám28
Bartók Lajos: Ha bujdosol az erdőben31
Endrődi Sándor: A "tücsökdalok"-ból32
Szabó Sándor: Te jó vagy34
Horváth Böske: Mikről ismerek én35
Gáspár Imre: A nőnek sorsa az imádság36
Vészi József: Szeress, szeretlek38
Ifj. Apáthy István: Idegen földön41
Radó Antal: A campagnában42
Bulla János: A virágnak45
Reviczky Gyula: Énekek éneke46
Rónay István: Dicsőség és szerelem49
Dengi János: Arczképed előtt50
Béri Gyula: A boldogság utján 52
Szávay Gyula: Hervadt levelek56
Koroda Pál: Ifjan halunk meg57
Gr. Zichy Géza: Dal59
Wohl Janka: A "Keletiek"-ből60
Csengey Gusztáv: Mikor ugy titkosan61
Endrődi Sándor: Az isten áldja meg62
Inczédy László: Hazugság volt64
Dóczi Lajos: A dívának66
Reviczky Gyula: Ha hallanál68
Bulla János: A "Gül babá"-ból69
Vargha Gyula: Ha vigalomban70
Bartók Lajos: Most még feledj el72
Ifj. Ábrányi Kornél: A nő szíve73
Rudnyánszky Gyula: Te türelem71
Vajda János: Idyll73
Kiss József: Oh mért oly későn 76
Palágyi Lajos: Árva leány77
Endrődi Sándor: Késő79
Komócsy József: A szerelem könyvéből81
Szász Gerő Egy Delilárl82
Radó Antal: Egy kézszorítás85
Fejes István. A pataki várkertben86
Torkos László: Áldott kezek88
Dóczy Lajos: dicsőség89
fj. Apáthy István91
Prém József Első találkozás92
Csengey Gusztáv Héber dalok94
Hevesi József: Éjfél előtt96
Koroda Pál: Vágy97
Vészi József: A bajadér98
Horváth Böske: Halva vagy hát100
Bartók Lajos: Te völgy102
Inczédy László: Dalok103
Lévay József: Az erdők titka106
Torkos László: Szeretsz? Sajnálsz?108
Rudnyánszky Gyula: Kitéptek karjaidból110
Endrődi Sándor: Dal110
Szász Károly: Ötven év112
Vargha Gyula: szereted a zajt114
Barna Izor: Utczán114
Márkus József: Dalok115
Vészi József: A tsataka-madár117
Dömötör Pál: Tél és nyár119
Rudnyánszky Gyula: szembeszállok120
Vajda János: Fürdői emlékek121
Gáspár Imre: Lépéseket123
Jakab Ödön : Mikor a bánat124
Wohl Janka: Meg szeretnék halni126
Radó Antal: Nász után127
Vallásos, hazafias és egyéb tárgyu költemények
Arany László: A hunok harcza131
Szász Károly: Velenczében143
Gyulai Pál: Margit szigetén145
Vajda János: Nádas tavon147
Kiss József: Krisztus149
Lévay József: Séta150
Ábrányi Emil: Kiégett csillagok 153
Endrődi Sándor: Bölcső mellett155
Bulla János: A rózsához157
Szász Béla: Temetőben161
Vargha Gyula: Gyermekszobában162
Jakab Ödön: Ott születtem164
Gr. Zichy Géza: Egy asszony halt meg165
Torkos László: Nyugodni166
Lévay József: Csak képzelet168
Vajda János: Az üstökös171
Ábrányi Emil: A föld172
Gyulai Pál: Falun175
Rudnyánszky Gyula: Visegrád177
Rónay István: Kié a gyász?181
Illyés Bálint: Néma csönd182
Fejes istván: A meghiusult fénykép184
Dömötör Pál: Az a költői186
Kozma Andor: Karácsony-est187
Kiss József: Az én imádságom190
Komócsy József: Egy lányka ravatalánál194
Vajda János: Az állatkertben196
Gáspár Imre: Elégia197
Palágyi Lajos: Kórház200
Sávay Gyula: Őszi esték202
Wohl Janka: Hiú vagy205
Gyulai Pál: Leányfalván206
Szász Károly: Szép kék Dunán208
Ábrányi Emil: végső óhaj209
Váradi Antal: Oda vágyom211
Reviczky Gyula: Trisztia214
Rudnyánszky Gyula: A Margitszigeten216
Szabó Sándor: Memento218
Szász Károly: Csöndesen219
Csengeri János: Hozott Isten221
Bulla János: Éveink222
Bartók Lajos: harangszó224
Ifj. Apáthy István: A rekettye228
Dengi János: Lelkem nyugodt229
Rónay István: Ti rózsák, ti myrtusok233
Vajda János:Magány234
Koroda Pál: A természet235
Reviczky Gyula: Útra készen236
Rudnyánszky Gyula: Isten239
Gyulai Pál: Éjjel243
Szabó Endre: Tea mellett245
Szász Béla: Ismét247
Ábrányi Emil: Nem vagyok több248
Vajda János: A vaáli erdőben249
Reviczky Gyula: Válasz egy levélre250
Bulla János: A "Gül babá"-ból252
Ifj. Apáthy István: Alkonyat a folyóparton253
Rónay István: Őszi napfény254
Szász Károly: Dal az éjben255
Pósa Lajos: A tél259
Szabó Endre: Aláz' szolgája262
Elbeszélő költemények
(Szavalmány-darabok)
Gyulai Pál: A sellő267
Lévay József: A hívatlan vendég269
Szász Károly: Egy percznyi csönd273
Endrődi Sándor: A czelli búcsu275
Kiss József: Simon Judit278
Bartók Lajos: Az állatkert királya281
Árbányi Emil: Kiszáradt forrás előtt281
Reviczky Gyula: Pán halála281
Kozma Andor: Meran grófnő291
Bulla János: Volt egy szultán293
Ifj. Ábrányi Kornél: Dajkamese295
Váradi Antal: Anyám háza298
Reviczky Gyula: Imakönyvem301
Kiss József: Ágota kisasszony303
Fejes István: Jézus a tengeren307
Jakab Ödön: Márczius 15.311
Radó Antal: Két testvér314
Lévay József: Búcsúzó virágok320
Szomaházy István: Vén biblia323
Komplthy Tivadar: A Jahn tragediája326
Torkos László: Házat vettem327
Gr. Zichy Géza: Temetés külföldön329
Csengey Gusztáv: A vén ivó331
Reviczky Gyula: Rossz Istenek333
Jakab Ödön: Utszéli lámpa336
Kiss József: A csók328
Váradi Antal: Regina coeli340
Bartók Lajos: Gábor Áron342
Endrődi Sándor: Haidé344
Lévay József: A szerencse mosolya345
Ilyés Bálint: A róna347
Kozma Andor: A dómban350
Torkos László: Három levél353
Jakab Ödön: A bokor és a szél355
Váradi Antal: Judás357
Palágyi Lajos: Szárnyas proletárok362
Reviczky Gyula: Ma született a Messiás363
Ábrányi Emil: Gyermekek a Kálvárián365
Endrődi Sándor: A keltő óra367
Kozma Andor: A szabadság napja369
Jakab Ödön: A tűz legendája372
Váradi Antal: A pathmószi látnok374
Reviczky Gyula: Salamon király álma377
Gyulai Pál: Gyümölcsösben380
Pósa Lajos: Apró történetek382
Radó Antal: A házmesterleány383
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú) Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú) Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú) Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú) Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú) Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú) Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú) Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú) Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú) Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú) Ujabb nemzeti dalkönyvecske (rossz állapotú)

Az első, hátsó kötéstábla és a gerinc elvált a kötéstől. Több lap kijár, néhány lap levált. A borító és néhány lap foltosak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található. Néhány lap sérülékeny.

A lapélek színezettek.

Állapot: Rossz
2.440 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!