A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filológiai Közlöny 1980. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és az Irodalomtörténeti Társaság Világirodalmi Folyóirata XXVI. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Halász Katalin: "Conjointure", Chrétien de Troyes regényszerkesztési elvei1
Sárközy Péter: Az olasz nemzeti egység gondolata a Cinquecento nyelvi vitáiban20
Király Gyula: Az orosz próza kétféle gondolkodástípusa35
Kovács Albert: Turgenyev: Költemények prózában. Poétikai kérdések53
Szabó Anna: A prózavers kérdése a francia szakirodalomban63
Kulin Katalin: A Diamant tér78
Közlemények
Szabó Kálmán: Az újgörög irodalom a szocialista Magyarországon85
Kovács Zoltán: Bonkáló Sándor (Életrajza és tudományos munkássága)98
Vadon Lehet: Magyar vonatkozások Upton Sinclairnél103
Lengyel Béla: Napóleon folklórképe Gorkij Gyermekkoromjában106
Aradi Éva: Az indiai irodalom fejlődése a függetlenség elnyerése után110
Szemle
Wogulische Texte mit einem Glossar (F. Mészáros Henrietta)116
Käfer István: Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve (Gereben Ágnes)121
Bojtár Endre: A kelet-európai avantgarde irodalom (Milosevits Péter)123
F. W. Brownlow: Two Shakespearean Sequences (Pálffy István)125
Csapláros István: A felvilágosodástól a felszabadulásig (Kálmán Judit)126
Rudolf Bähr: Grundlagen für Karl Kraus' Kritik an der Sprache im nationalsozialistischen Deutschland (Szabó János)127
O. Nagy Gábor - Ruzsiczky Éva: Magyar Szinonimaszótár (Gestner Károly)132
Király Rudolf: Portugál-magyar kéziszótár (Morvay Károly)133
2. szám
Tanulmányok
Pálffy István: Az "érzelmes" vígjáték fejlődése Angliában a XVIII. században141
Fried István: A kelet-közép-európai romantika jellegzetességeiről153
Hajnády Zoltán: Kikerüli vagy legyőzi Tolsztoj a tragédiát?169
M. M. Vlagyimirova: Zola "biologizmusának" néhány kérdése és a Rougon-Macquart ciklus etikai pátosza181
Kurdi Mária: A kettősség élménye Yeats költészetében194
Szabó János: Szatirikus irodalom a huszadik század első harmadának Kelet-Közép-Európájában205
Közlemények
Jurij Davidovics Levin 60 éves215
Süpek Ottó: A világi monódia kezdetei217
Dániel Ágnes: Gondolatok az ember és polgár jogai 1789-es deklarációja fordításának néhány változatáról224
Hajzer Lajos - Hetesi István: Egy ismeretlen pécsi Csehov-fordításról232
Takács József: Kassák és az olasz futurizmus236
Ungvári Tamás: Brecht és Magyarorzág241
Hekli József: Viktor Rozov drámáiról247
Szemle
"Wir stürmen in die Revolution" (Fenyves Katalin)251
Tatár Béla: Az orosz lexikográfia, I-III. (Kocsis Margit-Horváth János)256
Két új könyv Katherine Mansfieldről (Konrád Józsefné)259
George Farquhar: The Recruiting Officer and Teh Beaux' Stratagem (Szaffkó Péter)261
Régine Pernoud: Pour en finir avec le Moyen Age (Halász Katalin)262
Kéry László: A sötét láng prófétája (Takács Ferenc)264
Littérature, 1-25. (Vígh Árpád)267
3. szám
Tanulmányok
Borzsák István: A tacitizmus kérdéséhez277
Király Gyula: Hamlet és Raszkolnyikov - reneszánsz és XIX. század289
Egri Péter: A naturalizmustól az expresszionizmus felé: a drámatörténet strindbergi fordulója313
Szopori Nagy Lajos: A családsorsok sajátos vonásai a finn családregényekben333
Fogarasi Miklós: Párhuzamok a magyar és az olasz nyelvújításban: egybevágó és nem egybevágó jelenségek347
Közlemények
Scheiber Sándor: Közös rémtörténet Bornemiszánál és Dudithnál353
Gömöri György: Az angolok magyarságképe a XVII. század első felében355
Király Nyina: Norwid prózaelmélete365
Vincze Flóra: Az "alsóbb néposztályok". Adalékok Proust társadalomszemléletéhez371
Aradi Éva: A hindinek mint India összekötő nyelvének növekvő szerepe377
Szemle
André Burger: Turold, poéte de le fidelité (Halász Katalin)380
Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungararum (Draskóczy István)382
Domokos Sámuel: A román irodalom magyar bibliográfiája 1961-1970 (Rot Sándor)384
Eseje i studia o poezji i publicystyce Endre Adyego (Morvay Károly)385
Hajdú Péter - Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink (Pusztay János)387
Bitskey István: Hitviták tüzében (Havas László)391
A Karl Kraus-kutatás időszerű problémái (Szabó János)395
Pannóniai legendák (H. Tóth Imre)399
Szentmihályi Szabó Péter: W. B. Yeats világa (Kurdi Mária)401
Anna-Leena Siikala: The Rite Technique of the Siberian Shaman (Voigt Vilmos)402
4. szám
Tanulmányok
Gereben Ágnes: Az elbeszélésciklus műfaji jegyeinek szemantikájához409
Martonyi Éva: Az ifjú Balzac szépségeszménye422
Egri Péter: Befogadás és műelemzés (Strindberg: Kísértetszonáta)439
Szabó Kálmán: Zorbász, az el nem idegenedett ember új modellje454
Közlemények
Scholz László: Alejo Carpentier (1904-1980)467
Fried István: A puszta-romantika bölcsőjénél (J. N. Vogl versei a magyarokról)470
Zöldhegyi Zsuzsa: Új adalék Tolsztoj magyarországi fogadtatásának történetéhez (Waldapfel Ottó és Tolsztoj)479
Gianpiero Cavagliá: Lukács György, Balázs Béla és a metadráma poétikája486
José Ignacio López Soria: Megjegyzések Gianpiero Cavagliá cikkéhez493
Morvay Károly: A katalán nyelv helyzete napjainkban és a katalán szociolingvisztika495
Szemle
Új irodalomelméleti folyóirat (Poetics Today (Voigt Vilmos)499
Harai Golomb: Enjambement in Poetry. Language and Verse inInteraction (Voigt Vilmos)499
Festschrift Karl Mollay zum 65. Geburstag (Solti István)500
Az ausztrálnovella (Rot Sándor)501
Tarnóc Márton: Erdély művelődés Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában (G. Lábos Olga)503
Zöldhelyi Zsuzsa: Turgenyev világa (H. Lukács Borbála)508
Az ezredév (Gerő András)509
Juan M. Lope Blanch: Investigaciones sobre dialectologia mexicana (Morvay Károly)512
Újabb Valéry-tanulmányok (Szabó Anna)514
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Filológiai Közlöny 1980. január-december Filológiai Közlöny 1980. január-december Filológiai Közlöny 1980. január-december Filológiai Közlöny 1980. január-december Filológiai Közlöny 1980. január-december

A kötetek borítói enyhén elszíneződtek, lapéleik foltosak. Az 1. szám borítója szakadozott.

Állapot:
1.940 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba