A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből 2007

Studies into the History of Sciences, Technology and Medicine (with English abstracts of the papers) - Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből /Recent Results from the Domain of the Hungarian History of Sciences, Technology and Medicine

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. Épületek a természettudományok, a technika és az orvoslás gyakorlása számára
• Kócziánné Szentpéteri Erzsébet: Az új tanulmánytár az Országos Műszaki Múzeumban 9
• Vámos Éva - Móczárt Péter: „Millenniumi magyar gyárakl" - televíziós filmsorozat mint az
ipari műemlékek „megőrzésének" eszköze 17
• Gulyásné Gömöri Anikó: A 150 éves Józsefvárosi Gázgyár - romantikus épületek az
ipari építészetben 21
• Antal Ildikó: A Kazinczy utcai áramszolgáltató telep története 25
• Fábián Éva - Próder István - Vargáné Nyári Katalin: Műszaki múzeum egy történelmi épületben 31
• Bartha Lajos: Barokk csillagásztornyok Magyarországon (a Nagyszombati Egyetemi Matematikai torony megnyitásának 250. évfordulójára) 37
• Szántai Lajos - Millisits Máté: A Soroksári Vasöntöde építéstörténete 41
II. Műszaki emlékek, műszaki alkotók
• Rosta István: A Magyar Tudományos Akadémia törekvései a dualizmus korabeli technikai kultúráért 47
• Horváth Sándor: Bánki Donát élete és munkássága 61
• Szunyogh Gábor: Az Országos Műszaki Múzeum erőgép gyűjteményének tanulmánytári kialakítása 67
• Mikus Károlyné: Schlick Ignác vas- és fémöntő üzemének története és a még fennmaradt emlékek 73
• Laár Tibor: A 19. századi osztrák- magyar vaskartell tanulságai 79
III. A gyógyítás épített környezete - a kórház
• Kapronczay Károly: A dualizmus korának kórházépítési programja 85
• Kapronczay Katalin: A felvilágosodás korának kórházi viszonyai, reformintézkedések
a fejlesztés érdekében 91
• Forrai Judit: A budapesti fogászati klinika megalakulása 95
• Kótyuk Erzsébet: Kórházépítés Kárpátalján a két világháború között - 1919-1939 101
• Czár Katalin: Kórházépítési program Magyarországon a 20. században 107
• Nagy Anita: Villából kórházat? A József Attiláról elnevezett kórház története 111
• Heilauf Zsuzsanna: Dr. Bókay Árpád - Tudós a helyi közéletben 117
IV. Természetes vizeink és az épített környezet
• Deák Antal András: Duna - Tisza - csatorna - torzó 123
• Szalkai Tímea: Vizes élőhelyek ökológiai rehabilitációja - Szigetköz 129
V. Természeti kincseink és felhasználásuk
• Salánki István: A bioenergia alkalmazásának helyzete és növelési tervei
135
VI. Egyetemek és városok, mint a természettudomány, a technika és az orvoslás épített környezete
• Halabuk József: Budapest székesfőváros avagy lakógép - lakópark 141
VII. A fa és a természetes és épített környezet
• Gerencsér Kinga - Babanecz Csaba: Az energiacsökkentés lehetőségei a fafeldolgozás során 147
VIII. Az 1956-os forradalom és a természettudományok, a technika és az orvoslás képviselői
• Kecskeméti Tibor: Múzeum tűzben. A Természettudományi Múzeum földtani gyűjteményének
pusztulása az 1956-os tűzvészben 155
• Fejér László: Egy életpálya töréspontja - Mosonyi Emil és az 1956-os forradalom 159
• Molnár László: A Budapesti Orvostudományi Egyetem az 1956-os forradalomban 163
• Berényi Zsuzsa Ágnes: Matematika - fizika szakosok 1956-ban 167
• Gábor Éva: Polányi professzor gondolatai az 1956-os forradalomról 183
IX. A XX. század és korunk kihívásai
• Martinás Katalin - Bognár Gergely: Az energetizmus Magyarországon 187
• Füstöss László:: Lehet-e érvelni egy metaforával szemben 191
• Molnár László: A nanotechnológia etikai problémáiról 195
X. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudomány - Technika - és
Mérnöktörténeti Doktori Iskolájának kutatásaiból
• Fehérvári Anikó: A magyar gyógyszerészet kezdete és kialakulása a szabadalmi mutatók függvényében 201
• Fésűs Ágnes: A kockázatkezelés kulturális aspektusai 209
• Hronszky Imre - Várkonyi László - Fésűs Ágnes: A technikatörténet tanításáról a BME-n 219
• Kelen Katalin: A konvergáló technológiák víziói és lehetséges társadalmi hatása 233
Az előadások angol nyelvű összefoglalói - English abstracts of the papers
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem