932.448

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgyűlési előadások 1998 I-II.

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 718 oldal
Sorozatcím: Akadémiai műhely - Közgyűlési előadások
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-508-155-3
Megjegyzés: Fekete- fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. kötet
Rendszeresség a szervezetben, új látásmód a gondolkodásban - Előszó helyett (Glatz Ferenc)11
Közgyűlési előadás
Kosáry Domokos: Európa és Magyarország 1848-ban15
Nyelv- és irodalomtudományok osztálya
Petőfi-emlékülés
Margócsy István: Petőfi dilemmái27
Zentai Mária: Az epikus Petőfi39
Köpeczi Béla: A franciák Petőfije57
Szathmári István: Petőfi nyelvi hatása63
Filozófiai és történettudományok osztálya
"Zengjék vissza az időnek bércei, a századok" (150 év mérlegén: 1848-49-es forradalom és szabadságharc)
Gergely András: Sikeres vagy sikertelen 1848-as forradalmak?79
Szász Zoltán: A nemzetiségek és az 1848-as forradalom87
Hermann Róbert: Eredmények és feladatok 1848-1849. hadtörténetének kutatásában97
Matematikai tudományok osztálya
Konvex és kombinatorikus geometria
Bárány Imre: Sylvester egy progblémájáról111
Bezdek András: Egybevágó testek elhelyezésének sűrűségéről117
Ifj. Makai Endre: Konvex testekhez hozzárendelt testek127
Pach János: Sík mezőben hármas út131
Agrártudományok osztálya
Élelmiszer-biztonság-kihívások- megoldások
Nagy Béla - Szmollény Gábor - Kovács Sándor - Bitay Zoltán: Salmonellák és salmonellosisok mint megújuló kihívások141
Füzi Miklós: A BSE és a prion-betegség egyéb formáinak etiológiája és közegészségügyi megítélése149
Rafai Pál: A mikotoxinok hazai előfordulása, a károk csökkentésének lehetőségei155
Fazekas Béla: Fumonizin toxinok hazai előfordulása, állat- és humán-egészségügyi vonatkozásai II.167
Banczerowski Januszné - Világi Ildikó - Détári László - Dóczi Judit - Kukorelli Tibor: Mikortoxinok az élelmiszerekben. Toxikus hatások, idegrendszeri változások biomonitorozása173
Király Zoltán: A mezőgazdaság kemizálása és az élelmiszer-biztonság181
Az orvostudományok és a biológiai tudományok osztályának együttes ülése
Az orvostudományi egyetemeken működő támogatott kutatócsoportok újabb eredményei
Kosztolányi György - Méhes Károly: Genom-instabilitás és emberi patológia193
De Chátel Rudolf: Új endogén diuretikus anyagok szerepe a keringés szabályozásában ép és kóros körülmények között197
Romics László - Karádi István - Császár Albert - Prohászka Zoltán - Füst György: Az atherosclerosis keletkezésében szerepet játszó genetikai és immunológiai faktorok vizsgálata203
Nász István - Ádám Éva - Lengyel Anna - Dobay Orsolya - Jeney Csaba: Az adenovírus-kutatás új irányai213
Gergely Lajos: Papilloma- és herpeszvírusok az emberi daganatokban225
Szende Béla: A sejtszaporodás és a sejthalál szabályozását meghatározó tényezők a malignus daganatokban231
Biró Sándor - Sipiczki Mátyás: Molekuláris genetika kutatások a DOTE-MTA Mikrobiális Fejlődésgenetikai Kutatócsoportnál241
Vereb György - Jenei Attila - Damjanovich Sándor: Sejtfelszíni receptorstruktúrák láthatóvá tétele elő sejteken251
Spat András: A kálium ion sejtaktiváló hatásának mechnizmusa265
Ádám Veronika - Tretter László - Christos Chinopoulos: A központi idegrendszeri neuronok funkciózavarai oxidatív stresszben271
Somogyi Béla: A POTE Biofizikai Intézetében működő tanszéki munkacsoport munkája (1996-1998)279
Sétáló György: Neuropeptiderg rendszerek és neuropeptid analógok szerkezet-hatás kutatás287
Halász Béla: Észleleteink a septum és a hypothalamus felépítéséről és a gonádok agyi kapcsolatairól293
Tóth Ida E. - Palkovits Miklós: Idegpályák feltérképezése vírusok segítségével297
Telegdy Gyula: A nitrogén-monoxid szerepe a tanulási és memóriafolyamatok szerveződésében301
Knoll József: A deprenyl-kutatás új eredményei305
Szolcsányi János: Capsaicin és a nociceptív primer afferens neuronok farmakológiája311
Trón Lajos: Funkcionális agyi vizságlatok pozitronemissziós tomográfiával317
Műszaki Tudományos Osztály
Jendrassik György (1898-1954) emlékülés
Terplán Zénó: A jendrassik-életpálya329
Czibere Tibor: A Ganz-Jendrassik-motorok jelentősége355
Gyarmathy György: A Jendrassik-gázturbina és -nyomáscserélő345
II. kötet
A műszaki, a matematikai, az orvosi, a kémiai, a gazdaság- és jogtudományok valamint a fizikai tudományok osztályának együttes ülése
A modern élet kockázatai, a kockázat csökkentésének és elhárításának lehetőségei
Szabadváry Ferenc: Kis történeti áttekintés a környezeti ártalmakról377
Marx György: Születni veszélyes383
Vajda György: A villamosenergia-ellátás társadalmi kockázata405
Székács András: A növényvédő szerek mint a modern élet kockázati tényezők417
Besznyák István: Műtéti kockázatok431
Borvendég János: A gyógyszerfogyasztás kockázatai437
Bényei András: Közlekedési kockázatok443
Zsuffa István: Árvizek okozta kockázatok451
Dulácska Endre: Tartószerkezetek, földrengéskocázat461
Magyar József: Gépészeti rendszerek kockázatai473
Mályusz Károly - Tusnády Gábor: A kockázatok matematikai kezelése485
Lamm Vanda: A nukleáris energia hasznosításával kapcsolatos kockázatok és a jog493
Biológiai Tudományok Osztálya: Kutatóhálózat
A Kelet-Közép-európai Ökológiai Kutatóhálózat
A Kelet-közép-európai Ökológiai Kutatóhálózat: Összefoglalta: Borhidi Attila503
Gazdaság- és jogtudományok osztálya
A magyar társadalomtudományok válasza a századvég kihívásaira
Simai Mihály: A globalizáció és a társadalomtudományok521
Kulcsár Kálmán: az euro-atlanti integráció mint politikai probléma537
Enyedi György: A regionális és a városfejlődés kihívásai547
Szabó András: Társadalmi zavarok, devianciák, erőszak, bűnözés és a társadalomtudományok válaszai557
Földtudományok osztálya
A föld fejlődése és dinamikája
Mészáros Ernő: A különleges bolygó: a Föld569
Meskó Attila: Áramlások a köpenyben és a magban: néhány következmény575
Bárdossy György: Hegységképződés és lemeztektonika581
Czelnai Rudolf: Légkör-óceán kölcsönhatások (EI Nino)595
Götz Gusztáv: A légkör dinamikája: rend és káosz601
Ádám József: A Föld dinamikai jelenségeinek vizsgálata korszerű kozmikus geodéziai méréstechnikák alkalmazásával609
Géczy Barnabás: Az élővilág fejlődésének nagy eseménye: a levegő meghódítása631
Fizikai tudományok osztálya
A fizikai fejlődés irányai
Biró Tamás Sándor: A kvarkanyag hadronizációja641
Somorjai Endre: Protonban gazdag magok szintézise az univerzumban649
Rontó Györgyi: Ultraibolya (UV) dozimetria és űrbiológia653
A lézerfizika újabb eredményei
Varró Sándor - Farkas Győző: Diszkrét szerkezetű elektron- és fényspektrumok megjelenése szuperintenzív lézerterekben661
Körmendi Ferenc - Farkas Győző: Multi-GeV-os lézergyorsítók és TW/cm2-es röntgenlézerek669
Janszky József - Koniorczyk Mátyás - Kis Zsolt: Kvantumteleportáció673
Bakos József: Atomok hűtése lézerrel683
Szörényi Tamás: Lézerek mikroelektronikai alkalmazása695
Szilárdtestkutatás - 1998
Jánossy András: Antiferromágneses domének YBa2Cu3O6+x rendszerben709
Kollár János: Szilárd testek stabilitásának "ab initio" számítása711
Bortel Gábor - Faigel Gyula - Oszlányi Gábor - Pekker Sándor - Tegze Miklós: "Nobel-díjas molekulák" polimerei713
Groma István - Bakó Botond - Balogh Péter: Sztohasztikus diszlokáció-dinamika715
Menyhárd Miklós: Kis energiájú ionbombázás által indukált változások a felület közelében717
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgyűlési előadások 1998 I-II. Közgyűlési előadások 1998 I-II. Közgyűlési előadások 1998 I-II. Közgyűlési előadások 1998 I-II. Közgyűlési előadások 1998 I-II. Közgyűlési előadások 1998 I-II.

A kötetek borítója enyhén elszíneződött, a lapéleik foltosak.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba