A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 1962-1963/1-4.

18. kötet 1-4.szám/19. kötet 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.135 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei
Kötetszám: 18-19
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

18. kötet
Ackermann László: Beszámoló romániai tanulmányutamról487
Batta István: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról493
Beck Mihály: Katalitikus jelenségek a komplex kémiában459
Beck Mihály: Beszámoló dániai tanulmányutamról495
Benedek Pál: Bírálat Schay Géza: A gázkromatográfia alapjai c. könyvéről337
Borlai Oszkár: Beszámoló a Karl-Marx-Stadt-i Eljárástechnológiai Konferenciáról603
Bruckner Győző: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz375
Csányi László: A kémiai indukció néhány kérdéséről471
Dobozy Ottó - Láng László: Textíliák színezési mechanizmusának spektroszkópiai vizsgálata221
Dutka Ferenc: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról499
Erdey László: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz389
Erdey László: A kémiai analízis súlyszerinti módszerei, I-III. c. könyvének bírálata (Proszt János)158
Erdey-Grúz Tibor: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának 1961. évi munkájáról343
Erdey-Grúz Tibor: Válasz a hozzászólásokra390
Fodor Gábor: Beszámoló külföldi tanulmányutamról325
Fodor Gábor: Beszámoló a Société Chimique de Belgique 75 éves jubileuma alkalmából rendezett szimpóziumról605
Fodorné Csányi Piroska: Az atomsúly új egysége a 12C=12167
Földi Zoltán: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz386
Földiák Gábor: A kőolajtermékek sugárzáskémiai hőbontása433
Freund Mihály: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról503
Gerecs Árpád: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz386
Guczi László - Tétényi Pál: A radioaktív sugárzás hatása szilárd testek adszorpciós és katalitikus tulajdonságaira (Összefoglaló értekezés)585
M. Haissinsky: A cisz- és transz-uranidák kémiájának összehasonlítása a lantanidákéval és az átmeneti elemekével395
Hardy Gyula: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz381
Hardy Gyuláné - Radics Lajos - Tüdős Ferenc: Beszámoló az V. Nemzetközi Szabad Gyök Szimpóziumról509
Helyesbítés és hibajegyzék "A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai"-hoz559
Helyesbítés656
Jász Árpád: Beszámoló bulgáriai tanulmányutamról521
Kapolyi László: A szénülésfok szerepe a szén árának meghatározásában15
Káldi Pál: Beszámoló az 1961. évi frankfurti Achema kongresszusról523
Kálmán Alajos: Beszámoló külföldi tanulmányutamról525
Király Dezső: Beszámoló csehszlovákia tanulmányutamról533
Komáromy Istvánné: Beszámoló az odesszai Kolloidkémiai Kongresszusról611
Korányi György: Bírálat a Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei 3. kötet 1-4. füzetéről és 4. kötet 1-2. füzetéről155
Korányi György: Bírálat a Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei 4. kötet 3-4. füzetéről341
Könyvbírálatok155
Krausz Imre: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz388
Láng László: Beszámoló prágai tanulmányutamról615
Lásztity Simon: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról537
Lempert Károly: A 2-tiouracilok, izocitozinok és kondenzált származékaik (kinazolin-, tiazolopirimidin-, imidazopirimidin-sorbeli stb. analogonok) kémiája, II. és III. (Összefoglaló értekezés)37
Lengyel Béla: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz378
Lengyel Béla - Csákvári Béla - Kováts Zoltán: Általános és szervetlen kémiai praktikum, II. c. könyvének bírálata (Szarvas Pál)339
Lengyel Béla - Proszt János - Szarvas Pál: Általános és szervetlen kémia című könyve III. kiadásának bírálata (Szabó Zoltán)159
Makleit Sándor: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról539
Morlin Zoltán - Tremmel János: Beszámoló a drezdai Elektronmikroszkópiai Kollokviumról619
Markó László: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról539
Nagy Ferenc: Tájékoztató az IUPAC szervezetéről és tevékenységéről653
Nagy Ferenc: Bírálat N. N. Szemjonov: A kémiai kinetika és a reakcióképesség néhány problémája c. könyv magyar fordításáról338
Nánási Pál: Beszámoló olaszországi tanulmányutamról545
Németh Jenő: A hasonlóság elméletének alkalmazása gőzadszorpció kinetikai vizsgálatakor23
Palócz Imre - Nádasy Miklós: Barnakőszénkátrányok mono- és difenoltartalmának közvetlen meghatározása1
Petró József: Beszámoló a Katalízis Munkabizottság egyéves munkájáól483
Pungor Ernő: Beszámoló külföldi tanulmányutamról323
Pungor Ernő: Bírálat Straub Gyula: A műszeres kémiai analízis eszközei c. könyvéről162
Proszt János: Bírálat Erdey László: A kémiai analízis súlyszerinti módszerei. I-III. c. könyvéről158
Purman Jenő: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz388
T. Reis: Elektronikus számítógépek alkalmazása a vegyészmérnöki tudományban571
V. A. Sarpátij: Vizes oldatok sugárhatáskémiája (Összefoglaló értekezés)113
Schay Géza: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz383
Schay Géza: Beszámoló a bratislavai gázkromatográfiai konferenciáról551
Schay Géza: A gázkromatográfia alapjai c. könyvének bírálata (Benedek Pál)337
Solymosi Frigyes: Beszámoló prágai tanulmányutamról625
Soós László: Adatok egyes kőszénelegyrészek genetikájához7
Straub Gyula: A műszeres kémiai analízis eszközei c. könyvének bírálata (Pungor Ernő)162
Szabó Zoltán: Beszámoló angliai és római tanulmányutamról627
Szabó Zoltán: Beszámoló a wroclawi Komplexkémiai Szimpóziumról637
Szabó Zoltán: Bírálat Lengyel Béla, Proszt János és Szarvas Pál: Általános és szervetlen kémia c. könyve III. kiadásáról159
Szabó Zoltán - Lakatos Béla: Néhány megjegyzés M. Haissinsky "A cisz- és transz-uranidák kémiájának összehasonlítása a lantanidákéval és az átmeneti elemekével" c. közleményéhez413
Szabó Zoltán - Solymosi Frigyes - Egri László: A hordozó elektromos sajátságainak befolyása a katalizátor aktivitására447
Szarvas Pál: Bírálat Lengyel Béla: Általános és szervetlen kémiai praktikum II. c. könyvéről339
Szathmáry József: Beszámoló római tanulmányutamról553
Szántay Csaba: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról555
N. N. Szemjonov: A kémiai kinetika és a reakcióképesség néhány problémája c. könyv magyar fordításának bírálata (Nagy Ferenc)338
Szilvay Géza - Pápa Alfréd: Optimális hőmérsékletviszonyok elérésére törekvő motorfejlesztési kutatások419
V. I. Szcipin: A kémiai tudományok jelenlegi helyzete és távlati fejlesztése a Szovjetunióban173
V. I. Szcipin: Új adatok a szilárd testek radioaktív sugárzásának, valamint külső sugárzásnak egyes heterogén kémiai folyamatokra gyakorolt hatásáról. (Összefoglaló értekezés)301
Tájékoztató munkatársaink számára165
Telegdy-Kováts László: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz380
Tüdős Ferenc: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz387
Tüdős Ferenc: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról639
Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei
3. kötet 1-4. füzet bírálata (Korányi György)155
4. kötet 1-2. füzet bírálata (Korányi György)155
4. kötet 3-4. füzet bírálata (Korányi György)341
Wolkóber Zoltán: Hozzászólás az osztálytitkári beszámolóhoz387
Zimmer Károly: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról643
19. kötet
Bakos Miklós: A kontakt katalitikus reaktorok elméletének fejlődése és jelenlegi állása147
Baticz Sándor: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról83
Beck Mihály: Beszámoló koppenhágai tanulmányutamról és a stockholmi 7. Nemzetközi Koordinációs Kémiai Konferenciáról87
Beck Mihály: A hazai komplexkémiai kutatások újabb eredményei181
A. Bellomo - G. D'Amore - Klug Ottó: Az oszcillometria alapjai, I. A készülékek alapelvei. II. A cellák és a leolvasási görbék (Összefoglaló értekezés)57
A. Bellomo - G. D'Amore: Oszcillometria, III. Koncentrációgörbék és értelmezésük (Összefoglaló értekezés)221
A. Bellomo - G. D'Amore - Klug Ottó: Oszcillometria, IV. Közömbös elektrolit hatása. Oszcillométerek (Összefoglaló értekezés)231
Bérces Tibor - Szabó Zoltán: A homogén gázreakciók kinetikájának néhány alapvető sajátossága, III. Az aktiválási energia számításának új módszere303
Blickle Tibor: Beszámoló a Vegyészmérnöki Tudományok Európai Szövetségének III. (londoni) Kongresszusáról91
Császár József: Négyes és hatos koordinációjú nikkel(II)komplexek elnyelési színképéről (Összefoglaló értekezés)25
Dobó Pál: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról251
Erdey László: Beszámoló a III. Össz-szövetségi Termográfiai Értekezletről355
Farkas Loránd: A természetbe előforduló izoflavonok és glükozidjaik (Összefoglaló értekezés)213
Fodor Gábor: Beszámoló a prágai Természetes Szerves Anyag Szimpóziumról95
Fodor Gábor - Mohácsi Tivadar - Tomasz Jenő: A nukleotid kémia mai állása163
Fodor Gábor: Beszámoló a Chemische Gesellschaft in der D. D. R. 1962. évi tudományos kongresszusról357
Fodor Gáborné: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról239
Freund Mihály: Beszámoló a bécsi kőolajkonferenciáról105
Freund Mihály: Beszámoló a Deutsche Gesellschaft für Mineralölwissenschaft und Kohlechemie karlsruhei ülésszakáról253
Gara Miklós: Tájékoztató Geleji Frigyes aspiráns kandidátusi disszertációjának védéséről527
Géczy István: Makromolekulák adszorpciója (Összefoglaló értekezés)335
Gyarmati István - Schay Géza: Elektrokémiai transzportfolyamatok termodinamikája. I. Alapegyenletek (Összefoglaló értekezés)459
Hegedűs András: Modern káprázásmentes, izzóvolfrámszálas fényforrások. Előállításuk és tulajdonságaik (Összefoglaló értekezés)191
Henszelmann Frigyes: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról363
Imre Lajos - Fábry Gyula - Dézsi István: Radioaktív abszolút mérések atommag-kémiai jelentősége, I. aPb-210 RaD nuklid bomlási félidejének meghatározása1
Kende Imre: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról257
Knapp Oszkár: Beszámoló az üveg szerkezetére vonatkozó újabb ismereteinkről259
Könyvbírálat289
Ladik János: Beszámoló külföldi tanulmányutamról267
Ladik János: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról477
László Antal: Beszámoló a Vegyészmérnöki Tudományok Európai Szövetségének III. (londoni) kongresszusáról373
László Antal - Németh András: Beszámoló az Ithaca-i IX. Nemzetközi Égéstudományi Szimpóziumról377
Lengyel Béla: Az elektromosság transzportjáról szervetlen üvegekben (Székfoglaló előadás)445
Mészáros Miomir: Beszámoló a quedlinburgi III. Fehérjeanalitikai Szimpóziumról479
Moldvai Rezsőné: Beszámoló leningrádi tanulmányutamról121
Moldvai Rezsőné: Beszámoló az Építőanyagipari Központi Kutató Intézetben folyó szilikátkémiai vizsgálatokról137
Nánási Pálné: Beszámoló olaszországi tanulmányutamról271
Nagy Ferenc: Folyadékfázisú katalitikus hidrogénezési vizsgálatok403
Palágyi Tivadar: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról387
Polinszky Károly - Kliment Györgyné - Baumann Miklós: Beszámoló a brno-i CHISA Kongresszusról273
Schay Géza: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban, Franciaországban és a Német Szövetségi Köztársaságban tett utamról127
Szabó Zoltán: A homogén gázreakciók kinetikájának néhány alapvető sajátossága, I. A reakcióképesség fogalma és az átmeneti komplex felépülésének problémája291
Szabó Zoltán: A homogén gázreakciók kinetikájának néhány alapvető sajátossága, II. A homogén gázreakciók osztályozásának problémája299
Szabolcs József: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról389
Székely Tamás: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról277
Tüdős Ferenc - Berezsnyich Tamara - Heidt János - Simándi Lászlóné - Turcsányi Béla: Beszámoló a polimerek kémiai átalakításával foglalkozó szmolenicei konferenciáról279
Tüdős Ferencné: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról283
Ubrankovics István: Beszámoló a bordeauxi nemzetközi ipari kémiai kongresszusról135
Vajda Miklós: Beszámoló a jénai polarográfiai szimpóziumról287
Vámos Endre: Beszámoló az 1962. áprilisi budapesti Kőolajkonferenciáról143
Várhegyi Lőrinc: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról391
Wolfram Ervin: A kolloidkémiai kutatások néhány új irányáról321
Zimmer Károly: Beszámoló olaszországi tanulmányutamról393
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem