A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgyűlési előadások 1998 II. (töredék)

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 349 oldal
Sorozatcím: Akadémiai műhely - Közgyűlési előadások
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-508-161-1
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Töredék kötet.

Fülszöveg

Akadémiai Műhely
1997-ben az Akadémia vezetése úgy döntött, hogy könyvsorozatot indít "Akadémiai Műhely" címmel, amelynek feladata, hogy segítse Akadémiánk működésének rendszerességét, és egyben szervezze is az akadémiai fórumokat. El akarjuk érni, hogy az akadémiai székfoglalókat írásban is készítsék el tagtársaink, ezért jelentetjük meg azokat 1998-tól rendszeresen (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián). Erősíteni akarjuk a tudóstestület tradícióit mint bennünket összetartó erőt és a tudományban a folyamatosság fontosságára figyelmeztető tényezőt. Ezért újítottuk fel az 1949-ben megszakadt emlékbeszédek hagyományát az Akadémia elhunyt tagjairól. Gondoskodni kívánunk ezek kiadásáról (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett). Közreadjuk ezután a közgyűlések alkalmából elhangzott tudományos előadások szövegét (Közgyűlési előadások). Ezek mellett megindítjuk az Akadémia történelmében valahogy mindig elmaradt évkönyvsorozatot (Az MTA Évkönyve), és rendszeresen megjelentetjük... Tovább

Tartalom

A műszaki, a matematikai, az orvosi, a kémiai, a gazdaság- és jogtudományok valamint a fizikai tudományok osztályának együttes ülése
A modern élet kockázatai, a kockázat csökkentésének és elhárításának lehetőségei
Szabadváry Ferenc: Kis történeti áttekintés a környezeti ártalmakról377
Marx György: Születni veszélyes383
Vajda György: A villamosenergia-ellátás társadalmi kockázata405
Székács András: A növényvédő szerek mint a modern élet kockázati tényezők417
Besznyák István: Műtéti kockázatok431
Borvendég János: A gyógyszerfogyasztás kockázatai437
Bényei András: Közlekedési kockázatok443
Zsuffa István: Árvizek okozta kockázatok451
Dulácska Endre: Tartószerkezetek, földrengéskockázat461
Magyar József: Gépészeti rendszerek kockázatai473
Mályusz Károly - Tusnády Gábor: A kockázatok matematikai kezelése485
Lamm Vanda: A nukleáris energia hasznosításával kapcsolatos kockázatok és a jog493
Biológiai Tudományok Osztálya: Kutatóhálózat
A Kelet-Közép-európai Ökológiai Kutatóhálózat
A Kelet-közép-európai Ökológiai Kutatóhálózat: Összefoglalta: Borhidi Attila503
Gazdaság- és jogtudományok osztálya
A magyar társadalomtudományok válasza a századvég kihívásaira
Simai Mihály: A globalizáció és a társadalomtudományok521
Kulcsár Kálmán: Az euro-atlanti integráció mint politikai probléma537
Enyedi György: A regionális és a városfejlődés kihívásai547
Szabó András: Társadalmi zavarok, devianciák, erőszak, bűnözés és a társadalomtudományok válaszai557
Földtudományok osztálya
A föld fejlődése és dinamikája
Mészáros Ernő: A különleges bolygó: a Föld569
Meskó Attila: Áramlások a köpenyben és a magban: néhány következmény575
Bárdossy György: Hegységképződés és lemeztektonika581
Czelnai Rudolf: Légkör-óceán kölcsönhatások (EI Nino)595
Götz Gusztáv: A légkör dinamikája: rend és káosz601
Ádám József: A Föld dinamikai jelenségeinek vizsgálata korszerű kozmikus geodéziai méréstechnikák alkalmazásával609
Géczy Barnabás: Az élővilág fejlődésének nagy eseménye: a levegő meghódítása631
Fizikai tudományok osztálya
A fizikai fejlődés irányai
Biró Tamás Sándor: A kvarkanyag hadronizációja641
Somorjai Endre: Protonban gazdag magok szintézise az univerzumban649
Rontó Györgyi: Ultraibolya (UV) dozimetria és űrbiológia653
A lézerfizika újabb eredményei
Varró Sándor - Farkas Győző: Diszkrét szerkezetű elektron- és fényspektrumok megjelenése szuperintenzív lézerterekben661
Körmendi Ferenc - Farkas Győző: Multi-GeV-os lézergyorsítók és TW/cm2-es röntgenlézerek669
Janszky József - Koniorczyk Mátyás - Kis Zsolt: Kvantumteleportáció673
Bakos József: Atomok hűtése lézerrel683
Szörényi Tamás: Lézerek mikroelektronikai alkalmazása695
Szilárdtestkutatás - 1998
Jánossy András: Antiferromágneses domének YBa2Cu3O6+x rendszerben709
Kollár János: Szilárd testek stabilitásának "ab initio" számítása711
Bortel Gábor - Faigel Gyula - Oszlányi Gábor - Pekker Sándor - Tegze Miklós: "Nobel-díjas molekulák" polimerei713
Groma István - Bakó Botond - Balogh Péter: Sztohasztikus diszlokáció-dinamika715
Menyhárd Miklós: Kis energiájú ionbombázás által indukált változások a felület közelében717
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem