863.905

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon

(Az 1984 októberében megrendezett konferencia anyaga)

Fülszöveg

A magyar néprajzi kutatás első szakaszában - szinte csak Herman Ottó és Jankó János kivételével - a népi kultúra jelenségeit csupán csak regisztrálta, leírta (etnográfia). Györffy István munkásságától a jelenségek egymásutánisága, fejlődése, majd egyre inkább a modern történetiség, a társadalmi-gazdasági mozgatórugók keresése lépett előtérbe (történeti iskola). Nem sokkal később - főként a bécsi kultúrtörténeti iskola, s részben a kutatók geográfiai iskolázottsága hatására - kezdték felismerni azt a tényt, hogy az egymás mellett élő népek kultúrális életének jelenségei között hasonlóságok, esetleg egyezések találhatók. Ezek vizsgálata során jutottak el az átadás és átvétel, a hatás felismeréséig, új, korszerű szakkifejezéssel élve az ún. interetnikus kutatásokhoz.
Az interetnikus szakkifejezés meglehetősen új szaktudományunkban. Még a Magyar Néprajzi Lexikonban is hiába keressük, igaz, nincsen etnikum sem, csak etnosz. A határfogalmak közül viszont megtalálható az etnikus... Tovább

Tartalom

Szabadfalvi József: A néprajzi érdeklődés kibontakozása és interetnikus kutatások Északkelet-Magyarországon5
Csorba Csaba: Északkelet-Magyarország néptörténeti vázlata17
Veres László: Borsod megye etnikai arculatának változásai a 18. század első felében27
Ujváry Zoltán: Az interetnikus kutatásokról Észak-Magyarország népi kultúrájának vizsgálatában37
Dömötör Tekla: Interetnikus kapcsolatok a népszokások tükrében53
Paládi-Kovács Attila: Kulturális határok és kontaktzónák Észak-Magyarországon61
Voigt Vilmos: Van-e határa egy népi kultúrának?75
Barna Gábor: Hiedelemalakok a különböző etnikumok néphitében89
Bartha Elek: Etnikus különbségek és a vallások integráló ereje97
Bakó Ferenc: Párhuzamok és eltérések az Eger környéki magyarság és nemzetiségek településében, építkezésében103
Dám László: Interetnikus kapcsolatok a Zempléni-hegység népi építészetében121
Paládi-Kovács Attila: Kárpátukrán telepek Észak-Magyarországon129
Udvari István: Adalékok a XVIII. századi kárpátukrán hivatalos írásbeliséghez. XVIII. századi cirillbetűs kéziratok Szabolcsban135
Sasvári László: Ortodoxok és görög katolikusok együttélése Észak-Magyarországon a 18-19. században147
Dobrossy István: A 17-19. századi újgörög diaszpórák néprajzi jelentősége Északkelet-Magyarországon159
Kárpáti László: Egy borsodi ruszin énekeskönyv a 18. századból171
Varchol Nadyezsda - Varchol Joszif: A "Korvin Mátyás és a rossz lány" c. monda az Ulicsszko-ulláni Alföld szájhagyomány útján terjedő népköltészetében179
Krupa András: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szlovákok a kutatások tükrében185
Cs. Schwalm Edit: Népi táplálkozási adatok a szlovák-magyar interetnikus hatásokhoz211
Sigmundova Marta: A parasztasszony státusza, mint etnodifferenciális tényező215
Méry Margit: Magyar-szlovák kapcsolatok a népviseletben Abaúj északi területén221
Fügedi Márta: Interetnikus kölcsönhatások Északkelet-Magyarország népművészetében231
Petercsák Tivadar: A zempléni vándoriparosok szlovák kapcsolatai237
Viga Gyula: A bükki szlovák falvak szerepe a táji munkamegosztásban241
Ryszard Kantor: Lengyel telepesek néprajzi kutatása és az ún. polónia-kutatás249
Balassa Iván: A tokaj-hegyaljai német telepek építkezésének néhány sajátossága267
Páll István: Az ÉszakTiszántúl románsága a 18-19. században281
Vekerdi József: A cigányság Észak-Magyarországon289
Bencsik János: Kultúrelemek adaptálása és továbbéltetése a cigányság kultúrájában297
Balassa Iván: Zárszó305
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem