Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ungvárnémeti Tóth László művei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Universitas Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 801 oldal
Sorozatcím: Régi Magyar Költők Tára - XVIII. század
Kötetszám: 9
Nyelv: Magyar  Német  Görög 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-9671-22-5

Fülszöveg

Jelen kritikai szövegkiadás Ungvárnémeti Tóth László (1788-1820) fellelhető műveit teszi közzé. Szerepel benne a Sárospatakon íródott Niza vagy is másképpen a' senge szerelem dallokban című kolligátum, mely nyomtatásban most lát először napvilágot, továbbá közlésre kerülnek az 1816-os Versei és az 1818-as Görög versei: Magyar tolmácsolattal című könyvek, valamint a szerző köteteken kívüli, kéziratos vagy nyomtatott formában fennmaradt költeményei és versfordításai. A kritikai kiadás Függelék című részében Ungvárnémeti elméleti tanulmányai, ezeken túl pedig Kazinczy Ferenchez és Majlath Jánoshoz címzett levelei találhatóak meg. A Bevezetés az életrajz és a pályakép fontosabb mozzanatait mutatja be, utal a szerzői recepció jelentősebb állomásaira (Kazinczy és körének Ungvárnémeti-olvasatára, Terhes Sámuellel folytatott irodalmi vitájára és Weöres Sándor újrakanonizáló tevékenységére), továbbá egy teljes szerzői bibliográfiát is tartalmaz. A kötet utóbbi részében Ungvárnémeti Tóth... Tovább

Tartalom

BEVEZETÉS 21
UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓ ÉLETMŰVE
(Merényi Annamária - Tóth Sándor Attila) 23
1. Ungvárnémeti Tóth László (1788-1820) (Tóth Sándor Attila) 23
2. Adalékok Ungvárnémeti Tóth László biográfiájához (Merényi Annamária) 24
3. A Niza vagy is másképpen a senge szerelem dallokban című kötet (Merényi Annamária) 30
Az előzmények és a kézirat sorsa 30
A Ni%a-ciklus szerkezete 33
A kolligátum középső egysége 33
4. A' kripta ama Nagy Elizának örök-emlékezete a' haládatos Fiúi Szivben:
Három énekben című ciklus (Merényi Annamária) 34
5. Az 1816-os Versei című kötet (Merényi Annamária - Tóth Sándor Attila) 35
A kötet versei I.: Ódák, epigrammák, románcok (Tóth Sándor Attila) 36
A kötet versei II.: Epithalamion, apológok, episztolák (Tóth Sándor Attila) 39
Az önszeretésről szóló Nárcisz című tragédia és a Glossák (Merényi Annamária) 40
6. Az 1818-as Görög versei: Magyar tolmácsolattal című kötet (Tóth Sándor Attila) 42
Tóth László görög költeményei magyar tolmácsolattal (1818) 42
Tóth László görögségeszményének alakulása 44
A görög verseskötetben megfogalmazódó irodalomszemléletről 47
7. Ungvárnémeti Tóth László irodalomesztétikai tájékozódása (Merényi Annamária) 48
8. Ungvárnémeti Tóth László és Kazinczy Ferenc viszonya (Merényi Annamária - Tóth Sándor Attila) 49
A literalizált életforma lehetősége Kazinczy levelezési körében (Tóth Sándor Attila) 49
Irodalomszemléleti nézetkülönbségek Kazinczy Ferenc és Ungvárnémeti
Tóth László felfogásában a révaiánus nyelvszemlélet, a népiesség és a pindaroszi ódaformák használatának kérdésében (Tóth Sándor Attila) 52
A Kazinczy-tanítványok Ungvárnémeti-olvasata (Merényi Annamária) 59
9. Ungvárnémeti Tóth László és Terhes Sámuel polémiája (Merényi Annamária) 60
A vita lépcsői és a recenzensi praxis 61
10. Weöres Sándor újrakanonizáló tevékenysége (Merényi Annamária) 63
Az Egy ismeretlen nagy magyar költő: Ungvárnémeti Tóth László (1788-1820) című értekezés 63
Az Ungvárnémeti Tóth László emlékére című költemény és a Tűzkút-kötet mottója 64
A Psyché-kötet 64
A Három veréb hat szemmel című antológia Ungvárnémeti Tóth László-fejezete 65
MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGEK KIADÁSÁHOZ
(Merényi Annamária-Tóth Sándor Attila) 67
1. A szövegek kiadásának általános kérdései 67
2. A szövegek gondozásának helyesírási kérdései 68
A helyesírás általános kérdései 68
A helyesírás néhány tételes problémája 68
A SZÖVEGHAGYOMÁNY ÉS UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓ
SZERZŐI BIBLIOGRÁFIÁJA (Merényi Annamária) 71
UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓ MŰVEI 71
1. Ungvárnémeti Tóth László kéziratban maradt szövegei 71
A Magyar Tudományos Akadémián található kéziratok 71
Az életrajzhoz és az életpályához kapcsolódó iratok a Magyar Tudományos Akadémián 72
Kazinczy Ferenc Ungvárnémeti Tóth László életművéhez kapcsolódó kéziratai a Magyar Tudományos Akadémián 73
A Magyar Tudományos Akadémián kívül található Ungvárnémeti Tóth László-kéziratok 73
Az életrajzhoz és az életpályához kapcsolódó iratok a Magyar Tudományos Akadémián kívül 74
2. Ungvárnémeti Tóth László nyomtatásra került szépirodalmi művei 74
Életében megjelent művei 74
Halála utáni közlések 75
3. Ungvárnémeti Tóth László levelei és elméleti tanulmányai 77
4. Az elveszett Ungvárnémeti-szövegek köre 78
SZAKIRODALOM UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓRÓL 81
1. Ungvárnémeti Tóth Lászlóról írt ismertetések, lexikonszócikkek 81
2. Ungvárnémeti Tóth Lászlóról írt tanulmányok, monográfiák 83
3. Ungvárnémeti Tóth László fogadtatása 85
A kortársi és közvetlen utó-korabeli recepció anyagai 85
Ungvárnémeti Tóth László és Terhes Sámuel viszonya 87
Szépirodalmi művek Ungvárnémeti Tóth Lászlóról 88
UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓ MŰVEI 89
l.A NIZA... ÉS A'KRIPTA... CÍMŰ CIKLUSOK 91 649
NIZA vagy is másképpen a' SENGE SZERELEM dallokban Tót László által 93 649
[1] Elő Beszéd 93 650
ELSŐ KÖNYV a' MEG-NYERÉS 96 650
[2] I. Az első Vadság 96 650
[3] 2. Az első Feleszmélés 97 650
[4] 3. A Hodolás 99 651
[5] 4. A Mágnes 100 651
[6] 5. A Veszta Szüze 651
[7] 6. Habzó gondolatok Nizáhóz 102 651
[8] 7. A Poéta Szeretője 102 651
[9] 8. Dafne 103 652
[10] 9. A Hajnal 104 652
[11] 10. A Reggel 105 652
[12] 11. A Dél 107
[13] 12. Az Estve 108 652
[14] 13. Az Éjtzaka III 652
[15] 14. Nártzishoz 112 653
[16] 15. Az első Csók 114 653
MÁSODIK KÖNYV A BÍRÁS 116 653
[17] 16. Öröm ének Vénushoz 116 653
[18] 17. A' Főid-mint éltető állat 117 653
[19] 18. A'Viz 118 653
[20] 19. A' Tűz 120
[21] 20. A' Levegő 120 654
[22] 21. Az Ópium 121 654
[23] 22. A' kis Ámor 122 654
[24] 23. Niza a' Virág 123 654
[25] 24. A' Tavasz 123 654
[26] 25. A' Nyár 126
[27] 26. Az Ősz 127 654
[28] 27. A Tél 128 655
[29] 28. Az Élet négy Szakassza 130
[30] 29. A Szépp jó is légyen: Nizához 131 655
[31] 30. Mellyik az erössebb Érzés 132
HARMADIK KÖNYV AZ EL-VESZTÉS - 134 655
[32] 31. Szemrehányás 134
[33] 32. Amor és a' Halál 135 655
[34] 33. A kettős Halál 136
[35] 34. A' Szerető Szive Gyötrelmei 136 655
[36] 35. A' távol lévő Niza 137 655
[37] 36. Andalgás 139 656
[38] 37. Vetélkedés a Rosa és a Rozmaring között 139 656
[39] 38. Jó is Rossz is 142 656
[40] 39. Esdeklés Niza után 143 656
[41] 40. Átok Nizára 143 656
[42] 41. Az Álom 144
[43] 42. Zúgolódás 146 656
[44] 43. Niza nyomai 146 657
[45] 44. A' Szerelemről való le mondás 147 657
[46] 45. A' Magánossághoz 148 657
TÓLDALÉK 150 657
[47] I. A' meg áldoztatot Gerlitze 150 657
[48] II. Egy jeles Szűznek a' Halála 152
[49] A' Sirja felett 153 657
[50] Elő Szó 155 658
ELSŐ KÖNYV 158 658
[51] 1. A Niza Képe 158 658
[52] 2. Az Elizeumi Végzés 159 659
[53] 3. A' Baráttság és a Szeretet 160 659
[54] 4. Egy jó Barát emlékezetére 162 659
[55] 5. Egy Játék 162
[56] 6. A' Gyuladás 163 659
[57] 7. A fattyú Viola 163 659
[58] 8. Mantzi sok felé kap 164
[59] 9. A Szerető 164
[60] 10. Az ártatlan hazugság 165 660
[61] II. A Levelész 167
[62] 12. A Szemérmetesség 167 660
[63] 13. Bosszú álló Vers 168 660
[64] 14. A Falusi Leányok 168
[65] 15. a Jó Leányka 169 660
MÁSODIK KÖNYV 170 660
[66] 16. A' Vád és Menttség 170
[67] 17. A' Válogatás 171 660
[68] 18. A kis Lida 172
[69] 19. Nem jó Levelet irni 172
[70] 20. Tsak niha kevély 173
[71] 21. Falusi Dall 173
[72] 22. Két Paraszt Leány beszédje 174 660
[73] 23. A' Bor 175 660
[74] 24. Az Anakreon Sir Verse 176 661
[75] 25. Töredék egy sor Versből 177 661
[76] 26. Egy Ifiú Sir Czimje 177 661
[77] 27. A' Selyem Bogár 178
[78] 28. A balgatag Kertész 179 661
[79] 29. A' Ringatás 179 661
[80] 30. A Koszorú 180 661
[81] 31. Találós Mese 181 661
HARMADIK KÖNYV 182 662
[82] Tudományos Dolgok 182 662
[83] 1. Az ABC 184 662
[84] 2. Egy kis Fizika 184 662
[85] 3. Példa a Conjugatziora 185 662
[86] 4. Példa a Grammatica Variatiójára 185 662
[87] 5. Chria Aíptoniána 186 663
[88] A' Szerentséden Ifiú 188 663
[89] A'Sziv 189 663
[90] A' Paris Históriája trajesztálva 189 663
[91] A' Kakuk I9I 664
A' KRIPTA az az AMA NAGY ELIZÁNAK örök-emlékezete a' haládatos Fiúi Szivben HÁROM ÉNEKBEN 193 664
[92] I., Elő-Szó 193 664
[93] Invocatio 194 665
[94] ELSŐ ÉNEK 195 665
[95] MÁSODIK ÉNEK 203 666
[96] HARMADIK ÉNEK 212 667
II. AZ 1816-OS VERSEI CÍMŰ KÖTETE 219 668
UNGVÁR-NÉMETI TÓTH LÁSZLÓ VERSEI 221
ÓDÁK. ÉS EPIGRAMMÁK 222 668
[99] I. AZ AGRAIFELESKÜVÉS 222 668
[98] n. A MAGYAR NEMZETHEZ 224 669
[99] III. A'VILÁGOSSÁG 225 669
[100] IV. MÁRIUSZHOZ a' Carthágó düledékein 226 669
[101] V. CSERESNYÉS SÁNDOR BARÁTOMHOZ 228 670
[102] VI. A'BARÁTSÁGHOZ 229
[103] VII. A"SENGE SZERELEM 230 670
[104] VIII. A'TISZTVÁLASZTÁS 231 671
[105] IX. A'SZERENCSE 232 671
[106] X. GRÓF DESEVFFI AMÁLIA KIS-ASZSZONYHOZ 233 671
[107] XI. SZILASSY ÁGNESZ KIS-ASZSZONYHOZ 234 671
[108] XII. RHÉDEY CATHARINA KIS-ASZSZONYHOZ 235 671
[109] XIII. KRIEGERJOSEPHA KIS-ASZSZONYHOZ 236 672
[110] XIV. LAURA KESERVE Hőse, Daphnisz felett 236 672
[111] XV. KAZINCZYHOZ Isméretlenűl 237 672
[112] XVI. NYÍRYHEZ 238 672
[113] XVII. BER'SENYHEZ 238 673
[114] XVIII. RHÉDEYJÓSEFHEZ 239 673
[115] XIX. RHÉDEY LÁSZLÓHOZ 239 673
[116] XX. EGYIFIÚHOZ 239
[117] XXI. RÉVAY, ÉS KAZINCZY 240
[118] XXII. PÁRIZ PÁPAI 240 673
[119] XXIII. PROMÉTH 240 673
[120] XXIV. MILÓ 240 673
[121] XXV. ARCHIMÉD PONTJA 241 674
[122] XXVI. STRÁTÓ TANÁCSA 241 674
[123] XXVII. PLÁTÓ LELKE 241 674
[124] XXVIII. LYSÁNDER, ÉS PHÁRNABAZ 242 674
[125] XXIX. DAPHNÉ 242 674
[126] XXX. DEMOCRIT ABDERÁBAN 243 674
[127] XXXI. FÁBIUSZ, ÉS MINÚCIUSZ 243
[128] XXXII. CAESAR 244
[129] XXXIII. CORYDON DÓRISZHOZ 244
[130] XXXIV. A'JELEN-SZERETŐ 244
[131] XXXV. A'TŰZ 245
[132] XXXVI. SYNTHESISZ, ANÁLYSISZ 245 675
[133] XXXVII. AZ IGAZSÁG 245
[134] XXXVIII. A'LÉLEK KARJÁNAK JEGYE 246
[135] XXXIX. AZ EMBER ALKATJA 246 675
[136] XL. A' SOK BARÁT 246
[137] XLI. AZ ÍZLÉS 247
[138] XLII. EGY CSALFA PÖRT-IGAZÍTÁS 247
[139] XLIII. AZ ELŐRE-FIZETÉS 247
[140] XLIV. A' BÖLCS 248
[141] XLV. A' BÉNA 248
[142] XLVI. A'JÁRATLAN MAGYAR SZÓ 248
[143] XLVII. ATTILA, és MARULL. (Romanze.) 249 675
[144] XLVIII. ÁRPÁD, és ZALÁN. (Romanze.) 251 675
EPITHALAMION 255 676
[145] XLIX. EPITHALAMION. TEKINT. SZILASSI SZILASSY JÓSEF ÚRNAK TEKINT. KIS RÉDEI RHÉDEY KLÁRA KIS ASZSZONNYAL ÖSZVE-KELÉSÉRE 255 676
APÓLOGOK 258 676
Phaedruszéi 258 676
[146] I. A' Róka, és a' Szőlő 258
[147] II. A' házat építő Socratesz 258 676
[148] III. A' Béka, és a' Bika 259 676
[149] IV. A' Kecskék, és a' Bakok 259
[150] V. A' Csirke, és a' Gyöngy 260
[151] VI. Az Istenek, és az Élő-fák 260 677
Flóriánéi 261 677
[152] VII. A'Hernyó 261
[153] VIII. A' Papagáj 261
[154] IX. A' Vipera, és a' Nadály 262
[155] X. Az Igazság tükre 262
[156] XI. A' Charlatán 263 677
[157] XII. A' Repkény, és a' Timián 264 677
A szerzőéi 264
[158] XIII. A' Csíz 264
[159] XIV. A' Hajók 265 677
[160] XV. A' Pók, és a' Selyem-bogár 266
[161] XVI. A' Veréb, és a' Fecske 266 677
[162] XVII. A' Gyermek, és az Árnyék 267
[163] XVIII. August, és a' Holló 268 677
[164] XIX. A' Dará's 268
[165] XX. Jupiter, és Vénusz 268 677
[166] XXI. Ámor, és Zephir 269 678
[167] XXII. Herculesz 270 678
[168] XXIII. Malacia 270 678
[169] XXIV. A'Mag-vető 271 678
[170] XXV. A' Vinczlér, és a' fia 271 678
[171] XXVI. A' Poéta, és a' Kertész 272
EPISTOLÁK 274 678
[172] I. A' szép lelkű Kazinczyhoz,
Midőn kedves Lyánykáját maga tanitná 274 679
[173] II. SENNOVICZ Mátyás ÚRHOZ, midőn nagy reményű Fiacskája, JÁNOS ADOLF EDUÁRD, Eperjesről S. Patakra le jötte után tized nappal ki múlnék.
1813. esztendőben November 16-dik napján 275 679
[174] III. VlNCZÉHEZ a' Szint-vesztésről 279 680
[175] IV. Egy nyilt-szívű öreg Levele ALADÁRHOZ, az ifjú Könyv-Szerzőhöz 287 681
TRAGOEDIA.
NÁRCISZ. VAGY A' GYILKOS ÖNN-SZERETET.
HÁROM NYÍLÁSBAN 290 682
[176] ELSŐ NYÍLÁS 291 682
[177] MÁSODIK NYÍLÁS 300 683
[178] HARMADIK NYÍLÁS 314 684
GLOSSÁK. VAGY A' GÁNCSOS MAGYAR SZOVAK, NÉHÁNY HELLEN, 'S LATÁN HISTÓRIAI, VAGY MYTHÓSZI NEVEKKEL 325 684
[179] Ádáz 325
[180] Agra 325 685
[181] Apród 325
[182] Arány 326 685
[183] Árész 327
[184] Artemisz 327
[185] Áztat 327
[186] Báj 327
[187] Bromiósz 327
[188] Búvom 327
[189] Chaere Kaesar 327
[190] Chloé 328
[191] Consequent 328
[192] Crónósz 328
[193] Csend, csendesség 328
[194] Csín 329
[195] Daphné 685
[196] Datismusz 685
[197] Dryász 330
[198] Ék, ékesség 330
[199] Elisio 330
[200] Előre fizetés 332 685
[201] Encelád 333
[202] Erkély 333
[203] Erythrea 333
[204] Év 333
[205] Feledek 333
[206] Ficzkó 333 685
[207] Flórián 333
[208] Fonákság 334
[209] Fütyészni 334
[210] Heraclit 334 685
[211] Honn 334
[212] Hős 334
[213] Ialemósz 334
[214] Italáldozat 335
[215] Kegy, Kegyelem 336
[216] Kenyérárúlók, Kenyérsütők 336 686
[217] Kög. Czirkalom 336 686
[218] Kör 337
[219] Latán 337
[220] Malacia 337
[221] Melly, pectus 337
[222] Mennydurrogtató, 337
[223] Miló 338 686
[224] Mulatni 338
[225] Najász 338
[226] Napea 338
[227] Nárcisz 338
[228] Nő 339
[229] Nyílás 339
[230] Oriász 339
[231] Orthographia 339
[232] Ota 340
[233] Ö bétű 340 686
[234] Persephoné 341 686
[235] Pipere 341
[236] Plátó Lelke 341 686
[237] Rény 341
[238] Repkény 341
[239] Romanze 342
[240] Rosz vagy Roszsz 343
[241] Sinár 343
[242] Swift 343 686
[243] Jósoló 344
[244] Való 344
[245] Válom 344
III. AZ 1818-AS GÖRÖG VERSEI: MAGYAR TOLMÁCSOLATTAL CÍMŰ KÖTET 345 687
UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓ GÖRÖG VERSEI MAGYAR TOLMÁCSOLATTAL 346
[246] NEMES FÉRFIÚ! 347 687
[247] ELŐSZÓ 347 687
ÓDÁK 352 688
[248] I., ELEÜZISZI TITKOK 353 688
[249] II., MELPOMENA 357 689
[250A] III. EPMINA 350 689
[250] III., HERMÍNE 359 689
[251] IV., MAGYAR HŐSÖK 365 690
[252] V., MAGYARNYELV 369 690
[253] VI., MAGYAR DICSŐSÉG 371 690
[254] VII., A' SZERELMEK 373 690
[255] VIII., AZ IFIÚSÁG ISTENNÉJE 375 690
[256] IX., A' KHÁRISZOK 377 690
[257] X., KECSTELEN SZŰZ 377 691
[258] XI., A'LEÁNYOK 379 691
[259] JEGYZETEK AZ ÓDÁKRA 380 691
EPIGRAMMÁK 384 692
[260] I. A' könyvhöz 385 692
[261] II. Az olvasóhoz 385 693
[262] III. Kriegerhez 385 693
[263] IV. V. Nagyhoz 387 693
[264] V. Magyar theatron 387 693
[265] VI. Kazinczihoz 387
[266] VII. Költő, és ítélethozó 389 693
[267] VIII. Horváthoz 389 693
[268] IX. Akhillesz 389 694
[269] X. Kisfaludihoz 389 694
[270] XI. Benéhez 391 694
[271] XII. A' parízi aranysas 391 694
[272] XIII. Barát, és barátnék 391
[273] XIV. Virághoz 393 694
[274] XV. Festeticshez 393 694
[275] XVI. Stahlihoz 393 695
[276] XVII. Pest 395 695
[277] XVIII. Fejérhez 395 695
[278] XIX. Vesselénihez 395 695
[279] XX. Érzékihez 397 696
[280] XXI. Forgóhoz 397 696
[281] XXII. A' két nemes djikához 397
[282] XXIII. A' magát-boszúló khloé 397 696
[283] XXIV. Iskolásság 399 696
[284] XXV. Váradihoz 399 696
[285] XXVI. Helmeczihez 399 696
[286] XXVII. Pápai tóthoz 401 697
[287] XXVIII. Nyírihez 401 697
[288] XXIX. A játszó Erósz 401 697
[289] XXX. SZEMERÉHEZ ÉS KÖLCSEIHEZ 403 697
[290] XXXI. Rozgonyihoz 403 697
[291] XXXII. Berzsenyihez 403 698
[292] XXXIII. SZERELEM ÉS BARÁTSÁG 405 698
[293] XXXIV. Ráczhoz 405 698
[294] XXXV. Túnyihoz 405 698
[295] XXXVI. SZERELEM, HAD, S MENNYKŐ ISTENI 407 698
[296] XXXVII. PÁRNASZ KÉT BÉRCZEI 407 699
[297] XXXVIII. Tempe 407 699
[298] XXXIX. Rhédeihez 409 699
[299] XL. AZ ALUVÓ DAPHNE 409 699
[300] XLI. KÖNYVRÁGÓ EGEREK 409 699
[301] XLII. Révai sirczíme 411 699
[302] XLIII. VINTERL SIRCZÍME 411 700
[303] XLIV. SZOMBATI SIRCZÍME 411 700
[304] XLV. A GÍGÁSZ 411 700
[305] XLVI. STIFTHEZ 413 700
[306] XLVII. BURDACHHOZ 4I3 700
[307] XLVIII. BÓERHEZ 4I3 700
[308] XLIX. Hildenbrandhoz 413 700
[309] L. OKENHEZ 415 701
[310] LI. BEERHEZ 415 701
[311] JEGYZETEK 416 701
IDÜLLEK 424 704
[312] I. AZ OLÜMPIAK 425 704
[313A] II. TA ENYTINIA 430 705
[313] II. AZ ÁLMOK 431 705
[314] III. MAGYARFÖLD, ERDÉLY 433 705
[315] JEGYZETEK 436 705
EPISTOLÁK 440 707
[316] I. A'GÖRÖGÖKHÖZ 441 707
[317] II. CSERESZNYÉSHEZ 443 707
[318] III. KARLOVSZKIHOZ 445 707
[319] JEGYZETEK 446 708
TOLDALÉKOK 448 708
[320] I. A MAGYAR VERSEKHEZ 448 708
[321] II. A GÖRÖG VERSEKHEZ 451 710
IV. KÖTETEKEN KÍVÜLI, KÉZIRATOS VAGY NYOMTATOTT
FORMÁBAN FENNMARADT VERSEK ÉS VERSFORDÍTÁSOK 461 710
[322] [Epigramma Napóleonra] 463 710
[323] [Német epigrammátska Krieger Josepha Kis Asszony Handbuch-jába] 463 710
[324] Pliniusz halála: Balláde 463 711
[325] Az istenesűlés dicsősége 466 711
[326] Két poétái levél. II. Tekintetes Czinke Ferencz Urat A Magyar Nyelvnek, s Literaturának Pesti Fő Iskolánkban Közönséges, Rendes Tanítóját, Több Tudós társaságoknak Tagjokat Üdvözli Ungvár Németi Tóth László 469 712
Jegyzetek 472
[327] Sonett. Gróf Széchényi Ferenc Ő Excellencziájához 476 716
[328] Sonett. Báró Fischer István egri érsek ő Exceljához 476 717
[329] Baróti Szabó Dávid halálára. (Sonett) 477 717
[330] RONDEAU 477 717
[331] Triolet 478 717
[332] Athénai TYRTAEUSNAK, a Messeniak' ellen hadakozó Lacedaemon Poéta-Vezérének hadra serkentő versei például az Elegiára 478 717
[333] Sapphó éneke Küpriszhez 479 717
[334] Memorin éneke (Flórián Estelléjéből) 480 718
[335] Örömének a' párisi arany sasnak a' Nemzeti Muzeumba béavatásakor 481 718
[336] A' Halhatatlanság 484 719
[337] Piis Manibus FRANCISCI GYŐRY, Hungari Nobilis, Doctoris Medicinae eruditissimi cecinit 484 719
[338] [Ungvárnémeti Tóth László görög, latin és magyar epigrammája Eresei Dániel ellen] 487 721
[339] [Ungvárnémeti Tóth László görög szonettje] 488 721
FÜGGELÉK 495
I. UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓ PRÓZAI ÍRÁSAI ÉS TANULMÁNYAI 497 724
[352] A' Költőnek remekpéldáiról, különösen Pindarról, 's Pindarnak Versmértékiről 499 724
[353] [Ungvárnémeti Tóth László bírálata Ercsei Dániel filozófiai művéről] 521 727
[354] TIBULL MAGYAR FORDÍTÁSÁNAK MEGVISGÁLTATÁSA 533 730
[355] Beszélgetés. Aristipp. Kant. Merkúr 541 730
[356] Óda a' Szerentséhez Rousseau Jean Bapt. szerint 542 730
[357] Hippokrates Esküvése 544 731
[UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓ ÍRÁSAI A LÍRAI MŰFAJOKRÓL] 545 731
[358] Sonnet 545 731
[359] Románcé 547 733
[360] Elégia 550 733
[361] Aenigma 551 733
[362] Költeményes Levél 553 734
[363] Rondeau, és Triolet 555 734
[364] Epigramma 557 735
[365] Heroidek. (Bajnok-levelek) 560 735
[366] Epopéja és Dramma külömbsége 560 736
[367] Magyar nyelv VISGÁLÓDÁSOK a' Magyar Ejtegetésről, különösen az úgy neveztetett Genitivus Esetről 562 736
[368] PHILOLOGIAI KÉRDÉS Mit kel1 tartanunk a' h-ról a' hang-mértékre nézve? 564 736
II. UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓ LEVELEI KAZINCZY FERENCHEZ ÉS MAILATH JÁNOSHOZ 567 738
[369] I. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak, h. és é. n 569 738
[370] 2. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Martiusnak 8dik napján. 1814dik esztendőben 570 739
[371] 3. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. 1814dik esztendőben, - 29dik Martiusban 572 740
[372] 4. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak 20dik Áprilisban 1814dik esztendőben 574 741
[373] 5. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. S. Patakon i8l4dik esztendőben Májusnak 10dik napján 577 742
[374] 6. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Pesten, - ipsis Idibus Martiis 1815dik esztendőben 578 742
[375] 7- Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Pest, 1815. - October 21dik napján 579 743
[376] 8. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Pestről. Febr. 18dikán, l8l6dik évben 582 744
[377] 9- Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Pesten April 19dikén 1816dikban 583 744
[378] 10. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Pesten. Junius 6dikán 1816dikban 584 745
[379] II. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Pest. Február 24dik napján. 1817dikben 585 746
[380] 12. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Pestről. Kis Aszszony havának 23dikán 1818dik esztendőben 587 747
[381] 13. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Bécs, Február 12dikén 1819dikben 589 749
[382] 14. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Bécs. Mart. 13dikán 1819 591 749
[383] 15. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Bécs. Május havának l8dikán. 1819 592 750
[384] 16. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Bécs Július 6dikán 1819 594 751
[385] 17. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Bécs. Sz. Mihály havának 26dik napján [1819] 595 752
[386] 18. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Bécs. October 16dikán. 1819 596 753
[387] 19. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Bécs. Sz. András havának 9dikén 1819 598 754
[388] 20. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Bécs. Január 16dikán 1820.; Bécs Január 19dikén 1820 599 755
[389] 21. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Bécs. Február 22dikén 1820 602 756
[390] 22. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Bécs April 4dikén 1820 603 756
[391] 23. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak. Bécs. April 25dikén 1820 604 758
[392] 24. Ungvárnémeti Tóth László - Kazinczynak (vettem Júl. 14d. 1820. - Kazinczy F. jegyzete) 606 758
[393] I. Ungvárnémeti Tóth László - Mailáth Jánoshoz. Wien den 2ten Febr. 1820 607 759
[394] 2. Ungvárnémeti Tóth László - Mailáth Jánoshoz. Wien den 25sten Márz. 1820 608 760
[395] 3- Ungvárnémeti Tóth László - Mailáth Jánoshoz. Wien den 23sten April 1820 609 760
[396] 4. Ungvárnémeti Tóth László - Mailáth Jánoshoz. Wien den 7ten July 1820 610 761
III. VÁLTOZATOK 611
Bevezetés (Merényi Annamária) 613
A' Tisztet Választás 616
A' Tisztválasztás 617
A' Tisztválasztás 618
Marull története: Romanze 619
ATTILA, és MARULL (Romanze) 621
Oda Herminéhez A' Pythiai Tizedik Hymnus' mértékinn 623
Óda, Herminéhez. a' Pythiai Tizedik Hymnus mértékein 626
Gyász-tisztelet Hermine Császári Főherczegnének Anhalt, Bernburg, Schaumburg fejedelmi aszszonyának, Josef Austriai Császári Főherczeg Magyar Ország Nádora feleségének halálára: Óda (a' Pythiai Tizedik Hymnus mértékein) 628
Óda Herminéhez 631
Hermíne 634
Az istenesűlés dicsősége 636
Az Istenülés dicsősége 639
Der Glanz der Vergötterung 643
JEGYZETEK 647
MAGYARÁZATOK 649
MUTATÓK 763
RÖVIDÍTÉSEK 765
A KÉZIRATOS MŰVEK FORRÁSJEGYZÉKE 767
A MŰVEK BETŰRENDES MUTATÓJA 772
NÉVMUTATÓ 781

Ungvárnémeti Tóth László

Ungvárnémeti Tóth László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ungvárnémeti Tóth László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem