864.544

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A rejtett kijárat (dedikált példány)

Versek, fordítások, próza, egyebek

Fülszöveg

Egy barátomnak ezt mondtam (amatőrségről és formaművészetről beszélgettünk, meg arról, hogy mikor lesz új kötetem):
„Egy olyan közegben, ahol a művészet egyre inkább a stílusjegyek, az eljárás, a módszer, sőt a modor kimunkálását és működtetését jelenti, a hagyományosabban lírikus beállítottság könnyen minősül amatőrségnek. Ami mármost a formaművészetet illeti... Egyfelől van az embernek a technikai készsége, ezt szinte bármikor működésbe lehet hozni. De ez nem okvetlenül költészet. Szerencsés eset, ha valakinek az életműködése valahogy rá tud kapcsolódni erre a képességére, ha szinte folyamatosan versben tud megnyilvánulni (ő maga, mármint a költő-maga, nem a puszta technikai készsége), mint például Petőfi vagy Szabó Lőrinc. Ez persze ezen a szinten nagyon ritka. Van, akinek a költői ingerküszöbe sokkal magasabban van: csak az egész létezést magukba sűrítő nagy pillanatok, kivételes A alkalmak ihletik versre. Én sajnos ebbe az előkelő családba sem tudom magamat besorolni.... Tovább

Tartalom

Versek
Háló fölött (1961-1965)
Ha botlasz 7
Ez volt 7
Háló fölött 8
Szamárfül 9
Hónapok múlva 10
Négy sor 12
Jules és Jim 12
E szükségszerű pillanat 13
Rosszkedvű töredék 13
Éveink hozadéka (1967-1972)
A nagy folyamat 14
Hazafelé 15
Utóirat 16
A lábról 16
Egy kívülálló, ha volna ilyen 17
Megadatik 18
Mégis miben? 19
Lélekben 19
Négysoros 20
Tengerpart 20
Töredék 21
Verses levelezőlapok 21
A nagy kapocs 22
Telefon 23
A költő, a kultúra papja, új életet kezd 23
Éveink hozadéka 24
A felnőttkor kezdete 25
Vakáció 26
Hanyatló periódus 26
Székek a Duna fölött 27
Például: az idő 29
Dubrovnikban elromlott az idő 29
Ha majd bejössz az ajtón 30
Esély (1975-1981)
Esély 32
Rádiózás lecsószezonban 33
Egy költözködésre 33
Helyszínjáték 34
Csönd végett 37
Egy születésnap örvén 38
Epizód 40
„Kulcsok és kérdőjelek 40
Őslények egymás közt 41
Horác 41
Don G. dong 42
Holtpont derűje 42
Amíg ide vissza 43
Hadrianus-változat 43
Jégcsapok 44
Addig is 44
Kutyára dér (1982-1988)
A katéterre várva 45
Villanella 46
Első mesterem emlékezete 47
Egy csobánkai kertben 48
Ha ott élhetne 50
Elégiamorzsa 50
Alom, mértékkel 51
Képződmények 52
Kalandok 52
Te megjelensz-e? 53
Félálom partja 54
Egy közös dal emléke 56
„És mást sosem" 57
Időn kívül 58
A robbanás előtt 59
Egy szekrény előtt 59
Felhők 59
Kutyára dér 59
Régi holmi 60
Rosszkedvem tele 62
Ezt álmodtam 62
Pm sorry 63
Színház után 64
Döntetlen 64
Koncert után 64
A rímszálak elkötése 65
Elromlott szerkezet 66
Búcsú 67
Eltérítések (1989-2002)
Egy megrendülésre 68
Fejünkbe száll a holdvilág 68
Vécétartály-villanella 69
Szerkesztői üzenet 70
„Önálló vagy torzított idézetként" 71
Változatos kimenetek 72
[A holmimat ma is...] 72
Szellemhangok a rádióból 73
De te éltél 75
Még nem 76
Dióhéj 76
Egy nem valóhoz 77
Amit a vers akar 78
Eltérítések 79
Szikkad, kihűl 80
Ki szól? 81
Irigykedem 81
Unalmas 81
Egy másik 82
Egy nem valóhoz (Első változat) 82
Harmadik közelítés 83
A halottakkal 84
Piroska halálára 84
Petri sírjánál 85
P. Gy. 87
Fordítások
Catullus: XCII (Lesbia folyton szid) 91
Horatius:
Pyrrhához 92
Agrippához 93
Maecenashoz 94
Hadrianus császár: Lelkecske 95
Edmund Spenser: Amoretti
28 (Amit viselsz ma, a babérlevél) 96
35 (Éhes szemem mohón áhítja azt) 96
41 (Természete vagy szándéka ilyen) 97
53 (A párduc tudja: pettyes bőre szép) 98
Sámuel Dániel: Más csak hadd zengjen 99
Róbert Herrick: Intelem a szüzekhez 100
Esti dal Júliának 101
Edmund Waller: Ha az öregség lefogja kezünket 102
Andrew Marvell: Az arató a szentjánosbogarakhoz 103
Johann Wolfgang Goethe:
Még egy pár 104
Aggály 104
A szabad dal, kedves, itt van 105
Óhatatlan 105
Titkok titka 106
George Gordon, Lord Byron: Childe Harold (A IV. énekből) 108
Heinrich Heine:
Virágok közt bolyongok 114
A levél 114
Ember azt meg ne tudja
Ők aztán tudják 115
Olivér Wendell Holmes: Az üreges nautilusz 116
William Makepeace Thackeray: Werther keservei 118
Róbert Browning: Andrea del Sarto 119
Thomas Hardy:
Idők járása 128
Az év ébredése 129
Ami elválaszt 129
1967 130
Ugyanaz a dal
Éppúgy, mint azelőtt 131
Tükrömben figyelem 132
William Butler Yeats:
A coole-i vadhattyúk 133
A vásott vén gonosz 134
John Kinsella Mrs. Mary Moore halálát panaszolja 137
Politika 138
William Carlos Williams:
Egy földdarab felszentelése 139
Egy öreg hölgy ébresztgetése 140
Dalféle 141
Egy néger nő 142
Robinson Jeffers:
Sebzett héja 143
A kegyetlen sólyom 144
1940. május-június 145
Archibald MacLeish:
Emlék-eső 147
Ars poetica 149
Vázlat Mme G. M. portréjához 150
Befejezetlen történet 153
A német lányok! A német lányok! 154
Hajózás nyugatra 156
Fernando Pessoa: Angol szonettek
2 (Ajzott húsunk ha látná, amit érez) 158
3 (Ha azt hiszem, hogy legszürkébb sorom) 158
6 (Mint rossz szónok, rossz könyvkukac-tudor, ki) 159
8 (Hány maszk és maszk a maszk alatt a lelkünk) 159
9 (Ó, restnek lenni restségszeretetből!) 160
13 (Holott álmodva kéne mondanom) 161
14 (Este születünk, hajnalban halunk meg) 161
17 (Önző nem én vagyok, hanem szerelmem) 162
19 (A szerelmet-szépséget szét ne válaszd) 162
23 (Ahogy egy felleg-boltú napon is) 163
28 (Zöld hab szegélye fehéren sziszeg) 163
34 (Boldog, ki csonka, sánta, vak, bolond) 164
Louise Bogán: Vidéki napok 155
Allan Tate: Alice végnapjai 166
Gustav Krklec:
Fekete rózsa 168
A költő halála 169
Karel Jonckheere: Búcsú a nagy műtől 172
Wystan Hugh Auden: Ha a politikai helyzet következtében 174
Theodore Roethke:
Epidermális macabre 174
Bánat 178
William Jay Smith:
Dakszlik 179
Őszi fürjek 180
Dániel Hoffman:
York hercegének a hollandusok felett
1665. június 3-án aratott emlékezetes győzelméről 181
Alastair Reid:
Fekete lyukak 187
Az Okitöltő 187
Charles Tomlinson:
A művész arcképe 190
Fiascherino 190
Derek Walcott: A szerencsés utazó 192
Ted Hughes:
Rugby Street 18. 201
Portrék 206
Sylvia Plath: Korán elosonni 208
Antón Arrufat: Hérakleitosz folyója 210
Douglas Dunn: Tursac 215
George Szirtes: Névcsere 216
Tom Paulin:
Az elveszett tartományban 218
Az eszme a történelemben 219
PRÓZA
Vers tiszta, kancsal rímekre és asszonáncra 223
Elő szó (Szép Ernő: Hét szín) 239
Költői kérdés 255
Visszanéző - egy Hajnal Anna-versre 259
Vas István (Utószó válogatott verseihez) 264
Lator László motívumvilága 277
Két költő (Töredék Tandori Dezsőről; Magyarázatok Petri Györgyhöz) 295
„stb., folytatható, megvan."
(Tandori Dezső: Egy talált tárgy megtisztítása) 311
Petri György: Sár 321
Zene és zenétlenség Petri György költészetében 325
Rossini és a brazilok (Ferencz Győző: Omlásveszély) 337
„Otthona: két szék között"
(Szakács Eszter: Másik hely, másik idő) 343
Humoros magyar költészet (Utószó egy antológiához) 347
Költők játékai 356
Magyar badar (Előszó egy antológiához) 360
Prózai kísértetek - Edgár Lee Masters:
A Spoon River-i holtak 375
Változatok egy Larkin-versre 381
Egyszer csak múlt időben 398
Petri Györgyről 404
Hogyan készül a vers? 406
A Naplóból 420
Nagyapámról 429
Beszélgetés Halasi Zoltánnal 432
Egyebek
Majdnem versek, versmorzsák
Ennyi 467
Kórházi emlék 467
Egészségünkre 468
Ez a növény itt 468
„Én bosszankodnék, de nem mondanám" 469
Reggel, este 470
Hogyha leolvadt 470
Petris 471
Csak a nincsben 471
Hangpróba (De te éltél) 472
Telefon 472
Szaffikus Hamlet 472
Záróra után 472
Feladatversek
Minta érték nélkül 473
A huszti kaland 474
Megy a juhász szamáron 474
Az irodalom háza 475
Vers megadott szavakra 476
Megadott szavakra 476
Balladabetét 477
Ede-óda a Paulay Ede utcában 480
Verses levelezőlapok
Pál-napra, 1978 482
Szántó Piroskának 482
Mosonyi Aliznak 483
Réz úrnak, Koszovóból 483
Piroska-napra 484
E. P.-nek 484
Orbán Ottónak 484
A Holmisoknak Szigligetről 485
Mennyi az annyi? 485
Levelezőlap Piranból 486
Krk szigetéről a Holmi szerkesztőinek 486
G. Zs. és M. G. úrhölgynek Szigligetről 486
Alkalmi versek, köszöntők
Levél Tihanyból 487
Várady Gergely Soma 488
A Babarczy leányoknak 489
Nőnapra 490
Dedikáció 490
Halmos Katának 491
Dezsőnek, a hatvanadikra 491
Ágnes-napra 492
Géher István 60. születésnapjára 493
Lator Lászlónak 493
S. Nagy Katalin emlékkönyvébe 494
Egy szerkesztőbizottsági tagra 494
Válasz Petri verses levelére 494
Töredék Tandorinak 495
Tibornak , 496
Réz úr hetvenedikjére 497
Mesterházi Mónika utazására 498
Háttérbeszélgetés 499
Szent karácsony ünnepén avagy inkább a mulandóságról 500
Vasy Endrének 500
Téli episztola Szigligetről 501
A Korfura utazó Szabó T. Annáéknak Szigligetre indulóban 503
Lázárnak 503
Gombadal 504
Jordán Tamásnak 505
Versek dallamra 505
WS-limerik 507
Bálint Deák 507
Reklámversek
Reklám versek az Európa Könyvkiadónak 509
Reklám versek a Holminak 510
Sisi barackkrémlikőr 511
Ultra 511
Light
Csigabigámia 512
A világ 513
Dal vagy mi 514
Terjed a szonett 515
Incidens a föld alatt 515
Angolból 516
Több-kevesebb esernyő 516
Kosztolányi-emlékfutam
Falfelirat Vasék vécéjébe 519
Vigasz 519
Hedonista 519
Egy kép helye, avagy Hic transit 519
Sálat vennék 520
Kalap 520
A hős neje 520
Egy nőnek 520
Kurvakáté 520
Ugyanebből a tárgykörből 521
A rend őre 521
Fordításkritika 521
Vagy: Amerikai koldus 521
Ajjaj! 521
Scarpia a beosztottjához 522
Egy Lator-rím továbbfejlesztése 522
Kancsal kecske 522
Változatok egy kecskerímre 522
Ijedtség 523
Borúlátó 523
Futball 523
Mondóka 524
Limerikek
Mikor jó a limerik? 525
Volt egy nő, úgy hívták, Emese 525
Volt egy nő, úgy hívták, Sarolta 525
Volt egy nő, úgy hívták, Debóra 526
Volt egy nő, úgy hívták, Dalma 526
Volt egy szűz, úgy hívták, Ibolya 526
Volt egy hölgy, úgy hívták, Kinga 526
Volt egy lány, a lakhelye Tompa 527
Bróker, de egész jó csaj a Muci 527
Így szólt egy jány (neve Gizi vót) 527
Élt egy nő Markotabödögén 527
Volt egy szép leányzó Zalátán 528
Járkál egy nő Inárcskakucson 528
Pilátus így szólt (a Poncius) 528
Tél volt, és rádöbbent Petőfi 528
Töprengett magában Hindemith 529
Megmondta a Lukács api 529
Angolul értett bár Kant 529
Volt egy nő, úgy hívták, Gina 529
Magyar lant 530
Dalszövegek
A három testőr
A D'Artagnan-tanyán 531
Planchet dala a leszúrásról 531
Buckinghamet ledöfik 532
A peleskei nótárius
A tűzoltó dala 533
Kék angyal
Meddő vágyból vandalizmus 535
Egy jenki Arthur király udvarában
A jenki dala a komforthiányról 536
Illemtan
Duett az orrfújásról 537
Liliomfi
Ifjú Schwartz belépője 538
Tom Jones
Az orvos áriája 539
Jelenetek egy kivégzésből
Testrészek 542
A vérről 543
A tengernagy 543
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem