Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.071

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Tolnai Világtörténelme I-X.

Az őskortól a rómaiak történetéig/A római birodalom története/A népvándorlástól az első keresztes háborúkig/A keresztes háborúktól a renaissance koráig/A felfedezések, a reformáció és az ellenreformáció kora/XIV. Lajos és Nagy Frigyes kora/A francia forradalom és Napoleon kora/A szabadságharcok és a nemzeti ujjáébredés kora/A mai nemzeti államok alakulása napjainkig/A Föld fokozatos fölfedezése és a természet erőinek meghódítása

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 4.245 oldal
Sorozatcím: Tolnai Világtörténelme
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: A kötetek több száz képpel és műmelléklettel illusztráltak. Nyomtatta Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapesten. Az I-II., VI., X. kötet 2. kiadás, a III-IV., IX. kötet 3. kiadás, az V. kötet 4. kiadás, a VIII. kötet 5. kiadás, a VII. kötet 7. kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Tolnai Világtörténelme a jelenből a múltba viszi az olvasót. Megmutatja, hogyan épült fel az emberiség fejlődésének hatalmas épülete mind e mai napig. Elbeszéli, hogy minő korszakalkotó... Tovább

Előszó

Tolnai Világtörténelme a jelenből a múltba viszi az olvasót. Megmutatja, hogyan épült fel az emberiség fejlődésének hatalmas épülete mind e mai napig. Elbeszéli, hogy minő korszakalkotó világ-eseményeken nyugszik a nemzetek mai helyzete. Feltárja előttünk azt a végtelen arzenált, ahol azok a fegyverek pihennek, melyekkel rég letűnt népek harcoltak egymással. Megnyitja szemünk előtt a tudomány és művészet csudálatos műhelyeit, melyekben az emberiség művelődésének fejlődését készítették elő a nagy szellemek. Átvisz bennünket a rabszolgaság rettenetes tömlöcein, a véres verítéket izzadó jobbágyok siralmain, a testi és lelki elnyomottság hosszú korszakain keresztül egész a mai korig, amely felszabadította rabigájából a munkát és a gondolatot. Megmutatja, milyen volt a zsarnokok élete és hogy milyen galádul pazarolták népeik vérét és keserves munkáját. Ez a mű elvisz azokra a csataterekre, ahol emberi jogért, szabadságért és a megélhetésért küzdöttek eleink. Abból a sötét zugból, ahol a babona rejtőzködik, elvezeti az olvasót az igazság tündöklő palotájába és megmutatja, hogy minő örök eszmék lelkesítették az emberiséget, hogy felszabaduljon a testi és lelki szolgaság bilincseiből.
Mikor pedig feltárta előttünk az emberiség múltját, szép csendesen, észrevétlenül visszavisz bennünket a jelenbe. És íme, amit most látunk, az sokkal tisztább, sokkal ragyogóbb képe lesz a mai életnek, mint az, amit azelőtt láttunk. Mindennek ismertük az okát és egyszerre világos lesz előttünk sok minden, amit azelőtt nem értettünk. Megismertük azokat a rugókat, melyek a világ kerekeit mozgatják és így könnyű szerrel fogjuk mérlegelni a mai események, politikai és társadalmi viszonyok fontosságát és igazságosan ítélkezhetünk a mai emberek fölött. Politikus nemzet vagyunk: ha mi nem törődünk sorsunkkal, ki törődjék velünk!? Nekünk kell intézni életünk folyását, de hogyan intézzük okosan, ha azt se tudjuk, melyik a leghelyesebb út, hogyan járjunk fölemelt fővel, ha sötétben tapogatózunk? A Tolnai Világtörténelme feltárja előttünk a múltat, hogy okuljunk annak példáin és élni tudjunk a jelenben. Vissza

Tartalom

I. KÖTET
Előszó 5
Az észak-amerikai szabadságharc13
II. József uralkodása28
A Hóra lázadás38
A lázadás kitörése40
Alsó Fejér és Tordamegyék feldulása42
A lázadás leveretése44
József császár további reformjai 46
Művelődéstörténeti állapotok53
II. Lipót uralkodása55
Az 1790-91-i országgyülés59
A francia forradalom története62
A forradalom előzményei62
XVI. Lajos uralkodása a forradalom kezdetéig73
A forradalom kitörése és a Bastille ostroma76
A forradalom győzelme és elfajulása88
A nemzetgyűlés működése95
A nemzetgyűlés Párisban104
A király szökése112
Az alkotmány befejezése115
A törvényhozó gyűlés117
A Tuileriák megrohanása122
A királyság végnapjai126
A francia forradalom és a külföld131
A konvent. A rémuralom kezdete132
XVI. Lajos pöre136
A girondisták bukása140
A jólét-bizottság rémuralma146
A rémuralom áldozatai. A királyné és a girondisták kivégeztetése146
Vallási anarchia148
A polgárháboru elnyomása a vidéken. A külső ellenség visszaverése149
Danton bukása151
A Triumvirátus. A rémuralom és Robespierre bukása151
Visszatérés a régi rend felé. A jakobinusok kiirtása161
A külháboru eseményei. A konvent utolsó ideje. A direktóriumi megalakulása165
Lengyelország bukása170
A második felosztás170
Lengyelország ujabb felkelése és harmadik, végleges felosztása176
III. Gusztáv svéd király tragédiája182
I. Napoleon és kora189
Napoleon ifjusága189
Napoleon első hadjárata202
Az egyiptomi expedíció217
A második koalíció Franciaország ellen222
A direktórium bukása225
A konzulátus. Napoleon mint első konzul234
Az 1800. évi háboru
Franciaország belső ujjászervezése. A kondorátum. Összeesküvések és merényletek 243
Napoleon, a császár. A koronázás247
A harmadik koalició. Az auszterlitzi csata. Trafalgár252
Napoleoni dinasztiák. A rajnai szövetség 258
Napoleon és az udvar. Társadalmi állapotok261
Porosz háboru. A jénai ütközet. Orosz-porosz háboru. A szárazföldi zárlat263
Napoleon regényei. Eleonóra. Walewski Mária271
A portugál és spanyol háboruk280
Az erfurti találkozás282
Viszályok Napoleon családjában VII. Pius pápa fogsága. A fontainebleani szerződés288
A negyedik háboru. Az asperni csata. Napoleon és Magyarország. A győri csata. Wagram292
Naploeon és Jozefin elválása298
Napoleon második házassága. Mária Lujza302
Az orosz hadjárat. A bukás kezdete311
Poroszország a napoleoni idők alatt. A porosz-orosz hadjárat316
A lützeni és bautzeni csata323
Alkudozások. Metternich és Napoleon325
A nagy koalició megkezdi a harcot. A Katzbach és a Drezda melletti csaták329
A lipcsei csata333
A franciaországi hadjárat. Páris megszállása337
Napoleon lemondása342
Napoleon Elbán345
Napoleon Franciaországban. A száz nap348
A waterlooi csata354
Napoleon fogsága és halála358
A napoleonidák sorsa369
A bécsi kongresszus374
I. Ferenc uralkodása377
A forradalmi eszmék hatása 381
A Martinovics-féle összeesküvés381
Martinovics Ignác és párthivei 385
Az elfogatások és a pör387
Az itéletek végrehajtása390
Magyarország belső állapotai a francia háboruk korában394
A harmadik, 1805. évi francia háboru kora400
A negyedik francia háboru és a nemesi felkelés404
Pénzügyi válság az 1811. évi pozsonyi országgyűlés406
Pest a tizenkilencedik század elején409
A reakció kora412
Művelőadástörténeti áttekintés416
II. KÖTET
Előszó a II. kötethez5
A reakció kora7
A német Bund8
Délamerika felszabadulása10
A görög szabadságharc14
A francia restauráció és a juliusi forradalom30
Az olasz államok a szentszövetség korában45
A polgárkirályság48
Belgium és Hollandia különválása60
A lengyel szabadságharc70
Anglia a napoleoni idők után84
Európa többi államai a júliusi forradalom után92
A nemzeti újjászületés kora103
Az 1825-iki országgyűlés. Az akadémia alapítása106
Széchenyi István116
Az 1830-iki országgyűlés. A kolera Magyarországon120
Erdélyi állapotok. Báró Wesselényi Miklós123
Az 1832-36-iki országgyűlés126
V. Ferdinánd132
Pest pusztulása. Az 1838-iki árvíz141
Az 1839-40-iki országgyűlés146
1843-44-iki országgyűlés148
Az administrátorok és a centralisták150
Készülődés az 1847-iki diétára152
A forradalmak kora156
A februári forradalom156
Az 1848-iki események Németországban163
A szabadságmozgalmak kezdete164
A Lola-forradalom Bajorországban166
A poroszországi forradalom168
A frankfurti nemzetgyűlés176
A radikálizmus Poroszországban178
A német nemzetgyűlés befejezése181
Forrongás Bécsben. Metternich menekülése183
Az utolsó pozsonyi országgyűlés185
A Forradalmi Csarnok193
Pozsonyi, bécsi és pesti események. A felelős minisztérium212
Hogy támad a forradalom221
A honvédség szervezése. A kamarilla és Magyarország. Nemzeti Bank. Megmozdulnak a kaszárnyák.227
Az utolsó erdélyi országgyűlés. Az unio. Szerb mozgalmak és a délvidéki lázadás235
Országos választások. Az első népképviseleti országgyűlés238
Háborús mozgalmak. A szerbek lázadása242
A horvát pártütés245
A bécsi foradalom megújulása és befejezése259
Az erőszak jegyében265
Erdélyi események268
A szabadságharc274
A téli hadjáratok folytatása282
A tavaszi hadjárat300
A függetlenségi nyilatkozat310
Harcok a délvidéken és Erdélyben324
Katasztrófa328
A haditervek339
A világosi katasztrófa346
A tábornokok kivégzése. Haynau rémtettei351
Gróf Batthyány Lajos kivégzése357
Jeszenák és Csányi361
Woroniecky, Giron és Abancourt361
Perényi, Szacsvay és Csernus361
"In effigie"362
Küzdelem az olasz egységért363
A Bach-korszak és az emigráció382
Küzdelem az alkotmányért387
A provizórium395
Az Almássy-Nedeczky-féle összeesküvés398
Ferenc József401
III. Napoleon410
Napoleon Lajos elnöksége. Az államcsíny410
A második császárság fénykora414
A krimi háború420
III. KÖTET
Előszó a III. kötethez5
A felfedezések kora7
I. Katholikus Ferdinánd és Izabella uralkodása10
Szép Fülöp és Őrült Johanna19
Portugália20
India útja20
A Föld ismerete23
A normannok felfedezik Észak-Amerikát25
Az olaszok és a portugálok útjai26
A portugálok Indiában29
Amerika felfedezése33
Kolumbus első útja37
Kolumbus második utazása46
Kolumbus harmadik útja47
Kolumbus negyedik útja és halála50
A Csendes Oceán felfedezése54
Mexikó meghódítása57
A spanyolok Peruban72
A reformáció története83
Németország a reformáció előtt - I. Miksa császár - A humanisták83
A német reformáció - V. Károly császár és Luther Márton94
Luther száműzetésben - Az egyházi szakadás - A lovagok lázadása - A polgárháború114
V. Károly császár politikája - Az első olasz háború129
A reformáció terjedése Németországban - A speieri protestáció138
A svájci reformáció - Zwingli Ulrik140
A második olasz háború - Róma kifosztása142
A reformáció diadala - Zwingli halála - A török háborúk147
A német protestánsok szervezkedése - Luther halála - A smalkaldeni háború152
V. Károly császár bukása - Az augsburgi vallásbéke166
Az északi reformáció - Dánia, Svédország, Norvégia175
Magyarország a mohácsi csata után189
Harc a koronáért. Az ellenkirályok küzdelmei196
A török befolyás kezdete - A nemzeti királyság megszűnése200
A nagyváradi béke kora209
Magyarország három részre való oszlása216
Erdély, Izabella királyné és a török porta218
A török hódítás folytatása222
Az ellenreformáció228
Spanyolország - II. Fülöp és kora230
A félhold - A lepantói ütközet - A török birodalom hanyatlása231
Olasz államok a XVI. század második felében238
Medici Katalin - A vallásháborúk247
A Szent Bertalan-éji vérfürdő252
A németalföldiek szabadságharca256
A reformáció Angliában és Skótországban271
VI. Eduárt - Grey Johanna - Katholikus Mária274
Erzsébet királynő trónralépése280
Stuart Mária skót királynő282
Németalföld és Spanyolország (1573-79)286
Stuart Mária tragédiája290
A spanyol Armada sorsa294
A francia vallásháborúk - IV. Henrik296
IV. Henrik, az első Bourbon-király297
Spanyolország, Anglia és Németalföld ellen299
Északi és Keleti Európa államai302
Oroszország - IV. Vazul és Rettenetes Iván uralma304
A kelettengerparti államok - Versengés Livland birtokáért307
Lengyelország310
Az orosz birodalom eseményei314
A német birodalom és melléktartományai319
II. Rudolf és a kath. reakció320
Ausztria II. Rudolf idejében326
Magyarország története Miksa király idejében330
Rudolf uralkodása339
A hosszú háború341
A nemzeti ellenállás korszaka356
II. Mátyás uralkodása362
A harmincéves háború369
Wallenstein Albert a harctéren379
Gusztáv Adolf svéd király beavatkozása382
Gusztáv Adolf halálától a prágai békéig388
Wallenstein bukása és megöletése392
A svéd-francia szövetség398
A vestfáliai béke401
II. Ferdinánd magyar király uralkodása401
III. Ferdinánd uralkodása414
Nyugat- és Dél-Európa a harmincéves háború idejében420
XIII. Lajos francia király420
Richelieu bíboros424
Spanyolország és Németalföld harca426
Franciaország és Németalföld harca Spanyolország ellen427
Összeesküvés Richelieu ellen428
A franciák és németalföldiek további sikerei430
A spanyol világbirodalom bukása430
Richelieu és XIII. Lajos halála431
Mazarin. A frondőrök. A királyi hatalom küzdelmei433
IV. KÖTET
Előszó a IV. kötethez5
A nagy angol forradalom7
I. Jakab uralkodása7
I. Károly. A parlament és királyi hatalom küzdelmei8
A hosszu parlament10
A csonka parlament. I. Károly elitéltetése és kivégeztetése18
Az angol köztársaság20
Az abszolut monarchia korszaka24
Bevezetés24
Franciaország aranykora25
A rabló hadjáratok36
A reuniók48
Lajos király udvara51
XIV. Lajos egyházpolitikája61
Németország a vesztfáli békekötés után64
A nagy választófejedelem65
Svédorság Krisztina uralkodása alatt70
A lengyelek74
A balti háboru76
Frigyes Vilmos, mint egyedüluralkodó82
Németország többi része84
I. Lipót császár88
Magyarország I. Lipót uralkodása alatt94
A Wesselényi-féle összeesküvés105
A kuruc mozgalom terjedése. Thököly Imre125
A török uralom megszünése134
Az örökös királyság és a török uralom vége146
A korlátlan monarchia jegyében153
Anglia az utolsó Stuartok alatt153
Az utolsó Stuart bukása, III. Vilmos158
Európa Franciaország ellen167
A spanyol örökösödési háboru170
Oroszország Nagy Péter korában185
A nagy északi háboru192
A poltavai csata után199
Nagy Péter, Kelet császára201
Anglia a hannoverai ház alatt204
Franciaország XIV. Lajos halála után208
Spanyolország politikai helyzete210
Törökország ujabb háborui212
II. Rákóczi Ferenc és a kuruc szabadságharc213
Rákóczi ifjusága216
A szabadságharc230
I. József237
A kuruc hadsereg242
A forradalom248
A kuruc emigráció260
Rákóczi jellemzése262
III. Károly uralkodása264
Rodostóba284
Az európai helyzet Nagy Frigyes trónralépése előtt269
Ausztria és a pragmatika sanctio269
Oroszország Nagy Péter halála után300
Lengyelország története302
Törökország háborui306
Brandenburg - Poroszország308
Németország többi államai313
Nagy Frigyes kora319
Nagy Frigyes ifjusága319
Mária Terézia trónralépése322
Az 1741. országgyűlés328
Az osztrák örökösödési háboru334
A hétéves háboru339
A magyarok Mária Terézia hadjárataiban362
A béke korszaka368
Mária Terézia uralkodása374
II. Katalin cárnő. Lengyelország első felosztása387
Az ozmánok birodalma400
XV. Lajos kora404
Dánia és Svédország416
II. József császár és Nagy Frigyes418
Portugália és Spanyolország424
Anglia gyarmatbirodalma429
V. KÖTET
Előszó az V. kötethez5
A népvándorlás7
A germánok harcai7
A római uralom Germániában10
A germánok életmódja és vallása16
A népvándorlás előhírnökei21
A gót háborúk25
A hunok bejövetele30
A nyugoti gótok betörése Rómába34
Attila birodalma56
A nyugotrómai birodalom bukása73
A bizánci (keletrómai) birodalom Jusztiniánusz alatt80
Bizánc Jusztiniánusz utódai alatt86
A keleti gót birodalom89
A vandál birodalom vége91
A longobárdok92
Az angolszászok Britanniában95
A frankok birodalma a Merovingok alatt100
Az izlám és a Karolingok birodalma109
Mohammed a vallásalapító109
Az izlám terjeszkedése117
Az Omajádok uralma125
Az arab uralom kettészakadása130
Bizánc története 641-867135
A frank világbirodalom. A Karolingok hatalomra jutása143
Nagy Károly hódító hadjárata. A longobárdok és a szászok154
Nagy Károly római császársága161
Nagy Károly birodalmának szétzülése. A verduni szerződés170
A Karolingok vége181
A magyarok története189
A magyarok eredete és őshazája189
A magyarok Etelközben200
A magyarság a honfoglalás előtt203
A magyarok bejövetele és a honfoglalás210
Kézai krónikája a honfoglalásról224
Magyarország a honfoglalás előtt és a honfoglalás korában226
A honfoglalás a történeti adatok világításában233
Zsolt fejedelem uralkodása242
Magyarok Szent Gallenben247
Újabb kalandozások kora252
Taksony fejedelemsége. Az augsburgi csata258
További hadjáratok Taksony alatt268
Geiza fejedelemsége272
A keresztény egyház ügye Magyarországon a honfoglalás előtt273
A térítés kezdete Magyarországon276
István fejedelemsége284
Asztrik római követsége és Szilveszter bullája292
Szent István királysága300
A trónutódlás. István halála310
A Szent István-kultusz Magyarországon313
Szent István jellemzése315
Péter és Aba Sámuel317
I. Endre királysága325
I. Béla uralkodása330
Salamon király331
I. Géza király uralkodása335
A német-római császárság fejlődése337
Madarász Henrik uralkodása337
Nagy Ottó uralkodása339
Nagy Ottó utódai350
A német császárság fénykora358
A pápaság és a császárság harca368
A mai Franciaország kialakulása382
A keletrómai birodalom a macedon császárok alatt389
Bizánc a makedóniai uralkodóház kihalása után394
A Komnenek uralma (1081-1185)398
A kordovai kalifátus hanyatlása402
A spanyolföldi keresztény országok kialakulása410
Az izlam további története Keleten417
Anglia története 1066-ig419
Hódító Vilmos és utódai424
Az északi germán államok426
Az orosz birodalom keletkezése427
VI. KÖTET
Előszó a VI. kötethez5
A keresztes háborúk7
Az első keresztes háború8
Az izlám világa8
II. Orbán pápa megindítja a keresztes háborút9
A paraszthadak elindulása11
Péter megérkezése Konstantinápolyba12
Zsidóüldözések13
A keresztesek Magyarországon15
A keresztesek Nicea előtt18
A fejedelmi keresztesek20
Nicea bevétele22
Antiókia bevétele24
Jeruzsálem bevétele28
A jeruzsálemi királyság30
Az asszaszinok33
A második és harmadik keresztes háború35
A mozgalom átterjed Németországra36
Rőtszakállú Frigyes császár38
Barbarossa a Szentföldre indul42
Palesztina veszedelme42
Az új keresztesek44
Barbarossa Frigyes halála45
Akkon ostroma46
Oroszlánszívű Rikárd és Francia Fülöp47
Rikárd hazatérése49
A negyedik keresztes hadjárat50
Készülődés a hadjáratra50
Bizánc a bukás kezdetén51
Konstantinápoly bevétele52
A latin császárság53
Az ötödik kereszteshadjárat57
Magyarország története az Árpádok alatt (II.)60
Szent László kora60
Kálmán király uralkodása64
II. István69
Vak Béla70
II. Gejza73
III. István, II. László és IV. István75
III. Béla76
Imre és III. László78
II. Endre78
IV. Béla88
V. István és Kun László104
III. Endre108
A Hohenstaufok110
III. Lothár és III. Konrád110
I. (Barbarossa) Frigyes és Oroszlán Henrik113
VI. Henrik császár115
Svéd Fülöp és IV. Ottó117
II. Frigyes. A Hohenstaufok bukása118
Anglia és Franciaország126
A Plantagenet- (Anjou-) ház az angol trónon126
Oroszlánszívű Rikárd134
Földnélküli János136
III. Henrik140
Franciaország a 12. és 13. században. II. Fülöp Ágost144
VIII. és IX. Lajos146
A hatodik keresztes hadjárat148
Az utolsó keresztes hadjárat151
Angolország kialakulása153
Háború Franciaország ellen158
II. Rikárd161
A Henrikek uralkodása162
VII. Henrik173
Franciaország fellendülése175
Magyarország a Vegyesházbeli királyok alatt195
Vencel és Ottó195
Róbert Károly196
I. Nagy Lajos202
Egy királygyilkosság a XIV. században205
A bosszúhadjárat211
I. Mária. Kis Károly és Zsigmond uralkodása219
Zsigmond és Mária uralkodása226
Kont és társai230
Az Anjou-ház utódai. Zsigmond egyedüli uralkodása235
A főurak és főpapok forradalma. Nápolyi László ellenkirály242
Albert uralkodása254
Erzsébet és I. Ulászló256
V. László263
A német római császárság bukása269
Az interregnum. Ottokár és Habsburgi Rudolf269
Habsburgi Rudolf utódai274
IV. Károly uralkodása279
A konstanzi zsinat. Husz János máglyahalála290
A cseh keresztes háborúk. Ziska és a taboriták297
Zsigmond császárrá koronáztatása és halála302
A bázeli zsinat. II. Albrecht. III. Frigyes304
Itália a reformáció előtt317
Az egyházi állam. Az avignoni fogság317
A két Szicília323
Flórenc324
Milanó330
Velence332
Svájc függetlenségi harcai340
Magyarország története Mátyás korától a mohácsi vészig348
Mátyás király348
Mátyás házassága354
Mátyás udvara357
Mátyás további uralkodása360
Mátyás mint uralkodó és magánember362
II. Ulászló368
A Dózsa-féle jobbágyforradalom378
II. Lajos383
Európa többi államai392
A spanyol és portugál terület392
A bizánci birodalom züllése397
Konstantinápoly ostroma402
Az ozmanok (törökök) a történelemben404
A skandináv államok410
A kalmári Unio415
Oroszország418
Lengyelország421
A mongolok és tatárok szereplése424
VII. KÖTET
Előszó a VII. kötethez5
Az Őskor7
Az ősember7
A kőkorszak10
A bronzkor12
Az Ókor15
Kína története15
Az ország és lakossága16
Az ősidők20
Csin-si-hvang-ti24
A Han-dinasztia26
A hanyatlás kora29
A kínai vallás30
India története32
India a buddhizmus előtt32
A brahmánizmus33
Buddha és tanítása35
Magadha. A perzsák és Nagy Sándor Indiában38
Szandrakottosz40
Buddha tanainak fejlődése42
Az újabb brahmanizmus46
Az indiai művészet48
Egyiptom52
A Nílus52
Egyiptom története. Az első dinasztiák54
A középső birodalom. A hykszoszok59
Az új birodalom. II. Ramzesz65
Idegen hódítók72
A megújhodás kora79
Egyiptom kultúrája. A vallás82
Politikai és társadalmi viszonyok85
Földmévelés, ipar, kereskedelem93
Az egyiptomiak írása93
Az egyiptomi irodalom95
Tudomány96
Építészet99
Szobrászat és festészet106
Mezopotámia109
Az ősi Babylonia története111
Ó-Babylonia kulturája116
A vallás116
Az írás117
Jog és törvény118
Irodalom118
Művészet és tudomány120
Asszyria122
Asszyria őstörténete123
I. Tiglatpilezár126
Szyria128
A föniciaiak131
A föniciai városik131
A föniciaiak utazásai és gyarmatai132
A föníciaiak a görög szigeteken és partokon134
Észak-Afrika. Ibéria és az Oceán135
Tyrosz hatalma. Hiram király136
Karthágó alapítása137
Fönícia kultúrája. Állami alakulás138
Vallás138
Művészet140
Ipar és kereskedelem140
Izrael143
Az izraeliták története143
Az őstörténet146
A manasszei királyság. Jerubbaal147
Saul népkirálysága148
Dávid király149
Salamon150
Izrael országát felosztják152
A kiskirályságok Izrael bukásáig152
Juda királysága 722-től bukásáig, 586-ig158
Jeruzsálem pusztulása160
A zsidók kultúrája162
Arménia166
Kis-Ázsia166
Kis-Ázsia indogermán népei167
Lydia170
Asszyria nagy királyai178
Asszurnazirpal178
II. Szalmanasszar182
IV. Szamziramman186
III. Ramman-Nirari186
III. Tiglatpilezár186
IV. Szalmanasszar89
A Szargoniadák189
Szenakherib192
Asszarhaddon194
Asszurbanipal196
Az asszyr birodalom végnapjai203
Az asszyrok kultúrája203
Vallásuk203
Államélet és hadügy203
Kereskedelem és forgalom204
Családi élet206
Művészet és tudomány206
Uj Babylónia208
II. Nebukadnezár208
A babyloni birodalom bukása213
A médek és a perzsák214
A méd birodalom214
A perzsák világbirodalma216
A perzsa kultúra232
A perzsa alkotmány és a közigazgatás238
A hadszervezet240
A perzsa jogélet, gazdaság és családi élet240
A perzsa művészet242
Görögország244
A régi Görögország története. A mondák világa245
A dór vándorlás256
A hellének terjeszkedése257
Görögország a dór vándorlás után260
A régi görögök műveltsége267
A régi görögök vallása268
A görögök a perzsa háborúkig. A gyarmatok272
A gyarmatok fejlődése278
A görög államok. A spártai alkotmány282
A messzénei háborúk285
Az Iszthmosz államai287
Athén. Szolon törvényei290
Peizisztrátosz és utódai294
Görögország szabadságharcai. A dór felkelés302
A perzsa-görög háborúk. Dáriusz. A marathoni csata306
Xerxes háborúi Görögország ellen. Themisztoklesz312
A thermopylei csata318
A szalamiszi diadal322
A plateai és a mykalei diadal327
A sziciliai görögök harcai332
Spárta és Athén versengése335
Periklesz kora344
A peloponnézoszi háború359
A harminc zsarnok Athénben379
Az antalkidaszi béke. 10,000 görög visszavonulása382
Spárta bukása386
Görögország és Macedonia. A chaironeiai csata389
Macedoniai Nagy Sándor és kora396
Fülöp király Perzsia ellen397
Nagy Sándor trónralépése398
Nagy Sándor hódító hadjárata402
Perzsia leigázása403
Nagy Sándor hatalma tetőpontján404
A Gaugamela melletti nagy csata406
Nagy Sándor törekvése a világuralomra407
A hódító tragikuma410
Az indiai hadjárat412
Események Nagy Sándor halála után418
A kormányzók viszálykodása420
VIII. KÖTET
Előszó5
A római köztársaság története7
Általános adatok az őstörténetből7
Az etruszkok9
Róma alapítása12
Romulusz és Remusz13
Romulusz halála után16
Numa utódai17
Lucius Tarquinius és Servius Tullius18
A királyság megszűnik19
Róma őstörténelme a kutatások alapján20
A királyság intézménye24
Római kultúra a kiráyság idejében26
A római köztársaság30
A plebejusok mozgalma34
A decemvirek40
Appius Claudius zsarnokoskodása41
A plebejusok érvényesülése43
Róma hatalmi fejlődése. Az itáliai népmozgalmak45
Új törvények - A prétor49
A római nép egybeolvadása50
Háború a szamnitákkal és a latinokkal51
A plebejusok további sikerei54
Róma a szamniták ellen56
Alsó-Itália története. A görög városok. Tarentum61
Pyrrhusz király, Tarentum szövetségese64
Szirakuza - Pyrrhusz hatalmának hanyatlása68
A hivatalnok-nemesség - Középosztály - Kisgazdák - Proletárok - Libertinusok - Gyarmatosok70
Róma és a legyőzöttek74
A római haderő szervezete78
A római nép vallása - Családi élet - Jellem80
Róma versenytársa: Karthagó82
Karthagó és Szicilia85
A római-pun háború előzményei86
Az első római-pun háború86
Róma története a pun háborúk idejében91
Róma újabb hódításai94
Róma politikai és társadalmi közállapotai - Flaminius96
A második pun háború - Hamilkar Barkasz100
Hannibal - A háború előzményei102
Hannibal átkelése és győzelmei104
Hannibal Róma ellen indul - A trasimeniusi ütközet107
Hannibal taktikázása - Róma készülődése108
A Cannae melletti csata111
A nemzeti védelem szervezése112
Hannibal akciója Róma ellen114
A punok balszerencséje116
Capua ostroma - Hannibal Róma előtt117
Szirakuza ostroma118
Fordulat Róma javára - Publius Cornelius Scipio122
Scipio Afrikában125
A sulyos béke - Karthagó halálharca126
A békekötés után127
Karthagó megalázása - Bajok Hispaniában129
Róma és a görög föld130
Görögök a rómaiak ellen132
A görögökkel való érintkezés hatása Rómára135
A régi és az új római jellem - Cato és a Corneliusok136
Macedonia leigázása140
Karthagó elpusztítása147
Macedonia - A görög szövetségesek151
A spanyol föld története - Viriathus - Numantia152
Róma állami és társadalmi szervezete155
A Gracchusok159
Scipio Aemilianus165
Gajus Gracchus167
A rabszolgák második lázadása172
A Jugurtha elleni háborúk176
A cimberek és a teutonok180
Marius és Sulla182
Sulla rémuralma190
A Sertorius elleni háború194
A gladiátorok lázadása197
A Mithridates és a kalózok elleni háború201
Cicero és a Verres-pör204
Pompejus kortársai206
A köztársaság válsága - Catilina összeesküvése208
Az első triumvirátus212
Julius Caesar galliai hadjárata214
A második polgárháború217
Caesar további hadjáratai és uralkodása223
Caesar megöletése233
A második triumvirátus240
Antonius és Cleopatra246
A római császárság története254
Caesar Octavianus Augustus254
Augustus utolsó évei és halála259
A világtörténet új tényezői - A germánok262
Jézus és a kereszténység269
Tiberius270
Cajus Caligula274
Claudius275
Nero uralkodása277
Róma felgyújtása278
Nero és a kereszténység279
Nero halála283
Galba284
Otho és Vitellius284
Vespasianus285
Titus288
Domitianus291
Nerva294
Trajanus294
Hadrianus299
Antoninus Pius303
Marcus Aurelius304
Commodus308
Helvetius Pertinax és Didius Julianus311
Septimus Severus314
Septimus Severus fiai318
Macrinus és Heliogabal321
Alexander Severus322
Maximinus Thrax326
Philippus és utódai330
Diocletianus és Constantinus335
Constantinus fiai350
Julianus és utódai354
IX. KÖTET
Előszó5
Európa a krimi háború után7
Az olasz királyság megalapítása7
Szicília és Nápoly meghódítása18
A német egység27
Ausztria és Poroszország versenye27
Az abszolutizmus kora. Osztrák befolyás mindenütt31
I. Vilmos trónralépése34
Bismarck36
A frankfurti fejedelem-kongresszus39
A dán háború40
Az osztrák-porosz háború42
Poroszország hatalmi fejlődése58
Oroszország a krími háború után. A reformok ideje. II. Sándor cár61
A lengyel felkelés63
Az orosz nemzeti reakció. A nihilizmus65
A törökországi állapotok66
A balkáni államok67
Spanyolország. A Bourbon-trón összeomlása69
Amerika75
Az Egyesült Államok tömörülése. Az északiak és déliek nagy harca75
A polgárháború80
Mexikó. Az európai beavatkozás. Miksa császár tragédiája87
A német-francia háború95
A második császárság hanyatlása95
A német-francia háború előzményei. Az emsi távirat. A hadüzenet97
A felvonulás. A németek diadalai. Sedán101
III. Napoleon bukása. A harmadik köztársaság109
Strassburg, Metz, Belfort, Páris111
A német császárság kikiáltása. A békekötés. A kommün120
Hazánk története a kiegyezés óta123
A koronázás123
A kiegyezés tartalma130
Az 1868-iki országgyűlés134
Andrássy Gyula kormánya135
A második minisztérium141
Kormányválságok a fúzióig143
A fúzió144
Deák Ferenc betegsége és halála146
A pápai állam bukása150
Róma és az olasz királyság150
IX. Pius pápa és dogmái. A vatikáni zsinat. A pápai csalhatatlanság153
A pápa politikája. Róma bevétele156
Európa és a három császár szövetsége158
Császárok szövetsége. Németország a nagy háború után. A német szocializmus158
Ó-katolikusok. A centrum megalakulása. A német kultúrharc164
Birodalmi szervezkedés a nagy háború után168
Ausztria és a nemzetiségek harca171
Olaszország a 70-es évek után172
A köztársaság és a monarchia harca Franciaországban174
Bourbonok újból a spanyol trónon178
Az orosz izgatás és a Balkán. Az orosz-török háború előzményei183
Az orosz-török háború186
A berlini kongresszus188
II. Sándor cár meggyilkolása190
A gyarmatosító államok versenye194
Anglia Viktória uralkodása alatt194
Angolok és oroszok Ázsiában196
India. A szipoj-lázadás196
Az ópiumháború. Kína megnyitása200
A tajping-lázadás202
Peking megszállása204
Japán átalakulása205
Az afgán háborúk206
Hátsó India, Sziám és Indo Kína213
Az angolok Afrikában214
Az amerikai államok története221
Kanada221
Az Egyesült-Államok222
Közép- és Délamerika227
Európa és a hármasszövetség230
A hármasszövetség megalakulása230
Németország további kialakulása233
II. Vilmos császár uralkodása242
Olaszország. I. Umberto uralma249
A francia köztársaság kialakulása257
Anglia Viktória uralkodásának második felében262
Oroszország III. Sándor és II. Miklós alatt264
Svájc266
A belga királyság. Németalföld268
A skandináviai országok. Dánia277
A svéd-norvég unio279
Törökország és a Balkán281
Spanyolország 1890 óta282
Hazánk története a fuzió óta284
Tisza Kálmán kormánya284
A keleti kérdés288
A szegedi árvíz297
A tiszaeszlári pör298
A országbíró meggyilkolása300
A nemzetiségi kérdés. A Thaisz-korszak. Az 1885-i kiállítás301
A Janszky-ügy304
A véderőjavaslatok306
Rudolf királyfi halála308
Tisza Kálmán bukása310
Gróf Szapáry Gyula kormánya312
Szapáry egyházpolitikája316
A Wekerle-kormány működése320
Kossuth Lajos halála és temetése324
Bánffy Dezső kormánya326
Az ezredéves ünnepségek328
Az országos választások330
A német császár Budapesten332
Vilmos császár felköszöntője332
A tíz szobor334
Erzsébet királyné halála335
A királyné arcképe342
Obstrukció és kormányválság346
Széll Kálmán kormánya350
Ferenc Ferdinánd főherceg házassága352
Gróf Khuen-Héderváry Károly kormánya356
Tisza István gróf kormánya359
November 18.-ika362
A koalíció megalakulása363
December 13.-a364
A Fehérváry-kormány366
A paktum368
Wekerle Sándor kormánya368
Khuen-Héderváry gróf harmadik kormánya369
Harc a gyémántokért. A bur háborúk370
Japán és Kína háborúja382
A boxer-lázadás384
Az orosz-japán háború387
Kitör a háború387
A Petropavlovszk katasztrófája390
Átkelés a Yalou-folyón391
Kincsu bevétele392
A liaojangi ütközet394
A szahói vérfürdő395
A hulli incidens396
Port-Arthur ostroma398
Véres forradalom Oroszországban406
Bombamerénylet Szergiusz nagyherceg ellen410
A mukdeni csata413
A csuzimai halálsír416
A Knyaz Potemkin lázadása418
A portsmouthi békekötés420
X. KÖTET
Előszó5
Bevezetés7
A fölfedezések22
A keleti népek22
A görögök és rómaiak26
Kultúra és kereskedelem az ókorban29
A középkor jellemzése38
Portugálok és olaszok46
Amerika fölfedezése51
Angolok és franciák58
A legújabb fölfedezések68
A természet erőinek megismerése75
Bevezetés75
A technika kezdetei84
Technika és tudomány95
Alchimia a középkorban103
Kémia és orvostudomány116
A fizika fejlődése124
A levegő és a légnyomás törvényei134
A szerves kémia és Lavoisier146
A gőzgép föltalálása155
A villamos erő fölfedezése164
A modern technika csodái174
Bevezetés174
A vasút és gőzhajó181
A gőzmozdony182
Express vonatok186
A gőzhajó196
Torpedók és víz alatt járó hajók206
Az elektromosság gyakorlati alkalmazása212
Világítás és fűtés214
Morse és Marconi223
A telefon és fonográf234
A napsugár csodái245
A fotografálás művészete248
Mozgó fényképek256
A láthatatlan fotografiája264
Messzelátók és napmotorok278
A levegő meghódítása282
A cseppfolyós levegő284
A röpülés problémája287
A víz romantikája306
A Niagara hámba fogása310
A Nílus megfékezése315
Manchester és Panama319
A közlekedés csodái326
Gépkocsik és motorok328
Úszó városok333
A szibériai vasút339
A Severn és a Simplon345
Bányászat és kohászat351
Só, kén, réz és ólom352
Az aranybányák357
Vasbányászat és kohászat365
A kőszén és petroleum374
A modern gyáripar384
A fonó- és szövőipar388
Sokszorosító-ipar397
A papiros gyártása402
Szedőgépek és betűöntés408
A nyomás technikája413
A modern fegyvertechnika419
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem