932.948

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nyelvünk és kultúránk '81

A IV. anyanyelvi konferencia tanácskozásainak összefoglalása - Pécs, 1981. augusztus 2-8./Kézirat gyanánt

Előszó

1981. augusztus 2-a és 8-a között Pécsett tartotta tanácskozásait a IV. Anyanyelvi Konferencia. Ez a kötet - az előző konferenciákhoz hasonlóan - erről a tanácskozásról kíván emlékeztető... Tovább

Tartalom

Előszó 5
AZ EGYÜTTES ÜLÉSEK ANYAGA
Szabó Zoltán-Horváth Lajos-Török Béla-Bognár József: Megnyitó beszédek 9
Lőrincze Lajos: Határkőnél 20
Sinor Dénes: Hogyan tovább? 33
Moór János-Tölly Ernő-Szeberényi Lajos: Magyar nyelvoktatás és kulturális élet Burgenlandban 35
Herterich Katalin: Magyaroktatás Svédországban 39
Czigány Lóránt: Levél Lőrincze Lajoshoz 41
Nagy Károly: A magyarságtudat őrszigetei 42
Tasnády T. Álmos: A magyar nyelv és a magyarságtudat megőrzése idegenben 47
Farkas Pál: Magvetés sziklás talajon 50
Ujfalussy József: A Bartók-életmű 53
Pomogáts Béla: Magyar költészet - ma ... 60
Dedinszky Erika: A magyar kultúra ismertetése Hollandiában 71
Papp Tibor: Az anyanyelvi mozgalom és a nyugati magyar irodalom ... 75
Czine Mihály: Kell-e a költészet? 78
Keresztury Dezső: Gondolatok az anyanyelvi konferencia irodalmi műsorához ... 80
Cserháti József: Nyelvhűség és kultúra 84
Ginter Károly-Szende Aladár: Beszámoló a pedagógiai munkabizottság munkájáról 89
Maróti Gyula: Beszámoló a kulturális munkabizottság munkájáról 94
Szathmári István: Beszámoló az egyetemi és főiskolai oktatók fórumának munkájáról 98
Pomogáts Béla: Beszámoló az írók fórumának munkájáról 101
Püski Sándor: A magyar kultúra terjesztésének szolgálatában 104
Szamosközi István: Igények és lehetőségek 106
Haraszti Sándor: A lelkészcsere-program tapasztalataiból 106
Gyönyör József: A magyar iskolák helyzete Csehszlovákiában 110
Tóth László: Magyarok Brazíliában 116
Trombitás Dezső: Az egyházak szerepe a szórvány életben 118
Kemény Mihály: Gondolatok a kommunikációról 120
Lőrincze Lajos: Részletek a IV. Anyanyelvi Konferenciához intézett levelekből 122
Lőrincze Lajos: Tanulságok - feladatok 123
Rátkai Ferenc: A közeledés útján 128
Gosztonyi János: Záróbeszéd 131
A PEDAGÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG ÜLÉSEINEK ANYAGA
I. Eredmények és feladataink
Szende Aladár: Nyelv és kultúra egységében a magyarságtudatért 135
II. Anyanyelv és világszemlélet
Szende Aladár: Nyelvünk értékei 141
Gömöri György: Hogyan újítsuk a nyelvet? 142
Éltető Lajos: Végcél: az öntudat 144
III. A nyelvoktatás és kultúraápolás egységében
Ruttkay Iván: A kulturális háttér jelentősége az oktatásban 148
Galambos Ferenc: Az ausztriai magyaroktatás és magyar kulturális élet helyzete, problémái 149
Gráf Rezső: Az anyanyelvi oktatás hazai megújítása az általános iskolában és a középiskolában 151
Gáti Vilmos: Növekvő érdeklődés a Szülőföldünk rádió adásai iránt 153
IV. A kétnyelvűség és a kettős kultúra
Ginter Károly: Két nyelv, két kultúra 155
Kovács Márton: Gondolatok a kétnyelvűségről 156
Nagy Károly: Új tények, új feladatok 159
Éder Zoltán: Egyetemi felkészítés a magyarnak mint második nyelvnek az oktatására 161
Kisch Klára: Aktív kétnyelvűségre való törekvés Svédországban 163
Persson Mária: A kétnyelvűség problémái Svédországban 166
Zarnóczy Tünde: A szülőkkel és gyermekekkel együtt 168
Bartha-Gombár Edit: Csoportvezető pedagógusok munkája Svédországban 169
Farkas József: Burgenlandi tankönyvek 171
Lónyai László: Burgenlandi gyerekek a Balatonnál 172
Szeberényi Lajos: A burgenlandi magyar népsziget iskolaügye 172
Lillywhite-Daróczi Sára: Tíz év munkája a teeside-i egyesületben ... 174
Szélesi József: Iskola és klubélet Manchesterben 175
Czakó Sándor: Klubok találkozói 177
Szepesi Sándor: Baráti kör Dél-Franciaországban 177
Weiss Valér: Nyelvünk tanítása Brémában 178
Kellner Ildikó: A belgiumi magyar egyesületi nyelvoktatás 184
Faerstain Katalin: Egyetemi magyaroktatás Dániában 185
Vargha Sándorné: A magyar nyelv a genfi soknyelvűségben 187
Basa Molnár Enikő: Kultúránk bemutatásának lehetőségei az Egyesült Államokban 189
Gergátz István: Magyar élet Louisianában 192
Wojatsek Károly: Kanadai helyzetkép és kezdemények 193
Csapó Margit: A magyar nyelv használata Vancouverben 196
Eschwig-Hajts Mercedes: A szlovákiai magyar általános iskoláról 197
Csorba Tibor: Lengyel-magyar kapcsolatok 198
V. NYELVI KONTRASZTOK ÉS HASONLÓSÁGOK
Ginter Károly: Az alapnyelv és a célnyelv jellegének szerepe a nyelvtanulásban 200
Beöthy Erzsébet: A folyamatosság és befejezettség kérdésének holland-magyar összevető vizsgálatához 202
Csorba Heléna: Anyanyelv, szívnyelv, idegen nyelv 203
Nagy Sándorné: A pécsi Magyar-Finn Baráti Társaság 205
VI. TANÁCSOK - JAVASLATOK
Bíró Béla: Amerikai állami szubvenciók 208
Bíró G. Ruth: Az újabb oktatási irányzatok lehetőségei a magyar nyelvi és kulturális nevelés terén 210
Dovala Márta-Szépe György: Javaslatok az anyanyelvi konferencia számára 211
A KULTURÁLIS MUNKABIZOTTSÁG ÜLÉSEINEK ANYAGA
Maróti Gyula: Feladatainkról és gondjainkról 217
Világhy Katalin: A film mint a magyar kultúra hordozója 221
Fekete Pál: A diaszpóra magyarságának eredményei és gondjai a Bessenyei György Kör munkája tükrében 223
Brunauer István: A természettudományok és az anyanyelvi mozgalom 226
Szadló Éva: A magyarságtudat erősítése fiataljainkban; a magyar kultúra terjesztése a befogadó ország népei között 227
Szilágyi Ferenc: Három javaslat gyakorlati tennivalóinkhoz 228
Hunyadi Dalma: Hozzászólás Szilágyi Ferenc javaslataihoz 230
Értavy-Baráth József: Javaslatok 231
Maróti Gyula: Válasz Értavy-Baráth Józsefnek 233
Mahics Csaba: A kapcsolattartásról 234
Dús László: A televízió a nyelv- és kultúraápolás szolgálatában 235
Zsoldos Éva: A Bécsi Magyar Munkásegyesület kulturális munkájáról 237
Ormándy László: A Londoni Magyar Egyesület kulturális munkájáról 239
Ferrari Mária: A milánói Magyar Klub életéről 240
Kovács Tibor: A múzeumok közművelődési tevékenysége Magyarországon 242
Szita László: Helytörténetírás, honismereti mozgalom Magyarországon 249
Maróti Gyula: Nemzeti zenei hagyományaink továbbélése 254
Bácskai János: A magyar kulturális élet gondjai Ausztráliában 261
Laczkó Judit: Miként tartsuk karban elért eredményeinket? 263
Szűts Iván: „Hol szorít a cipő?" - Közérdekű javaslatok munkánk hatékonyságának növelésére 267
Echerer Mercedes: Állandó fórumot az anyanyelvi konferenciákon az egyesületi vezetőknek! 269
Juhász János: Közérdekű javaslatok 270
EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI OKTATÓK FÓRUMA - ÍRÓK FÓRUMA - KÖNYVTÁROSOK TALÁLKOZÓJA
Szathmári István: A magyar nyelv és irodalom oktatása külföldi egyetemeken 275
Bayerle Gusztáv: Magyaroktatás Bloomingtonban 280
Ránki György: A bloomingtoni magyar tanszék tevékenységéről 281
Sinor Dénes: Magyaroktatás az amerikai egyetemeken 283
Várdy S. Béla: Az észak-amerikai magyarságtudomány mai helyzete 284
Várdy-Huszár Ágnes: Magyarságtudomány Pittsburghben; eredmények és lehetőségek 292
Hunyadi Dalma: Sorozat magyar költőkről, írókról Amerikában 298
Lotze Barbara: Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesületének tevékenységéről 299
Beöthy Erzsébet: Javaslatok a külföldi felső fokú magyaroktatással kapcsolatban 301
Zeman László: A magyar nyelvészet oktatása a pozsonyi Komensky Egyetemen 303
Fazekas Tiborc: Magyaroktatás a Göttingai Egyetemen 303
Faerstain Katalin: Hozzászólás 305
Bisztray György: Tematikai és kulturális szempontok a magyar nyelv és irodalom oktatásában 305
Nyéki Lajos: A magyartanítás helyzete és problémái a francia felsőoktatásban 309
Nyéki Lajos: Javaslat a mai nyelvállapotot tükröző köznyelvi szöveggyűjteményre 312
Szathmári István: Zárószó 314
Pomogáts Béla: Az írók fórumának munkájáról 315
Hölvényi György: Beszámoló a könyvtárosok találkozójáról 316
FÜGGELÉK
A Zárónyilatkozat előterjesztése (Imre Samu) 321
Zárónyilatkozat 322
A Védnökség tagjainak megválasztása (Hamza András) 325
A Bárczi Géza Emlékérem kiosztása (Gosztonyi János) 327
A IV. Anyanyelvi Konferencia meghívott résztvevőinek névsora (Bartos György) 328
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem