992.806

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Üzenet a Golgotáról

Költői antológia

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ennek a gyűjteménynek a versei az elmúlt két évtizedből valók. Többé-kevésbé egy nemzedék költőinek írásaiból válogattunk. Négy halott is szerepel antológiánkban: Györe Imre, Labancz Gyula, Pass... Tovább

Előszó

Ennek a gyűjteménynek a versei az elmúlt két évtizedből valók. Többé-kevésbé egy nemzedék költőinek írásaiból válogattunk. Négy halott is szerepel antológiánkban: Györe Imre, Labancz Gyula, Pass Lajos és Simon Lajos. Ketten közülük az 1958-as nevezetes Tűz-tánc antológia szerzői (Györe Imre és Simon Lajos), Pass Lajos az 1988-as második Tűz-tánc antológiában csatlakozott a tűz-táncosok nemzedékéhez, Labancz Gyula pedig az 1991-ben induló irodalmi, művészeti, társadalompolitikai folyóirat, az Ezredvég hasábjain vállalt közösséget azokkal a költőkkel, akik a szocializmus lehetőségét nem felszámolni, hanem hitelessé tenni akarták, s ebből az alapállásból voltak a Kádár-korszakban ellenzékiek. Ezek a költők a hruscsovi-gorbacsovi Thermidorral szembefordultak, hol nyíltan, hol történelmi utalásokkal, anélkül, hogy az egykori időt, amelyről a vers szól, aktualizálnák. Példaként Tabák András (1490) című versét idézzük, amely a Mátyás király halála utáni önáltató ország képét-hangulatát eleveníti fel ironikus-szatirikus hangon, ám a vers egészén átmorajlik egy másféle, az 1989-es önáltatással való kíméletlen szembenézés. A kötet címadó verse, Bárányi Ferencé, ugyanezt a bravúrt valósítja meg Jézus szavaival: Mit szégyelltek, ti szerencsétlenek? Mannát nem tudtam szórni, mint Atyám, de jól tartottam hallal és kenyérrel szegényemberek ezreit, akiknek a boldogságról szóltam a hegyen. (Üzenet a Golgotáról) Saját helyzetükről szólva, a szubjektív lírai Én-en keresztül beszélnek azokról, akiket az elmúlt két évtized szegénységbe taszított, és akik méltóságukon kívül mindent elveszítettek: Maradt még egy jó öltönyöm, de nem mondom meg melyik korból! Egy ingem ropogós fehér, nyakkendőm is pecsételen, zoknijaim megstoppolom, cipőmet magam sarkalom, már szinte Péter cár vagyok! Vissza

Tartalom

Előszó / 5
ÁGAI ÁGNES
Retrospektro (Hátra arc) / 9
In statu nascendi / 10
Ludwig van... (Violin concerto) /II
Vattacukor /11
A lét ragozása /12
Bárhová lépek /12
Látod? /13
Naptár /14
A tegnapi kocsma / 14
Profit /15
Másság /15
Hadak és viselések / 16
Ez csak úgy eszembe jut 117
Könyörgés örök életért 118
Húsvéti üdvözület /19
BARANYI FERENC:
Ballada a világ kerekéről / 23
Versek a kiegyezésről / 24
A Szózat margójára / 27
Egy parasztkáderre / 28
Magyarnak számkivetve / 29
József testvérei / 30
Ladányi hagyatéka /31
Humanizmus / 31
Üzenet a Golgotáról / 32
Vizafogó / 33
A kérdések folytatása / 34
Könyörgés apátiáért / 35
(Vespasiano da Bisticci, firenzei könyvárus feljegyzéseiből) / 36
Apródinduló / 37
írások a falon / 38
Bereti Gábor:
Itt vagyunk hát / 43
A halhatatlanság vászna / 43
Vadászat idején / 44
Vagy lehet? / 45
Jaj, Poszeidón / 45
Tél, fekete szerelem / 46
Visszaálmodom / 47
Párás volt / 48
Az úrnő vár, a várúrnő / 48
Torkunkat pengéjével / 50
E percben / 52
Kimosolygok / 52
Meséskönyv / 52
A sötétség szokásai / 53
P. Clee nem is tudta / 55
CSALA KÁROLY:
Proletárpukkasztó / 59
Egy munkás morfondírozása / 59
Mány / 60
Munkanélküliek/ 61
Viharos alkonyat /61
Acsarogni és ácsorogni / 62
Kültelki töprengés / 62
Persze / 63
Macskatavasz / 64
A demokratikus létbizony / 64
Méltóságvesztés 165
Ők! / 65
Korunk ősei / 66
Valakik készülődnek 167
Majakovszkij-parafrázis / 67
DOBOS ÉVA:
Adj haladékot Uram / 72
Fővárosi Kertészet / 72
Ellenvers / 72
Árnyak / 72
Már megint / 73
Ladányi Mihálynak a túlvilágra / 74
Örök szerelem / 75
A fal túloldalán / 76
Radnóti naplóját olvasva / 77
Szellemmacska / 78
Üzenet / 78
Kórházi jegyzetek / 79
Másik élet / 80
És volt még egy szombat / 80
Havannai karnevál / 81
ESNAGY JÓZSEF:
A szegénység balladája / 85
Apám kalapja / 85
A szobrász eltévelyedése / 86
Egy szőke grácia / 87
Korabeli szóbeszéd Isten fiáról / 87
Kifosztva / 88
Proletárzsoltár / 89
A kapitalizmus fekete könyvéből / 89
Megközelítések / 90
Globális háború van / 92
A költészetről / 92
Vannak jogaim / 92
Kallódások / 93
Egy régi fénykép előtt / 94
Lehetetlen / 95
GYIMESI LÁSZLÓ:
Váratlan vers a karácsonyról / 99
Az idegen asszony / 99
Meleghengersor / 103
Ezredvégi karám / 103
mély vasút /104
Üzenet Geyer Flóriánnak /105
Zsákol az ősz /105
Igazi alkonyat / 106
Aquincumi ekloga /107
A másik ember / 109
A gyertyák átköltöztek / 110
Etűd/ 112
Bolond Istók leveleskönyvéből /113
„Néhanap golfozni jártam..." / 114
Szegődnek hozzám néha /115
GYÖRE IMRE
Vásári rigmus Penge Mackie-ről / 119
Az „érdek" szóról / 120
Két szegénylegénynek Esze Tamásrul való beszélgetése /122
Égverés /128
Majakovszkij-percek /128
A kérdés /130
Bíztató /131
Háromkirályok /132
Hollóvirág /132
Ez a Szent Jobb, a kézfej, /133
Magyar Igazság, Élet-poézisvalóság / 134
Lamentáció Bosch „A szénásszekér" című képe láttán /137
Lélek-ügyek /139
Kérdések a zászlóról /139
Felmérés /140
LABANCZ GYULA:
Krúdy még egyszer átpörgeti a kalendáriumot / 145
Munkásgyűlés Óbudán /146
Eső/147
Fagysebforradás / 148
Szerző szócikk-béli kilábalása húsz év múlva valamely poros irodalmi
lexikonból /149
Hóhér láthatta így / 150
Szonda /151
Köd /151
Félúton a sikló / 152
Reménytelenben vigasz / 153
Dolgod se több / 154
Élőláncszem /155
Halálon túl út / 156
Júdás számításaiból /157
Barbárság kora /157
PAPP LAJOS:
Novemberi randevú /161
Nyáresti dal /161
Útkereszten /162
Labanc idő /165
Az alvó kedves / 166
A régvolt kert / 167
Sugárút 55. /169
A domb mögött / 170
Don Quijote búcsúleveléből /172
Fohász /175
Az utolsó úton / 176
Befejezetlen /178
Ecce /179
Pünkösdi király /180
Halálmenet /181
PASS LAJOS:
Scott kapitány, eltávolodóban / 187
Boka János gépbe diktálja emlékezéseit / 187
Madách, félig már szenderedve / 189
Hetvenkilenc /190
Egy cigarettacsonk világol / 192
Faust/193
Stabat mater /193
Naptárbejegyzés /195
Se méz, sem áfonya / 196
Hazakocsizni? Hová? /196
Lorca /198
Töredék/199
Egy brüsszeli szobor másolatára / 199
Leeuwenhoek posztókereskedő, portás és üvegcsiszoló naplójából, a
mikroszkóp kimunkálása alatti évtizedekből, Németalföld / 200
Infinitivusok / 202
PROHÁSZKA LÁSZLÓ MÁTÉ:
A Göncölszekér kocsisa / 207
Disznóvágás / 208
Jancsikályha / 209
Szegények erdeje / 210
Kóbor kutya / 210
Erdő mellett /212
Álom a Korong utcában / 213
Kísértetváros / 214
Mikulás-napra / 216
Levél Mikes Kelemennek / 217
Csillagos történet / 219
Vasember / 220
Labirintusban / 221
Boldogan, egyedül / 222
Élhetőbb világ / 223
ROZSNYAI ERVIN
Szendvics / 227
Nostradamus utolsó jóslata / 227
Csokonai / 227
Kaputt / 229
Fogadás / 230
Schiller Frigyes köszönti a tizenkilencedik századot / 230
Induló / 232
Bruno / 233
Ismeretlen költő / 234
Kunz von der Rosen / 234
Halál natúrban / 237
A katona / 238
Ladányi kemencéje / 239
Naplórészlet / 240
Egy kötelezvény záradéka / 242
SIMON LAJOS:
Szonett Helénáról / 245
Arany Nagykőrösre érkezése, 1850-ben / 245
Fehér ebem / 246
Egy körösi temetőn / 246
Ballada az elhallgatásról / 247
Tinódi Lantos Sebestyénné éneke a második ezred végén / 249
A vak ló elégiája / 249
Tartás 1250
Hagyaték / 250
S. L. évgyűrűiből / 252
Hajnali dalocska / 254
Áthallás József Attilától /254
Átoktól fohászig /255
Anyánk szárnya /255
Hátrahagyott kézirat / 255
SIMOR ANDRÁS:
Dinoszaurusz testvér üzenete / 259
Arany László olvasásakor / 260
Fohász / 260
Anima / 261
Szieszta / 262
Gyerekeknek való / 262
Őszi vers / 263
Chagall-kép, 2009-ből / 263
Profán alexandrinok / 264
Új luzitán dal / 264
Baljós nyár / 266
Emlékező / 266
Intő szózat / 267
Szebb jövőt! / 268
Kiáltás / 269
SZARKA ISTVÁN:
Őszi sejtés Sylvanus Istenhez / 273
Vár, hogy visszatalálj / 274
Himnuszt, misét / 275
Bakony / 275
Nekivágnak / 276
Sakk / 276
Ingatlanpiac / 277
Nagyon Fontos Személyek / 277
Temesvár / 278
Rákóczi levele Lubomirska hercegnőhöz / 282
Istenadta / 283
Szózat / 283
Magadat válaszd / 285
Farkasölő / 286
Hajnal Felé / 287
TABÁK ANDRÁS:
(1490) /291
(A fekete betűs ünnepen) / 292
(Alkonyi órán) / 293
(1793)/294
(Befordulok a térről az Irányi utcába) / 294
(Szvjataja Rosszija) / 295
(1871) /295
Ifi utca) / 296
(Janus Pannonius három sóhaja meghódíthatatlan szerelméhez, a
ferrarai Libera Guarinához) / 297
(Jaj-vers T. D.-nek) / 298
(Nekrológ) / 301
(Egy akasztásról) / 301
(Egy rokoni bírálatra) / 302
(Jókai Füreden) / 302
(A nolai barát) / 303
VARGA RUDOLF:
Ahogy a semmit / 307
Megkésett gyásztávirat / 308
Che /314
Sosemmúló tavaszban / 322
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Üzenet a Golgotáról Üzenet a Golgotáról Üzenet a Golgotáról Üzenet a Golgotáról Üzenet a Golgotáról Üzenet a Golgotáról

A borító sarka megtört, gerince töredezett. A lapélek enyhén elszíneződtek. A kötés megtört. Néhány lap kissé foltos. Néhány lapon bejegyzés található.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Üzenet a Golgotáról Üzenet a Golgotáról Üzenet a Golgotáról

A borító enyhén kopottas, a lapélek foltosak.

Állapot:
980 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba