A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Német nyelvkönyv kezdők számára

Tanfolyamok és magántanulók számára

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 407 oldal
Sorozatcím: Tanuljunk nyelveket!
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Német 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 5601. Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

Bevezetés: A német helyesírás és kiejtése3
A főnevek neme. A határozott névelő. A főnév egyes számú alanyesete. A nőnemű és semleges főnevek egyes számú tárgyesete. Az ige jelen idejének egyes szám 3. személye. Az egyenes és a fordított szórend13
A főnevek többes száma. A hímnemű főnév egyes számú tárgyesete. A kérdő névmás. Az ige jelen idejének többes 3. személye. Az ige főnévi igeneve. A fordított szórend20
A létige egyes és többes 3. személye. Az ige ragozása a jelen időben. A személyes névmás alanyesete. A tagadás. A kérdő mondatok szórendje28
A sein ige jelen ideje. Das: ragozhatatlan mutató némás. A határozatlan névelő. Az -in végű nőnemű főnevek többes száma35
A haben ige jelen ideje (egyes szám). A melléknév mint módhatározó42
A haben ige jelen ideje (többes szám). A kein használata. A határozatlan névelő elhagyása az egyes számban. Az auch (is) helye a mondatban45
Ismétlés50
A főnév részes esete. A főnév részes esete határozatlan névelővel. Tőhangváltás az igék jelen idejében52
A viszonyszók. Az udvarias megszólítás. Összetett szavak58
Az ige felszólító alakja. A sein és a haben felszólító alakja. Viszonyszók II. A főnevek többes számának -s jele. A 3. személyű személyes névmás tárgyesete. Der, die, das mutató névmás63
A főnév birtokos esete. Viszonyszók III.69
A gyenge ragozású főnevek. Tőszámnevek 30-ig. A tőszámnevek kérdőszava. Viszonyszók IV.74
Viszonyszók V. A wer? was? kérdő névmás használata viszonyszók mellett79
Ismétlés84
Welcher, -e, -es használata. Az "es" nyelvtani alany. Tőszámnevek 31-től millióig. Az igei vonzat89
A személyes névmás tárgy- és részes esete. Az "es" mint mutató névmás. Az összetett főnevek neme96
Mutató névmások "Es gibt" használata. Birtokos esettel járó viszonyszók103
Az igekötők109
A visszaható igék. Az ige kölcsönös alakja114
A birtokos névmás. A főnév előtt álló szavakról (részösszefoglalás). A Name főnév ragozása. Beginnen+zu. Az "in" viszonyszó időhatározói jelentése121
Ismétlés128
A melléknév ragozása határozott névelővel. Sorszámnevek. A keltezés. A man általános alany132
A melléknév ragozása birtokos névmással és határozatlan névelővel. Az időhatározó kifejezése tárgyesettel138
A -te időjeles igék elbeszélő múltja. A haben elbeszélő múltja. A viszonyszók használatának a magyartól eltérő esetei141
A melléknév erős (névelőpótló) ragozása. A was für ein? használata. Eltérő ragozású -te időjeles igék146
A tőhangváltó igék elbeszélő múltja. A sein elbeszélő múltja. A selbst névmás151
A visszaható névmás részes esete. A főnévként használt melléknevek. A jeder használata157
Ismétlés164
A werden ige ragozása. A heisszen ige. A zu+főnévi igenév a wünschen ige mellett. Az ein jeder határozatlan névmás167
Az ige jövő ideje. A jövő idő kifejezése jelen idővel172
A melléknév fokozása. Rendhagyó fokozású melléknevek. Az összehasonlítás176
A módbeli segédigék I.: können és mögen184
A módbeli segédigék II.: müssen és dürfen189
A módbeli segédigék III.: sollen és wollen. A wissen ige ragozása. A főnévi igenévből képzett főnév. A városnevekből képzett melléknevek194
Ismétlés201
A névmási határozószók. Birtokos esettel álló viszonyszók. Az igék vonzata II.206
A -te időjeles igék befejezett múltja. A múlt idejű melléknévi igenév I. Az összetett igeidők szórendje. A személytelen igék ragozása214
A tőhangváltó igék befejezett múltja. A múlt idejű melléknévi igenév II. A visszaható igék befejezett múltja221
A módbeli segédigék befejezett múltja. A haben és a sein segédigék használata. A múlt idők használata229
A lassen ige ragozása. A műveltető szerkezet. A jelen idejű melléknévi igenév. A határozatlan névmás235
A határozószók. A határozószók fokozása242
Ismétlés248
A mellérendelt összetett mondat. Az alárendelt összetett mondat. A mellékmondati szórend. A mellékmondat kötőszavai. A mellékmondat helye a mondatban253
A régmúlt idő. A régmúlt használata. A régmúlt idő jellemző kötőszavai258
A feltételes jelen idő. A feltételes jelen körülírt alakja. A módbeli segédigék feltételes jelene263
A vonatkozó mellékmondatok. A der, die, das vonatkozó névmás. A módbeli segédigék összetett múlt idői. A kettős főnévi igeneves szerkezet269
A feltételes múlt idő. A feltételes múlt használata. A wenn kötőszóval bevezetett mellékmondat rövidítése275
Humor279
A nyelvtani anyag táblázatos összefoglalása295
Német-magyar szójegyzék325
Magyar-német szójegyzék353
Kulcs a gyakorlatok helyes megoldásához363
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Német nyelvkönyv kezdők számára Német nyelvkönyv kezdők számára Német nyelvkönyv kezdők számára Német nyelvkönyv kezdők számára Német nyelvkönyv kezdők számára Német nyelvkönyv kezdők számára Német nyelvkönyv kezdők számára

A borító enyhén kopott, foltos. Néhány lapon aláhúzások láthatók.

Állapot:
2.230 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba