A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A mérleg közepén I-II.

Poétika-pedagógiai, verstan-poétikai, irodalomismereti és közgondú írások

Szerkesztő
Fotózta

Kiadó: Kráter Műhely Egyesület
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 760 oldal
Sorozatcím: Teleszkóp
Kötetszám: 20-21
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-9195-54-5
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Fülszöveg

A négykötetes, Kölcsey díjas költő életművének sokak által szeretett és elismert másik oldalát mutatja meg ez a tanulmány-válogatás.
- Gyerekpedagógiai írások a költészet megismertetésének és alkotói elsajátításának lehetőségeiről,
- Zrínyi Miklós, Arany János, Reviczky Gyula és Ady Endre költészetének verstani vonatkozásai,
- a XX. századi magyar szabadvers értő tipológiája
- és egy poétikai-verstani szempontú Juhász Gyula életmű-monográfia jelzi Turcsány Péter tanulmányainak tudományosan is értékelhető eredményeit.
A magyar hárfa ciklusban a költő-esszéista közvetlen elődeiről és kortársairól vall, arányosan vegyítve személyes élményeke kutatói munkával. A több mint harminc év írásainak egybegyűjtését A remény íródeákja fejezet közéleti és életrajzi írásai teszik teljessé.

Tartalom

1. kötet
A gyerekek üzenete7
Pulykán lovagolt a kecske (10-13 éves gyerekek és a költészet)9
A hajón a matrózok rímesek ... (Decsi Olvasótábor, 1979)12
A gyerekek üzenet (A gyerekkor saját költészetének lehetőségeiről)33
A gyermeklélek griffszárnyain40
Duna-szigeti gyerekversek világa78
A Tisza gyermekei (szülőföld, anyaföld és őshagyományok a gyerekek saját alkotásaiban)95
Gyermekeink száján őseink hite ("Ki népei vagytok?" - alkotótábori tapasztalaok, 1994-95)106
Egymás dalait énekeltük (Tiszai gyerekek versei - Erdélyről)126
Verselő délutánok (A Csokonai Versiskola első két évfolyamáról)129
Túl az arisztotelészi poétikán (Költészet-pedagógia tenterv vázlata)152
A mérleg közepén155
Erkölcs és halál (Gondolatok Zrínyi Miklós Az idő és hírnév című utolsó verscikulásról)157
Arany János Toldijának versmértéke és ritmusa (Pálfi Ágnes és Turcsány Péter közös írása)170
Arany Toldija és a magyar verselés története (Pálfi Ágnes és Turcsány Péter közös írása)187
Nemzetalkotó verseink alapformája (Kölcsey-Vörösmarty-Babits versformája)201
Az élőbeszéd jambusai (Reviczky Gyula verseléséről)203
A mérleg közepén (Verstani-poétikai monográfia-töredék Juhász Gyula költészetéről)220
A századelő verselése és Juhász Gyula poétikája220
Előjáték az életműhoz (Egy rímtelen vers, vagy anti-óda a Habsburg-elnyomásról)232
A készülődés versei235
Juhász Gyula titkos értelmű szonettvilága241
A közvetítő271
Egy különös verselésű költemény (Adalék a francia alexandrinus magyar megújításához)289
Metrikai többszólamúság Juhász gyula kölétszetében (A Vigila című vers első szakasza)292
Hangsúlyviszonyok nyomatékhullámzásai (A Magyar nyár, 1918 című versben)296
Mítoszok - dalban elbeszélve (Juhász Gyula balladái)300
Juhász Gyula néhány verséről, versfajtájról318
Rímtelen verselés Juhász Gyula költészetében326
Juhász Gyula: Anna örök326
Testamentom - a teljesség könyve (Följegyzés)342
Példám és támaszom: Juhász Gyula343
Resumé346
Az önelvűség találkozásai a magyar szabadversben (IPIAPACS 1.2.3., KISKÁTÉ a magyar szabadversről)377
A magyar hárfa389
"Nekünk szeretni kell őt, mert Ő előbb szerett minket" (József Attila képe mai líránk tükrében, 1969)392
Buda Ferenc: Ébresszen aranysíp (Angyalföldi Kulturális Híradó, 1971)392
Jegyzetek Áprily Lajos poétikájáról, verseléséről393
Fülep Lajos könyve (adalékok a magyr képzőművészet esztétikájához, Gyorsuló idő sorozt, 1975)395
Erkölcs és vérszomj (Gerelyes Endre: Tigris, 1976)396
A gyereklogika tisztítótüzében (Oravecz Imre: Máshogy mindenki más, 1977)400
A gyökértelenség Xn létezésmódja (Somlyó György újabb verseskönyve)403
Ki voltam Istenek fia (Kormos István pályakezdete)406
Madár-társ nézőben (A Madárúton című antológia szerzőiról)410
"Az ének megmarad" (Ratkó József Félkenyér csillag című válogatot verseiről, 1984)414
Elődeimül választhattam őket (Előszó Balaskó Jenő, Marsall László, Tóth Bálint és Novotnyi Vilmos estjéhez)416
Labirintus és arány (Balaskó Jenő Mini ciklon verseskötete)417
Kelényi Béla Zár és utak című versciklusáról420
Monótni és melepetés (Kelényi Béla Helyén című kötetéről)421
Egy a milliók közül (Sinka István publicisztikája)425
Szerelm csudája és monstrumja (Eligazító tanács Zrínyi Miklós költészetéhez)427
A magyar hárfa (Töredékes köszöntés W. S. mesterhez)429
Figyeljünk a verseskönyvekre! (Böröndi Lajos és Deák Mór verseskötetei)437
A hajóhíd leerestve (Dávid Lehel, Onagy Zoltán és Andrassev Iván könyveinek bemutatása)439
esterházy rokokója (Hrábál könyve)441
Írás és könyörgés (Mezei Balázs Vakfolt című verseskötetéről)443
Egyedül egy erdőben egy ember fegyvertelenül (Mészüly Miklós köszöntése)445
Egy pontos történet - útközben (Mészüly Miklós-variáció)446
Egy ember a bolgárok közül (Binyo Ivanov versei)447
hajótörött idők énekese (Blaga Dimitrova: Időtöröttek)449
"A tapétás dalnokoktól fényévekre" (Tallózás Nagy Gáspár versei között)450
A háború - és az életköltészete A halál - és a szív költészete (Salvatore Quasimodo)453
Az angyalok fragata ördöggolyó (Jegyzet Kárpáti Kamil költészetéről)458
A világábrák költője (V.V., azaza Velimir Hlebnyikov...)461
Igmándi Szűcsz István költészetéről470
Erdélyi József ébresztése (Versrtimus és Népi mozgalom kapcsolata)473
A kezdetek kegyelme a végzet áldása (Tűz Tamás psthumus méltatása)480
A csend mélyén.. (Jenei Gyula - a Hátországból)484
Olvasás-szilánkok (Zsiskú János: Szórvány brevárium című könyvéről)487
A teremtett világ szerelme (Kipke Tamás: Romcshíd című regényről)489
A tanár, a tudós és a szerkeztsző (Lisztóczky László 60 éves)491
Verses Pilis-járás493
II. kötet
A remény iródeákja573
Arculatunk - az arculattalan (1980)575
A bőr emlékművei (Szlaukó László bőrműves szobrai, 1980)578
Kis traktátus (1981)579
Sipos Katalin sírbatétele (1982)590
Az avantgárd hiánya (Tradíció és modernség a 70-es és 80-as éve magyar irodalmában, 1984)594
Négy tétel a lapalapításról (JAK-gyűlés, 1984)596
Miért kell nekünk saját folyóírat? (Elhangzott a POLISZ bemutatkozó estjén, 1988. február 15.)600
Zarándoki komolysággal (1987)607
Vallomás a vallásról (1987 - Polisz 1988)609
Elherdátl magyarságunk (1987 karácsony - Válasz Évkönyv I-II., 1998)612
Tér-eltérések (1972-1988 - Pavilon, 1988)613
Politkia vízválasztó (1990, Magyar Napló)614
Hallhatalan hangok (1990, Hitel)615
Gyümölcsoltó Boldogasszony - házassága (1990, Hitel)617
Levél Húsvétról - Pünkösd előtt (1990, Hitel)618
Gáncsvető arcátlanok (1990. május, IGEN)619
Eunuchok és kofák (1990, Hitel)621
Kolostorok, elefántcsonttornyok, tüskék (1990, Hitel)622
1968 - és Mária (1990, Hitel)623
Hamletek és Laertesk624
Elkomorodásunk évada (1990, Hitel)624
A poéták adventje (1990, Hitel)624
A remény íródeákja (1991 június, Ring)626
Újrafelfedezés és tehetség-indítás... (A Tokaji Írótábor jegyzőkönyvéből, 1991)627
Az ifjúság, mint ragadozó... - 1968 emléke (A Tokaji Írótábro jegyzőkönyvéből, 1992)629
Kultúránk nemzetteremtő mértékegység (1992-Magyar Nemzet)631
Lilliput kötelei (A Szárszói Tanácskozás jegyzőkönyvéből, 1993)634
Gulliver, kelj föl! (Naplófolyam, Szabad Európai Rádió, 1993 október)636
A költészet megroggyanásának óráiban (1994 augusztus)646
A magyar kultőra csodatétele (Vázlat 1997. január 21-re)649
Dénes, velünk vagy! (1997)651
A hűség kultúrája (Tokaj, 1999 nyár)654
Gyertyák és bolcsődalok... (Bevezető mondatok, Miskolc, K.K.K., 1999)657
A POLISZ névjegye (2000 január)659
A Látóember képmetaforái (Cserőháti Kovács István tárlat-megnyitója, 1990)660
Prolgóus vagy prolegomena (Antigoné és Krisztus) (Eső, 2000 február)661
A hivatásrendű értelmiségi (2000. évi Tokaji Írótábor - POLISZ 2001/59. szám)663
Függelék (Életrajzi adalékk, interjúk)665
Szigorúan titkos! (Belügyminiszteri dokumentum, 1971-ből)668
Év-vázaltok (1967-1980)678
Kollégiumi félkor (Felhívás, 1979)682
Szerves kultúra (1986)683
Jogállamban is perelhető lesz a költő (Erdei János riportja, Világ, 1989)685
Mázsa és pehely (Jenei Gyula riportja, Nagykunság, 1994 tavassazl)689
Akik örökbe fogadtak egy falut (Jenei Gyula riportja, Jászkun Krónika, 1997)693
Barátságüzér három gyöngyszeme (Kovács Ildikó riportja, Háromszék, 1994)696
A kultúra állami befektetés kíván (Jenei Gyula riportja, Jászkun Krónika, 1997)702
Fölsegíteni a camus-i embert (Jenei Gyula riportja, Jászkunk Krónika, 1998)705
A nemzet és kultúra szolgálatában (Dubniszki Csilla riportja, Közéleti krónika, 1999 nyár)708
Célkeresztben (Orbán Károly riportja, Börötnújság, 1998 ősz)710
Erdélyben cenzúrázzák Wass Albert életművét! (Krónika, 2001. március 28.)714
Turcsány Péter Önéletírása (Befejezetlen...)718
Néhány szó a szerzőről735
Ajánlás-minták (Részletek Szörényi László, Ikia Mihály és Csűrűs Miklós írásaiból)736
Angol nyelvű szerzői Bibliográfiai és Resume738
Névmutató741
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A mérleg közepén I-II. A mérleg közepén I-II. A mérleg közepén I-II. A mérleg közepén I-II. A mérleg közepén I-II.

A kötetek lapélei enyhén foltosak.

Állapot:
2.580 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba