A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

Vadrózsák

Székely népköltési gyűjtemény

Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 577 oldal
Sorozatcím: Reprint
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 15 cm
ISBN: 963-05-4543-8
Megjegyzés: 1803-ban Stein János Erd. Muz. Egyleti Könyvárus Bizománya által kiadott könyv reprint kiadása.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Kriza János, a neves költő, nyelvész, folklorista püspök emlékének 1986-ban, születésének 175. évfordulóján tisztelgett a szaktudomány. A sokoldalú tudóst néprajzkutatóként tartja számon az értékőrző emlékezet - hányatott sorsú könyvével módszert teremtett a néprajztudományban.
"Ily sokat ölelni akarás mellett, meglehet keveset fogtam szorítani" - írja szerényen az első kiadás előszavában. Ma már tudjuk, hogy Kriza munkája volt az első, mely a maga teljességében mutatta be egy tájegység népköltési anyagát, és áttekinthető rendbe fegyelmezte a nemzeti hagyományőrzés szándékával összegyűjtött roppant népköltészeti kincset. Iskolateremtően igényes volt a vándormotívumok és változatok, valamint a nyelvjárási hangalakok lejegyzésében, hogy "...mint hajdan az égő csipkebokorból a választott nép istenének szózata, hangozzék e szerény vadrózsa-bokorból is a magyar hongeniusz szava, bizonyságot teendő arról: hogy a székely föld is... az élő magyar nyelv egyik classicus földrésze..."
A... Tovább

Fülszöveg

Kriza János, a neves költő, nyelvész, folklorista püspök emlékének 1986-ban, születésének 175. évfordulóján tisztelgett a szaktudomány. A sokoldalú tudóst néprajzkutatóként tartja számon az értékőrző emlékezet - hányatott sorsú könyvével módszert teremtett a néprajztudományban.
"Ily sokat ölelni akarás mellett, meglehet keveset fogtam szorítani" - írja szerényen az első kiadás előszavában. Ma már tudjuk, hogy Kriza munkája volt az első, mely a maga teljességében mutatta be egy tájegység népköltési anyagát, és áttekinthető rendbe fegyelmezte a nemzeti hagyományőrzés szándékával összegyűjtött roppant népköltészeti kincset. Iskolateremtően igényes volt a vándormotívumok és változatok, valamint a nyelvjárási hangalakok lejegyzésében, hogy "...mint hajdan az égő csipkebokorból a választott nép istenének szózata, hangozzék e szerény vadrózsa-bokorból is a magyar hongeniusz szava, bizonyságot teendő arról: hogy a székely föld is... az élő magyar nyelv egyik classicus földrésze..."
A Vadrózsák azonban nemcsak erről tesz tanúságot: Kriza áldozatos munkával létrehozott gyűjteménye jóvoltából vált a székelyek régmúlt ízeket idéző motívumkincse, balladáik komor világa szépirodalmunk, kultúránk szerves részévé. Vissza

Tartalom

Előszó
Népdalok, balladák s rokonneműek
Ablakomba fürge fészök42
Ablakomba egy rózsafa76
Ablak alatt egy kicsi fa nem látszik205
Ablakomon ne kopogtass44
Addig ü'tem a tüzhéjön50
A fődes ur csak bálozik87
A fö'szögön egy mönyecske56
A fuszujka szára36
Aggyon isten mindön jót67
Aggyon isten ojan törvént159
A hévizi piaczon, piaczon227
A hideg szél fúdogál27
Ahol kerekedik egy kerek dombocska153
Ahon egy virágos kerbe178
Ajh be bodog az az édes anya248
A ki ingöm szűből szeret62
A kofák esszeállottak59
A Küküllőn malom vagyon59
A küs léán fonni tanul88
A küs madár galiczkába46
Alamizsnát vak koldusnak46
A leánymező197
A lányok azt állítják197
Aluszol-e te juhász? hejje, hujja haj244
A magyarnak bor bogara88
A minap, hogy haza mentem242
A mióta szeretek308
A mu't hétön sokadalom57
A nagy eéánt sokan dongják61
Anyámasszony mondogálá57
Anyám, édes anyám312
Apám, ki megholt192
Apám, apám, apám, lelkem édes apám192
A pántika könnyü gúnya21
A pünkösti rózsa kihajlott az útra37
A szentgyörgyi piaczon, piaczon147
A szép asszon messze lát150
A szép rózsa hamar hull40
A szerelöm csuda vak81
A szeretőd Jancsi nevü47
A szeretőm iródiák45
A szeretőm szömődöke45
A szomszédban, icczu haj!275
A szöböni piaczon, piaczon111
A tréfás juhász225
A vadászok mind ugy szoktak225
A világot csak nevettem31
A viloját akkó szödik54
Az a Bagdi annyit iszik94
Az agyonvert sárga búcsuztatója94
Az ágon szarka csereg202
Az a léány, ojan léány267
Az apa és fiu83
Az éfiu czigán legén163
Az éjjel álmomba arról álmodoztam163
Az éjön álmomba112
Az én édösömnek dombon ülő háza44
Az én gazdám, ha fö'kel44
Az én hazám Firtos alatt Énlaka299
Az én Lillám, mint a toi274
Az én ludam nagy hekre303
Az én székem Hármszék180
Az én szemem ojan kerek480
Az én szeretőmnek kerek dombon háza207
Azét mer én székőj vagyok33
Az iczén a piczén egy kis malom202
Az isten is katonának termtett185
Azon kéröm a birót177
Azt beszéli a pitypalaty177
Azt hallottam rózsám, hogy el144
Azt izenték a malomból82
Azt sem tudom,mit csináljak90
Az x-fali éfiu legénység nagy megfutása90
Álnok szerencse, szivem bilincse248
Árok, árok, be méj árokba estem178
Árva csihán koszoru178
Árva görliczének nyögése220
Árva vagyok nincsen senkim308
Attila vót az én apám77
Barátim csak vigadjatok30
Bazsarózsa ne virágozz161
Bánataim szünjetek263
Bánom, hogy megházasodám35
Bánom, hogy megházasottam35
Bátori Bódizsár8
Bátyáim közt küseb valék270
Beh vigan jár a kaszám309
Bekecs alatt Nyárádtere294
Be szégyellős a kis leány304
Bémenék egy házhoz229
Bodrogi Ferenczné9
Bokrétád viseltem már310
Boldogságom melyet véltem, már eltünt259
Bort a harmiának234
Bódog asszon, arany lapi317
Budai Ilona32
Bumba kecczer ágyba fekvém84
Busulhatok a míg élök84
Buval derül én reggelem253
Buzát vittem a malomba21
Buzával él a vadgalamb207
Csá elé, hi elé, az én rózsám felé152
Csak szükebben feleség61
Csáh te rendes, hó te szilaj!56
Csendes estve, melynek setét252
Csikból hoztam feleségöt66
Csillag sem szeretnék308
Csipkebokor, galagonya200
Csudálkozom drága kincsem dolgodon208
Csüpüt fonok, nem szöszöt87
Czifra kapu, de nincs galambbugja57
Czifra palota218
Dombon belől van egy szük házacska178
Dorkó magát jól mulassa58
Drága kedves leányka274
Duna mártyán két szép nádszál56
Ecczör ide, mácczor tova75
Egész hétön az a varga73
Egör bingyó, kecskerágó85
Egy árvát kűdöttem hezzád20
Egy asszonynak vala három szép leánya109
Egy bácsikát űsmerek én28
Egybegyültek, egybegyültek241
Egy leánynyal megkénáltak71
Egy madarat kergettem71
Egy tarka tyuk, hét bagolyás88
Egy vén banyó azt fogta rám70
Ejh, hajh magyar ember211
Ej haj liliom keringötte72
Ej leány, ne mönny te férhöz288
Ejnye, ejnye te kis leány258
Elbucsuzott az utolsó fecske289
Elbusultam én magamot199
Elesett a lud a jégen188
Elfogták a szomszéd legént206
Elhullott a diófa levele206
Elig várom szombat estét40
Elindula három árva170
Eljött már a hideg tél278
El kell innet masirozni216
Ellopták a szivem, jól érzem225
Elmegyek én ország világ!286
Elmentek a diákok164
Elment Jancsi katonának164
Elszáradt a borzafa212
Eltitsák az éfju legént165
Eme leány turót árul32
E'mönt a búdosó fecske224
Engem ugat a kutya csak egyedül225
Erzsi hozzám begyes vagy306
Erdővidék az én hazám220
Ess az eső szépen, csendesen folyvást232
Esik az eső csendesen234
Esik esső, esik166
Ess az esső, zug a gát144
Este guzsajasba én ecczör émöntem217
Este guzsajasba, reggel a malomba217
Este jött a poroncsolat számunkra207
E'vőnném ezt a léánt81
Ez a kis lány, a barna53
Ez a léány kész gazdasszon62
Ez a macska fekete165
Ez az uccza végig poros24
Ez nap fénye már ezután250
Exameni a régi korból250
Édes anyám karján nevelt engemet237
Édes lelkem, tám neheztelsz75
Édösanyám rózsafája196
Édösanyám sok szép szava75
Édös ápám sokszó monta62
Édös kéncsöm szép galambom59
Édös rózsám ugy szeretlek53
Édös vagy te küs Rózsika84
Édös virics foly a fától76
Éljen a bor, éljen a lány304
Én az uram hogy gyülölöm64
Én biz ijen nagy sárba25
Én éhajtám ludam118
Én émönék ződ erdőbe sétálni198
Én istenem, este van169
Én istenöm, add megérnöm62
Én nem mönyök hézzája78
Én nem tudom, hogy hogy esik256
Én ültettem a rózsafát157
Én vagyok a borbé legén40
Én vagyok a petri gujás228
Én vagyok egy árva gyerek300
Én vagyok egy hív szerető254
Érted vagyok rózsám beteg78
Fáj a kutyának a lába41
Fáj a szivem, majd megszakad300
Fáj a szűvem belől felől29
Fáj a szűvem, fáj éretted143
Fáj a szüvem körül belül64
Fejér legént ne szeress23
Fejér üröm, fekete nád76
Feleségöm be szeretném61
Feljött a nap szép ragyogva208
Fekete gyászba jár szüvem97
Férjhez adnám a lányomat147
Férre vágom kalapomot148
Foj a Nyikó zavarosan139
Forró Julis, mit gondoltál139
Fő'fogtam száz- meg százszor70
Futri Samu gazda lött71
Füstöl Fekete-hegy184
Galiczia szélin virit egy almafa218
Gúnyvers89
Gyere pajtás katonának221
Gyermekjátékok és versikék125
Gyönge András szép viola67
Ha azt érem jövendőbe209
Ha az uton kettő megáll50
Hadnagy uram, hadnagy uram!281
Ha e bánattal teljes élet után262
Ha écczö' megházasottá'32
Ha én virág volnék293
Haj dinár dum potyka233
Haj duj duj! az élet233
Haj fürgecském, fürgecském117
Haj két singös vörös, széjös szép pántika27
Halljatok ujságot az életben265
Ha meghalok, meghalok69
Ha nem szeretsz igazán64
Haragszom én arra szóra139
Ha szeretni nem kéne235
Hazámnak ékes hegyeit203
Három bangó, látod-e?169
Három magyar hat kurási225
Három rendü fodros szoknya160
Háromszékben, Sepsi-széken298
Három út előttem, mejiken indujjak?210
Házám, házám, édös házám64
Házasságom mindig bánom, a mig élek231
Hej Kolozsvár, czifra kőhalom297
Héss légy, ne dunnogj112
Hétfün reggel lugzót raktam153
Héj páva, héj páva, császárné pávája!153
Hintázó mondóka320
Hogy egy küs léánt szeretek81
Hogy e leányt vezetgettem30
Hogy édes hazánkból271
Hogyha ée azt tudhatnám78
Hogyha még ma egy oly264
Hogy ingöm megvetöttél47
Hogy ne vóna bús az anya186
Hozd el uram isten küs karácson napját203
Hova hova barna legény?56
Hozott bátyó feleségöt47
Hó te Gyurka, hó te hó!192
Huszár vagyok, azzá lettem193
Hütögettél és megcsaltál84
Hű galambom, szivem Erzsók!284
Idegen fődre ne siess80
Idegen országban312
Ide künn a ződ erdőbe174
Igazán szeress engemet172
Ihon jő egy legén305
Ill a berek, nád a kert258
Ime milyen a szerelem115
Ingót bingót termött a fa39
Irtam neköd egy levelet39
Ismét szomoru103
Isten hezzád szép viola46
Isten hozzád Székelyország301
Isten megáldjon, kedves barátom260
Isten után van neköm38
Iszos Jankó jaj be fázik74
Itt a tavasz, rózsám kincsem280
Jaj be magos högyet látok24
Jaj be mérges az án gázdám86
Jaj be szennyes a kendője284
Jaj de fáj287
Jaj de szépen harangoznak Torjába181
Jaj ha tehetném251
Jaj istenem, teremtőm66
Jaj istenem, én hogy élök63
Jaj istenem, micsinájak63
Jaj istenem, rendö'j szálást37
Jere hezzám vacsorára12
Jere rózsám a mezőre144
Jere szüvemhez te Kata76
Jertek fiak, induljunk a táborba236
Jó éjszakát, jó éjszakát257
Jó keresztény vagyok én296
Jó léányok csak fonjatok42
Jól megvizsgáld rózsám221
Jöszte hezzám szép mádárka49
Julia szép leány123
Kalapomban hervadó bokréta294
Kapud előtt járok, kapud előtt járok62
Kapum előtt csak egy csillag ragyogott238
Kapum előtt halastó219
Kapum előtt szép ződ búza21
Kara - héjja, héjja!180
Katát kérették bé Barassóba71
Katona lött az én játom17
Kádár Kata3
Kendert vetettem felibe239
Kereszturon az Alszegben282
Kertemben egy kis almafa280
Kérettem egy kis leányt277
Készüj szép némes székejség154
Ki az urát nem szereti37
Kicsi dobos hova méssz, hova méssz113
Kicsi léány! ez a solló51
Kiházasitó dal a fonókban és kalákáknál213
Ki jő amott a setétbe303
Ki látta, hogy macska uram257
Kimenék a hegyre194
Kimenék a szőlőhegyre179
Kiment a ház az ablakon187
Kimenyek Magyarországra223
Ki mit szeret, ha nem szép is182
Kinek nincsen krinolinos szoknyája231
Kinek nincsen szeretője242
Ki népei vagytok132
Kiszáradt a diófa189
Kitrikoty mese199
Ki van a két szemem sirva199
Kivirágzott az árkosi temető141
Kivül égek belől fázom152
Kolozsvári várra leszállott egy páva22
Korcsmárosné gyujts világot224
Korcsomai párbeszéd195
Korhel Estók azt sajná'ja86
Kökénszemű menyecske202
Könnyü harmat fejér rózsaszálon289
Köszönöm galambom, hogy eddig szerettél238
Kövecsös út mellet páratlan gölicze18
Kövecsös víz mellet pálántált viloja95
Kőház mellett czukros szökfü éterjett112
Kömives Kelemenné318
Kutágasra szálott a sas68
Kuttya gyilkos teringettét-lencsét146
Küs kertömbe most érik a cserösznye140
Lábod akármerre járjon205
Látom életemet, nem igen gyönyörü148
Látom ugyan jól ittál60
Leány a legényhez175
Legény a leányhoz176
Lesem az örömet, majd ott, majd itt254
Leterittöm keszkenőmöt29
Magoss högyről foj a patak48
Ma nem ettem csak gombát259
Marosszéki piros páris209
Már ezután her von Peti117
Már látom, hogy énnekem is meg kell válnom260
Más szomoru nóta290
Megbotlottál édes lovam a réten100
Megcsalt nénő leánkája88
Megdölglött a biró lova166
Megfogom az ökröm szarvát37
Megjelentém szavaimot44
Megjött Jankó más országból60
Meg is házasodám210
Megmondtam te bús gelicze245
Megpanaszolom az én istenemnek249
Megtanítom a rókákot266
Mesturam éneke196
Még a galambamnak is230
Mért titkolod, ha szeretsz?325
Mét vagy pájtás ojan komor229
Mig a tóba halak laknak229
Mig szived, oh lány szerettem286
Mi hallik oly szépen a buzából?267
Mi haszna orczád piross63
Mikó kinyér a kezedbe216
Mikor maséroznunk kapitány uram ram ram ram?189
Minap hogy haza indútam58
Mind csak sirok, mind csak sirok74
Mindön legén házas lögyön81
Minek szeretsz szépöt, czifrát81
Mint egy csillag az égen310
Mi szebb az életben a vadász életnél?256
Mit akar itt az ergeje?52
Mit akar itt az izgága?52
Mit ér a nagyság, rang, hatalom256
Mit titkolod' ha szeretsz?28
Mondd meg édös rózsám66
Most akattam egy virágra68
Most jött hezzám egy kis fecske24
Most kapott a biró166
Most kezd málni a cseresznye283
Mókustáncz187
Mónár legén vótam én128
Mónár Mózsi K.... huszár317
Mönnöm kell már neköm is46
Mönyök a szénagyűttőre76
Mönyök ide mönyök tova34
Nagynénike fohászkodik34
Nagypénteken mossa holló a fiát229
Nagyravágyó nem vagyok311
Ne add neköm Ilonka71
Ne búsujjon, komámassn144
Ne busújon akárki menyecske53
Nekem ugyan megesett164
Neköm van egy virágkertem34
Nem egy fa van az erdőben276
Ne menj fiam a méhesbe311
Ne menj rózsám a tollóra172
Nem hittem én, de már hiszem307
Nem is legén nálunk146
Nem jöttem én gyalog ide146
Nem lehet! nem lehet, el kell menni248
Nem szoktam, nem szoktam137
Nem lött búzám az idén84
Nem vétettem soha212
Ne sírj rózsám, én nem sirok72
Ne sirj lányka, hogy a végzés elválaszt minket261
Ne szeress, ne szeress254
Nincs állandó szereteted186
Nincsen bokor ződ ág nékül200
Nincsen kedvem, mer a fecsek elvitte182
Nincsen nekem szeretőm171
Nincsen, nincsen ojan asszon165
Nincsen neköm ápám, ányám79
Nincs kénosabb dolog259
Nincs mód a szerelemnek251
Nincs oly öröm, melyet végre215
Nincs szebb madár, mint a lud264
Nosza rajta frisen a búzamezőre264
Nóta Balog Józsiról104
Nóta egy gyilkossábról a Rikában105
Nóta Oláh Pétörről104
Nyikó mellett születtem én279
Oda ki a Csöngőbe, Csöngőbe65
Ó friss galamb, örülhetsz142
Oh bánat, búbánat, keserü búbánat10
Oh! be, be drága óra vala176
Oh én édös karujkám, karujkám119
Oh te ravasz róka197
Oh te rózsa, be piros vagy149
Ó jegenye, jegenye188
Oláh vészén csérés csukját121
Ó székely regesek dala268
Ott a réten egy virágszál319
Öntöző versike319
Összel érik a baraczk23
Pájtás te jó vádász vagy55
Párnás tánczdal120
Pázsintos udvaron lakik a szegénség30
Rajta pájtás, csépöt elé55
Reám nevet szömöd szád47
Repül a pillangó195
Ritka búza, ritka rozs24
Ropog a hó lábom alatt84
Rózsám kapum előtt éjár77
Rózsám! neked az idén278
Rózsim szeret, a mint tennap204
Sárga csitkó sárga sárba jár119
Segesvári kis kalapom219
Segösváros nemös város51
Séprik a baróti ucczát185
Siklódi tánczdal228
Sinfalvára ké menni228
Sir a szegény Ilus261
Sirhatok én árva legén42
Soha se tartottam egy virágnál többet115
Sokat jártam egy léánhoz74
Sokat jártam a mind csak érted86
Sokat szenvettem érötted190
Strállállállám190
Sürün csillagzik az ég63
Szá'j le holló, szá'j le14
Számlik a föld, recseg, ropog a járom288
Szánny meg, bábám! ingömet83
Száraz a fű a hegytetőn169
Száraz fűre déres harmat hulladoz19
Szegén legén ne mönj19
Szegény legény nem csuda233
Szerelmes édös istenünk!78
Szeress éngöm, ne ányádot45
Szeress rózsám, csak nözd meg kit45
Szeress, szeress, csak nözd meg kit26
Szeretem az uj bort45
Szeretetből tettünk vallást58
Szeret ingöm két viola42
Szeretnélek drága lélök42
Szeretni nem tuttam57
Szegén legén, mivé lettél85
Szegén vótam szegént vöttem83
Széles árok, keskén palló150
Székej vagyok, szabad bérczek lakója284
Szép a nyárfa a tetőn151
Szép állat a lúd, magát mosagassa163
Szép mönyecske, drága lélek79
Szép Salamon Sári292
Szivárvány havasán196
Szivárványos az ég ája25
Szombat este hét órára70
Szombat este ne jöjj hézzám77
Szomoru nóta99
Szomszédasszon beteg vót169
Szomszéd legény Gyurka14
Szólhatsz hézzám már eleget42
Szőlőhegy tetején296
Szüvem sérti nagy fájdalom83
Tanulj hát csinosságot276
Tartanék szeretőt55
Tavaszi szél útat száraszt210
Te és jól tudod azt kéncsem158
Teli kertem zsájával226
Teli kertöm zsájával, zsájával114
Templom előtt egy kis házikóba108
Ti gaz ficzkók! mit gondotok72
Tiz paripám jó van22
Títnak rózsám, títnak tölled63
Tordátfalán van egy malom28
Törökbuza pogácsának113
Törpe Mihók megbolondút77
Tudod rózsám! te mit szó'tál82
Tudom ki az , ki tégöd kér85
Tudom pajtás, jó gazda vagy72
Tudom pajtás! más faluba72
Tudós legén Barna Peti69
Túl az Óton zergő malom184
Túl a vizen Tótországon173
Tűz vilóg, nap rogyog117
Udvarheji bécsalóba151
Udvarhéjön sok az éfiasszony48
Udvarhejszék ojan szék35
Udvaromon három csürke202
Udvaromon három vállu201
Udvarom, udvarom16
Ugy megszáratt bennem a szű29
Ugy megüték a birót145
Ugy megvagyok búval rakva81
Ugy szeretem a barnát149
Uj fedele van a bői templomnak205
Uppá czuppá féltekenyő116
Üsmerek egy büszke leánt40
Üsmerek egy gaz fukart25
Zavaros a Nyárád206
Zengenek az erdők trallalalam227
Ződ a kökén, majd megkékül69
Ződ a kökény, majt megkékül217
Ződ erdőbe, ződ mezőbe219
Vadászat, szerelem, a jó bor203
Vajha tündérré lehetnék245
Vaj ki büszke ez a legény!307
Valld meg nekem kapuzábé302
Van bocskorom, tarisnyám142
Van egy beteg a fö'szögön73
Van egy malom, nincsen köve237
Van komámnak ifju neje73
Van már neköm szép uj csidmám51
Vár ingöm a kedvesöm39
Város végin egy mádár111
Verd meg isten a szüvet36
Verd meg isten, verd meg218
Vesselényi nótája269
Vetettem viloját, várom kinyilását216
Végig menék a temetőn198
Végigmentem az ormódi temetőn198
Vigasztaló versek28
Vigon élem világom170
Vig óráim mind a vizek158
Virágos rét, füves halom112
Viszik, viszik a szilvát152
Vizes a fü mert nagy zápor esett290
Vót szeretőm, de nem tecczik80
Tánczszók321
Találósmesék337
Népsajátságok353
Szólásmondók, közmondások
Családnevek, keresztnevek, gunynevek384
Ló-, ökör-, tehén-, bival-, stb. nevek392
Mező-, erdő- s hegynevek392
Népmesék
Szép Palkó403
Az Igazság és Hamisság utazása403
A vadász királyfiak406
A rossz fonóleányból lett királyné411
Az irigy testvérek414
Rózsa vitéz418
A diákot erővel királlyá teszik124
A két gazdag ember gyermeke242
Az aranyszőrü bárány427
Az apám lakadalma429
A rest macska433
A Szerencse és Áldás435
Mirkó királyfi436
A möndölecskék449
Tündér Ezzséböt454
Halász Józsi465
Csihán királyurfi472
Megölö Istéfán477
A huszár és szolgáló481
Az ördög kilencz kérdése483
Tájszók489
Jegyzetek525
Néhány szó a székely nyelvjárásokról547
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vadrózsák Vadrózsák Vadrózsák

A borító elszíneződött, nedvességtől foltos. A címlapon tulajdonosi pecsét található.

Állapot:
2.710 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
konyv