864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A diplomáciai kapcsolatok joga

Szerző

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 566 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 800 példányban.

Tartalom

Előszó5
A diplomciai kapcsolatok jogának kodifikálása. A bécsi szerződés előzménye15
Bevezető megjegyzések a nemzetközi jog kodifikálásáról17
A tudományos kodifikáció18
A hivatalos kodifikáció22
A Nemzetek Szövetsége kodifikációs törekvései24
A diplomáciai kiváltságok és mentességek kodifikálását célzó munkálatok27
Az Egyesült Nemzetek kodifikációs tevékenysége32
Az Alapokmány32
A Nemzetközi Jogi Bizottság szervezete33
A Bizottság feladatai33
A fokozatos fejlesztés és a kodifikáció viszonya34
A kodifikáció eges eljárási kérdései34
A kodifikálásra alkalmas tárgyak kiválasztása37
A Titkárság jelentése a nemzetközi jog kodifikációjáról37
A diplomáciai kapcsolatok joga kodifikációjának előkészítése38
A Nemzetközi Jogi Bizottság első ülésszaka (1949)39
Az ENSZ közgyűlése hetedik ülésszaka (1952)39
A Nemzetközi Jogi Bizottság V-VIII. ülésszakai (1953-56.)40
A Nemzetközi Jogi Bizottság kilencedik ülésszaka (1957)41
A közgyűlés tizenkettedik ülésszaka (1957)41
A Nemzetközi Jogi Bizottság tizedik ülésszaka (1958)42
A közgyűlés tizenharmadik ülésszaka (1958)43
A közgyűlés tizennegyedik ülésszaka (1959)45
A különleges missziók kérdése48
A bécsi konferencia49
A diplomáciai kapcsolatok néhány általános szabálya51
Bevezető megjegyzések
A bécsi szerződés prambuluma54
A preambulum létrejötte54
A preambulum tartalma56
Jogforrások57
Az "ősi idők"60
A néprajzi kutatások60
A történelmi idők kezdete63
A görög városok66
Róma69
Az állandó képviseletek megjelenése. Magyar király létesítette-e az első állandó diplomáciai kapcsolatot?72
A szóhasználat78
A bécsi szerződés szóhasználata78
E mű szóhasználata81
A diplomáciai kapcsolatok felvétele és képviseletek létesítése
A követségi jog82
Rendhagyó esetek83
Kötelezettség diplomáciai kapcsolatokra?86
A NJB előmunkálatai88
A bécsi konferencia89
"A kölcsönös megegyezés"89
A diplomciai kapcsolatok fokozatai91
A követküldési és fogadási jog gyakorlása92
A követküldési jog gyakorlása a Magyar Népköztársaságban94
A követküldési jog gyakorlása a régi Magyarországon94
Az 1790-91. évi országgyűlés kísérlete96
1848-184998
A dualizmus kora99
1918-191999
Horthy Magyarországa100
A képviselet feladatköre100
A diplomáciai képviselet101
Jogi személye-a diplomáciai képviselet101
A képviselet feladatköre103
A képviselet (reprezentáció)104
Érdekvédelem106
Az állam közvetlen érdekeinek diplomáciai védelme108
Az állampolgárok diplomáciai érdekvédelme108
Az állampolgárok érdekének diplomáciai és konzuli védelme109
Állampolgársági kapcsolat a küldő állammal111
Állampolgársági kapcsolat a fogadó állammal111
Idegen állampolgárok védelme111
Jogi személyek112
A belső jogorvoslati út kimerítése112
Visszaélés az állampolgárok diplomáciai védelmével113
Tárgyalás115
Tájékozódás és tájékoztatás116
A kémkedés117
A baráti kapcsolatok előmozdítása és a gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatos fejlesztése118
A kereskedelmi kapcsolatok ápolása120
A konzuli teendők121
Az agrément122
Az eljárás124
A határidő125
A megtagadás indokolása126
A misszióvezető személye127
Többes akkreditálás és kinevezés129
Akkreditálás és kinevezés több államba130
A fogadó államok beleegyezése131
Az ideiglenes ügyvivő vezetése alatt álló képviselet132
Megbízás nemzetközi szervezetnél való képviseletre133
Több állam közös követe134
A képviselet személyzete és szervezete137
A személyzet kinevezése137
A képviselet személyzetének kinevezése a bécsi szerződés rendszerében138
A katonai attasé140
A kereskedelmi képviselet143
Állampolgársági kérdések146
A diplomáciai képviselő rendszerint a küldő állam polgára146
Lehet-e diplomata a fogaó állam honosa?147
A bécsi szerződés megoldása149
Harmadik állam polgárai150
Idegen állampolgárságú képviseletvezető?150
A feleség állampolgársága151
Kettős állampolgárság151
Disszidensek és honosított személyek152
Az igazgatási és műszaki személyzet, a kisegítő személyzet és a háztartási alkalmazottak152
A magyar gyakorlat153
Mentesség a fogadó állam állampolgársági szabályai alól155
A képviselet tagja, mint nem kívánatos személye a fogadó államban158
A fogadó állam értesítése a képviselet személyi körében történt változásokról162
Mentesség az idegenek bejelentési kötelezettsége alól163
Az értesítési kötelezettség a bécsi szerződésben163
Az értesítés hatálya166
A diplomáciai lista167
'"A közös megállapodással kijelölt más minisztérium"167
A képviselet létszáma168
Egyes kategóriák visszautasítása171
Hivatali helyiségek a képviselet székhelyén kívül172
A képviseletvezető hivatalba lépése174
A megbízólevél177
Az átadás sorrendje178
A képviseletvezetők osztályozása179
Az osztályozás a bécsi szerződés hatályba lépése előtt180
A követi kategória eltörlésének kérdése a népszövetségi munkálatok során182
A Havannai Szerződés182
A Nemzetközi Jogi Bizottság munkálatai183
A bécsi konferencia184
A mai helyzet185
Még fennálló különbözőségek a nagykövet és a követ helyzetében186
A barokk titulusok188
Az állandó ügyvivő189
A diplomáciai kapcsolatok szintje189
Osztályozás és rangsor190
A történelmi előzmények191
A ragnsorkérdés rendezése Bécsben (1815) és Aachenben (1818)193
A bécsi szerződés rendszere194
A megbízólevél kicserélése195
A pápa képviselői196
A diplomáciai testület197
A bécsi konferencia198
A diplomáciai személyzet rangsora201
A misszióvezetők fogadása204
Az ideiglenes ügyvivő206
A chargé des affaires209
Diplomáciai kiváltságok és mentességek a képviselet kiváltságai és mentességei211
A terminológia kérdése213
Mi a kiváltság, mi a mentesség?215
A diplomáciai kiváltságok és mentességek elméleti alapja219
A területenkívüliség elmélete219
A képviseleeti jelleg elmélete229
A képviseleti funkciók szükségességének elmélete231
A bécsi konferencia és a bécsi szerződés234
Az elméletek jelentősége235
A kiváltságok és mentességek csoportosítása238
A lobogó- és címerhasználat240
A diplomáciai képviselet lobogó- és címerhasználata240
A bécsi szerződés rendelkezése241
A magyar zászló és a magyar címer243
Az itteni külképviseletek lobogó- és címerhasználata244
A képviselet és tagjai elhelyezkedése a fogadó államban244
A képviselet elhelyezkedése245
A NJB tervezete és a bécsi szerződés246
A Diplomáciai Testületet Ellátó Iroda247
A képviseleti helyiségek sérthetetlensége248
A helyiségek sérthetetlensége önálló jog249
A sérthetetlenség tartalma250
A közlekedési eszközök251
A sérthetetlenség kezdete és vége252
A sérthetetlenség csorbítására irányuló kísérletek254
A kézbesítés255
A kisajátítás256
A joghatósági és végrehajtási mentesség257
Támadás a helyiségek ellen260
Visszaélés a helyiségek sérthetetlenségével262
A képviseleti helyiségek adó- és illetékmentessége267
Magyar jogszabályok270
Irattár és okmányok271
Könnyítések a képviselet részére273
A közlekedés és mozgás szabadsága275
A képviselet érintkezési szabadsága277
A Szovjetunió gyakorlata278
Az érintkezés szabadságának terjedelme280
Érintkezés a küldő állam kormányával és diplomáciai és konzuli képviseleteivel281
Érintkezés a küldő állam polgáraival281
Érintkezés más államok diplomáciai és konzuli képviseleteivel282
Érintkezés a nemzetközi szervezetekkel282
A rejtjel és számjel használata283
A rádióösszeköttetés284
A diplomáciai levelezés sérthetetlensége285
A diplomáciai poggyász285
Mátyás király diplomáciai postája287
A diplomáciai futár288
Magyar-török futárszolgálat a XVII. században289
Az eseti (ad hoc) diplomáciai futár290
A kereskedelmi repülőgép parancsnokára bízott futárpoggyász290
Magyar jogszabályok a posta, a távközlés és a futárpoggyász vonatkozásában fennálló kedvezményekről291
A futárszolgálat múltja és jövője293
A képviselet díjbevételének adó- és illetékmentessége294
A képviselet mentessége a fogadó állam joghatósága alól297
A képviselet mentessége a társadalombiztosítási jogszabályok alól297
A képviselet vámmentessége297
Diplomáciai kiváltságok és mentességek. Személyi kiváltságok és mentességek299
Személyi sérthetetlenség301
Történelmi példák304
A NJB munkálatai és a bécsi szerződés308
A személyi sérthetetlenség büntetőjogi védelme309
A diplomáciai kiváltságokra és mentességekre jogosult személyek büntetőjogi védelmére vonatkozó magyar jogszabályok310
A sérthetelenség határai312
A személyi sérhetetlenség elvének különös jelentősége315
A diplomáciai képviselő lakása, iratai, levelezése és vagyona317
A "lakmentesség"317
Visszaélés a magánlakás sérthetetlenségével319
A diplomáciai képviselő iratai és levelezése319
A vagyontárgyak sérthetetlensége319
Mentesség a joghatóság alól321
A joghatóság321
A diplomáciai képviselet joghatósági mentessége323
Az állam mentessége más állam joghatósága alól324
Az állami szervek és az állami tevékenység mentessége327
Az állami és a diplomáciai mentesség327
A diplomáciai képviselő joghatósági mentessége büntetőügyekben331
Polgári ügyek334
Hivatalos ügy - magánügy337
Államigazgatási joghatóság338
Kivételek a polgári és államigazgatási joghatóság alóli mentességek körében339
A mentességgel érintett igények érvényesítése344
Mentesség tanúvallomás tétele alól345
Mentesség a külföldi bíróságok ítéletének végrehajtása alól350
Mentesség a joghatóság alól a magyar jogszabályokban351
A diplomciai képviselő felelősségre vonása a hazai bíróságok előtt353
Lemondás a joghatósági, a tanúskodási és végrehajtási mentességről354
Lemondás a joghatósági mentességről354
A viszontkereset358
Lemondás a tanúskodási mentességről358
A lemondás visszavonása359
Külön lemondás szükséges a végrehajtás alóli mentességről362
A társadalombiztosítás363
Társadalombiztosítás a szocialista és a tőkés országokban363
A bécsi szerződés szabályának kialakulása365
A diplomáciai képviselet hazulról küldött tagjai365
A képviselet helyben felfogadott személyzete366
A hazulról küldött háztartási alkalmazott366
A helyben felfogadott háztartási alkalmazottak366
Önkéntes részvétel a fogadó állam társadalombiztosítási rendszerében367
A bécsi szerződés viszonya a két- vagy többoldalú társadalombiztosítási szerződésekhez368
A bécsi szerződés 33. cikkének hatályosulása a 37. és 38. cikkekre is figyelemmel368
A diplomáciai képviselet mentessége a fogadó állam társadalombiztosítási jogszabályai alól369
A magyar jogszabályok371
Adó- és illetékmentesség373
A belső jogszabályok373
Az adómentesség jogi természete374
A bécsi szerződés rendszere375
A magyar adó- és illetékjogszabályok378
A viszonosság kérdése380
Mentesség a személyes és anyagi szolgáltatások alól381
A NJB munkálatai és a bécsi szerződés382
A magyar jogszabályok383
Behozatal, kivitel, vámmentesség385
A képviselet hivatalos használatára szolgáló tárgyak vámmentessége385
A személyes használatra szolgáló tárgyak vámmentessége387
A képviselet tagjait a bécsi szerződés szerint megillető vámmentesség. Anyagi jogszabályok389
A fogadó állam megszorító vámjogszabályai389
Behozatali és kiviteli tilalmak390
A magyar anyagi jogszabályok391
Magyar behozatali és kiviteli korlátozások393
Eljárásjogi szabályok - a vámbemutatás395
A magyar jogszabály a vámbemutatási kötelezettségről397
A családtagok és a nem diplomata személyzet kiváltságai és mentességei398
A kíséret399
A képviselet nem diplomata személyzete400
A NJB előkészítő munkálatai a nem diplomata személyzet kiváltságai és mentességi tekintetében404
A bécsi konferencia tárgyalásai az igazgatási és műszaki személyzet kiváltságairól és mentességeiről407
Az igazgatási és műszaki személyzet helyzete a bécsi szerződés szerint410
A kisegítő személyzet és a magánalkalmazottak helyzete a bécsi szerződés szerint411
A családtagok helyzete412
A családtagok személyi köre415
Ha a képviselet tagja a fogadó állam állampolgára418
Ha a diplomáciai képviselő a fogadó állam állampolgára418
A bécsi szerződés megoldása a fogadó állam honosságával rendelkező diplomáciai képviselőkre420
Az igazgatási és műszaki személyzet, a kisegítő személyzet és a háztartási alkalmazottak helyzete, ha a fogadó állam állampolgárai422
A családtagok helyzete423
A kiváltságok és mentességek időtartama424
Az örökösök kedvezményei242
A kiváltságok és mentességek kezdete425
A kiváltságok és mentességek vége427
A kiváltságok és mentességek fennmaradása a hivatalos funkciók tekintetében429
Hivatalos funkciók - magánügyek430
A képviselet tagjainak halála433
A hátramaradott családtagok mentességei433
A hagyaték és az örökösök kedvezményei434
A kiváltságok és mentességek harmadik államban435
Az átutazó diplomaták helyzete436
Néhány jogeset437
A nemzetközi jogi irodalom439
A belső jogszabályok441
A NJB tervezete442
Jog az átutazáshoz442
Az átutazás során járó kiváltságok és mentességek444
Kényszerleszállás, hajótörés445
A diplomata magánutazásai445
Harmadik állam, de nem tranzit-állam445
A tranzit-állam értesítése446
Az igazgatási és műszaki, valamint a kisegítő személyzet helyzete az átutazás során447
A diplomáciai futárok és a diplomáciai poggyász védelme és a hivatalos postai és távközlési összeköttetés biztosítása447
A kiváltságokban és mentességekben részesülők magatartása447
A fogadó állam törvényeinek tisztelete448
A beavakozás tilalma452
Pápai beavatkozások454
Nemzetközi jogi bűncselekmények455
A képviselet kapcsolatai a fogadó állam hatóságaival457
Kapcsolat a fogadó állam hatóságaival konzuli ügyekben459
Visszaélés a képviseleti helyiségek sérthetetlenségével460
A diplomáciai képviselők mellékfoglalkozása és kereskedelmi tevékenysége461
A képviselet vezetőjének lobogó- és címerhasználati joga465
A képviselet tagjainak elhelyezkedése a fogadó államban465
A képviselet vezetőjének adó- és illetékmentessége a képviselet helyiségei vonatkozásában465
A képviselet tagjainak szabad közlekedése és mozgása465
A diplomáciai futár kiváltságai és mentességei466
a képviselet tagjainak mentessége a fogadó állam állampolgársági rendelkezései alól466
A diplomáciai tevékenység megszűnése és egyéb kérdések467
A diplomáciai képviselő működésének megszűnése469
Ha a diplomáciai kapcsolat megszakad469
Ha a diplomáciai kapcsolat fennmarad470
A küldő állam kezdeményezése470
A fogadó állam kezdeményezése470
Az önálló képviselet megszüntetése471
A diplomáciai képviselő személyi körülményei471
Változás a küldő vagy fogadó államfő személyében vagy az államok alkotmányjogi helyzetében471
A misszióvezető visszahívása472
A bécsi szerződés rendelkezése472
Egy magyar diplomáciai képviselő működésének megszűnése 1848-ban473
A diplomáciai képviselő távozásának elősegítése475
A bécsi szerződés szabálya476
A képviseletvezető távozása477
A helyiségek, az irattár és az érdekek védelme a diplomáciai kapcsolatok megszakadása vagy a képviselet visszavonása esetében478
A helyiségek, vagyontárgyak és az irattár479
Harmadik állam szerepe a helyiségek, vagyontárgyak és irattár megőrzése körül480
A küldő állam, valamint állampolgárai védelme482
A diplomáciai kapcsolatok megszakadásának hatása a nemzetközi szerződésekre482
A diplomáciai kapcsolatok megszakadása nem szakítja meg a konzuli kapcsolatokat483
A fogadó állammal diplomáciai kapcsolatban nem álló harmadik állam érdekeinek képviselete484
Viszonosság - diszkrimináció - kölcsönös előnyök486
A viszonosság486
A viszonosság kérdése a NJB előtt489
A viszonyosság kérdése a bécsi konferencián490
A hátrányos megkülönböztetés tilalma490
A kölcsönös előnyök492
Függelék495
Az 1815. évi bécsi szabályzat497
szabályzat a diplomáciai képviselők rangsoráról497
Az 1818. évi aacheni jegyzőkönyv498
Az 1961. évi bécsi konferencia záróokmánya498
Bécsi szerződés a diplomáciai kapcsolatokról502
Tetszőleges jegyzőkönyv az állampolgárság megszerzéséről518
Tetszőleges jegyzőkönyv a viták kötelező rendezéséről520
A bécsi konferencia határozatai522
A különleges missziók522
Polgári jogi igények elbírálása522
Köszönet a Nemzetközi Jogi Bizottságnak523
Köszönet az Osztrák Köztársaság kormányának és népének523
Irodalom531
Névmutató525

Ustor Endre

Ustor Endre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ustor Endre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A diplomáciai kapcsolatok joga A diplomáciai kapcsolatok joga

A lapélek kissé foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
6.800 ,-Ft
34 pont kapható
Kosárba