1.043.050

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Válogatott versek és versfordítások

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 964 oldal
Sorozatcím: Magyar remekírók
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 11 cm
ISBN: 963-15-2756-5
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Versek
Négy fal között (1907)
Lámpafény9
A nagy bérházba történt valami11
A bal lator12
Gyilkosok13
Vészfék14
Sürgöny15
Megállt az óra15
Ábrándjaim, ti..16
Téli alkony17
Néma vidéki ház17
Ünnapnapon18
Szekerek a holdfényben19
A holtak vonatja20
Alföld21
A magyar paraszt22
Szent László jelenése22
Zrinyi, a költő23
Budai idill24
Üllő-úti fák27
A szegény kisgyemek panaszai (1910-1923)
Mint aki a sínek közé esett31
És látom Őt, a Kisdedet31
A doktor bácsi32
Múlt este én jártam ottan33
Ó, a halál34
Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok34
Azon az éjjel35
Már néha gondolok a szerelemre36
Az iskolában hatvanan vagyunk37
Mostan szines tinákról álmodom37
Ti, akik zárt ajtók előtt szepegtek38
Ó, hányszor látlak mégis bennetek39
Eset, este...40
Mikor az este hirtelen leszáll40
A kis mécs41
Mi ez, mi ez?42
Én félek43
Ódon, ónémet, cifra óra44
Lánc, lánc, eszterlánc45
Akárcsak egy kormos szénégető47
Apámmal utazunk a vonaton48
Egy téli délben48
Anyuska régi képe49
Szegény anyám csak egy dalt zongorázik49
Én öngyilkos leszek...50
A rokonok51
Öreganyó53
Halottak napján53
Miért zokogsz fel oly fájón, búsan54
A játék55
Mély éjeken hányszor nézlek, te Térkép55
A kis kutya56
Úgy élünk együtt, két kis idegen57
A rút varangyot véresen megöltük57
A kis baba58
Féltizenkettő59
Künn a ságráa pörkölt nyári kertben60
Ez a beteg, boros, bús, lomha Bácska61
A napraforgó, mint az őrült62
Szemem gyakorta visszanéz62
Ott az a vén, vidéki gyógytár63
A patiának üvegajtajában64
A rosszleányok - mondják - arra laknak65
A délután pezsgett a poros utcán65
Az első ősz66
Ha néha-néha meghal valaki67
Egyszer pedig magamban mentem68
Kip-kop, köveznek68
Az áprilisi délutánon69
Mi van még itt?70
Milyen lehet az élet ott kívül?71
A délutánoktól mindig futottam72
Jaj, az estét úgy szeretem73
Ilyenkor a szobánk, mint a sziget73
A sakk74
Oly jó ébredni74
A hógomat a bánat eljegyezte75
Nagy társaság76
A nagyanyámhoz vitték el aludni76
Fényképek77
Gyakran megyek el most halotti házak kapujánál77
Jaj, hova lettek a zongorás estek78
Másként halálos csend és néma untság79
Menj, kisgyerek80
Őszi koncert - kártya (1911)
Őszi koncert83
Kártya97
A kártyás fölfohászkodik97
A kártyás imája97
A sötét párka98
Tenger és vihar99
Az éj, és álom s a kínok100
Szemét és csillagok között100
A kártyás diadala101
Induló a költőkhöz101
A kártya papjai miséznek102
A kártyás sír103
Mágia (1912)
Kösöntyű107
Méz108
Gyűlölöm magamat108
Takarodó108
Ami itt maradt109
Párbeszéd magammal110
Mások111
Koporsó és bölcső közt113
Az ismeretlen, végtelen temetőben114
A lámpagyújtó énekel115
Az ihlet perce116
Pipacsos, alföldi út, forró délután116
Cifra halottak117
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel118
Kis Mariska123
Mint a beteg gyerek124
Fohász csillagtalan éjel125
A lány a sötét szobába megy126
Boszorkányos este126
Arany-alapra arannyal127
Régi szerelmes levele128
Kedevs128
Mélyek a kutak129
Csöndes, tiszta vers130
Mák (1916)
Ének Virág Benedekről133
Szeszélyes futamok a holdról135
Pléhkoszorú137
Séta a városon kívül, vidéken138
Új poéta panasza a régi holdhoz139
Délutáni elmélkedés140
Mérgek litániája142
A jó hold143
Skála144
Hideg146
Kis, kósza vágyak147
Csatakos virradat148
Rózsa149
A rossz élet150
Akarsz-e játszani?152
A jó élet153
Háborús fohász az aggokhoz154
Ádám156
Őszi síp156
Szentbeszéd158
Unalom159
Kenyér és bor (1920)
Boldog, szomorú dal163
Hitves164
Verés166
Csáth Gézának166
Egyre közelebb169
Együgyű ének170
Mint172
Vénség172
Áldott szegénység173
A magyar romokon173
Ideges rímek174
Gyászkar175
Magyar költők sikolya Európa költöihez 1919-ben176
Rapszódia177
Szonett az öreg királyról178
A bús férfi panaszai (1924)
Csak hús vagyok181
Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről181
Már elmondtak, mint kezdtem el182
Ha volna egy keveés remény183
Beírtak engem mindenféle Könyvbe186
Diákkoromban, vákony kis legényke186
Május187
Ezek a fák189
Milyen sötét-sötét a Balaton190
Én nagyon sokakat szerettem191
Lecsuklik minden pilla most192
Halálba hívó délután193
Sakkoztunk egyszer három nagydiákok193
Ó, én szeretem a bús pesti népet195
A lelkem oly kihalt, üres196
New-York, te kávéház, ahol oly sokszor ültem196
Már néha ott ülök velük198
Elég a jaj200
Mily messze van éntőlem már az ég200
Az álmaimnak színes ablakába200
A repülő201
1914202
Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most204
Azén családom nagy, erős volt204
Most harminckét éves vagyok205
Én feleségem, jó és drága-drága206
Most az álom vizébe gázolok208
Hajnal, éjfél közt ocsúdva mély sötétbe fölriadtam208
Milyen közeli most a nyári ég209
Ó, szép magyar fejek, ti drága-régik211
Úgy nézem a te arcodat, mitn egy ősrégi rúnát211
A nagyvárosban éltem hol a börzék212
A kalauz213
Ásítok és csak bámulom213
Kik élnek itt a dolgozószobámba?214
Ma hold van214
Fölébredek214
Hatalmas ősz219
Úgy írom, néked, kisfiam, e verset220
Nem félek a haláltól, mert tudom, mi222
Múlt este kissé lehajoltam223
Annyi ábrándtól remegett a lelkem224
Most elbeszélem azt a hónapot225
Kísérem a fiam az iskolába235
Kávéval és kacajjal jő235
Légy áldott, régi hely236
Itt fekszenek csodásan ők237
Lmá, ma ujólag az álom238
Ó, ifjuság, ha hozzátok megyek241
Szülőföldemnek bús határa, hajh242
Hattyú kutyám243
Ordítsak-e?244
A pohár eltörik244
Meztelenül (1928-1935)
Csomagold be mind...247
Vigyázz248
Szegények249
Az apa250
Magánbeszéd251
Tanár az én apám252
Rózsaszín lámpa252
Nők253
Szerelem255
Pille255
Francia lány255
Szeretet256
Régi pajtás szemüveggel257
Özvegy a villamosban258
Csöndes viszontlátás259
Anya260
Gépírókisasszony260
Egy rossz költő mily megindító261
Hetedhétország262
Vágy eltévedni263
Intés az öregebbek tiszteletére263
Boldog, ihletes napjaim264
Bekötött szemmel264
Piac265
Krúdy Gyula265
Aki mag meghalt268
Temetők269
Vendégség közben269
Utolsó kiáltás270
Egy hang271
Indulatszavak272
Elégia273
Zászló274
Zsivajgó természet (1930)
Fák beszéde279
Pálma279
Hárs279
Nyírfa279
Almafa279
Eperfa280
Nyárfa280
Állatok beszéde280
Medve280
Vadkan280
Viziló280
Nyúl281
Madarak beszéde281
Hattyú281
Holló281
Sirály282
Kolibri282
Rovarok beszéde282
Hangya282
Darázs282
Lepkék beszéde282
Hangya282
Ásványok beszéde283
Ezütst283
Drágakövek beszéde283
Smaragd283
Számadás (1935)
Számadás287
Fényes koszorú291
Életre-halálra292
Európa295
Szeptember elején297
Költő a huszadik században298
Beszélő boldogság299
Szerelmesek299
Énekek éneke300
Litánia301
Három szatíra303
Közéleti kitűnőség303
Úriasszony304
Forradalmár305
Harsány kiáltások tavaszi reggel308
Ilona308
Ha negyvenéves...311
Szavak a társaságban312
Vörös hervadá313
Őszi reggeli313
Azokról, akik eltűntek314
Esti Kornél éneke315
Negyven pillanatkép318
Vers318
Költők318
Mézes kenyér318
Nyár318
Utcanők rekkenő délben318
Ember 1930-ban318
Asszony-arckép319
Magyarosan319
Váratlan vendég319
Toll319
Lengyel táncosnő320
Rádió320
Hasonlat320
Harmadosztály320
Októberi táj320
Házi bál321
Vidék321
Apám321
Késő ősz a ludasi pusztán321
Gyermekkor321
Kiáltás322
Új népiesség322
Utókor322
Jégzajlás a Dunán322
Délutáni szundítás322
Rím a földi igazságszolgáltatásra322
Érzelmes leány-arckép323
Kancsal rímek323
Naptalan decemberi délután323
Fényes arc a sötétben323
Emlékezet324
Rajz halott apám fejéről324
Kiáltás325
Ötven felé325
Február325
Csöndélet a kórházban325
Daltalan fa325
Sóhaj326
Magányom326
Anyám326
Marcu Aurelius326
Osvát Ernő a halottaságyon330
Játék első szemüvegemmel330
Éjjel az alvó mellett332
Kivégzés332
Ének a fiatalokról332
Útirajzok333
Róma333
Bologna334
Stralsund335
Sassnitz és Tralleborg között336
Malmő336
Skeppsborn337
Stockholm338
Öreg fa a Hyde Parkban338
Halottak339
Ébredés339
Ootthon340
A mi házunk341
Kétségbeesés342
A vad kovács342
Februári óda343
Száz sor a testi szenvedésről345
Fejtörő felnőtteknek348
Szellemidézés a New York-kávéházban350
Könyörgés az ittmaradókhoz350
Már megtanultam351
Halotti beszéd352
Hajnali részegség354
Ének a semmiről358
Szeptemberi áhítat359
A hátrahagyott versekből (1906-1935)
Egy forradalomhírre - 1905365
A vér és tűz dala366
Népszónok368
Írás régi könyvben368
A délután...369
Budai szegények370
Legenda370
Mercurius371
Vonaton, forró délután372
Ordítás az erdőben...372
Végrendelet373
Apám a koporsóban373
Vázlat375
Hajam375
Koratavaszi délután376
Fohász376
Kérdések munka közben376
Kirakatok377
Tóth Árpád halotti maszkja377
Politika379
Verssorok380
Gyermekszoba380
Anyám380
Charing Cross380
Anna380
Részgek380
Orient Express381
Freud381
Cigaretta381
Fészek381
Nénike nevenapjára382
Rézkarc egy udvarházról382
382
Jó hír383
Hang384
Öngyújtó384
Uszodi idill384
Egy leány emléke384
Esti Kornél rímei385
Délutáni álom388
Feleségemnek389
Izgatott séták389
Fohászkodás391
Sárga, piros zászlóit lengeti...392
Mint a magnézium....392
Zsuzsika393
Fényes, dicső madaraim394
Én mindig temetek394
Magyar vagyok, minthogy magyarul írok...395
Érzés395
Ezer év mulva396
Ünnepi körkép397
Röpima399
Csacsi rímek400
Előhang, melyben a költő igazolja magát400
Háztartási alkalmazott halála400
Harcias rikkanás a XX. században401
Képviselőházi jelenet402
Polgári idill402
Játék egy magyar író nevére402
Orvosi tanács402
Karinthynak402
Cc402
Szerelem402
Lázongó szovjet-költő402
Öreg, megindító magánhivatalnok a Lipót-körúton403
Comprendre c'est tout pardonner403
Feddés403
Finomkodás403
Szerelmes vers403
Koprománia403
Infantilizmus404
Kétségbeesett költő kiáltása404
De gustibus non est disputandum...404
Találós kérdés404
Kétségbeesés404
Ligeti nőszés404
Vers405
Kancsal rím405
Endresz405
Tréfák405
Ősz405
Háborús tréfa405
Idill406
Kiáltás (Hegel...)406
Iszákos és józan vitája406
Poloskairtóknak406
Kezdet (Auftakt)407
Szerelmi vallomás407
Brokát...407
Míg itt mélázva ültök...407
Koca-koca tarka407
Vonaton408
Ujjgyakorlatok409
Napóleon katonáihoz409
Egy agg póttartalékos sóhaja409
Sarkigazság409
Karinthyhoz409
Véleményem Werfelről409
Halálhozó...409
Csonka rím409
Le kell vetkőzni410
Étkezési rendszabály410
Kiáltás (Lírám...)410
Holnap ősszedől e bús világ410
Ott volt a jószagú...410
Miért nézed te folyvást...410
Ki nem ölel...410
Esztéta?410
Az ember410
Kétségbeesés411
Csekély411
Magyaros párbeszéd411
Nyíló számra...411
Hegyezem a fülem, ül-e....411
Amulett...411
Uraim...411
Analitikus intelme411
Új rím412
Bölcs észrevétel Hatvany Lajosra412
Éld át azonmód...412
Olykor könnyezve zokkant...412
Sírirat412
Halp-pakkal....412
Vallomás412
A nőemancipáció lélektana412
Te sóhereknek412
Költő...413
Szerelem...413
Nyelvész, aki a szegedi tájszólást tanulmányozza413
Ha ápolna...413
Itt az ágytál...413
Tiszttárs413
Két hölgy mered felénk az őszi tisztás413
Orosz idill414
Tiszttás...413
Két tölgy mered felénk az őszi tisztás...413
Orosz idill414
Ledölök a kanapéra...414
Vágyaim elálmosodnak414
A bankra rátenyereltem414
Friedrich hivei egy női gyűlésen414
Ez többet ér...414
Szegény ember kenyere...414
A fegyelem a fő414
A parazolt...415
Válasz egy olasz leánynak415
Jó orvos véleménye415
Parancs415
Ezt a rímet álmodtam, 1933 IV. 10.415
Rím (A parlament...)415
Mire gondolt...415
Aladár hiúz...416
Multkor történt e rémeset....416
Mondok valami rémeset....426
Zöldtő416
Ez adomát....416
Esti Kornél újabb versei416
Visszhang417
Álmomban hallottam417
Westfal...417
Ez a szgény ablakostót....417
Az utca dala417
A munkát követeld meg...417
Tréfás ujjgyakorlat418
Azonnal418
Ezerrel azonnal...418
Tanács megszállott területi barátomnak418
Láttam ott egy pulykát...418
Rím (Inog a fűrész)418
Egy hervadt nőszirom...419
Forró nyáron kisbabuka szopikál419
Falába...419
Falába....419
Falábú....419
Itt színdús indus...419
Ez itt a vita, min...419
Ez Káin419
Proust...420
Rosszalólag420
Olvastam a Maternelle-t...420
Naptár420
Két kecskerím420
Versfordítások
Amerikai Egyesült Államok
Ralph Waldo Emerson: Brahma423
Henry Wadsworth Longfellow:
Ősz, az aranylovag423
Februári délután
Edgar Allan Poe:
A holló425
Eldorádó429
Eulália430
Álom az álomban430
Walt Whitman:
Valakinek, aki nemsokára meghal431
Téli mozdony432
Szép asszonyok433
James Russell Lowell:
Az utcán433
Langston Hughes:
Ábrándos változatok434
Költemény435
Hovágy435
Carl Sandburg:
Boldogság436
Lincoln Fitzell:436
Valaki436
Anglia
John Donne:
Jó reggelt437
Szent szonett438
William Blake:
Tigris438
William Wordsworth:
Szonett439
Álom440
George Gordon, lord Byron:
Inezhez440
Percy Bysshe Shelley:
A hold442
Mint a háló hölgy....442
Egy mezei pacsirtához442
Az éjhez446
Síró dalocska447
Dal - Anglia férfiaihoz448
Fohász a nyomorhoz450
John Keats:
Az álomhoz452
Köd múltán452
Csitt, csitt!453
Alfred Tennyson:
Az elhagyott ház454
Robert Browning:
Éjjeli találkozó455
Aztán455
Prospice456
Matthew Arnold:
A magyar nemzethez457
Christina Georgina Rossetti:
Nyugalom458
Algernon Charles Swinburne:
Álmatlan szerelem459
Kossuth Lajosnak459
Thomas Hardy:
A holdhoz460
Mindketten várnak461
Amikor a háború kitört461
Robert Louis Stevenson:
Requiem462
Oscar Wilde:
Hélas!462
Szonett a szabadsághoz463
Impression du matin463
La bella donna della mia mente464
Chanson465
Imression466
Henrietta Mária királyné466
Taedium vitae467
A bordélyház467
Le Jardin des Tuileries469
A readingi fegyház balladája470
Francis Thompson:
Egy hópehelyhez492
Rudyard Kipling: Ha...492
William Butler Yeats:
A doooney-i hegedűs493
A kertben494
Öreg halász tűnődése495
A szerelmes a szívében nyiladozó rózsáról beszél495
Öregemberek szemlélik magukat a vízben496
Öreganyó éneke496
Innisfree496
A költő azt kívánja, vajha kedvese meghalna497
Arthur Symons: Kopogó kéz498
Hilaire Belloc:
Tarantella498
Szobor500
Tükör500
Walter de la Mare:
A fátyol500
Gilbert Keith Chesterton:
A szamár501
Harold Monro:
Fülemüle közel a házhoz502
John Drinkwater:
Holdfényes almák502
Viszonyosság503
James Joyce:
Egy sereget hallok503
David Herbert Lawrence:
Kislány, ki elaludt a sírás után504
Humbert Wolfe:
Rigók504
A rigó505
Rupert Brooke: Aki nagyon szeretett505
Badar versek
A baj sose jár egyedül508
Meggondolatlan fiúcska508
Gyász508
A pajkos unoka508
Künn az éjszakában...508
Baleset508
Spanyol nátha509
Ausztria
Nikolaus Lenau:
Három cigány510
Felix Dörmann:
Ami én szeretek511
Hugo von Hofmannsthal:
A mulandóság terzinái512
A régi Bécs512
Karl Kraus:
Epigrammák514
Rainer Maria Rilke:
Az "Imakönyv"-ből516
A fiú528
A szomszéd529
Pon du Carrousel529
Vihar529
Végzetes rám531
Az öngyilkos dala531
Dávid énekel Saul előtt531
Josué utolsó országgyűlése533
Az Olajfák kertje534
Pietá536
A fogoly537
A hattyú537
Női sors537
A nő, aki megvakul539
Önarckép 1906-ból539
A király540
Feltámadás540
A szerető541
Feltámadás540
A szerető541
Spanyol táncosnő542
A kedves halála542
Saul a próféták között243
Sámuel megjelenik Saul előtt544
Próféta545
Jeremiás546
Absalom bukása545
Eszter547
Haláltánc549
Utolsó ítélet550
Az oszlopos szent550
Jézus keresztre-feszítése551
Hullamosó nők552
Kőső ősz Velencében553
A kalandor553
Női arckép a nyolcvanas évekből554
Hölgy a tükör előtt555
A flamingók556
Az olvasó556
A labda557
Ádám558
Éva558
Gyermekkor559
Vacsora560
Szerelmes dal560
Könny-korsó561
Dal561
Nők éneke a költőhöz562
Találkozás a gesztenyefasorban563
Az idegen63
Leányszöktetés564
Alkestis565
Szerelmes lány568
Angyal568
Mulandóság569
Víz569
Orfeus-szonett570
Őszi nap570
Kép571
A zászlótartó572
Ablak573
Sétáló nő nyáron az utcán573
Kivándorlóhajó574
Meghalni575
Öreg nénike575
Özvegyasszony576
Buddha577
Csoport577
Apolló archaikus torzója577
Válás578
A koldusok578
Gyakorlat a zongorán579
Kígyőbüvölés579
Halálos tapasztalat580
Anton Wildgans:
Végrendelet581
Cselédek582
Stefan Zweig:
Bruges583
Berthold Viertel:
Parasztlovak583
Franz Werfel:
A szülők dala584
Belgium
Georges Rodenbach:
Vasárnapok585
Ó! Az eső!586
Émile Verhaeren:
A szél587
A hó589
A fagy590
A szelíd pap591
A szilaj pap592
A faliórák593
Zarándokló fák594
A háború595
Halott katonák596
Ti, kik elestetek...597
Maurice Maeterlinck:
Ima598
Megöltek három kisleánykát599
Kopár órák599
Csehszlovákia
Jaroslav Vrchlicky:
Sóhaj601
Dánia
Jens Peter Jacobson:
Selyemcipő az arany-kaptafán602
Franciaország
Francois Villon:
Ballada a hajdan való idők szépasszonyairól603
Ballada a blois-i költő-versenyre604
Jean da la Fontaine:
A tücsök meg a hangya605
A beteg oroszlán meg a róka606
A holló meg a róka607
A farkas meg a gólya607
A leterített oroszlán608
A kocsi és a légy608
Voltaire:
A franciák...609
Victor Hugo:
Az éj, az éj, az éj610
Tavasz611
Levél egy hölgyhöz, melyet léghajóval küldtem el 1871. január 10-én613
Augustin de Sainte-Beuve:
Óda a rímhez616
Alfred de Musset:
Stanzák619
Théophile Gautier:
Kínai szerelem620
Leconte de Lisle:
Homéri harc621
Sarkvidék622
Az ég lámpája622
Hjalmár szíve623
Bozót625
Az oroszlán halála626
A jaguár626
A jaguár álma628
Solvet saeclum629
Requies630
A nap halála631
Az utlsó emlék631
Charles Baudelaire:
Vers Théodore de Banville-hez632
A szépség633
Az eszmény633
Meddő nő634
A dög635
Ócska ágyon636
A macska637
Moesta et errabunda639
A kísértet639
A zene640
Rokon borzalom640
A figyelmeztető641
A lázadó642
A vakok642
Párizsi virradat643
Az utazás (részlet)644
A két jó nővér644
A rokonlelkek645
A belgák és a hold645
Epitáfium Rops műterme számára, mely Brüsszelben koporsókat gyárt646
A belga civilizáció646
René-Francois Armand Sully-Prudhomme:
A szél647
A törött váza647
Sóhaj648
Jos-Maria de Hérédia:
A kentaurok futása649
A némeai szörny649
A stymphalidák650
Adonis ébredése650
Plus ultra651
Rossihoz652
Paul Verlaine:
Költészettan652
Együgyő dal654
Fehér hold654
Három év múlva655
Pierrot655
A porban heverő Ámor656
Klasszikus Walpurgis-éj657
Jóság658
Tristan Corbiére:
Sírfelirat660
Lucien Paté:
Hold, a halott csatlós661
Jean Richepin:
Köd a tengeren661
Szilaj szerelmek662
Tengerészek a temetőben633
Jules Lemaitre:
A sirályok664
Jean-Arthur Rimbaud:
A völgyben egy katona alszik665
A kenyér-lesők665
Robert de Montesquiou:
Három női arckép667
Jean Moréas:
A kalandor668
Stanzák669
Albert Samain:
Nyári órák669
Ernest Rynaud:
Tanyai reggel671
Henri de Régnier:
Nocturne
Victor Margueritte:
Szieszta673
Paul Claudel:
Ballada673
Francis Jammes:
Tréfás rímek esőben675
Ez a szegény paraszt676
Lourdes677
A fiatal lány...679
Oly szörnyú volt...680
Az ebédlő681
Havazni fog682
Szeretem a jó...683
Az árva ördögöt...685
Van egy pipám686
Ima az egyszerű asszonyért687
Ima az egyszerűségért687
Ima, hogy szeressem a bánatot688
Első elégia688
Ötödik elégia691
Hetedik elégia692
Kilencedik elégia692
Kissé beteges ez az úrilány693
Zöldablakos házad...694
Ódon szalónokban...695
Csupán a munka...696
Forró vasárnap696
Cak túrja...697
Jaj, hogyha tudnád...698
Őseim szigetét...699
Paul Valéry:
Tengerparti temető699
Paul Fort:
Meghalt a lány, meghalt szegény704
Henri Bataille: Esték705
Maurice-Étienne Franc-Nohain:
Együgyű legenda705
Fernand Gregh:
A víz csendje706
Csillagzápor707
Jules Romains:
Óda708
Héber költők
Jehuda Halévi:
Elégia710
Juda Löb Gordon:
A hervadt nyelv költője712
Chájim Nachman Bialik:
Sárga alkony713
India
Ismeretlen költő:
Aggkor715
Ismeretlen költő.
Ősz715
Nukada:
Várakozás715
Kakinomoto no Hitomaro:
Tükör716
Ono no Takamura:
Hold716
Száműzetés716
Henjó:
Felhő717
Ki no Tomonori:
Cseresznyefa717
Kanemori:
Párna717
Daini do Sanmi:
Légyott718
Kii:
Dáma718
Horikawa:
Hűség718
Kaibara Ekiken
Szomorú dolgok718
Matsuo Bashó:
Csönd719
Tejút719
Játék719
Szegénység719
Guchi Buson:
Fésű720
Harang720
Vakember720
Sárga őszirózsa720
Ito Fugyoku:
Hamutálca721
Kobayashi Issa:
Légy721
Rokkocsu:
Piros kötény721
Tai-a:
Telefon721
Tama:
Papirsárkány721
Jugoszlávia
Milan Rakic:
Szerelmes vers722
Kína
Ismeretlen költő:
A gárda panasza723
Ismeretlen költő:
A völgy utolsó végén723
Ismeretlen költő:
Kakasszó724
Ismeretlen költő:
Régi költemény724
Ismeretlen költő a Krisztus előtti I. évszázadból:
Beteg asszony725
Özvegyember az asszony halála után725
A régi meg az új asszony726
"Si King":
Bosszú726
Mej Seng:
Dalocska727
Halottjainkkal...727
Han Vu császár:
Li Fu-jen siratása728
"Jüe Fu":
Katonadal728
Fü Hszüan:
Asszony729
Tao Csien:
Árvíz730
Részeg apa panaszkodik fiaira731
Pao Csao:
Az írástudót besorozzák katonának731
Vörös hegyek732
Lo Ping-vang:
Politikai fogoly éneke733
Csen Ce-ang:
Kereskedők
Li Taj-po:
Pityizálás a Holddal733
Si-si734
Réten734
Mámor734
Keserű szerelem735
Az örök vers735
Téli háború735
Háború a Gobi-sivatagon736
Az átkozott háború737
Meng Hao-zsan:
Az üldözött738
Tu Fu:
Kedves a tóban738
A nagy miniszterelnök sírjánál738
Vej barátomnál739
Éjszaka az őrtoronyban740
Forradlaom után740
Ének Kung-szun úrhölgyről, a tőrtáncosnőről, növendékének ajánlva741
Háború után742
Éjszakai virraszás a császári palota bal udvarában742
Hitves, egyedül szépségével743
Indul a század744
A fiatal hadiasszony745
Vang Csang-ling:
Egy határerődnél746
Vej Jing-vu:
A Jangcén vitorlázva746
Koslányomhoz, amikor férjhez adtam egy Jangcsaládhoz747
Feng Csu-val való találkozásom a fővárosban748
Csen Sen:
A pekingi kengyelfutó748
Izenet Tu Fu császári főszámvevőnek a bal palotába748
"Li Csi":
Régi nóta749
Vang Han:
Részeg katonák749
Vang Vej:
A császár szeretője749
Ének a lojangi parasztleányról750
Remete-lakomban hosszú eső után751
Jüan Csen:
Pünkösdi rózsa751
Hű hitves siratása751
Züllött költő siratja feleségét752
Liu Cung-jüan:
A folyó mellett752
Vang Po:
Búcsú Tu elöljárótól, akit Su-ba helyeztek753
Po Csü-ji:
Őrülten dalolva a hegyek közt753
Ebéd után754
Arany-harang754
Emlékezés Arany-Harangra755
A nagy paplan755
A kalap, melyet a költőnek Li-csien adott756
Egy könyvszekrényre, mely saját műveit tartalmazza756
Gyermekek757
A korhely költő berúg, aztán éjszaka kijózanodik757
Későnkelő öregember kétéves unokájával, A-csui-val játszadozik758
A hatvanötéves költő meg egy tizenötéves leány758
Elégedettség759
Lao-ce759
Virágpiac759
Nyugalomban760
Vers a hatvanéves Liu Meng-tö-nek760
Amikor betegségemben meglátogatott egy barátom761
Öreg hárfa761
Őrült vers unokaöcsémhez és unokahúgaimhoz762
Téli éjszaka763
Liu-hoz, bolond öreg költőbarátomhoz763
A rest ember éneke764
Tar főmre764
Lemondás765
A politikus765
Lóháton alva766
Az élet semmiségéről766
Egy festőnek, aki le akart pingálni767
Fölkelt a szolgám767
Tréfás versezet768
Tűnődve szállok768
Amikor megbénultam769
Vénség770
Restség és betegség770
Tu Mu:
Válás771
Éjjel a csapszékben771
Hszüe Feng:
Idill a császári palotában772
Tu Hszün-ho:
Udvarhölgy sóhaja a császári palotában772
Li Sang-jin:
Tücsök772
Izenet két ponttyal773
Nincs nála...773
Zarándok773
Szu Tung-po:
Fiam születésekor774
Cse Tve-cu:
A fehér gólya774
Jüan Ti:
Eltaszított hitves775
Lengyelország
Zenon Przesmycki.
Fellegek776
Németország
Matthias Claudius:
Az ember777
Halál777
Johann Wolfgang Goethe:
Rometheüsz778
Velencei epigramma779
Nyugtalan szerelem780
Vándor éji dala780
Változás781
A vándor elcsöndesül781
Rímek782
Önvallomás786
Ernst Ferdinand August:
Anno 1812787
Heinrich Heine:
1849 októberében788
Énekek éneke790
Szonett791
Ferdinand Freiligrath:
A "Neue Rheinische Zeitung" búcsúztatója792
Friedric Hebbel:
A sír793
Conrad Ferdinand Meyer:
Halottak kara794
Még egyszer794
Menedékház795
Sirályok796
A római kút797
Rekkenő nap797
Detlev von Liliencron:
A kamcsatkai költő798
Bál után799
De sokáig várattál magadra800
A vadkanos címer800
Friedrich Nietzsche:
Rímek802
Arno Holz:
Ninon803
Richar Dehmel:
Az úszó804
Tolilette805
Tikkadt lég806
Frank Wedekind:
Ilse807
Meningitis tuberculosa807
Gustav Renner:
Caesar808
Stefan George:
Az álarcos hölgy809
A szőnyeg810
Az idegen nő810
Christian Morgenstern:
A nádszék811
Séance811
Aki egyáltaán semmit se mond812
Richard Schaukal:
Marquis de... arcképe812
Joachim Ringelnatz:
Amikor a kesztyűm párját megtaláltam813
Amikor úk művészeket hívnak meg813
Klabund:
Akim Akimics814
Bert Brecht:
A lila rém815
Erich Kastner:
Az elalvás dicsérete816
Norvégia
Henrik Ibsen:
Magyarországhoz818
Az északi lovag819
Olaszország
Ugo Foscolo:
Önarckép820
Giosué Carducci:
Az ökör821
Beszélgetés a fákkal821
A rímhez822
Vergilius824
Ó, éj825
Szent Abbondius825
Alpesi dél826
A. Mária kisasszonynak826
Az utolsó vers827
Edmondo De Amicis:
Holland táj827
Filippo tomasso Marinetti:
Óda a verseny-automobilhoz828
Corrado Govoni:
Harkály830
Aldo Palazzeschi:
A beteg forrás830
Giuseppe Ungaretti.
Éjszaka833
Oroszország
Mihail Jurjevics Lermontov:
A tőr834
Nyikolaj Alekszejevics Nyekraszov:
Az orosz dal835
Fjodor Kuzmics Szologub:
Erdőből jött835
Alekszandr Alekszandrovics Blok:
Szürke szelíd nap volt835
Perzsia
Samszu'd-Din Muhammad Háfiz:
Elsuhanó ifjúság837
Római költők
Quintus Horatius Flaccus:
Exegi monumentum838
Marcus Valerius Martialis:
Epigrammák838
Spanyolország és Dél-Amerika
Carpio Felix Lope de Vega:
Szonett a szonettről844
Gustavo Adolfo Bécquer:
Csókos világ844
Miguel de Unamuno:
Eső, szél, árnyék845
Olvasni845
Spanyolország istenéhez846
Rubén Darío:
Végzet846
Ments meg, Uram...847
Manuel Machado:
Felipe IV.848
Antonio Machado:
Apám848
Szomjúság849
Románc849
Enrique de Mesa:
Tierra hidalga849
Juan Ramón Jíménez:
Sárga tavasz850
Halál851
Juana de Ibarbourou:
Erős szerelem852
Jorge Guillén:
Lovasszobor853
Gerardo Diego:
Távollevő nő
Dámaso Alonso:
Dalocska854
Luis Cernuda:
Fáradt vagyok854
Rafael Alberti: Dureo-menti szekeres855
Manuel Altolaguirre:
Álmaim855
Svédország
August Strinberg:
Naplemente a tengernél856
Gustav Fröding:
Téli éjszaka857
Szent Imre-himnuszok
Idvez légy, te jók virága...858
Ó, napnál fényesebb...859
Utószó
Versek863
Versfordítások865
Életrajzi adatok867
Mutatók
Betűrendes versmutató889
A versfordítások betűrendes mutatója905
A kötet tartalma927
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Válogatott versek és versfordítások Válogatott versek és versfordítások Válogatott versek és versfordítások Válogatott versek és versfordítások

A kötés megtört. Néhány lap töredezett.

Állapot:
1.630 Ft
1.140 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Válogatott versek és versfordítások Válogatott versek és versfordítások

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
1.630 Ft
1.300 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Válogatott versek és versfordítások Válogatott versek és versfordítások
Állapot:
1.630 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba