Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.191

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A ferroötvözetek gyártása

Elektrometallurgia II. rész

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 400 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal, kihajtható melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

V. P. Jeljutyin, J. A. Pavlov és B. E. Levin művét maguk a szerzők a műszaki főiskolák és egyetemek hallgatói számára tankönyvnek szánták. A mű azonban olyan széles tudományos alapokon épült fel és... Tovább

Előszó

V. P. Jeljutyin, J. A. Pavlov és B. E. Levin művét maguk a szerzők a műszaki főiskolák és egyetemek hallgatói számára tankönyvnek szánták. A mű azonban olyan széles tudományos alapokon épült fel és olyan részletesen ismerteti a ferroötvözetek gyártását, a gyártási módok fizikai és kémiai feltételeit, hogy a páratlanul kiváló munka bízvást a ferroötvözetek kézikönyvének is tekinthető.
Minthogy a ferroötvözetek korszerű gyártásáról - amint azt az eredeti kiadás Sztálin-díjas szerkesztője E. M. Alekszejev is kiemeli-ilyen rendszeres és nagy értékű könyv eddig seholsem jelent meg, kétségtelen, hogy ezt a magyar kiadást a magyar műszaki és nehézvegyipari egyetemek hallgatói, valamint a magyar kohászatban dolgozó és kutató mérnökök és technikusok is örömmel fogják fogadni. A könyv használatát jelentékenyen megkönnyíti az a rövid bevezetés a kémiai termodinamikába, amelyet a szerzők külön szakaszként iktattak a tulajdonképpeni könyvanyag elé. A könyv elején rövid áttekintést kapunk a ferroötvözetek gyártásának múltjából és arról a hősi munkáról, amit a szovjet kohászok és tudósok a ferroötvözetgyártás fejlesztése terén kifejtettek.
A mű fordítói és tudományos szakmai lektorai jó munkát végeztek és jelentékenyen hozzájárultak ahhoz, hogy a könyvet az érdekeltek és érdeklődők szívesen olvassák.
Az Akadémiai Kiadó a tőle megszokott gondos és szép kiállításban hozta könyvpiacra a szerzők nagyértékű munkáját. Vissza

Tartalom

Előszó a magyar kiadáshoz 7
A szerkesztő előszava 8
A szerzők előszava 9
Bevezetés 11
1. fejezet. Rövid bevezetés a kémiai termodinamikába
1. A fizikai kémia alapvető törvényei 21
2. A termodinamika alkalmazása a ferroötvözetek gyártásánál 32
11. fejezet. Ferroszilicium
1. A szilícium és vegyületei 38
2. A szilícium felhasználása 53
' 3. A ferrosziliciumgyártás nyersanyagai 56
4. A folyamat fizikai-kémiai alapjai 58
5. A salakképződés 72
6. Adagszámítás a 45%-os ferroszilicium gyártásához 74
7. Az adagszámítás grafikus módszere 78
8. A 45%-os ferroszilicium hőmérlege 81
9. A gyártás technológiája 85
10. A ferrosziliciumgyártás nyersanyag- és energiaköltségei 89
III. fejezet. Szilikoaluminium
1. Az alumínium és vegyületei 91
2. Szilikoaluminium használata a vaskohászatban 96
3. Szilikoaluminium olvasztásához szükséges nyersanyagok 97
4. Szilikoaluminium gyártásának termodinamikai alapelvei 97
5. A szilikoaluminium olvasztásának technológiája 98
IV. fejezet. Szilikokalcium
1. A kalcium és vegyületei 100
2. Dezoxidálás kalciummal 105
3. A szilikokalcium előállítása 106
V. fejezet. Ferromangán
1. A mangán és vegyületei 109
2. A mangán dezoxidálóképessége és hatása az acél tulajdonságaira 118
3. A ferromangán ötvözetek felosztása 120
4. Mangánércek 122
5. A ferromangán gyártásának módjai 126
6. Betétanyagok 127
7. A folyamat fizikai-kémiai alapjai 128
8. A ferromangán gyártástechnológiája 130
9. Foszformentes ferromangán gyártása 133
10. Nagy mangántartalmú salakkal gyártott széntartalmú ferromangán gyártásának adagszámítása 133
11. Nagy mangán és kis íoszfortartalmú salakkai gyártott széntartalmú
ferromangán olvasztási technológiája 136
12. Szilikőmangán gyártása 137
13. Kis széntartalmú ferromangán előállítása 137
14. A fémmangán gyártása 140
15. Fémmangán elektrolitikus gyártása 145
VI. fejezet. Ferrokróm
1. A króm és vegyületei 148
2. A króm alkalmazása a vaskohászatban 165
3. A ferrokrómgyártás fejlődése 167
4. A ferrokróm fajtái 168
5. Krómércek 169
6. A ferrokróm gyártásának módjai 173
7. Széntartalmú ferrokróm gyártása 173
8. A széntartalmú ferrokróm finomítása (dekarbonizáció) 184
9. A ferrokróm finomítása befúvásos eljárással (szélfrissítés) 187
10. Finomított ferrokróm szilikotermikus előállítása 190
11. A króm és ötvözeteinek aluminotermikus gyártása 204
VII. fejezet. Ferrowolfram
1. A wolfram és vegyületei 206
2. A wolfram hatása az acél tulajdonságaira . 211
3. Wolframacélok 212
4. A ferrowolfram gyártásának módjai 214
5. A wolframoxidok redukciójának fizikai-kémiai alapjai 214
6. A ferrowolframgyártás elegyszámítása 217
7. A ferrowolframgyártás technológiája 222
8. A veszteségek csökkentése 230
VIII. fejezet. Ferromolibdén
1. A molibdén és vegyületei 231
2. A molibdén hatása az acélra 236
3. Molibdénércek 238
4. A ferromolibdén gyártásának módjai 239
5. A molibdénoxidok redukciójának fizikai-kémiai alapjai 241
6. Betétanyagok 243
7. Elegyszámítás ferromolibdén szilikotermikus olvasztásához 243
8. A ferromolibdén olvasztásának hőmérlege 247
9. A ferromolibdén gyártástechnológiája 250
10. Veszteségek és szennyeződések elkerülése 253
11. Kalciummolibdát előállítása 257
IX. fejezet. Ferrovanádium
í. A vanádium és vegyületei 258
2. A vanádium alkalmazása a vaskohászatban 263
3. A ferrovanádium gyártásának fejlődése a Szovjetunióban 266
4. A vanádiumércek 267
5. Vanádiumpentoxid előállítása 269
6. A ferrovanádium gyártásának módjai 271
7. A vanádiumoxidok redukciójának fizikai-kémiai alapjai 272
8. A vanádiumoxidok redukciója szénnel 274
9. A vanádiumoxidok redukciója szilíciummal 275
10. A vanádiumoxidok redukciója alumíniummal 277
11. A szilikotermikus ferrovanádiumgyártás technológiája 277
12. Az aluminotermikus ferrovanádiumgyártás technológiája 282
13. A veszteségek csökkentésének módjai 285
X. fejezet. Ferrotitán
1. A titán és vegyületei 286
2. A titán alkalmazása a kohászatban 292
3. A ferrotitángyártás fejlődése 294
4. A titántartalmú ércek 295
5. A ferrotitán előállításának módszerei 296
6. A titánoxidok redukciójának fizikai-kémiai alapjai - 296
7. Az aluminotermikus ferrotitángyártás technológiája 299
XI. fejezet. Cirkonötvözetek
1. A cirkon és vegyületei 307
2. A cirkon alkalmazása, a kohászatban 312
3. A cirkonércek 313
4. A cirkon ötvözetek előállítási módjai 314
5. A cirkonoxidok redukciójának fizikai-kémiai alapjai 315
6. Ferroszilikocirkon előállítása 317
7. Ferrocirkon előállítása 318
XII. fejezet. Ferroniób
1. A niób és vegyületei 320
2. A niób alkalmazása a vaskohászatban 323
3. A nióbtartalmú ércek 323
4. A nióbpentoxid redukciójának fizikai-kémiai alapjai 324
XIII. fejezet. Ferrobór
1. A bór és vegyületei 328
2. A bór hatása az acél tulajdonságaira 333
3. A bór ércei 334
4. A ferrobórgyártás módszerei 335
XIV. fejezet. Ferrojoszjor
k A foszfor és vegyületei 338
2. A foszfor hatása az acél tulajdonságaira 340
3. A ferrofoszfor előállításának technológiája 340
XV. fejezet. Nyersvasgyártás villamos kemencében
1. A villamos kemencékben történő nyersvasgyártás fejlődése 342
2. A nyersvasgyártás villamos kemencéinek szerkezeti sajátosságai 343
3. Az ércek oxidjainak redukciója szénnel 347
4. Elegyszámítás 348
5. Az olvasztás technológiája 352
XVI. fejezet. Az ércolvasztó villamos kemencék üzeme
1. A kemencefajták 356
2. Teljesítmény és üzemi feszültség 357
3. A kemencék építése és az áramveszteségek 359
4. A kemencék villamos berendezése 360
5. A kemence adagolóberendezésének üzemvitele 362
6. A medence kezelése 363
7. A munka biztonsága, balesetelhárítás 367
XVII. fejezet. A ferroötvözetet gyártó üzem berendezése
1. Az üzem telepítése és elrendezése 371
2. Az adagelőkészítő 372
3. Az olvasztóüzem 373
4. A vízellátás 374
XVIII. fejezet. A ferroötvözetgyártás gazdaságosságának kérdései
1. A gazdaságosság alapvető kérdései 375
2. A ferroötvözetgyár személyzete 381
3. A késztermékek minőségi ellenőrzése 383
4. A gyári laboratórium 386
Függelék
1. Az anyagok fajhője 387
2. Az anyagok entrópiája 391
3. Az anyagok képződéshője és képződési szabad energiája 392
4. Az anyagok átalakulási hője 395
5. A ferroötvözetek magyar szabványai 397
Irodalom 398
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem