Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.496

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vác története

Szerző

Kiadó: Váci Múzeum-egyesület
Kiadás helye: Vác
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 154 oldal
Sorozatcím: Váci könyvek
Kötetszám: 21
Nyelv: Magyar  
Méret: 30 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: 100 képpel díszített kiadás. Az eredeti borítón Gróf Migazzi Kristóf bíboros püspök arcképe látható. Dercsényi Dezső vállalata Pestvidéki Nyomda nyomta Vácon.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az embernek veleszületett érzése, hogy érdeklődik a múltja iránt. Tudni szeretné származását, ismerni akarja szülőhelyének történetét. A múlton épül fel a jelen, mely viszont a jövő alapja. A... Tovább

Előszó

Az embernek veleszületett érzése, hogy érdeklődik a múltja iránt. Tudni szeretné származását, ismerni akarja szülőhelyének történetét. A múlton épül fel a jelen, mely viszont a jövő alapja. A jelent csakis a múlttal való érintkezés alapján lehet megismernünk és megértenünk, világos képet csak a kettő egybevetéséből kaphatunk. Miként azonban szüleinket is csak akkor szeretjük, ha igazában ismerjük őket, ha hevítette lelkünket a jóságos anya szerető szívének melege, ha éreztük, élveztük a gondos atya jótéteményeit, akként a szülőföld iránt táplált vonzalmunk is csak akkor válik erőssé, ha megtanuljuk történetét, ha tudjuk, hogy honfivér áztatta minden rögét. Isten oltotta belénk a szülők és hazánk iránt táplált szent érzelmeket, melyek egyike az emberi faj fenntartója és a család szilárd alapja, a másik a hazaszeretet, a nemzet legfőbb erénye és az állam legnagyobb ereje. Szeretjük szüleinket, mert életünk minden örömét tőlük vettük, szeretjük magyar hazánkat, mert vérrel szereztük és vérrel tartottuk meg, szeretjük, mert kívüle nincsen számunkra hely, szeretjük, mert itt ringatták bölcsőnket és itt fog domborulni sírunk, de szeretnünk kell mindenek felett azért, mert tudjuk, hogy a mult megbecsüléséből fakad és erősödik hitünk a jövő iránt.
Városunk történetének minden korszaka kapcsolatos az országos eseményekkel. Vác múltja Magyarország kicsiny, de hű tükre. Egy ezredéven át mindenkor részese volt az ország bújának-bajának. Vissza

Tartalom

Képek jegyzéke.
1. A váci fibula 8
2. Botond párbaja a göröggel. (A Bécsi Képes Krónikából.) 13
3. Boldog Vác remete. (A pálosok censztohóvai kolostorában őrzött képe után.) 14
4. I. Géza király. (Turóczi krónikájából.) 17
5. Szent László látomása. (A Bécsi Képes Krónikából.) 17
6. A mogyoródi csata. (A Bécsi Képes Krónikából.) 18
7. Szent László és Géza király előtt megjelenik a csodás szarvas (A Bécsi Képes Krónikából.) 19
8. Dukasz Mihály követei Gézánál. (A Bécsi Képes Krónikából.) 19
9. Dukasz Mihály által I. Géza királynak
küldött korona, mely a magyar szent korona alsó része 20
10. I. Géza király ezüst dénárja ... 20
11. Imre király koronázása. (A Bécsi Képes Krónikából.) 21
12. IV. Béla koronázása (A Bécsi Képes Krónikából.) 24
13. A Bancsa nemzetségbeli István püspök. (A chartresi egyház egykorú üvegfestményéről.) 25
14. Zsidók. (Egy XII. századbeli kéziratos könyvből.) 26
15. A Bancsa nb. István püspök pecsétje 27
16. Hunyadi János (Túróczi krónikájából.) 31
17. Báthori Miklós püspök valószinű képe egyetlen fennmaradt könyvének címlapján 34
18. Mátyás király medaillon- képe. (Cortesius Corvin-kodexéről.) 36
19. Vác látóképe a XV. század végén. (Az 1835 évi egyházmegyei névkönyvből.) 37
20. Brodarics István váci püspök jelentése a pápához 45
21. Brodarics István váci püspök aláírása 47
22. Vác vára a XVI. század végén. (Schäfer-Dilich Vilmos rajza) ... 49
23. Térképrészlet Vác vidékével a XVII. századból 50
24. Vác vára a török uralom alatt. (Bouttats Gáspár metszete. Antwerpen 1688.) 51
25. Pálffy Miklós csatározása 1595-ben Vác előtt. (Keller G. metszete 1607.) 52
26. A. váci 1597 évi októberi ütközetet ábrázoló kép. (Siebmacher János metszete. Nürnberg 1603.) 53
27. Vác képe az 1597 évi őszi csatározásokat feltüntető metszeten. (Részletkép e műből: Historicae Relationis Continvatio. Warhafftige Beschreibunge. Wallstatt MDXC. VIII.) . 54
28. Bocskay István (Egykorú metszet) 56
29. Vác várának alaprajza az 1597 évi október 31-i ütközetet ábrázoló metszeten. (Velence 1601.) 58
30. Keresztény és török katonák harca Vác előtt. (Thelot de Wolfgang rajza.) 59
31. Vác vára a török hódoltság korában. (Urbinus Teofil 1664.) 62
32. Vác a XVIII. század végén. (P. Coronelli Regno di Ungheria című könyvvéből.) 65
33. Miksa Manó bajor választófejedelem. (Egykorú bronz-szobor.) 67
34. Bottyán János kurucgenerális.(Egykorú kép után.) .68
35. A Hegyes nevű bástyatorony mostani alakjában (Rajzolta Pintér László.) . 71
36. II. Rákóczi Ferenc. (Mányoki Ádám festménye.) 73
37. Bottyán János tábornok, Vác várparancsnokának aláírása 74
38. Gróf Kohári István. (Egykorú rézmetszet.) 75
39. II. Rákóczi Ferenc pecsétje 76
40. Berkes András váci nagyprépost. (Egykorú festmény.) 78
41. Gróf Kollonics Zsigmond váci biboros püspök és bécsi érsek. (Bruggen I. V. metszete.) 81
42. Gróf Althann Mihály Frigyes Vác bíboros püspöke és Nápoly alkirálya.
(Pariiles Miklós : Minerva Juris c. Nápolyban 1723-ban megjelent könyvének rézmetszetű címképe.) 83
43. Gróf Althann Mihály Károly. (A püspöki palotában őrzött egykorú festményről.)
44. A Szentháromság szobor 84
45. Vác látóképe a XVIII. század elején.
(Bécsben a cs. és kir. hadi levéltárban őrzött ily című tusrajz után : Vué,
Et Prospect de la Ville de Waitzen Evéché etc. 1739.) 85
46. A váci 7 Kápolnai csodálatos Boldog-Asszony Képe 86
47. Barokk ízlésű ház a főutcán. (Fábry Dezső írónrajza.) 87
48. A piaristák templomának bejárata. (Fábry Dezső írónrajza) 88
49. Barokk művű portálé a piaristák épületén. (Fábry Dezső írónrajza.) . . 89
50. Gróf Migazzi Kristóf váci bíboros püspök. (Gelich F. J. metszete 1780.) . 90
51. A székesegyház homlokzata 92
52. A városháza barokk ízlésű homlokzata. (Fábry Dezső írónrajza.) ... 93
53. Mária Terézia királyasszony. (Egykorú rézmetszet.) . 94
54. A siketnéma-intézet 95
55. Migazzi hídja az Eszterházy-utca végén 96
56. A kispréposti lak portáléja. (Fábry Dezső írónrajza,) 97
57. Kanonoki ház a főtéren. (Fábry Dezső írónrajza.) 98
58. Gróf Migazzi Kristóf bíboros püspök mozaik mellképe a váci székesegyházban 99
59. A székesegyház főoltárképe. (Haubenstricker Pál egykorú rézkarca Schmidt
Márton János kremsi festőművész olajfestményéről.) 100
60. A mostani kat. fiúiskola helyén állott
úgynevezett Rossztemplom a Szent Miklós-téren 101
61. II. József (Egykorú metszet) 104
62. II. Lipót emlékérme 106
63. I. Ferenc. (Egykorú metszet.) ... 107
64. József nádor. (Ender János rajza.) . 109
65. A görögkeletiek temploma. (Löwinger Vilmos tusrajza.) 111
66. Károly Ambrus főherceg váci püspök.
(Egykorú metszet.) 114
67. Vác látéképe a XIX, század elején.
- A Distant View of Waitzen on the Danube. - (Brigt Richárd Travels from Vienna Through Lower Hungary c. 1818-ban Londonban megjelent könyvének acélmetszete.) ... 115
68. Gáspárik Kázmér váci nagyprépost. (Egykorú metszet.) 116
69. Cházár András. (Egykorú metszet.) . 117
70. Cházár András aláírása 117
71. Gróf Széchenyi István 1848-ban. (Egykorú kőnyomat.) 118
72. Kossuth Lajos 119
73. Kossuth Lajos aláírása 121
74. Görgei Artúr 122
75. Földváry Károly alezredes, a váci hős. 123
76. Jelenet a váci 1849 július l7-i csatából (Bécsben megjelent egykorú kőnyomat.) 125
77. Utcai harc az 1849 július 17-i csatában. (Az Országos Képtárban őrzött egykorú vízfestmény.) 126
78. Gróf Zichy Hippolyt váci kanonok. (Barabás Miklós rajza.) 127
79. Vác látóképe a Buki csárdától. (Szinte Gábor írónrajza.) 128
80. Vác főtere a XIX. század derekán. (Stowikowki Ádám vízfestménye.) 130
81. Vác látóképe a XIX. század derekán. (Rohbock Lajos rajza.) 131
82. Részlet a Papnevelő-utcából. (Pörge Gergely írónrajza 1913.) 132
83. Berkes Adrás-utca a csizmadiacéhházzal. (Pörge Gergely írónrajza 1913.) 133
84. Megszűnt dunaparti részlet. (Gossmann Ferenc fölszentelt püspök fölvétele.) 134
85. A Rév-köz megváltozott dunai része. (Pörge Gergely írónrajza.) 135
86. Dr. Argenti Döme. (Barabás Miklós rajza 1857.) 136
87. Füredy Mihály 137
88. Eltűnt dunaparti részlet. (Pörge Gergely írónrajza.) 138
89. Dr. Freysinger Lajos kir. közjegyző 139
90. Gajáry Géza polgármester 140
91. Révész Béla ügyvéd 140
92. Bauer Mihály rajztanár 140
93. Dr. Schuster Konstantin megyés püspök. (A városháza dísztermében látható festmény után.) 141
94. Gróf Csáky Károly megyés püspök.
(A városháza dísztermében látható olajfestmény.) 141
95. Csávolszky József c. püspök 142
96. Dr. Galcsek György prelátuskanonok. 142
97. Nóvák Antal helyettes polgármester. 142
98. Dr. Preszly Elemér, a Pénzügyi Bizottság elnöke 142
99. Dr. Csányi László polgármester. (Santhó Miklós festménye a városháza tanácstermében.) 143
100. Vác város címere a Váci Múzeumegyesület pecsétjén. (Végh Gusztáv rajza.)

Tragor Ignác

Tragor Ignác műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Tragor Ignác könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem