Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Vadrózsák I./Mikes Kelemen törökországi levelei/Rontó Pál/Garay János válogatott munkái/Hitel/A peleskei nótárius

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Népművelők Társasága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 571 oldal
Sorozatcím: Magyar Klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: 6 mű egy kötetben. Nyomtatta a Forrás Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. A Rontó Pál című kötetet nyomatta a Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. További könyvészeti adatok a fülszövegben találhatóak.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ha az életrajzok tájékoztató sorai révén 'óhajtanánk felelni a kérdésre, könnyen és röviden vázolhatnánk életét, pályafutását. De ha székelyföldi népköltési gyűjteményét, a Vadrózsákat lapozgatjuk... Tovább

Előszó

Ha az életrajzok tájékoztató sorai révén 'óhajtanánk felelni a kérdésre, könnyen és röviden vázolhatnánk életét, pályafutását. De ha székelyföldi népköltési gyűjteményét, a Vadrózsákat lapozgatjuk s elolvassuk a börtönben sínylődő Bodrogi Ferencné balladáját, a nyikómenti kiházasító dalokat, a homoródvidéki regös énekeket, az irigy testvérekről, a rossz fonóleányról. Szép Palkóról szóló meséket s megismerkedünk a Vadrózsák megjelenési körülményeivel, különösebb figyelmet kell fordítanunk erre a névre. A mult század közepén, amikor a magyarság nemzeti függetlenségéért harcol, hosszú évtizedekre kiható politikai elhatározásokat tesz, amikor Kemény Zsigmond történeti regényirodalmunkat alapozza meg, mikor Petőfi forradalmi lelkesedéssel, Arany a klasszicitás örök ízével, Jókai elbeszélő tehetségének mindent magával ragadó hullámával gazdagítja a magyar prózát és verset, ki volt az, akinek a figyelme a székely mesék, dalok, balladák felé irányul s azok összegyűjtésével próbálja új gyöngyszemekkel gyarapítani szellemi életünk, műveltségünk kincsestárát? A bátor gyűjtő egy egyszerű erdélyi unitárius lelkész, később püspök: Kriza János volt. Amint önéletrajzában olvashatjuk a háromiszékmegyei (akkor még miklósvárszéki) Kagyajtán 1811 június 24-én született. Atyja a falu unitárius lelkésze volt. A fiatal Krizát bizonyára megragadta falujának történeti múltja, amely az erdélyi unitáriusok mozgalmas életét tükrözi. A templom ódon falainak alapját még a 15. században rakták le, a faluban zsinatokat tartottak s Kriza előtt két lelkész püspöki székbe is került az eklézsia éléről. Kagyajtán írja művelődéstörténeti szempontból hallatlanul gazdag mozzanatokat tartalmazó emlékiratát Cserey Mihály. A falu mozgalmas sokadalmait kíváncsi szemmel figyelheti az, akit a népélet megnyilatkozásai érdekelnek. Kriza középiskolai tanulmányait Torockón és Székelykeresztúron (a városkát az ő idejében még Szitáskeresztúrnak hívják, az ottani virágzó szitakötő mesterség után) végzi el. Vissza

Fülszöveg

-Vadrózsák I.
A bevezetést írta: Dr. Gunda Béla egyetemi magántanár. Összeállította és jegyzetekkel ellátta: György László.
-Mikes Kelemen Törökországi levelei
Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Vajthó László.
-Rontó Pál
Sajtó alá rendezte és a bevezetést irta: Kovács Máté.
-Garay János válogatott munkái
Összeállította és az előszót írta: Kozocsa Sándor.
-Hitel
Előszóval és jegyzetekkel ellátta: Dr. Merényi Oszkár.
-A peleskei nótárius
Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Éber János.

Tartalom

-Vadrózsák I.

Ki volt Kriza János? 3
Kádár Kata 9
Bátori Bódizsár 11
Bodrogi Ferencné 12
Oh bánat 13
Búzával él 14
Jere hézzám vacsorára 15
Szomszéd legény Gyurka 17
Száj le holló 17
Udvarom, udvarom 17
A molnár inasa 18
Kövecsös víz mellett. 18
Katát kérették bé 19
Kövecsös út mellett 20
Szegén legény ne mönj 21
Árok, árok 21
Egy árvát kűdöttem 22
Kapum előtt 22
A pántlika könnyű gúnya 23
Búzát vittem 23
Nincs kénosabb dolog 23
Tíz paripám jó van 23
Kolozsvári várra 24
Egy bácsikát üsmerek én 24
Fejér legént 24
Ősszel érik 24
Jaj be magoss 25
Ez az ucca 25
Ritka búza 25
Most jött hézám 25
Szivárványos az ég aja 26
Én biz ijen nagy sárba .26
Üsmerek én 26
Szeress, szeress 26
Haj két singös 27
Vigon élöm világom 28
Hideg szél fudogál 28
Mind csak sirok 28
Tordátfalán van egy malom 28
Fáj a szüvem belő' felől 29
Mit titkolod 29
Ugy megszáradt bennem a szü 29
Leterítöm keszkenyőmöt 29
Pázsintos udvaron 30
Barátim csak vigadjatok 31
Hogy e leányt vezetgetem 31
A világot csak nevettem 31
Búmba kéccer ágyba fekvém 31
Ha éccör megházasodtál 31
Émönt a budosó fecske 32
Jaj be szennyes a kendűje 32
Mi haszna arcád piross 32
Azét, mer én 32
Nagy nénike fohászkodik 33
Monyok ide, mönyök tova 33
Neköm van egy virágkertöm 33
Udvarhejszék 33
Bánom, hogy megházasodám 34
Bánom, hogy megházasottam 34
A fuszujka szára 34
Verd meg Isten azt a szüvet 34
Megfogom az ökröm szarvát 35
A pünkösdi rózsa 35
Jaj Istenöm rendö'j szálást 35
Ki az urát nem szereti 35
Megcsalt nénö léánkája 36
Oh te ravasz róka 36
Vár ingöm a kedvesöm 36
Isten neköd 36
Én vagyok a borbé legén 36
A szép rózsa 37
Üsmerök egy büszke léánt 37
Alig várom szombat estét 37
Fáj a kutyának a lába 37
Jó léányok 38
Sírhatok én 38
Szólhatsz hézzám 38
Szeretnélek 38
Ablakomba fürge fészök 38
Az én gazdám 39
Megjelöntém szavaimot 39
Szeress rózsám 39
Szeretetből töttünk vallást 40
A szeretőm szemődöke 40
Isten hézzád 40
Mönnöm kell már 40
Ez a leány 41
Ne busujon 41
Eclős rózsám 41
Cifra kapu 41
Tartanék szeretőt 42
Még is házasodnám 42
A nagy Jéánt 43
Én Istenöm 43
Hazám, hazám 44
Oda ki a csöngőbe 44
Gyönge Andris 44
Szeretni nem tuttam 45
Ha méghalok 45
Tudós legén 45
Mindön legén 46
Ej, haj liliom 46
Atilla vót 46
Látom ugyan 46
Gunyvers 47
Idegön fődre 48
Siklódi táncdal 49
Házasító dalok a fonóban 50
Város végin 51
Törökbúza pogácsának 52
Én éhajtám ludam 53
A párnás táncdal 53
A tréfás juhász 54
Júlia szép leány 54
Gyermekjátékok és versikék a Fejér-Nyikó mellékiröl 56
Én égyedül járok 56
Angyal-ördög 57
Kapitány uram 57
Csóka vers 58
Gu föl lovam 58
Ki népei vágjatok? 59
Nem szoktam 59
Haragszom én 60
Küs kertémbe 61
Kivirágzott az árkosi temető 62
Ugy megüték 62
Nem jöttem én 63
Férre vágom kalapomot 63
Csá elé, hi elé . . 64
Ahol kerekedik 64
A makrancos nő 65
Én ültettem 66
Bazsarózsa, ne virágozz! 66
Elhullott a diófa levele 66
Kutágasra szállott a sas 67
Ez a macska fekete 67
Nékém ugyan mégesétt 67
Elment Jancsi 68
Szomszéd asszon 68
Három árva 68
Ne menny rózsám 69
Leány a legényhez 69
Legény a leányhoz 69
Kaba héjjá 70
Jaj, de szépén harangoznak Torjába 70
Elfogták a 71
Füstöl fekete-hégy 71
Az isten is katonának teremtétt 71
Mónár legén vótam én 72
Elesétt a lud 72
Barcsai 73
Kimenék a hegyre 74
Repül a pillangó 74
Nem is legén 74
Még a galambnak is .. 75
Korcsomai párbeszéd 75
Szivárvány havassán 75
A leányok azt állítják 76
Oh te rózsa be piross vagy .. 76
Édesanyám rózsafája 76
Végig mentem 77
Ki van a két szemem sírva ... 77
Kimenék a szőlőhegyre 78
Nincsen kedvem 78
Udvaromon három vállú 79
Az icén, a picén 79
Hova hova barna legény 70
Látom életémet 80
Rózsim szeret 80
Zavaros a Nyárád 80
Három ut előttem 81
Tavaszi szél 81
Nem vétettem soha 81
A szeretőm iródiák 82
Nincs szébb madár 82
Este guzsalyosba 82
Gallicia széjin 83
Kapum előtt halastó 83
Verd még isten 83
Cifra palota 83
Ződ erdőbe, sik mezőbe 84
Azt hallottam rózsám 84
Korcsmárosné, gyújts világot . 84
Teli kertem zsájávai 85
Nagypénteken mossa holló ... 85
Ma nem ettem 86
A miskolci dámák 86
Kinek nincsen szeretője 87
Aluszol-e juhász? 87
Kőmives Kelemenné 88
Budai Ilona 90
Háromszéki találós mesék 92

-Mikes Kelemen törökországi levelei 1-96
-Rontó Pál 1-94
-Garay János válogatott munkái

Garay János 3
Az obsitos 7
Az én dalom 13
Monda Isten : nap legyen 14
Kont 14
Hazám búja 17
Báthori Erzsébet 18
Hymnus 19
Mátyás király Gömörben 20
Gőzhajón 21
Az örömek öröme 21
Magyar hölgy 22
Vahot Imréhez 23
Magyar leány dala 25
Bosnyák Zsófia 26
Zrinyi Ilona 31
Kelet népéhez 35
A zarándok 38
Áldomás Deák Ferencre 38
A pásztortűz 39
Tihany 40
Rege a tihanyi visszhangról... 40
Szózat a visszhanghoz 41
Szabadsági dal 42
Petőfi Sándor emlékkönyvébe 43
Unió 43
Induló 45
Hazám hölgyeihez 45
Szeresd magyar hazádat 46
Vezérhang 47
Árpád, a honalapító 49
Lehel kürtje 50
Botond és bárdja 53
Szélit István 54
Korona és kard 56
Cserhalom 58
Könyves Kálmán 59
A hon helyreállítója 61
Az utolsó Árpád 63
Árboc 65
A koszorútlan koszorús 75
Leveleiből 91

-Hitel

Előszó 3
Honunk szebblelkű asszonyainak 9
Tudnivaló 9
Előszó 10
Bevezetés 14
Néhány a tárgyat megelőző észrevétel 16
A magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie kellene 21
A magyar nem bírja magát oly jól, mint körülményei megengednék 27
Mit kell tenni és mit kell kezdeni ? 44
Berekesztés 64
Végszó 88

-A peleskei nótárius 1-96
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vadrózsák I./Mikes Kelemen törökországi levelei/Rontó Pál/Garay János válogatott munkái/Hitel/A peleskei nótárius Vadrózsák I./Mikes Kelemen törökországi levelei/Rontó Pál/Garay János válogatott munkái/Hitel/A peleskei nótárius Vadrózsák I./Mikes Kelemen törökországi levelei/Rontó Pál/Garay János válogatott munkái/Hitel/A peleskei nótárius Vadrózsák I./Mikes Kelemen törökországi levelei/Rontó Pál/Garay János válogatott munkái/Hitel/A peleskei nótárius Vadrózsák I./Mikes Kelemen törökországi levelei/Rontó Pál/Garay János válogatott munkái/Hitel/A peleskei nótárius Vadrózsák I./Mikes Kelemen törökországi levelei/Rontó Pál/Garay János válogatott munkái/Hitel/A peleskei nótárius Vadrózsák I./Mikes Kelemen törökországi levelei/Rontó Pál/Garay János válogatott munkái/Hitel/A peleskei nótárius Vadrózsák I./Mikes Kelemen törökországi levelei/Rontó Pál/Garay János válogatott munkái/Hitel/A peleskei nótárius
Állapot:
6.280 Ft
3.140 ,-Ft 50
16 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!