785.181

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hogyan keletkezett a világ?/A talaj keletkezése és élete/A hegyek és földrészek keletkezése/Vulkánok/Tengerek és óceánok/A föld keletkezése és kora/A föld és a tenger

Földünk keletkezése

Tartalom

Hogyan keletkezett a világ?

BEVEZETÉS
1. Miről szól ez a könyvecske? 3
2. Legendák a világ teremtéséről 4
3. A természet változandósága, törvényei és egysége 5
I. A TERMÉSZET ALAPTÖRVÉNYEI
1. Az anyag megmaradása 7
2. Az energia megmaradása és átalakulása 8
3. Egyetemes tömegvonzás 10
II. MIBŐL VAN A MINDENSÉG?
1. A mindenség a régiek elképzelésében 12
2. Miből áll a Föld és a többi égitest? .. 13
3. A naprendszer 15
4. A Nap - egy a csillagok közül 19
5. A csillagok - távoli napok .. .. 20
6. Csillagvilágok .. .. ..21
III. HOGYAN KELETKEZTEK AZ ÉGITESTEK?
1. A természet fejlődése és az égitestek kora 24
2. Hogyan születnek a csillag világok? 26
3. A csillagok élete és a jövendő napok 30
4. A naprendszer keletkezése 32
5. A bolygók életútja 33
6. Világkatasztrófák 25

A talaj keletkezése és élete

I. Földünk múltja 3
A Föld lehűlése. - Vulkánok működése. - Vetődések, törések, gyűrődések a Föld kérgében. - Földrengések. - Vulkanikus kőzetek. - A vulkanikus eredetű kőzetek mállása. -
A hőmérséklet hatása. - A szél tevékenysége. - A víz romboló tevékenysége. - A jégárak tevékenysége.
II. Az élet és az első talaj megjelenése a Földön 18
Az első élőlények. - Az első talajok. - A talaj-baktériumok, ízeltlábúak és földtúrók. - Talajbaktériumok. - Miért keletkezik a Föld felszínén különféle talaj ? - A talaj külső
képe, vagy profilja.
III. A talaj összetétele 28
A talaj ásványi része. - A talaj mechanikai összetétele. - Televényföld vagy humusz. - A televényföld (humusz) jelentősége. - A televényföld szerepe a talaj szerkezetének
kialakulásában. - A talajvíz. - A talajoldat. - A talajlevegő. - A talaj élő fázisa (része). - A talaj összetételének változása a korral.
IV. A talaj tulajdonságai 37
A talaj termékenysége. - A talaj elnyelőképessége. - A talaj reakciója. - A talaj likacsossága, vagy porozitása. - A talaj vízbefogadóképessége. - Jó szerkezetű talaj vízbefogadóképessége. - A talaj víztartóképessége és nedvességtartalma. - A
talajban levő felhasználható és fel nem használható víz. - A talaj levegőtartalma. - A talaj melege. - Mégegyszer a talaj szerkezetének jelentőségéről.
V. A főbb talajfajták rövid ismertetése 47
A talajövezetekről, vagy zónákról. - A tundratalaj. - Podzolos talajok. - Elmocsarasodó és mocsaras talajok. - Gsernozjom, vagy fekete talajok. - Szürke erdőtalajok. -
Gesztenyeszínű talajok. - Barna földek. - Szürke földek (sivatagi övezet).- A szürkeföldes övezet. -Szerkezet nélküli szikes talajok. -Jó szerkezetű szikes talajok. -A vörös földek.
VI. A talaj változása az időben 58
A talaj élete egy esztendő folyamán.

A hegyek és földrészek keletkezése

Miről lesz szó ebben a füzetben? 3
I. A hegyekben „ 6
1. Mit láthatunk a hegyekben? 6
2. Az örök hó birodalmában 9
II. Miből vannak a hegyek? 12
1. A hegyek alkotóanyagának két fajtája 12
2. Hogyan alakultak ki a réteges kőzetek? 13
3. Hogyan alakultak ki a tömeges kőzetek? 15
III. Hogyan képződtek a földrészek? .. .. 18
1. A Föld és az őskori világrészek keletkezése 18
2. A Földet szilárd kéreg burkolja 19
3. A földkéregben egyenetlenségek képződnek 20
4. Geoszinklinálisok - a hegyek szülői 21
IV. Hogyan keletkeztek a hegyek? 23
1. A hegyek keletkezéséről szóló legendák 23
2. A hegyek - a kihűlő Föld ráncai .. .. 24
3. Miről tanúskodnak a hegyek gyűrődései? 25
4. A földkéreg törései 27
5. Milyen erők hozták létre a hegyeket? 28
V. A hegyek pusztulása 31
1. Miért pusztulnak a hegyek? 31
2. Hogyan nyerik el a hegyek formájukat? 33
3. Észak és Dél hegyei 37
4. A hegyek fokozatosan megsemmisülnek 38
Befejezés 40

Vulkánok

I. Vulkánok és emberek 3
II. A Vezúv 7
III. A Kljucsevszkája-szopka 13
IV. A Stromboli 18
V. Hawai 20
VI. A Mont Pelé 26
VII. A Katman 31
VIII. Vízalatti kitörések 34
IX. A Krakatau 36
X. Hőforrások, gejzírek és ásványvízforrások 39
XI. Mi a vulkánkitörése? 42
Befejezés 48
Függelék. A vulkános működés nyomai hazánkban 50

Tengerek és óceánok

Bevezetés 3
I. A tengerek és óceánok néhány fizikai sajátsága 6
1. Sok víz van-e a földön? 6
2. Tengereink múltjából .. ..8
3. Az óceánok mélysége és feneke 10
4. A tengervíz sótartalma 10
5. Oldott gázok a tengervízben 13
6. A tenger vizének hőmérséklete 13
7. A tengeri jég 15
8. Jéghegyek 19
9. A hullámok 20
10. A dagály és az apály 22
11. Áramlatok 24
12. Fény a tengerben 26
H. A Szovjetunió tengerei 28
1. A Balti-tenger 28
2. A Barents- és a Fehér-tenger 28
3. A szibériai sarki tengerek 31
4. A távolkeleti tengerek 32
5. A Fekete-tenger 33
6. Az Azovi-tenger 34
7. A tengernagyságú tavak 34
Befejezés 35

A föld keletkezése és kora

Bevezetés 3
1. A világról alkotott elképzelés az emberiség tudatos életének hajnalán 4
A tudomány keletkezése 6
3. A tudomány fejlődését gátló előítéletek eloszlatása 8
4. A tudományos kozmogónia megszületése 15
5. A kozmogóniai elméletek további fejlődése 20
6. Mit mondhatunk el ma a Föld keletkezéséről? 23
7. A Föld kora 30

A Föld és a tenger

Bevezetés 3
Mit képzeltek a Földről és tengerről az ókorban 5
Miről beszél nekünk a tenger felszínének képe 8
Mit mondanak el nekünk a Földről a tengeri utazások és a holdfogyatkozások 11
A Nap kelése és lenyugvása. A nappal és éjjel váltakozása 13
A Föld naponkénti forgása 17
A Föld forgásának bizonyítékai 22
A tenger szerepe a Föld arculatának megváltozásában 25
A tengeri hullámok romboló hatása 31
A dagály és apály 37
A dagály jelentősége a tengeri hajózás és más gazdasági szükségletek szempontjából 41
A dagály szerepe a Föld és Hold fejlődésében 49
A Föld sarkainak helyváltoztatása 53
A nyilt tengeren tartózkodó hajók helyének meghatározása ...58
Hol kezdődik legkorábban minden új nap? 64
A Föld mozgása a világűrben 67
A Föld spirális irányban mozog 70
Az évszakok váltakozása. Forró és hideg égövek 72
Mekkora a Föld súlya és mi tartja 76
„Lerepülhet-e" a Föld az ő pályájáról vagy beleeshet-e a Napba 80
A nehézségi erő. A súlytalan testek világában 82
Az óceánok felszíne és a Föld igazi alakja 89
A Föld belső felépítése és kora 93
Befejezés 99
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hogyan keletkezett a világ?/A talaj keletkezése és élete/A hegyek és földrészek keletkezése/Vulkánok/Tengerek és óceánok/A föld keletkezése és kora/A föld és a tenger Hogyan keletkezett a világ?/A talaj keletkezése és élete/A hegyek és földrészek keletkezése/Vulkánok/Tengerek és óceánok/A föld keletkezése és kora/A föld és a tenger Hogyan keletkezett a világ?/A talaj keletkezése és élete/A hegyek és földrészek keletkezése/Vulkánok/Tengerek és óceánok/A föld keletkezése és kora/A föld és a tenger Hogyan keletkezett a világ?/A talaj keletkezése és élete/A hegyek és földrészek keletkezése/Vulkánok/Tengerek és óceánok/A föld keletkezése és kora/A föld és a tenger Hogyan keletkezett a világ?/A talaj keletkezése és élete/A hegyek és földrészek keletkezése/Vulkánok/Tengerek és óceánok/A föld keletkezése és kora/A föld és a tenger Hogyan keletkezett a világ?/A talaj keletkezése és élete/A hegyek és földrészek keletkezése/Vulkánok/Tengerek és óceánok/A föld keletkezése és kora/A föld és a tenger

A borító sérült, kissé kopott, a lapélek foltosak, a címlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba