A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Német nyelvkönyv kezdők számára

Tanfolyamok és magántanulók számára I. rész

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 407 oldal
Sorozatcím: Tanuljunk nyelveket!
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Német 
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. Tankönyvi száma: 5601.

Tartalom

Bevezetés: A német helyesírás és kiejtése3
A főnevek neme. A határozott névelő. A főnév egyes számú alanyesete. A nőnemű és semleges főnevek egyes számú tárgyesete. Az ige jelen idejének egyes szám 3. személye. Az egyenes és a fordított szórend13
A főnevek többes száma. A hímnemű főnév egyes számú tárgyesete. A kérdő névmás. Az ige jelen idejének többes 3. személye. Az ige főnévi igeneve. A fordított szórend20
A létige egyes és többes 3. személye. Az ige ragozása a jelen időben. A személyes névmás alanyesete. A tagadás. A kérdő mondatok szórendje28
A sein ige jelen ideje. Das: ragozhatatlan mutató némás. A határozatlan névelő. Az -in végű nőnemű főnevek többes száma35
A haben ige jelen ideje (egyes szám). A melléknév mint módhatározó42
A haben ige jelen ideje (többes szám). A kein használata. A határozatlan névelő elhagyása az egyes számban. Az auch (is) helye a mondatban45
Ismétlés50
A főnév részes esete. A főnév részes esete határozatlan névelővel. Tőhangváltás az igék jelen idejében52
A viszonyszók. Az udvarias megszólítás. Összetett szavak58
Az ige felszólító alakja. A sein és a haben felszólító alakja. Viszonyszók II. A főnevek többes számának -s jele. A 3. személyű személyes névmás tárgyesete. Der, die, das mutató névmás63
A főnév birtokos esete. Viszonyszók III.69
A gyenge ragozású főnevek. Tőszámnevek 30-ig. A tőszámnevek kérdőszava. Viszonyszók IV.74
Viszonyszók V. A wer? was? kérdő névmás használata viszonyszók mellett79
Ismétlés84
Welcher, -e, -es használata. Az "es" nyelvtani alany. Tőszámnevek 31-től millióig. Az igei vonzat89
A személyes névmás tárgy- és részes esete. Az "es" mint mutató névmás. Az összetett főnevek neme96
Mutató névmások "Es gibt" használata. Birtokos esettel járó viszonyszók103
Az igekötők109
A visszaható igék. Az ige kölcsönös alakja114
A birtokos névmás. A főnév előtt álló szavakról (részösszefoglalás). A Name főnév ragozása. Beginnen+zu. Az "in" viszonyszó időhatározói jelentése121
Ismétlés128
A melléknév ragozása határozott névelővel. Sorszámnevek. A keltezés. A man általános alany132
A melléknév ragozása birtokos névmással és határozatlan névelővel. Az időhatározó kifejezése tárgyesettel138
A -te időjeles igék elbeszélő múltja. A haben elbeszélő múltja. A viszonyszók használatának a magyartól eltérő esetei141
A melléknév erős (névelőpótló) ragozása. A was für ein? használata. Eltérő ragozású -te időjeles igék146
A tőhangváltó igék elbeszélő múltja. A sein elbeszélő múltja. A selbst névmás151
A visszaható névmás részes esete. A főnévként használt melléknevek. A jeder használata157
Ismétlés164
A werden ige ragozása. A heisszen ige. A zu+főnévi igenév a wünschen ige mellett. Az ein jeder határozatlan névmás167
Az ige jövő ideje. A jövő idő kifejezése jelen idővel172
A melléknév fokozása. Rendhagyó fokozású melléknevek. Az összehasonlítás176
A módbeli segédigék I.: können és mögen184
A módbeli segédigék II.: müssen és dürfen189
A módbeli segédigék III.: sollen és wollen. A wissen ige ragozása. A főnévi igenévből képzett főnév. A városnevekből képzett melléknevek194
Ismétlés201
A névmási határozószók. Birtokos esettel álló viszonyszók. Az igék vonzata II.206
A -te időjeles igék befejezett múltja. A múlt idejű melléknévi igenév I. Az összetett igeidők szórendje. A személytelen igék ragozása214
A tőhangváltó igék befejezett múltja. A múlt idejű melléknévi igenév II. A visszaható igék befejezett múltja221
A módbeli segédigék befejezett múltja. A haben és a sein segédigék használata. A múlt idők használata229
A lassen ige ragozása. A műveltető szerkezet. A jelen idejű melléknévi igenév. A határozatlan névmás235
A határozószók. A határozószók fokozása242
Ismétlés248
A mellérendelt összetett mondat. Az alárendelt összetett mondat. A mellékmondati szórend. A mellékmondat kötőszavai. A mellékmondat helye a mondatban253
A régmúlt idő. A régmúlt használata. A régmúlt idő jellemző kötőszavai258
A feltételes jelen idő. A feltételes jelen körülírt alakja. A módbeli segédigék feltételes jelene263
A vonatkozó mellékmondatok. A der, die, das vonatkozó névmás. A módbeli segédigék összetett múlt idői. A kettős főnévi igeneves szerkezet269
A feltételes múlt idő. A feltételes múlt használata. A wenn kötőszóval bevezetett mellékmondat rövidítése275
Humor279
A nyelvtani anyag táblázatos összefoglalása295
Német-magyar szójegyzék325
Magyar-német szójegyzék353
Kulcs a gyakorlatok helyes megoldásához363
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem