799.110

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fizika - Modern fizika

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 240 oldal
Sorozatcím: Calibra Könyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-16-2272-x
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált. Tankönyvi szám: CA0048

Tartalom

Előszó7
Atomok, molekulák - kölcsönhatás nélkül11
Bevezetés11
Kinetikus gázelmélet, a gáz nyomása11
A hőmérséklet értelmezése15
Gázok moláris hőkapacitása18
Az energia eloszlása a gázok részecskéi között21
Összefoglalás25
Tanácsok a feladatok megoldásához26
Kérdések és feladatok27
Termodinamikai folyamatok29
Bevezetés29
Energia, hő és munka29
A gázon végzett munka30
Hőközlés33
Belső energia és a termodinamika első főtétele34
Nemideális gázok belső energiája48
Összefoglalás50
Tanácsok a feladatok megoldásához51
Kérdések és feladatok51
Termodoinamikai folyamatok iránya és energiaátalakítás53
Bevezetés53
Megfordítható és nem megfordítható folyamatok53
Egyensúlyi és nemegyensúlyi folyamatok56
Az energiaátalakítás lehetőségei56
A belső égésű motorok termodinamikája60
Energiaforrások63
Összefoglalás65
Kérdések és feladatok66
A kvantumfizika megszületése67
Bevezetés67
Hőmérsékleti sugárzás68
A fényelektromos hatás71
Vonalas színképek és energiaszintek79
A Franck-Hertz-kísérlet82
Röntgensugarak84
A lézer88
Összefoglalás90
Tanácsok a feladatok megoldásához91
Kérdések és feladatok92
Az anyag kettős természete - részecske és hullám egyszerre94
Bevezetés94
A fény részecsketermészete94
A fény hullám-részecske kettős viselkdése97
Az elektron hullámtermészete100
Az elektronmikroszkóp105
A hidrogénaétom Bohr-modelljének leírása az elektron de Broglie-hullámhosszának ismeretében108
Összefoglalás111
Kérdések és feladatok112
Atomszerkezet, kvantumszámok113
Bevezetés113
A perdület kvantálása114
Kvantumszámok116
Valószínűségi eloszlások117
A Pauli-elv. A periódusos rendszer értelmezése119
A külső mágneses tér hatása az atomi elektronok energiaszintjeire123
Az elektron spinje125
Öszefoglalás127
Anyagtudomány129
Bevezetés129
A molekuláris kötések típusai130
Szilárd anyagok szerkezete134
Energiasávok138
Félvezetők141
Félvezető eszközök143
Az atommag146
Bevezetés146
Néhány ismert adat az atomokról146
Az atommagot összetartó kölcsönhatás és erő147
A kötési energia148
A cseppmodell151
A radioaktivitás felfedezése154
Radioaktív bomlások155
A felezési idő157
A 14C-es kormeghatározási módszer158
Radioaktív bomlási sorok160
Maghasadás161
A láncreakció gyakorlati felhasználása163
A maghasadás felfedezésétől az első működő hasadásos reaktorig165
Magfúzió166
A magfúzió a természetben és a gyakaorlatban167
A radioaktivitás környezeti hatásai167
Az elemi részecskék170
A mikrovilág kutatásához használt eszközök172
Részecskegyorsítók174
Összefoglalás176
Csillagászat179
Bevezetés179
Az ókori csillagászat rövid története179
A modern csillagászat rövid története183
A csillagászati megfigyelések legfontosabb eszközei185
A csillagok és a Nap mozgása az égbolton187
A naptár192
Tájékozódás az éjszakai égbolton193
A Naprendszer főbb jellemzői198
A Nap199
A Napon lejátszódó események hatása a Földön202
A Hold203
A Hold hatása a földi életre206
Nap- és holdfogyatkozások206
A Naprendszer bolygói (Föld-típusú bolygók) 208
A Naprendszer bolygói (Jupiter-típusú bolygók)212
A Naprendszer további alkotóelemei215
A világegyetem szerkezete218
A csillagok jellemző tulajdonságai222
A csillagok fejlődése224
A világegyetem és a Naprendszer kialakulásának története227
Űrkutatás, űrhajózás230
Összefoglalás238
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem