808.982

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

20 éves a marxizmus-leninizmus esti egyetemi oktatás Veszprém megyében

Jubileumi tanulmányok

Előszó

Húsz esztendő az ember életében csupán ifjúkor. Ám egy intézmény életében nehéz meghatározni, hogy hivatásának milyen szakaszába érkezett. Annyit azonban biztonsággal állíthatunk, hogy a... Tovább

Tartalom

Rostási József: Előszó 5
Dr. Beszteri Béla: A szocialista közgondolkodás fejlesztéséért Veszprém
megyében 7
Emlékezések a marxizmus-leninizmus
esti egyetemi képzés 20 évéből
A tanultak hasznosítása
Dr. Pfitzner György: Visszaemlékezések az esti egyetem kezdeti lépéseire 33
Böröcz Ferenc - Heinrich Rezső - Zrupkó Béla: Hogyan hasznosul az esti
egyetemi végzettség Ajkán? 40
Harsányi Imre - Kislaki Béla: A marxizmus-leninizmus esti egyetemet
végzett hallgatók munkájának néhány tapasztalata a Nitrokémia
Ipartelepeknél 46
Az oktató-nevelő munka eszmei, politikai és pedagógiai tapasztalatai
László József: Munkáshallgatók a marxizmus-leninizmus esti egyetem
első évfolyamán 53
Dancs József: Néhány fontosabb nevelési cél érvényesítése a politikai
gazdaságtan marxizmus-leninizmus esti egyetemi oktatásában ... 63
Beszteriné Dr. Blickle Ilona: A társadalmi-közéleti tevékenység és a társadalmi aktivitásra nevelés néhány módszertani kérdése 82
Patkós Albertné: A pártépítés oktatásának tapasztalatai 93
Mészáros György: A kiscsoportos foglalkozás az esti egyetemi oktatásban 102
Dr. Holács Imréné: A hallgatók munkájának ellenőrzése, értékelése a
politikai felnőttoktatásban 115
Horváth Ottóné: Hallgatóink jövőtudata és ennek alakításával kapcsolatos feladataink 132
Nagy József: Életszínvonal-propagandánk tapasztalatai és aktuális
feladatai 154
Farkas Józsefné: A szakosítók szerepe a tudományos szocializmus tanszék oktatói utánpótlásában 161
Szűcs Lajosné: Az oktatási igazgatóság könyvtárának szerepe az intézményi és a megyei propagandamunkában 171
Elméleti és társadalompolitikai tanulmányok
Kelemen István: A népesedéspolitikai határozat végrehajtásának közgazdasági vonatkozásai Ajkán 187
Kovács László: Az ingázás hatása a munkásság helyzetére Veszprém
megyében 210
Varga Béla: A nem mezőgazdasági fizikai dolgozók művelődési viszonyai
Veszprém megyében 230
Huszár Józsefné: Mozaikok a kémia tudománya és a materialista világnézet fejlődésének történetéből 250
Melléklet
Az oktatási igazgatóság marxizmus-leninizmus esti egyetemén főiskolai
oklevelet szerzett hallgatók (összeállította: Rácz Mihályné) 269
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem