Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Válogatott költői olvasmányok

A költők rövid életrajzával/A középtanodák, polgári iskolák, valamint egyéb hasonczélú tanintézetek növendékei használatára/Nyelvi és tárgyi jegyzetekkel ellátva

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Engedve a fokozódó közkívánatnak, bocsátom közre a »Válogatott költői olvasmányok a költök rövid életrajzával» czimü ifjúsági munkám harmadik, bővített kiadását. Ez is ugyanazon elvek szerint... Tovább

Előszó

Engedve a fokozódó közkívánatnak, bocsátom közre a »Válogatott költői olvasmányok a költök rövid életrajzával» czimü ifjúsági munkám harmadik, bővített kiadását. Ez is ugyanazon elvek szerint készült, mint az előbbi két kiadás. Ugyancsak a költemények megválasztásánál ezuttal is szigorú paedagogiai tapintattal jártam el. Ezen elvből kifolyólag mellőztem gyűjteményemből mindama verseket, melyeknek a tartalma, avagy czélzata a serdülő ifjúság erkölcsi érzületével és zsenge gondolkozásával nem egyezhető össze. De ezenfelül törekedtem arra is, hogy a megválasztott anyag a növendékek szellemi fejlettségének, szív- és kedélyvilágának megfeleljen. A kötet körülbelül harmadfélszáz költeményt foglal magában. Képviselve van itten úgyszólván minden költői műfaj. Talál abban a szaktanár: iskolai szávalásra, valamely műfaj, mint pl. dal, óda, elégia, románcz, ballada stb. szemléltetésére és begyakorlására, nemkülönben vizsgái, alkalmi s hazafias ünnepélyekre szebbnél-szebb költeményeket a legnagyobb változatosságban. Gyűjteményem sok esetben ki fogja segíteni a magyar nyelv és irodadalomtörténet tanárát, ha teszem azt, alkalmi ünnepélyekre költeményeket keres majd. Vissza

Tartalom

Ábrányi Emil:
Magyar nyelv 5
Szabadság, dicsőség 7
Mit szólnátok 8
Október 6. 8
Végső óhaj 11
Hazám ifjusága 13
A vándor madár -
Arany János:
Fiamnak 16
Családi kör 18
Rozgonyiné 22
V. László 26
Mátyás anyja 29
Rákócziné 31
A walesi bárdok 34
Tetemre hivás 39
Az új magyar költő 42
Irószobám 44
A tudós macskája 45
A fülemile 49
Bajza József:
Súhajtás 55
Szolnok mellett 56
Isten hozzád 58
Ébresztő 59
Apotheosis 61
Egy anya keserve 64
Berzsenyi Dániel:
Fohászkodás 66
A közelitő tél 67
A magyarokhoz 68
Csengey Gusztáv:
A fogoly lengyel 71
A csodaorvos 73
Csokonai Vitéz Mihály:
Zsugori uram 75
A reményhez 76
Czuczor Gergely:
Magyar polgár 79
Huszárok 80
Riadó -
Hunyadi 83
A legszebb ének 84
Pistika 87
Dalmady Győző:
Arad 90
Visszhang 91
Alugyál kis fiam 92
Esti harangszó 94
Dienes Lajos:
A kis huszár 95
Róka és liba 96
Endrődi Sándor:
Téli alkony 99
Leborulsz a sirra 100
Lovagjáték 101
Szárazmalmi ló 103
Eötvös József báró:
Bucsú 105
Mohács 107
Végrendelet 108
A megfagyott gyermek 109
A vár és a kunyhó 111
Erdélyi János:
Intés 117
Mi zengi 118
Nemzeti zászló -
Könyörgés 119
Vándorlás 121
Mátyás, a szántó 122
Erődi Dániel:
Szülőföldem 125
Hymnus 126
Édes hazám 127
Örülj hazám 129
Fekete Mihály:
A kis honvéd 132
Tél uram 133
Kényes lányka 134
A falusi gyermek 135
Garay János:
A fehér ruha 138
A Balaton 139
Magyarország 1848-ban 140
A zarándok 141
Magyar hölgy 143
A vásárfia 145
Kont 148
A fekete eb 152
Az obsitos 156
Győry Vilmos:
Losoncziné 165
Forgách Béla 167
A második asszony 170
Greguss Ágost:
A költő 173
A hős -
Ordi -
Az ifjú -
A beteg és az orvos 174
Gyulai Pál:
Bucsú 178
Hadnagy uram 179
Világosnál -
Pókainé 181
Virrasztva 185
Éji látogatás -
Népszerűség 187
Illyés Bálint:
Zrinyi Boldizsár 191
Pókainé 193
Jókai Mór:
Régi dal 196
A nagylaki iskolás fiúk 197
Minek jön az vissza 198
Az elnyűtt vászonkabát 200
Kisfaludy Károly:
Szülőföldem szép határa 202
Rákosi szántó a török alatt 203
Mohács 204
Karácsony éj 207
Kiss József:
Egy sír 212
Ágota kisasszony 213
Komócsy József:
Király-ének 217
Szent koronánk legszebb gyöngyei 218
Honfidal 220
Honvéd-dal 221
Szentelt hantok 222
Szomorú karácsony 223
Kölcsey Ferencz:
Hymnus 225
Vanitatum vanitas 228
Zrinyi éneke 231
Kunoss Endre:
Fohász 233
Vándordal 234
Lévay József:
Isten hozzád 235
Ha meghalok 236
A ló és a lovag 237
Mikes 238
Szüretünk 240
Lisznyay Kálmán:
Édes hazám 242
Honfihit 243
A varsányi temetőben 244
Medgyes Lajos:
Honszeretet 246
Csilley és Hunyadi 247
Mindszenti Gedeon:
Az én hazám 251
Este 252
A magyar ifju vágya 253
Az egri várban -
Noe átka 255
Oh úgy szeretném -
Petőfi Sándor:
Nemzeti dal 258
Honfidal 260
A hazáról 261
Egy gondolat bánt engem 253
Ki volt Árpád? 264
Távolból 265
Egy estém otthon 266
Az jó öreg kocsmáros 268
István öcsémhez 270
Szüleim halálára 272
A tintás üveg 274
Katona-élet 275
Csokonai 277
A vándor legény 279
A magyar nemes 281
Arany Laczinak 283
Pósa Lajos:
Magyar vagyok 286
A magyar zászló 287
Jó honfiak, honleányok 288
Mikor imádkoztok 289
Hajdankor 290
Az apa fiaihoz 291
Honvédek sirjánál 292
A hazáért -
A hazáról 294
János doktor 295
Rudnyánszky Gyula:
Nemzeti szin 297
Éljen a király 298
A magyar fiú 299
A nő honszerelme 300
Honleány 301
Nemzeti ünnep 303
Sárosy Gyula:
Családunk dala 305
Ingeborg születése napján 306
Hős gyerek 308
Az egyszeri szolgabiró 310
Szász Károly:
Hazámhoz 315
A magyar zene 316
Egy gyermekhez 318
Három temető 319
Heten vagyunk 320
1867. pünkösdjén 323
Kis honvédek dala 324
A hazug 325
Tárkányi Béla:
Munka előtt 328
Honáldozat 329
A mohácsi temetés 332
Coriolán 336
Thaly Kálmán:
Harczdal 340
Zápolya 341
Tompa Mihály:
A madár, fiaihoz 343
A gólyához 344
Új Simeon 346
Pusztán 349
Temetés 352
Az én lakásom 354
Az ibolya 357
Az árvalányhajról 361
Torkos László:
Zeng az ének 367
Mívelődöm 368
Tóth Kálmán:
Árpád sírja 370
Kik voltak a honvédek? 371
Előre 373
A lengyel anya 375
Szilágyi Erzsébet 376
Ki volt nagyobb? 379
Vachott Sándor:
Balázs vitéz 382
A gyermek álmai 383
A parancs 384
Vajda János:
A vaáli erdőben 386
A virrasztók 387
Váradi Antal:
A régi könyv 390
Levél anyámnak 393
István király koporsója 394
Vida József:
Bő szüret 397
Kapardi úr 398
Az anya 399
Báthory Gábor 401
Vörösmarty Mihály:
Magyarország czimere 405
Kisfaludy Károly sírjára -
Két gyermek sírja -
Jó tanács 406
Szózat -
Buvár Kund 408
András és Béla 411
A magyar költő 413
Fóti dal 414
Kis gyermek halálára 419
Szép Ilonka 420
Zichy Géza gróf:
Deák Ferencz halálára 426
Andrássy Gyula gróf -
Egy asszony halt meg 427
Anyánk 428
Függelék
Bartók Lajos: Gábor Áron 431
Bodonyi Nándor: A vak fiucska 433
Csajághy Sándor: Az anya emlékszava 434
Edvi Illés Pál: Eldorádó 435
Földváry István: Az ezredik év 437
Gáspár Imre: Szeresd hazád 438
Inczédy László: Ezer év 440
Kerényi Frigyes: Honvágy 441
Kiss János: A két kutyáról 443
Kozma Andor: Dal a királyra 445
Kriza János: Szózat 446
Losonczy László: Csokonai diák korában 446
Mészáros Károly: Emma és galambjai 449
Pákh Albert: Csont 451
Petri Mór: Magyar határon 455
Szentjóbi Szabó László: Az együgyű paraszt 456
Takács József: A szegény tanuló 460
Tatay István: A szegény vándorlólegényről 463
A költők névsora
Ábrányi Emil 465
Arany János -
Bajza József 467
Berzsenyi Dániel -
Csengey Gusztáv 168
Csokonai Vitéz Mihály -
Czuczor Gergely 469
Dalmady Győző 470
Dienes Lajos -
Endrődi Sándor -
Eötvös József báró 471
Erdélyi János -
Erődi Dániel 472
Fekete Mihály -
Garay János 473
Győry Vilmos -
Greguss Ágost 474
Gyulai Pál -
Illyés Bálint -
Jókai Mór 475
Kisfaludy Károly 476
Kiss József -
Komócsy József -
Kölcsey Ferencz 477
Kunoss Endre 478
Lévay József -
Kisznyay Kálmán 479
Medgyes Lajos -
Mindszenti Gedeon -
Petőfi Sándor -
Pósa Lajos 480
Rudnyánszky Gyula -
Szász Károly 482
Tárkányi Béla -
Thaly Kálmán -
Tompa Mihály 483
Torkos László 484
Tóth Kálmán -
Vachott Sándor -
Vajda János -
Váradi Antal 485
Vida József -
Vörösmarty Mihály -
Zichy Géza gróf 486

Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem