927.585

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hét évszázad magyar versei II. (töredék)

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Hetedik rész
Petőfi Sándor:
Hazámban (1842)7
Befordúltam a konyhára... (1843)8
Síkos a hó, szalad a szán... (1843)8
A nemes (1844)9
Vándorélet (1844)9
Füstbement terv (1844)11
Egy estém otthon (1844)11
Fürdik a holdvilág az ég tengerében... (1844)13
István öcsémhez (1844)13
Megy a juhász szamáron... (1844)14
Az Alföld (1844)15
Egy telem Debrecenben (1844)16
A helység kalapácsa (1844)17
A tintás üveg (1844)22
Csokonai (1844)23
János vitéz (1844)24
A királyok ellen (1844)31
Játszik öreg földünk... (1845)32
Ha életében... (1845)32
Téli világ (1845)32
Magyarország (1845)34
A jó öreg kocsmáros (1845)34
Fa leszek, ha.. (1845)35
Piroslik már a fákon a levél... (1845)35
Alku (1485)36
A négyökrös szekér (1845)36
A magyar nemes (1845)37
A csárda romjai (1845)38
Változás (1845)40
A gyüledi ifjakhoz (1845)41
Az őrült (1846)42
Tündérálom (1846)44
Itt állok a rónaközépen.... (1846)50
A bánat? egy nagy oceán (1846)51
Nem sűlyed az emberiség (1486)51
Az álom... (1846)51
Világgyűlölet (1846)52
Sors, nyiss nekem tért... (1846)53
Dalaim (1846)53
Levél Várady Antalhoz (1846)54
A nép (1846)57
Csalogányok és pacsírták (1846)57
Nagykárolyban (1846)59
Erdélyben (1846)60
Véres napokról álmodom... (1846)61
Reszket a bokor, mert.. (1846)62
Halhatatlan a lélek... (1846)63
Egy gondolat bánt engemet... (1846)63
Szabadság, szerelem!... (1847)64
Ha férfi vagy, légy férfi... (1847)64
Kutyakaparó (1847)65
Palota és kunyhó (1847)68
A kutyák dala (1847)69
A farkasok dala (1847)70
A XIX.század költői (1847)70
Arany Jánoshoz (1847)72
Magyar vagyok (1847)73
A Tisza (1847)74
A magyar ifjakhoz (1847)76
A nép nevében (1847)77
Háború volt... (1847)78
Az ítélet (1847)79
Rongyos vitézek (1847)80
Arany Lacinak (1847)80
A gólya (1847)82
Levél Arany Jánoshoz (1847)85
Falu végén kurta kocsma.. (1847)87
Homér és Oszián (1847)88
A szájhősök (1847)90
Azokon a szép kék hegyeken túl... (1847)91
Beszél a fákkal a bús őszi szél... (1847)92
Szeptember végén (1847)93
Elértem, amit ember érhet el... (1847)93
Meddig alszol még hazám? (1847)94
A táblabíró (1847)95
Nézek, nézek kifelé... (1847)97
Szép napkeletnek (1847)98
Rózsabokor a domboldalon (1847)99
Pató Pál úr (1847)100
Okatootáia (1847)101
A magyar politikusokhoz (1847)103
Vasuton (1847)105
A téli esték (1848)106
Van-e egy marok föld... (1848)108
Minek nevezzelek? (1848)109
A puszta, télen (1848)110
Olaszország (1848)112
Anyám tyúkja (1848)113
A tél halála (1848)113
Kemény szél fúj (1848)114
Dicsőséges nagyurak... (1848. márc. 11.)115
Nemzeti dal (1848. márc. 13.)117
Föltámadott a tenger... (1848)118
A királyokhoz (1848)119
Megint beszélünk s csak beszélünk... (1848. ápr.)120
A gyáva fai, a törpe lelkek.. (1848. máj.)121
Ausztria (1848. jún.)122
Szülőföldemen (1848)123
Kiskunság (1848)124
A nemzetgyűléshez (1848. júl.)126
Respublika (1848. aug.)128
A nemzethez (1848. aug.)129
Forradalom (1848. aug.)131
Az apostol (1848)132
Itt benn vagyok a férfikor nyarában... (1848)138
Tudod, midőn először ültünk... (1848)139
A vén zászlótartó (1848. okt.)140
Bucsú (1848)141
Ti ákácfák e kertben... (1848)143
1848 (1848)144
Szeretlek, kedvesem (1848)145
Itt van az ősz, itt van újra.. (1848)147
Itt a nyilam, mibe lőjem? (1848)148
Akasszátok föl a királyokat! (1848. dec.)149
Veszett csaták, csufos futások (1848. dec.)150
Az év végén (1848)152
Európa csendes, ujra csendes... (1849. jan.)153
Csatában (1849)154
Bizony mondom, hogy győz most a magyar (1849)155
Pacsirtaszót hallok megint (1849)155
Az erdélyi hadsereg (1849. márc.)156
Jött a halál (1849. május 21.)157
A honvéd (1849)158
Szörnyű idő.. (1849. júl. 6-17.)160
Vachott Sándor:
Népdal (1842)161
Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő (1844)162
A napipolitika költőihez (1845-48)163
Búcsú 1849-től (1849)163
Lauka Gusztáv:
XIX.század (kb. 1847)165
Butter Flórián (kb. 1847)167
Kerényi Frigyes:
Az erdei lak (1845)167
Zsarnok (1840-45)168
Pákh Alberthez (1851)168
Bozzai Pál:
Részlet a "Kelet könyvei"-ből (1848)169
Pákh Albert:
Csont (1857)171
Greguss Ágost:
A tudós (1878-81)175
Úri parancs a hajdúhoz (kb. 1847)176
Samarjay Károly:
Szegény deák (1845)176
Harc lesz talán... (1848)177
Halászleány dala (1845)177
Hogyan haljunk? (1848)178
Berecz Károly:
Fővárosi románc (1848-60)178
Népéletből (kb. 1848)179
Anno domini.... (kb. 1848)180
Ne húzd cigány... (1849)181
Mentovich Ferenc:
A Szajna partján (1848)181
A fölkelt nép.. (1848)182
Tavaszhoz (1845)183
Tompa Mihály:
Népdalok (1846)184
A hangyákhoz (1847)185
Némuljatok meg... (1848)186
Egy valóságos magyar gróf (1848)187
Pusztán (1850)187
Az én lakásom (1850)189
A gólyához (1850)191
Pünköst reggelén (1850)192
Levél egy kibujdosott barátom után (1851)194
Égő szerelem (kb. 1851)196
Tornácomon (1851)197
Őszi tájnak...(1852)199
A madár a fiaihoz (1852)200
Forr a világ (1861)200
Új Simeon (1862)202
Ikarus (1863)204
Sárosi Gyula:
Népdal (1837)206
A rákász lány (1844)206
Arany trombita (1849)207
Farsangi dal (1850)209
Ingeborg önszületés napján (1856)209
Medgyes Lajos:
Jósszózat (1849)211
Börtön-daal (1850)212
Megelégedés (1846)212
Békeszózat (1860)213
Nyolcadik rész
Arany János:
Az elveszett alkotmány (1845)211
Toldi (1846)212
Válasz Petőfinek (1847)213
A szegény jobbágy (1847)213
A rab gólya (1847)220
Eldorádó (1848)226
A tudós macskája (1848)228
Toldi estéje (1847-57)230
Nemzetőr dal (1848)231
Mit csináljunk? (1848)232
János pap országa (1848)233
A rablelkek (1848)238
Április 14-én (1849)238
Rásüt az esthajnal... (1849)239
Névnapi gondolatok (1849)240
Emléklapra (1850)241
Évek, ti még jövendő évek (1850)243
Koldus-ének (1850)245
Évnapra (1850)246
Letészem a lantot (1850)247
Fiamnak (1850)248
Írószobám (1850)251
A lacikonyha (1850)251
Ősszel (1850)254
Az ó torony (1850)256
Bolond Istók (1850-73)257
Szilveszter-éjen (1850)258
Családi kör (1851)262
Ketrecben (1851)266
Ráchel siralma (1851)267
A dalnok búja (1851)271
A nagyidai cigányok (1851-52)275
Oh, ne nézz rám... (1852)277
Enyhülés (1852)277
A világ (1852)279
Itthon (1852)279
Dante (1852)281
Visszatekintés (1852)281
Rozgonyiné (1852)283
Alkalmi vers (1853)286
Keveháza (1853)288
V.László (1853)289
Régi jó időből (1853)298
A vigasztaló (1853)301
Ágnes asszony (1853)302
Mátyás anyja (1854)305
A fülemile (1854)308
Csaba királyfi (1853-56)312
Hatvani (1855)314
A tetétleni halmon (1855)316
Szibinyák Jank (1855)318
A vén gulyás (1855)320
A vén gulyás temetése (1855)322
Emlények (1855)323
Zács Klára (1855)325
Néma bú (1856)328
Szondi két apródja (1856)328
Balzsamcsepp (1857)331
A walesi bárdok (1857)331
A lejtőn (1857)335
Juliskához (1859)336
Széchenyi emlékezete (1860)338
Rendületlenül (1860)341
Kies ősz (1860)342
Magányban (1861)344
Vojtina ars poétikája (1861)345
Szülőhelyem (kb. 60-as évek)346
Buda halála (1862-63)346
Ártatlan dac (1865)353
Szegény Miska sírkövére (1869)353
Emlékére (kb. 60-as évek)364
Búcsú a fürdőtől (1869)364
Aj-baj! (kb. 60-as, 70-es évek)365
A lepke (1877)365
Epilógus (1877)365
Naturam furca expellas... (1877)365
Vásárban (1877)366
Tamburás öreg úr (1877)368
Tengeri-hántás (1877)368
Mindvégig (1877)369
A régi panasz (1877)371
A tölgyek alatt (1877)373
Kozmopolita költészet (1877)374
Meddő órán (1877)374
Híd-avatás (1877)377
Népdal (1877)379
Ének a pesti ligetről (1877)379
Plevna (1877)382
Vörös Rébék (1877)382
Intés (1877)386
Tetemre hívás (1877)387
Dal fogytán (1877)390
Formai nyűg (1877)390
Civilizáció (1877 után)392
Még ez egyszer... (1877 után)393
A szájasok (1878)393
Ez az élet... (1878)394
Emlékre (1878-9)394
Toldi szerelme (1863-79)395
Évnapra (1881)396
Mi vagyok én? (1882)397
Sejtelem (1882)397
Lévay József:
Szüretünk (1848-52)397
Mikes (1848)399
Gyulai Pál:
Hadnagy uram (1849)400
Szüreten (1851)401
Szeretnélek még egyszer látni... (1854)402
Horatius olvasásakor (1859)403
A népszerűség (részlet) (1868)404
A budai rózsahegyen (1867)405
Szász Károly:
Iduna (1853)406
Hazámhoz (1857)407
Madách Imre:
Petőfi sírján (1850-51)408
Az aradi sírra (1850-63)408
Nép szava (?)408
Egy demagóghoz (?)409
Az ember tragédiája (1859-60)409
Tóth Kálmán:
Felleg borul az erdőre ... (1851)414
Befútta az utat a hó.. (1853)415
Előre! (1861)415
Zilahy Károly:
Reményi Edének (1860)417
Kilencedik rész
Vajda János:
Franciaországnak (1849)421
Sirámok (1853)422
A virrasztók (1857)423
Gina emléke (1856)424
Liszt Ferenchez (1856)431
Hajótöröttek (1858)432
Luzitán dal (1867)433
A kárhozat helyén (1872)436
A vaáli erdőben (1875)437
Húsz év mulva (1876)438
Őszi tájék (1878)438
Vége van (1880)439
Az üstökös (1882)440
Megnyugvás (1883)441
Magány (1883)445
Utolsó dal, Ginához (1884)446
Gyerekkorom tájéka (1885)447
Vasúton (1885)449
Jubilate (1885)450
A végrendelet (1886)453
Nyári les (1887)454
De profundis (1887)455
A legszebbnek (1887)457
Sodoma (1887)459
Az állatkertben (1888)460
Credo (1888)461
Nádas tavon (1888)462
Emléksorok (1891)463
Elmult idő (1892)463
Harminc év után (1892)466
Nyári éj (1893)467
Lenni vagy nem lenni (1887)468
Búcsú a naptól (1895)472
Tolnai Lajos:
Fehér Sándor (megjelent 1865)475
Kislányom emlékére (?)475
Thaly Kálmán:
Esztergom megvételéről (m. 1872)476
A kölesdi harcrúl (1869)475
Ocskai Lászlórúl való ének (m. 1872)479
Bujdosó Rákóczi (?)481
Dömötör János:
Sötét éjben... (?)484
Arany László:
A Délibábok hőse (1872)486
Darmay Viktor:
A kommünnről (1871)492
Ó, hogyha tudnám.. (1877)492
Reviczky Gyula:
Első szerelem (1875-76)493
Imakönyvem (1875)495
Petőfi él! (1877)497
Ősz felé (1787)498
Arany Jánosnak (1878)498
Schopenhauer olvasása közben (1878)499
Emma (1877, 1882)502
Magamról (1883)503
Pálma a Hortobágyon (1884)504
Perdita (1884)505
A kenyér (1885)506
Magdolna (1886)507
Március tizenötödikén (1887)508
Útra készen (1887)509
A Volkov-temető (1883)510
Pán halála (1889)511
Számlálgatom... (1889)514
Rózsák (1889)515
Komjáthy Jenő:
Éloa! (1881)516
Álmodva (1890)516
Mind hasztalan! (1890)518
Csak tartsatok... (1891)519
A börtönből (1891)521
Viharének (1893)522
Diadalének (1893 után)524
A homályból (1894)526
Emléksorok (1895)527
Siralom (1895)527
Ábrányi Emil:
Ágyugolyók az Arenál udvarán (1876)530
Magyar nyelv (1885)531
Zsákhordó (1895)533
Nincs halál (1903)531
Szabó Endre:
Úr napján (1876)535
Endrődi Sándor:
Hajók találkozása (m. 1898)536
Hideg esték (m. 1901)536
Gyönge violának... (m. 1897)537
A kölesdi harcon (m. 1897)537
Viharmadár (m. 1877)538
Rudnyánszky Gyula:
A csüggedés órájába (1886-1890)539
Ti milliók (1913)540
Palágyi Lajos:
Mit tettem eddig? (m. 1890)540
Lívia (m. 1924)541
Szentessy Gyula:
Gyári lányok (m. 1898)542
Az egyetlennek (m. 1898)542
Kozma Andor:
A kárthágói harangok (m. 1909)543
Erdőírtás (m. 1909)545
Bárd Miklós:
Írok a tengernek... (1907)546
Szabolcska Mihály:
Emlék (m. 1894)548
Salzburgi csapszékben (m. 1894)550
A Grand Caféban (m. 1894)550
Czóbel Minka:
Kubikus nóta (m. 1892)551
Egy hét (m. 1914)551
Három fehér hattyú (m. 1904)552
Zemplényi Árpád:
A bosszú (1907)552
A tűz-özön (1903-09)554
Vargha Gyula:
Rajnai bor mellett (1911)555
Kevés a vetés (1915)555
Szőlőhegyen (1916)557
Születésem napján (1923)557
Kiss József:
Egy sír (1876)557
Az ár ellen (1882)558
Ó, miért oly későn (1884)559
Madonna (1891)559
Tüzek (1896)560
Nagy fekete erdő... (1904)560
A Knyáz Potemkin (1906)562
Legendák a nagyapámról (1910)563
Gárdonyi Géza:
Éjjel a Tiszán (m. 1904)565
Szeptember (1903)566
Makai Emil:
A bolygó (m. 1895)566
Ignotus:
Tavaszi bor (1910)567
Epilogus (m. 1918)568
Szilágyi Géza:
Hátak (1913)569
Siketek között (1920)569
Heltai Jenő:
Csavargó (1894-1904)570
Loreley (m. 1892)571
Mert dalaimnak... (m. 1894)571
A kantinos kisasszony (m. 1894)572
Madrigál-féle (1894-1904)573
Diadal (1894-1904)574
Szabadság (1945. máj. 1.)574
Március (1953)575
Csizmadia Sándor:
Öreg cselédek (m. 1903)578
A lokomotív (m. 1905)578
Tizedik rész
Ady Endre:
Új vizeken járok (1905)583
Harc a Nagyúrral (1905)583
A Gare de I'Est-en (1905)585
Héja-nász az avaron (1905)586
A magyar ugaron (1905)587
A Hortobágy poétája (1905)587
Góg és Magóg fia vagyok én... (1905)588
A Léda arany-szobra (1906)588
Páris, az én Bakonyom (1906)589
Párisban járt az Ősz (1906)590
Jó Csönd-herceg előtt (1906)590
Elillant évek szőlőhegyén (1906)590
Sírni, sírni, sírni (1906)591
Dózsa György unokája (1907)592
Az ős Kaján (1907)592
Fölszállott a páva (1907)595
Az Értől az Óceánig (1907)595
A grófi szérűn (1907)596
A Duna vallomása (1907)597
Csák Máté földjén (1907)598
Emlékezés Táncsics Mihályra (1907)599
Vér és arany (1907)599
A fekete zongora (1907)600
Beszélgetés egy szekfűvel (1907)600
A csillagok csillaga (1907)601
A magyar Messiások (1907)602
Hazamegyek a falumba (1907)602
Közel a temetőhöz (1907)603
A téli Magyarország (1907)603
A Hadak Útja (1907-08)604
A Sion-hegy alatt (1908)605
Én fiatal maradok (1908)606
A Rotschildék palotája (1908)607
A muszáj Herkules (1908)608
A Halál lovai (1908)609
Nekünk Mohács kell (1908)609
Dózsa György lakomáján (1908)610
"Ádám, hogy vagy?" (1908)610
Májusi zápor után (1908)611
A te melegséged (1908)616
Az Illés szekerén (1908)617
A kürtösök szava (1908)617
Magyar jakobinus dala (1908)618
Néhai Vajda János (1908)618
Az asszony jussa (1908)619
Kis, falusi ház (1908)620
Az öreg Kúnné (1908)620
Proletár fiú verse (1908)621
Ond vezér unokája (1908)622
Küldöm a frigy-ládát (1909)622
A Tenger ákombákoma (1909)622
Zilahi ember nótája (1909)623
Esze Tamás komája (1909)623
Az Anti-Krisztus útja (1909)624
Szeretném, ha szeretnének (1909)625
A föl-földobott kő (1909)628
Séta bölcső-helyem körül (1909)628
Bujdosó kuruc rigmusa (1909)629
Négy-öt magyar összehajol (1909)630
Kisvárosok őszi vasárnapjai (1909)631
A tavalyi cselédekhez (1909)632
A kimérák Istenéhez (1910)630
A Márciusi Naphoz (1910)631
Gőzösről az Alföld (1910)632
Nagy sírkertet mérünk (1910)633
A föltámadás szomorúsága (1910)633
Az utolsó kuruc (1910)632
Az új Kísérte (1911)635
A Tűz márciusa (1911)637
Fajtáddal együtt átkozlak (1911)638
Kidalolataln magyar nyarak (1911)640
Kis, karácsonyi ének (1911)641
A nagyranőtt Krisztusok (1911)642
Történelmi lecke fiúknak (1911)642
Új, tavaszi seregszemle (1912)644
A Tűz csiholója (1912(645
Elbocsátó szép üzenet (1912)647
Rengj csak, Föld (1912)647
Rohanunk a forradalomban (1912)649
Ének aratás előtt (1912)651
Barangolás az országban (1912)652
A menekülő lovas (1913)653
A ló kérdez (1913)653
Sípja régi babonáknak (1913)654
Véres panorámák tavaszán (1913)655
A perc-emberkék után (1913)656
Ki látott engem? (1913)657
Hunn, új legenda (1913)657
A cigány vonójával (1913)659
Üzenet egykori iskolámba (1913)660
A hőkölés népe (1913)661
Ülj törvényt Werbőczi (1913)661
Kétféle velszi bárdok (1913)663
Őszülő erdők rettegése (1913)663
Becéző, simogató kezed (1913)664
Gyülölet és harc (1913)665
Most már megállhatok (1913)666
Az Idő rostájában (1913)666
A szétszóródás előtt (1914)667
A Mindegy átka (1914)668
A Kalota partján (1914)668
Elhanyagolt, véres szivünk (1914)669
Torony az éjszakában (1914)670
Vallomás a szerelemről (1914)671
Mag a hó alatt (1914)671
Új s új lovat (1914)672
Az eltévedt lovas (1914)674
A halottak élén (1914)675
A mesebeli János (1914)676
Intés az őrzőkhöz (1915)677
Ifjú szivekben élek (1915)678
Őrizem a szemed (1916)678
Megmaradok virágos mezőkön (1916)679
Nótázó vén bakák (1916)680
Ember az embertelenségben (1916)680
A Rémnek hangja (1917)681
Nézz, Drágám, kincseimre (1917)682
Emlékezés egy nyár-éjszakára (1917)683
Véresre zúzott homlokkal (1917)684
A fajtám sorsa (1917)685
E nagy tivornyán (1917)686
Beteg szivemet hallgatod (1917)687
Krónikás ének 1918-ból (1918)687
De ha mégis? (1918)689
Két kuruc beszélget (1918)689
Elégedetlen ifju panasza (1918)690
Üdvözlet a győzőnek (1918)691
Kaffka Margit:
Leánykérés (1902)691
Hajnali ritumsok (1912)692
Záporos folytonos levél (1914)693
Litánia (1916)696
Juhász Gyula:
Himnusz az emberhez (1905)697
Haza... (1906)698
Shakespeare estéje (1906)699
Primitiva (1907)699
Kossuth-nóta (1907)700
Tiszai csönd (1910)700
Milyen volt... (1912)701
Profán litánia (1912)701
Ancsa szolgáló (1913)702
Isten háta mögött (1913)702
Magyar táj, magyar ecsettel (1912)703
Thonuzoba (1918)703
Vidék (1918)704
Magyar táj (1918)705
Szeged(1919)705
Testamentum (1919)706
A munkásotthon homlokára (1919)707
Dózsa feje (1919)707
A vén cigánynak... (1919)708
A munka (1920)709
Gulácsy Lajosnak (1922)709
Az Isten malmai (1923)711
Petőfi-centenárium (1922)712
A tápai Krisztus (1923)712
Új vallomás (1923)713
Tápai lagzi (1923)713
Magyar tél (1924)714
Fructidor (1926)714
Tápai nóta (1926)715
Este az Alföldön (1926)715
Május ünnepe (1928)716
Anna örök (1926)716
Egy hangszer voltam... (1934)717
Fák (1934)717
Ének Bukosza Tanács Ignácról (1934)717
Tóth Árpád:
Meddő órán (1908)718
Hófehérke (1911)718
Hajnali szerenád (1912)719
Őszi kérdés (1913)720
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz (1913)720
Rímes, furcsa játék (1916)723
A fa (1916)725
Elégia egy rekettyebokorhoz (1917)725
Egy régi ház előtt (1917)726
Őszi szántás (1917)728
Április (1918)729
Március (1919)732
Az új Isten (1919)733
Az öröm illan (1919)735
Aquincumi korcsmában (1919)736
Arany felhő (1919)737
Berzsenyi (1919)737
Láng (1921)738
Az órainga (1923)738
Körúti hajnal (1923)739
Esti sugárkoszorú (1923)740
Lélektől lélekig (1923)741
Az ősök ritmusa (1923)742
Hegyi beszédek felé (1923)743
Rozskenyér (1924)744
Hivogató (1924)745
Karthágó kövein (1924)746
Jó éjszakát (1924)747
Kaszáscsillag (1925)748
Elég volt a vágta (1925)750
Fénylő búzaföldek között (1925)751
Új tavaszig, vagy a halálig (1925)752
Bazsalikom (1926)753
A hídon (1926)755
Gyopár (1923)755
Álarcosan (1927)756
Áprilisi capriccio (1927)758
Erdőszél (1927)758
Dutka Ákos:
A vörös táltos (1906)759
Elereszt a puszta (1905)759
Szántanak (1907)760
Emőd Tamás:
Bólyai (m. 1911)761
Írás a palackban (1938)761
Oláh Gábor:
A Hortobágyon (1906)764
Egy magyar város (1930)766
Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára... (1914)764
Sírvers (1916)766
Szép Ernő:
Tiszapart (m. 1907)766
Gyerekjáték (m. 1907)767
Mint magányos lovast... (1910)769
A Ritz előtt, ha zene szól (1922-28)769
Én így szerettelm volna élni (m. 1938)770
Lengyelország (m. 1917)770
Imádság (m. 1917)772
Lányoknak való (1916)773
Sötét lesz a Duna háta (1922-28)774
Babits Mihály:
A lírikus epilógia (1908)774
Édes otthon (1915)775
Névjegyemre (1909)776
Anyám nevére (1907)776
Fekete ország (1908)777
Az örök folyosó (1908)778
Hegeso sírja (1908)779
Messze...messze (1908)780
Új leoninusok (1909)781
Itália (1909)781
Zrínyi Velencében (1909)782
Sugár (1909)782
Esti kérdés (1911)783
Ne mondj le semmiről... (1910)784
Héphaisztos (1909)785
Arany Jánoshoz (1909)785
Szimbolumok (1910)786
Új könyvekre (1911)786
Szerenád (1911)786
Cigánydal (1911)788
Május huszonhárom, Rákospalotán (1912)790
Haza a telepre (1914)791
Szekszárd, 1915 nyarán (1917)792
Húsvét előtt (1916)793
Háborús anthológiák (1917)795
Fortissimo (1917)796
Régen elzengtek Sappho napjai (1924)798
Petőfi koszorúi (1923)799
A jobbak elmaradnak (1921-24)800
A gyémántszóró asszony (1924)801
A vén kötéltáncos (1924)802
Ádáz kutyám(1923)803
Utca, délelőtt (1925)804
Cigány a siralomházban (1927)805
A gazda bekeríti házát (1925)806
Halavány téli rajz (1929)807
Politika (1927)807
Magyar szonett az őszről (1927)808
Psychoanalysis christiana (1927)808
Isten gyertyája (1928)810
Mint a kutya silány házában... (1931)810
Mint különös hírmondó.. (1930)812
Vers a csirkeház mellől (1931)813
Verses napló (1932)815
Mint forró csontok a máglyán... (1933)816
Beteg-klapancia (1933)817
Botozgató (1933)818
A szökevény szerelem (1934)819
Az elbocsátott vad (1934)820
Esős nyár (1934)821
Emlékezés gyermeteg telekre (1394)822
A meglódult naptár (1935)823
Ősz és tavasz között (1934-37)824
Balázsolás (1937)826
Indulás az öregkorba (1940)828
Özönvízez, kőesőt, üstököst... (1937)829
Lelkem kiszikkadt mezején... (1937)830
Ezerkilencszáznegyven (1940)830
Jónás könyve (1938)831
Jónás imája (1939)841
Kosztolányi Dezső:
Üllői-úti fák (m. 1907)842
Alföld (m. 1907)843
A magyar paraszt (m. 1907)844
Mint aki sínek közé esett... (1910)844
Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok (m. 1910)845
Mostan színes tintákról álmodom (m. 1910)845
Ó, hányszor látlak mégis benneteket (m. 1910)846
A húgomat a bánat eljegyezte (m. 1910)847
Szegény anyám (m. 1910)848
A napraforgó (m. 1910)848
Az első ősz (m.1910)849
Ének Virág Benedekről (1915)850
Akarsz-e játszani? (m. 1916)851
Boldog, szomorú dal (1917)852
Ha volna egy kevés remény (m. 1924)853
Beírtak engem (m. 1924)853
Diákkoromban (m. 1924)855
Ó én szeretem.... (m. 1924)856
Ó szép magyar fejek, ti drága-régik (m. 1924)856
A nagyvárosban éltem (1924)857
A kalauz (m. 1924)858
Itt fekszenek (m. 1924)859
Apám (1924-25)859
Tanár az én apám (m. 1928)860
Zászló (m. 1928)860
Halotti beszéd (1928-35)861
Marcus Aurelius (1929)861
Számadás (1933)861
Szeptember elején (m. 1935)863
Litánia (1932)865
Ilona (m. 1935)868
Ha negyvenéves... (m. 1935)869
Hajnali részegség (1933)870
Esti Kornél éneke (m. 1935)872
Életre-halálra (m. 1935)873
Mézes kenyér (m. 1935)876
Késő ősz a ludas pusztán (m. 1935)881
Őszi reggel (m. 1935)882
A vad kovács (m. 1935)882
Februári óda (m. 1935)884
Már megtanultam (m. 1935)884
Ének a fiatalokról (m. 1935)885
Ének a semmiről (m. 1935)886
Gellért Oszkár:
A harmadik emeletről (1909)888
A Föld szonettje (1921)889
A Petőfi-centenáriumra (1923)889
Valami a végtelen sugarakból (1928)890
Vén erdőben (1931)891
Jézus, a szavad (1932)891
Zizegő, zümmögő (1932)892
Bölcső, vagy koporsó (1946)893
József Attila emlékezetére (1948)894
Egy tollpihe (1957)894
Lesznai Anna:
Dédanyám (1908)896
Ők (1908)897
Hívás (m. 1922)897
Karinthy Frigyes:
Martinovics (1906)898
"Struggle for life" (1927)898
Pitypang (1927)899
Előszó (1926)900
Méné teke!... (1926)902
Somlyó Zoltán:
A szűk Könyök-uccán... (1910)903
Az őszi síp (m. 1911)904
Szeptember (1917)905
Bölcsődal (1919)905
Külváros 1926 (1926)906
Az ember összehúzza jól magát..! (1928)908
Nem az én életem ez... (1930)908
Este (1935)909
Kukoricahaj (1935)909
Füst Milán:
Tavaszi dal, vándordal (1910)910
A szőlőműves (1910)910
A részeg kalmár (1911)911
Nyilas-hava (1911)911
Tél (1930)912
"Ha csontjaimat meg kelletik adni" (1933)913
Szellemek utcája (1934)914
Levél a rémületről (1934)915
Öregség (1940)915
Kemény Simon:
Napos februári dél a Dunaparton (1909)917
Európa elrablása (m. 1934)918
Nagy Zoltán:
A ketrec (1924-44)919
Páva a lépcsőn (m. 1913)920
Zenét.... (m. 1923)920
Zsidócsillag (1944)921
Kassák Lajos:
A végtelen határban... (m. 1915)922
Mesteremberek (1917)922
Örömhöz (1917)923
Népgyűlés (m. 1919)924
Márciusok (1919)925
Szólok halottainkról (1932)926
Különös virágszál (m. 1935)927
Szegények az alkonyatban (m. 1937)928
Ezüstszürke (m. 1940)929
Érthetetlen kép (m. 1940)929
Vágyakozók és gyászolók helyett (m. 1945)929
Partizánok (m. 1945)930
Halk kis ballada (m. 1945)931
Emléktábla (1947)931
Megadom magam (m. 1958)933
Elhagyott tárgyak V. (m. 1964)933
Költészetem I. (m. 1963)934
Szép ősz (m. 1964)935
Vietnam ege alatt (m. 1968)935
A szerelem vonzásában (m. 1968)936
Veled vagyok (m. 1968)936
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei II. (töredék) Hét évszázad magyar versei II. (töredék)

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba