864.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék)

A francia forradalom és Napoleon kora

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 418 oldal
Sorozatcím: Tolnai Világtörténelme
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Több száz képpel és műmelléklettel illusztrálva. Tizennegyedik kiadás.

Előszó

Tolnai Világtörténelme a jelenből a múltba viszi az olvasót. Megmutatja, hogyan épült fel az emberiség fejlődésének hatalmas épülete mind e mai napig. Elbeszéli, hogy minő korszakalkotó... Tovább

Tartalom

Előszó11
Az észak-amerikai szabadságharc25
II. József uralkodása34
A Hóra-lázadás36
A lázadás kitörése38
Alsó-Fejér és Tordamegyék feldulása40
A lázadás leveretése42
József császár további reformjai49
Művelődéstörténeti állapotok51
II. Lipót uralkodása53
Az 1790-91-i országgyűlés56
A francia forradalom története56
A forradalom előzményei56
XVI. Lajos uralkodása a forradalom kezdetéig65
A forradalom kitörése és a Bastille ostroma68
A forradalom győzelme és elfajulása84
A nemzetgyűlés működése92
A nemzetgyűlés Párisban99
A király szökése106
Az alkotmány befejezése109
A törvényhozó gyűlés111
A Tuileriák ostroma116
A királyság végnapjai119
A francia forradalom és a külföld126
A konvent. A rémuralom kezdete127
XVI. Lajos pöre131
A girondisták bukása135
A jólét-bizottság uralma142
A rémuralom áldozatai. A királyné és a girondisták kivégeztetése143
Vallási anarchia145
A polgárháboru elnyomása a vidéken. A külső ellenség visszaverése146
Danton bukása148
A Triumvirátus. A rémuralom és Robespierre bukása150
Visszatérés a régi rend felé. A jakobinusok kiirtása152
A külháboru eseményei. A konvent utolsó ideje. A direktorium megalakulása161
Lengyelország bukása166
A második felosztás166
Lengyelország ujabb felkelése és harmadik, végleges felosztása172
III. Gusztáv svéd király tragédiája178
I. Napoleon és kora185
Napoleon ifjusága185
Napoleon első hadjárata198
Az egyiptomi expedició212
A második koalició Franciaország ellen217
A direktórium bukása220
A konzulátus. Napoleon mint első konzul230
Az 1800. évi háboru234
Franciaország belső ujjászervezés. A konkordátum. Összeesküvések és merényletek238
Napoleoni dinasztiák. A rajnai szövetség255
Napoleon és az udvar. Társadalmi állapotok258
Porosz háboru. A jénai ütközet. Orosz-porosz háboru. A százarföldi zárlat260
Nepoleon regényei. Eleonóra. Walewska Mária268
Portugál és spanyol háboruk276
Az erfurti találkozás278
Viszályok Napoleon családjában. VII. Pius pápa fogsága. A fontainebleaui szerződés282
A negyedik háboru. Az asperni csata. Napoleon és Magyarország. A győri csata. Wagram287
Napoleon és Jozefin elválása294
Nepoleon második házassága. Mária Lujza296
Az orosz hadjárat. A bukás kezdete304
Poroszország a napoleoni idők alatt. A porosz-orosz hadjárat309
A lützeni és bautzeni csata316
Alkoduzások. Metternich és Napoleon318
A nagy koalició megkezdi a harcot. A Katzbach és a Drezda melletti csaták322
A lipcsei csata325
A franciaországi hadjárat. Páris megszállása331
Napoleon lemondása336
Nepoleon elbán339
Nepoleon visszatérése. A száz nap342
A waterlooi csata348
Nepoleon fogsága és halála352
A napoleonidák sorsa365
A bécsi kongresszus379
I. Ferenc uralkodása373
A forradalmi eszmék hatása Magyarországra377
A Martinovics-féle összeesküvés377
Martinovics Ignác és párthivei381
Az elfogatások és a pör383
Az itéletek végrehajtása386
Magyarország belső állapotai a francia háboruk korában390
A harmadik, 1805. évi francia háboru kora396
A negyedik francia háboru és a nemesi felkelés400
Pénzügyi válság s az 1811. évi pozsonyi országgyűlés402
Pest a XIX. század elején405
A reakció kora408
Művelődéstörténeti áttekintés412
Történelmi képek (jelenetek, események stb.)
A doggersbanki tengeri ütközet21
II. József és Pius pápa találkozása29
II. József és fivére, Lipót találkozása30
Pandurok játéka36
Táncoló pandurok37
Gróf Gyulai Sámuel regimentje40
Magyar granatéros40
II. József hadserege Zimonynál43
Szabolcs vármegye örömünnepe Nagykállóban54
A nemzetgyűlés megnyitása63
Párisi utcai élet a forradalom kitörése előtt71
A nemzetgyűlés eskütétele a versaillesi bálteremben72
A nép kiszabadítja a gárdistákat a börtönből76
A csőcselék és a francia gárda harca77
A francia gárda harca a dragonyosokkal78
A Bastilleből megszabadított foglyok diadalmenete79
A Tulleriák ostroma81
De Launay és Flesselles meggyilkolása82
Foulon miniszter meggyilkolása85
A nemzetgyűlés augusztus 4-iki ülése91
Az asszonyok menete Versailles felé96
XVI. Lajost Párisba viszik97
A jakobinus klub ülése100
A testvériség emlékünnepe103
A király menekülése107
A nép a nemzetgyűlés termébe tódul117
A haza veszélyben van119
A Bastille ostroma120
Mária Antoinette lefejeztetése136
Mária Antoinette a forradalmi törvényszék előtt144
A rendjelek eltörlése146
A rémuralom biztosa147
A forradalmi bizottság ülése151
Robespierre elfogatása155
Fernaud képviselő meggyilkolása159
A hoglandi tengeri csata181
A lodi-i híd ostroma197
Ünnepélyes fogadtatás a direktóriumnál199
Az arcolei csata200
A Rivoli melletti ütközet201
A Tagliamento melletti csata205
A leobeni béke207
A prairali államcsíny228
A brumaire 18-iki államcsíny229
A marengói csata235
Pokolgép felrobbanása240
Napoleon koronázása248
Ferenc császár és Napoleon találkozása254
Napoleon Nagy Frigyes sírboltjában268
Napoleon fogadja Lujza királynét Tilsitben273
Az erfurti találkozás279
Napoleon és VII. Pius pápa283
Napoleon megsebesülése284
Napoleon a wagrami ütközet előtti éjszakán293
Magyar huszárok harca a franciákkal297
Napoleon testvérei gyermekeinek körében299
Napoleon és Mária Lujza302
Visszavonulás Oroszországból306
Lujza, porosz királyné halála310
Az Elster hídjának felrobbantása323
A lipcsei csata328
A waterlooi csata347
Napoleon a Bellerophonon355
Napoleon Szent-Ilona szigetén358
A bécsi kongresszus360
I. Ferenc koronázási esküje375
Ujonctoborzás402
Arcképek
Dr. Ferenczy Zoltán7
Londlesz Elek7
Radisch Jenő7
Balla Károly7
Dr. Palágyi Menyhért7
Seress Imre7
Dr. Horváth Cyril7
Dr. Mangold Lajos7
Dr. Bányai Elemér7
Dr. Mikes Lajos7
Dr. Timon Ákos7
Cholnoky Viktor7
Vámbéry Ármin7
Zilahi Kiss Béla7
III. György13
Franklin Benjamin14
Ifjabb Pitt Vilmos15
Washington György18
Jefferson Tamás20
Steuben Frigyes Vilmos20
Washington György23
II. József trónörökös korában27
II. József28
II: József trónralépése idejében32
Hóra és Kloska34
II. Katalin39
Báró Laudon Gedeon42
Gróf Zichy Károly47
Gróf Pálffy Károly47
II. József legutolsó arcképe49
Kazinczy Ferenc50
II. Lipót 51
Sándor Lipót főherceg52
Mária antoinette58
XVI. Lajos trónralépése idején59
Turgot60
Necker Jakab62
Lajos Fülöp, orleansi herceg65
Sieyés67
Mirabeau69
Bailly70
Desmoulins74
XVI. Lajos84
Lafayette86
Mária Antiinette és gyermekei90
Roland asszony111
Robespierre115
Marat123
Danton124
Saint Just131
Barrére132
XVII. Lajos135
Corday Sarolta140
Fouquier Tiaville141
Carnot Lázár142
Mária Antoinette legutolsó arcképe143
Simon varga149
Récamier asszony157
Kosciusko160
Bilinski János171
Szuvorov Sándor175
III. Gusztáv179
Bonaparte Napoleon hadnagy korából187
Barras190
Jozefin császárné191
Bonaparte Napoleon tábornok193
Masséna194
Augereau195
Wurmser196
Babeuf202
Károly főherceg203
Talleyrand208
Cobenzi209
VI. Pius pápa210
Berthier210
III. Frigyes Vilmos trónörökös korában211
Nelson214
Murad bey215
Ifjabb Pitt Vilmos216
IV. Ferdinánd217
Moreau218
Macdonald219
Joubert221
Bernadotte224
I. Pál225
Thugut226
Napoleon mint első konzul231
Cambacérés232
Latour D'Auvergne236
VII. Pius237
Kléber238
Fouché239
Bourbon Lajos Antal242
Fesch bíbornok244
I. Napoleon, mint császár246
Mortier250
Kutuzov252
I. Ferenc253
Bonaparte József256
Beauharnais Jenő257
Murat Joachim258
Bonaparte Lajos259
Napoleon Jeromos261
Bonaparte Lucián262
Lujza porosz királyné263
Blüócher266
Gneisenau267
III. Szelim269
Rapp János270
I. Sándor orosz cár271
Ney272
Frigyes Ágost szász király274
Junot276
IV. Károly277
Ferdinánd spanyol trónörökös278
Soult280
Wellington281
Hofer András286
Lefebvre287
Károly Lajos János288
Mária Lujza francia császárné300
Rosztopcsin305
III. Frigyes Vilmos308
Fichte311
Stein312
Napoleon utolsó arcképe318
Metternich321
Poiatovszky327
XVIII. Lajos351
I. Ferenc koronázási díszben371
Martinovics Ignác381
Laczkovics János382
Szentmarjay Ferenc383
I. Ferenc, magyar király387
József Nádor389
Hermina főhercegnő390
Gróf Festetich György392
Bacsányi János393
Csokonai Vitéz Mihály393
Kisfaludy Sándor394
Révai Miklós395
Kulcsár István395
Felsőbüki Nagy Pál397
Károly főherceg399
Rudnay Sándor410
Montesquieu412
Voltaire413
Rousseau414
Goethe415
Canova416
David417
Katonai és polgári viseletképek
Magyar testőr lóháton26
Jobbágy és nemes II. József korából31
Hóra istállómestere33
Krimi tatár íjász45
Török katonai típusok46
Magyar viselet II. József korában48
Jelmezkép XVI. Lajos korából61
A három rend jelmezképe64
Jakobinus a szószéken112
Francia nemzeti gárdista és önkéntes122
Katona a köztársasági hadseregben188
Mameluk lovas213
A német légió251
Porosz csapatok egyenruhája265
Magyar inzurgens lovas289
Magyar nemesi felkelő lovasság290
Magyar gyalogos katonaság295
Napoleon gránátosa313
Francia gyalogos313
Porosz gránátos314
Magyar gránátos és orosz gárdista315
Orosz és angoltiszt316
Magyar gyalogos333
Magyar huszár335
Méneskari huszár337
Angol tisztek349
Magyar határőr huszár377
Magyar gyalogos közvitéz378
Szerezsán harámbasa379
Határőrvidéki gyalogosok380
Magyar nemesi felkelő lovasság396
Magyar inzurgens gyalogság397
Verbunkos zenész400
Városi nemesek404
Falusi nemesek406
Falusi nemesek téli viselete407
Nemesek téli viselete408
Selmeci bányászok409
Karikaturák
Nem tart már sokáig57
Gúnykép a Bastille ostromának emlékére83
Gúnykép Mária Antoinette királynéra87
Az ördög és a felesége a földre teszik a jakobinusokat101
Törkép a királyi család bebörtönözése alkalmából126
Egy jakobinus hazafi128
Gúnykép a forradalomra138
Angol karikatőra Napoleonra252
A trafalgári csata255
Angol torkép Napoleon ellen275
Magyar gunykép a franciákra292
Gunykép a száz nap alkalmából342
Történeti műemlékek, pénzek, okiratok, érmek, városok, díszítmények stb.
Szibillák, Rafael festménye után5
Amerikát jelképező fejléc11
Az Egyesült Államok első pénzei16
Az Egyesült Államok 1792-ben vert pénze22
A washingtoni kapitolium24
Magyarország címere25
II. József pecsétje33
Emlékérem II. József oroszországi látogatása alkalmából38
Belgrád és Zimony látképe 1788-ból44
A nemzetgyűlés augusztus 4-iki ülése emlékére készült érem94
A nemzetgyűlés által kiadott papírpénz102
A Temple-börtön125
A francia köztársaság pecsétje129
Assignata139
Napoleon-fejléc185
Málta látképe212
Az urn-i lyuk220
Flüelen227
Osztrák papírpénz233
A becsületrend keresztje245
Emlékérem Napoleon olasz királlyá való koronáztatása alkalmából245
I. Napoleon pecsétje247
Gaéta látképe256
Regensburg260
Emlékérem a római király születése alkalmából304
Napoleon sírja364
A nemzetek küzdelme Napoleonnal373
A vértanuk fája385
I. Ferenc ezüst tallérja391
Huszonötforintos I. Ferenc korából391
Ezüstpénzek I. Ferenc korából391
Napoleon kiáltványa a magyarokhoz401
A pesti vármegyeház száz év előtt402
Buda és Pest a XIX. század elején403
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem