Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Vallásfogalmak sokfélesége

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszékének és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének közös szervezésében megrendezett konferencia (2011. november 11-13.) előadásai

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Jelen kötet egy a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán „A vallásfogalmak sokfélesége" címmel rendezett konferencia válogatott és szerkesztett anyagát tartalmazza. A téma kiválasztását elsősorban az a célkitűzés motiválta, hogy a magyar nyelvű vallástudomány képviselői a vallás fogalmának megközelítésére koncentrálva képet adjanak e tudomány minél több irányzatáról és önértelmezési módjáról. A kötet írásai négy nagyobb egységbe különülnek. Az első rész írásai a modern vallástudomány kontextusában vizsgálják a vallás meghatározásának problémáját, nem megkerülve azt a másik, ezzel összefüggő kérdést sem, hogy lehetséges-e egységes vallástudomány. A második tematikai tömb az egyes szaktudományokban alkalmazott vallásfogalmakat veszi górcső alá, a harmadik rész egyes filozófusok, a negyedik írók és irodalmárok valláskoncepcióit mutatja be. A kötetet záró darabok a hétköznapi vallásosságot kutatva annak mennek utána, milyen következményei és céljai lehetnek a... Tovább

Fülszöveg

Jelen kötet egy a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán „A vallásfogalmak sokfélesége" címmel rendezett konferencia válogatott és szerkesztett anyagát tartalmazza. A téma kiválasztását elsősorban az a célkitűzés motiválta, hogy a magyar nyelvű vallástudomány képviselői a vallás fogalmának megközelítésére koncentrálva képet adjanak e tudomány minél több irányzatáról és önértelmezési módjáról. A kötet írásai négy nagyobb egységbe különülnek. Az első rész írásai a modern vallástudomány kontextusában vizsgálják a vallás meghatározásának problémáját, nem megkerülve azt a másik, ezzel összefüggő kérdést sem, hogy lehetséges-e egységes vallástudomány. A második tematikai tömb az egyes szaktudományokban alkalmazott vallásfogalmakat veszi górcső alá, a harmadik rész egyes filozófusok, a negyedik írók és irodalmárok valláskoncepcióit mutatja be. A kötetet záró darabok a hétköznapi vallásosságot kutatva annak mennek utána, milyen következményei és céljai lehetnek a vallásfogalom ilyen vagy olyan rögzítésének a vallási gyakorlatban. A gyűjteményt alkotó szövegek alapvetően felekezetsemleges, elemző megközelítésből születtek, ugyanakkor több szerző kifejtésmódjában érzékelhető az érzelmi/világnézeti azonosulás vagy szembenállás. A kötet összeállítói azt remélik, hogy az itt olvasható írások hozzájárulnak annak tudatosításához, mennyire nélkülözhetetlen a vallás tematikájának elemző megközelítése egy olyan kultúrában, amelyet átszőnek a vallásra való hivatkozások. Vissza

Tartalom

Kendeffy Gábor - Máté-Tóth András: Előszó 7
Sepsi Enikő: Elképzelhető-e a laicizálódott tudomány visszatérése a gyökerekhez? Dékáni köszöntő 11
I.
„VALLÁSTUDOMÁNYI" NÉZŐPONTBÓL
Lovász Irén: Vallásfogalmak a kulturális antropológiában és a vallástudományban az utóbbi évtizedekben 17
Hartmut Zinser: A vallás fogalma 28
Máté-Tóth András: Üres jelölő. A vallás Kelet-Közép-Európa kortárs társadalmi diskurzusában 42
II.
A TUDOMÁNYOKBAN
Porció Tibor: A buddhizmus: vallás és/vagy filozófia? 69
Tóth Sára: Vallás az ideológián túl - Northrop Frye vallásfogalma 76
Voigt Vilmos: Mi lehetett a vallás jelentésű szó a régi magyar nyelvben? 84
III.
A FILOZÓFIÁBAN
Kendeffy Gábor: A religio fogalma Cicerónál és Lactantiusnál 95
Imregh Mónika: A vallás fogalma Marsilio Ficino Lakoma-kommentárjában 111
Gausz András: Vallás a szellemben 122
IV.
AZ IRODALOMBAN
Kopeczky Rita: Az „istentelen" az antik irodalomban 133
Klemm László: Lessing Bölcs Náthánja és a vallási tolerancia 142
Fülöp József: Rudolf Kassner és a vallásos világkép 152
V.
A GYAKORLATBAN
Nagypál Szabolcs: A vallás fogalma a vallásközi párbeszédben 161
Rajki Zoltán - Szigeti Jenő: A magyarországi szabadegyházak önértelmezése 169
Kakusziné Kiss Gabriella: A vallás fogalma Joseph Wresinski gondolkodásában és mozgalmában 176
Rixer Ádám: A vallásfogalom átalakulása a jogi szabályozás tükrében 185
Móró Levente: Enteogén egyházak: szakramentális vallások vagy drogos szekták? 198
ABSTRACTS 205
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem