864.256

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék)

A francia forradalom és Napoleon kora

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 426 oldal
Sorozatcím: Tolnai Világtörténelme
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Több száz képpel és műmelléklettel illusztrálva. Nyomtatta Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten. Harmadik kiadás. A Tolnai Világlapja ajándéka.

Előszó

Tolnai Világtörténelme a jelenből a múltba viszi az olvasót. Megmutatja, hogyan épült fel az emberiség fejlődésének hatalmas épülete mind e mai napig. Elbeszéli, hogy minő korszakalkotó... Tovább

Tartalom

Előszó ... 5
Az észak-amerikai szabadságharc... ... 13
II. József uralkodása 28
A Hóra lázadás 38
A lázadás kitörése 40
Alsó Fejér és Tordamegyék feldulása 42
A lázadás leveretése 44
József császár további reformjai 46
Művelődéstörténeti állapotok .. ... ... 53
II. Lipót uralkodása ... ... 55
Az 1790-91.-i országgyűlés ... 59
A francia forradalom története . 62
1. A forradalom előzményei 62
2. XVI. Lajos uralkodása a forradalom kezdetéig ... 73
3. A forradalom kitörése és a Bastille ostroma 76
4. A forradalom győzelme és elfajulása ... 88
5. A nemzetgyűlés működése . ... ... ... 95
6. A nemzetgyűlés Párisban ... ... ... .. 104
7. A király szökése ... .. ... ... ... . ... 112
8. Az alkotmány befejezése 115
9. A törvényhozó gyűlés ... ... ... ... ... 117
10. A Tuileriák megrohanása 122
11. A királyság végnapjai... 126
12. A francia forradalom és a külföld 131
13. A konvent. A rémuralom kezdete ... ... 132
14. XVI Lajos pöre 136
15. A girondisták bukása ... 140
16. A jólét-bizottság rémuralma 145
17. A rémuralom áldozatai. A királyné és a
girondisták ki végeztetése 146
18. Vallási anarchia ... ... ... 148
19. A polgárháború elnyomása a vidéken.
A külső ellenség visszaverése ... 149
20. Danton bukása .. 151
21. A Triumvirátus. A rémuralom és Robespierre bukása 153
22. Visszatérés a régi rend felé. A jakobinusok kiirtása 161
23. A külháború eseményei. A konvent utolsó
ideje. A direktórium megalakulása... ... 165
Lengyelország bukása ... ... ... 170
A második felosztás... . 170
Lengyelország ujabb felkelése és harmadik,
végleges felosztása... 176
III. Gusztáv svéd király tragédiája ... .. ... 182
I. Napoleon és kora ... 189
1. Napoleon ifjúsága 189
2. Napoleon első hadjárata. ... ... 202
3. Az egyiptomi expedició . 217
4. A második koalíció Franciaország ellen 222
5. A direktórium bukása . ..225
6. A. konzulátus. Napoleon mint első konzul 234
7. Az 1800. évi háború 238
8. Franciaország belső ujjászervezése. A konkordátum. összeesküvések és merényletek 243
9. Napoleon, a császár. A koronázás ... ... 247
10. A harmadik koalíció. Az auszterlitzi csata. Trafalgár 252
11. Napoleoni dinasztiák. A rajnai szövetség 258
12. Napoleon és az udvar. Társadalmi állapotok ... ... 261
13. Porosz háború. A jénai ütközet. Orosz-porosz háború. A szárazföldi zárlat ... 263
11. Napoleon regényei. Eleonóra. Walewski
Mária ... 271
15. A portugál és spanyol háborúk 280
16. Az erfurti találkozás ... ... 282
17. Viszályok Napoleon családjában. VII. Pius
pápa fogsága. A fontainebleaui szerződés 288
18. A negyedik háború. Az asperni csata.
Napoleon és Magyarország. A győri csata.
Wagram 292
19. Napoleon és Jozefin elválása 298
20. Napoleon második házassága. Mária Lujza 302
21. Az orosz hadjárat. A bukás kezdete... ... 311
22. Poroszország a napoleoni idők alatt.
A porosz-orosz hadjárat 316
23. A lützeni és bautzeni csata ... ... ... ... 323
24. Alkudozások. Metternich és Napoleon 325
25. A nagy koalíció megkezdi a harcot. A Katzbach és a Drezda melletti csaták 329
26. A lipcsei csata 333
27. A franciaországi hadjárat. Páris megszállása 337
28. Napoleon lemondása 342
29. Napoleon Elbán..... 345
30. Napoleon Franciaországban. A száz nap 348
31. A waterlooi csata ... 354
32. Napoleon fogsága és halála 358
33. A napoleonidák sorsa 369
34. A bécsi kongresszus .. 374
I. Ferenc uralkodása... 377
A forradalmi eszmék hatása Magyarországra 381
A Martinovics-féle összeesküvés 381
Martinovics Ignác és párthívei 385
Az elfogatások és a pör 387
Az ítéletek végrehajtása 390
Magyarország belső állapotai a francia háborúk korában ... 394
A harmadik, 1805. évi francia háború kora 400
A negyedik francia háború és a nemesi felkelés 404
Pénzügyi válság Az 1811. évi pozsonyi országgyűlés 406
Pest a tizenkilencedik század elején 409
A reakció kora 412
Műelődéstörténeti áttekintés ... 416

Képek.
Színes műmellékletek.
1. II. József halálos ágyén visszavonja törvénytelen rendeleteit.
2. Martinovics kivégeztetése.
Egyszínű műmellekletek.
I. A nemzetgyűlés eskütétele a versaillesi
bálteremben... ... 83
II. A Tuileriák ostroma 97
III. A Bastille ostroma ... ... 129
IV. Mária Antoinette lefejeztetése ... 145
V. A brumaire 18.-iki államcsiny 225
VI. Napoleon koronázása . .. . 257
VII. A lipcsei csata . 321
VIII. A bécsi kongresszus 369
Történelmi képek (jelenetek,
események stb.)
A doggersbanki tengeri ütközet 23
II. József és Pius pápa találkozása 33
II. József és fivére, Lipót találkozása ... 34
Pandúrok játéka 40
Táncoló pandúrok 41
Gróf Gyulai Sámuel regimentje 44
Magyar granatéros 45
II. József hadserege Zimonynál ... 47
II. Lipót koronázása ... 57
Szabolcs vármegye örömünnepe Nagykállóban... 60
A nemzetgyűlés megnyitása... 71
Párisi utcai élet a forradalom kitörése előtt ... 79
A csőcselék és a francia gárda harca (1789.) ... 82
A nép kiszabaditja a gárdistákat a börtönből... 83
A francia gárda harca a dragonyosokkal ... 84
A Bastilleból megszabadított foglyok diadalmenete 85
De Launay és Flesselles meggyilkolása ... 87
Foulon miniszter meggyilkolása .. 93
A nemzetgyűlés augusztus 4-iki ülése 97
Az asszonyok menete Versailles felé ... 101
XVI. Lajost Párisba viszik ... 103
A jakobinus klub ülése ... 105
A testvériség emlékünnepe ... . . 109
A király menekülése 113
A nép a nemzetgyűlés termébe tódul ... ... ... 123
A haza veszélyben van 126
Mária Antoniette a forradalmi törvényszék előtt 147
A rendjelek eltörlése 149
A rémuralom biztosa 150
A forradalmi bizottság ülése .. ... . 155
Robespierre elfogatása ... 159
Ferrand képviselő meggyilkolása ... 163
A hoglandi tengeri csata ... ... ... ... 185
A lodi-i hid ostroma .. ... 201
Ünnepséges fogadtatás a direktóriumnál 203
Az arcolei csata 204
A Rivoli melletti ütközet . 205
A Tagliamento melletti csata ... .209
A leobeni béke ... ... 211
A prairiali államcsiny .. ... 233
A marengói csata ... 239
Pokolgép felrobbanása 245
Ferenc császár és Napoleon találkozása 257
Napoleon Nagy Frigyes sírboltjában 271
Napoleon fogadja Lujza királynét Tilsitben ... 275
Az erfurti találkozás 283
Napoleon és VII. Pius pápa 286
Napoleon megsebesülése 289
Napoleon a wagrami ütközet előtti éjszakán ... 298
Magyarok huszárok harca a franciákkal 303
Napoleon testvérei gyermekeinek körében 305
Napoleon és Mária Lujza ... 309
Visszavonulás Oroszországból 313
Lujza, porosz királyné halála 317
Az Elster hidjának felrobbantása .. 331
A Waterlooi csata 353
Napoleon a Bellerophonon ... 361
Napoleon Szent-Ilona szigetén 364
I. Ferenci koronázási esküje 379
Ujonctoborzás 402
Arcképek.
Dr. Mangold Lajos 7
Dr. Horváth Cyrill... 7
Gracza György 7
Dr. Bányai Elemér... ... ... ... 7
Dr. Ferenczy Zoltán . 7
Londesz Elek ... ... 7
Dr. Palágyi Menyhért 8
Radisich Jenő ... ... ... 3
Seress Imre 8
Dr. Timon Ákos ... 8
Vámbéri Ármin 8
Zilahi Kiss Béla ... ... ... . ... 8
III. György ... ... ... ... 15
Franklin Benjámin ... 16
Ifjabb Pitt Vilmos 17
Washington György ... ... : 20
Jefferson Tamás 22
Steuben Frigyes Vilmos ... ... 22
Washington György ... 25
II. József 30
II. József trónörökös korában 31
II. József trónralépése idejében ... .. 36
Hóra és Kloska 38
II. Katalin ... 43
Báró Laudon Gedeon ... ... ... 46
Gróf Zichy Károly... ... 51
Gróf Pállfy Károly 51
II. József legutolsó arcképe ... 53
Kazinczy Ferenc 54
II. Lipót... ... 55
Sándor Lipót főherceg ... 56
Mária Antoinette ... 64
XVI. Lajos trónralépése idejében 65
Turgot .. ... ... 66
Necker Jakab ... ... 69
Lajos Fülöp, orleansi herceg . 73
Sieyés 75
Mirabeau... ... 77
Bailly ...78
Desmoulins ... 80
XVI. Lajos 88
Lafayette . ... 89
Mária Antoinette és gyermekei 96
Roland asszony ... 117
Robespierre ... ... 121
Marat ... .. ... 128
Danton ... ... ... ... 129
Saint Just 136
Barére 137
XVII. Lajos 140
Corday Sarolta ... ... ... 143
Fouquier Tiuville 144
Carnot Lázár 145
Mária Antoinette legutolsó arcképe . ..146
Simon varga 152
Récamier asszony 161
Kosciusko 173
Bilinski János 175
Szuvorov Sándor ...179
III. Gusztáv 183
Bonaparte Napoleon hadnagy korából ...191
Barras 194
Jozefin császárné 195
Bonaparte Napoleon tábornok ... 197
Masséna 198
Augereau ... 199
Wurmser 200
Babeauf 206
Károly főherceg 207
Talleyrand ... 213
Cobenzl 214
VI. Pius pápa ... . ..215
Berthier... 215
III. Frigyes Vilmos trónörökös korában 216
Nelson ... 219
Murad bey 220
Ifjabb Pitt Vilmos ... 221
IV. Ferdinánd 222
Moreau 223
Macdonald 224
Joubert 226
Bernadotte 229
I. Pál 230
Thugut 231
Napoleon mint első konzul 235
Cambacérés 236
Latour D'Auvergne 241
VII. Pius 242
Kléber ... .. 243
Fouché 244
Bourbon Lajos Antal 247
Fesch bibornok ... 249
I. Napoleon, mint császár ..251
Mortier 253
Kutuzov 255
I. Ferenc 256
Bonaparte József ... 259
Beauharnais Jenő 260
Murát Joachim .. 261
Bonaparte Lajos 262
Napoleon Jeromos 264
Bonaparte Lucián ... 265
Lujza porosz királyné 266
Blücher 269
Gneisenau 270
III. Szelim ... ... 272
Rapp János ... ... 273
I. Sándor orosz cár 274
Ney ... ... 275
Frigyes Ágost szász király 276
Junot.. 280
IV. Károly ... 281
Ferdinánd spanyol trónörökös 282
Soult 285
Wellington 286
Hofer András 291
Lefebvre 292
Károly Lajos János 293
Mária Lujza francia császárné ... 307
Rosztopcsin 312
III. Frigyes Vilmos 315
Fichte ... 318
Stein 319
Napoleon utolsó arcképe 325
Metternich 328
Poniatovszky 335
XVIII. Lajos ... 356
I. Ferenc koronázási diszben ...378
Martinovics Ignác 385
Laczkovics János 386
Szentmarjay Ferenc 387
I. Ferenc, magyar király 391
József nádor 393
Hermina főhercegnő ... 394
Gróf Festetich György 396
Bacsányi János ... 397
Csokonai Vitéz Mihály 397
Kisfaludy Sándor 398
Révai Miklós 399
Kulcsár István ... 399
Felsőbüki Nagy Pál 401
Károly főherceg 403
Rudnay Sándor 414
Montesquien 416
Rousseau 418
Voltaire ... 417
Goethe ... ... ... 419
Canova ... 420
Dávid 421
Katonai és polgári viseletképek.
Magyar testőr lóháton 29
Jobbágy és nemes II. József korából 35
Hóra istállómestere 37
Gróf Gyulay Sámuel regimentje 44
Magyar granatéros 44
Krimi tatár ijász ... 49
Török katonai tipusok... ... ... 50
Magyar viselet II. József korában ... 52
Jelmezkép XVI. Lajos korából 65
A három rend jelmezképe 70
Jakobinus a szószéken 118
Francia nemzeti gárdista és önkéntes 127
Katona a köztársasági hadseregben 192
Mameluk lovas ... 218
A német légió 254
Porosz csapatok egyenruhája 267
Magyar inzurgens lovas 294
Magyar nemesi felkelő lovasság... ... 295
Magyar gyalogos katonaság ... ... 301
Napoleon gránátosa 320
Francia gyalogos 320
Porosz gránátos 321
Magyar gránátos és orosz gárdista 322
Orosz és angol tiszt 323
Magyar gyalogos 339
Magyar huszár ... ... 341
Méneskari huszár ... 343
Angol tisztek 355
Magyar határőr huszár 381
Magyar gyalogos közvitéz ...382
Szerezsán harámbasa 383
Határőrvidéki gyalogosok 384
Magyar nemesi felkelő lovasság 400
Magyar inzurgens gyalogság 401
Verbunkos zenész 404
Városi nemesek 408
Falusi nemesek 410
Falusi nemesek téli viselete 412
Nemesek téli viselete ...411
Selmeci bányászok 418
Karrikaturák.
Nem tart már sokáig 63
Gunykép a Bastille ostromának emlékére 90
Gunykép Mária Antoinette királynéra 91
Az ördög és a felesége a földre teszik a jakobinusokat... 106
Torzkép a királyi család bebörtönözése alkalmából 131
Egy jakobinus hazati. 138
Gunykép a forradalomra ... ... . 143
Angol karrikatura Napoleonra ... ... 255
A trafalgári csata. 258
Angol torzkép Napoleon ellen 279
Magyar gunykép a franciákra 297
Gunykép a száz nap alkalmából ... 349
Történeti műemlékek, pénzek,
okiratok, érmek, városok, diszitmények stb.
Szibillák, Rafael festménye után 5
Amerikát jelképező fejléc... ... 13
Az Egyesült Államok első pénzei 18
Az Egyesülj Államok 1792-ben vert pénze ... 24
A washingtoni kapitolium . ... .. 26
Magyarország cimere ... ... ... 28
II. József pecsétje ... ... ... ... 33
Emlékérem II. József oroszországi látogatása
alkalmából 42
A nemzetgyűlés augusztus 4-iki ülése emlékére
készült érem 99
A nemzetgyűlés által kiadott papírpénz 107
A Temple börtön... ... 130
A francia köztársaság pecsétje ... 134
Assignata 142
Napoleon-fejléc... .. 187
Málta látképe . 217
Flüelen 227
Az urn-i lyuk 232
Osztrák papírpénz 237
A becsületrend keresztje. 250
Emlékérem Napoleon olasz királylyá való koronáztatása alkalmából ... 250
I. Napoleon pecsétje .. 252
Gaéta látképe ... ... .. ... ... ... 259
Regensburg ... 263
Emlékérem a római király születése alkalmából 311
Napoleon sirja 368
A nemzetek küzdelme Napoleonnal (Fejléc) 377
A vértanuk fája 389
I. Ferenc ezüst tallérja 395
Huszonötforintos I. Ferenc korából... ... ... ... 395
Ezüstpénzek I. Ferenc korából ... ... 395
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék) Tolnai Világtörténelme - A legujabb kor I. (töredék)

A borító enyhén kopott, a borító, a lapélek és több lap kissé foltos. A könyv kötése megtört, gerince pótolt.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba