A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Feladatok a XXI. századra

Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencia dokumentumai

Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Föld Napja Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 431 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-04-2944-6
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Bevezető1
Társadalmi és gazdasági dimenziók3
A fenntartható fejlődés elősegítése a kereskedelmen keresztül4
A kereskedelem és a környezetvédelem kölcsönösségéről 8
Megfelelő finanszírozási források biztosítása a fejlődő országok számára, valamint a nemzetközi adósság kezelése9
A fenntartható fejlődést elősegítő gazdaságpolitikák támogatása11
Küzdelem a szegénység ellen15
Segítségnyújtás a szegényeknek a fenntartható megélhetési mód elérésében15
A fogyasztási modellek megváltoztatása20
A nem fenntartható termelési és fogyasztási modellek20
Nemzeti politikák és stratégiák kidolgozása a nem fenntartható fogyasztási modellek megváltoztatásának ösztönzésére22
Demográfiai dinamizmusok és a fenntarthatóság25
A demográfiai trendek és tényezők, valamint a fenntarthatóság közti összefüggések ismeretének fejlesztése és terjesztése25
Integrált nemzeti környezeti és fejlődési politika kialakítása a demográfiai trendek és tényezők figyelembevételével27
Integrált környezeti és fejlődési programok végrehajtása helyi szinten, a demográfiai trendek és tényezők figyelembevételével30
Az emberi egészség védelme és javítása35
Az alapvető egészségügyi igények kielégítése, kiváltképp vidéken35
A fertőző betegségek visszaszorítása38
A sebezhető csoportok védelme41
A városi egészségügyi problémák kezelése44
A környezetszennyezés és a környezeti hatások okozta egészségügyi kockázat csökkentése46
A fenntartható településfejlesztés előmozdítása50
Mindenkinek megfelelő lakás biztosítása51
A településgazdálkodás javítása53
A fenntartható területhasználat és -gazdálkodás tervezése és megteremtése56
Integrált környezetvédelmi infrastruktúra biztosítása: víz, higiénia, csatornázás és szilárdhulladék-kezelés58
A fenntartható energia- és közlekedési rendszerek fejlesztése az emberi településeken61
Településtervezés és -gazdálkodás kialakítása a katasztrófa-veszélyeztetett területeken63
A fenntartható építőipari tevékenységek támogatása65
A humán erőforrás fejlesztése és a lehetőségek bővítése a településfejlesztés érdekében67
A környezet és fejlődés integrálása a döntéshozatalba70
A környezetvédelem és fejlődés integrálása politikai, tervezési és irányítási szinten70
Hatékony jogi és szabályozási keret megteremtése74
A gazdasági eszközök, a piac és egyéb ösztönzők hatékony alkalmazása77
Integrált környezetvédelmi és gazdasági elszámolási rendszer kialakítása80
A légkör védelme83
A bizonytalanságok kezelése: a döntéshozatal tudományos alapjainak fejlesztése83
A fenntartható fejlődés elősegítése: energiafejlesztés, -hatékonyság és -fogyasztás; szállítás; ipari fejlődés; szárazföldi és tengeri erőforrások fejlesztése és a földhasználat84
Az ózoncsökkenés megelőzése a sztratoszférában89
Országhatárokat átlépő légköri szennyezés90
A földi erőforrások tervezése és kezelése integrált megközelítésben93
Küzdelem az erdőpusztulás ellen99
Az erdők, cserjék és fás területek többrétű szerepének és funkcióinak fenntartása99
Az erdők védelmének, fenntartható kezelésmódjának és megőrzésének fejlesztése, lepusztult területek beültetése erdőmentő erdősítéssel, újraerdősítéssel és egyéb rehabilitációs módszerekkel102
Hatékony felhasználás és értékelés elősegítése az erdők, erdős és fás területek által szolgáltatott javak és szolgáltatások teljes kiaknázása céljából106
Kapacitások kiépítése és/vagy megerősítése erdők tervezéséhez, felméréséhez és rendszeres megfigyeléséhez, valamint kapcsolódó programok, projektek és tevékenységek szervezéséhez, beleértve a kereskedelmi tevékenységeket és folyamatokat110
Érzékeny ökoszisztémák kezelése: küzdelem az elsivatagosodás és a szárazság ellen113
Az elsivatagosodásra hajlamos területekre vonatkozó tudásanyag bővítése és az erre vonatkozó információs és észlelő rendszerek kifejlesztése, beleértve ezen ökoszisztémák gazdasági és társadalmi vetületeit is114
Harc a talajpusztulás ellen többek között intenzív talajmegóvási, erdősítési és újraerdősítési tevékenységgel116
Integrált fejlesztési programok kidolgozása és megerősítése a szegénység eltörlésére és alternatív életmódszerek bevezetésére az elsivatagosodásnak kitett területeken119
Átfogó, elsivatagosodás ellenes programok és integrációjuk a nemzeti fejlesztési tervekbe, valamint a nemzeti természetvédelmi tervezésbe121
Átfogó, aszálykészültség és aszálycsökkentő módszerek kidolgozása, beleértve az önsegélyező csomagokat az aszálynak kitett területeken és a környezeti menekültek segélyprogramjainak tervezése123
Az elsivatagosodás ellenőrzésére és az aszály hatásainak kezelésére összpontosító környezeti oktatás és népi részvétel bátorítása és kezelése 126
Érzékeny ökoszisztémák kezelése: fenntartható fejlődés a hegyekben129
A hegyi ökoszisztémák fenntartható fejlődésének és ökológiájának ismeretét célzó tudás létrehozása, illetve megerősítése129
Integrált vízgyűjtőfejlesztés és alternatív életlehetőségek132
A fenntartható mezőgazdaság és a vidéki területfejlesztés elősegítése136
Mezőgazdasági politikák áttekintése, tervezés és integrált programok kidolgozása a mezőgazdaság számos működési formájának figyelembevételével, különös tekintettel az élelmiszertermelés biztonságára és a fenntartható fejlődésre137
A társadalmi részvétel biztosítása, a humán erőforrások fejlesztésének előmozdítása a fenntartható mezőgazdaságban140
A farmok termelésének és a farmrendszereknek a fejlesztése a farmon belüli és kívüli foglalkoztatás változatossá tételével és az infrastruktúra fejlesztésével142
A földhasználat tervezése, mezőgazdasági információ és oktatás145
Földvédelem és helyreállítás147
Víznyerés a fenntartható élelemtermelés és vidéki területfejlesztés céljaira149
A növényi géntartalékok fenntartható használata és konzerválása az élelmiszertermelés és fenntartható mezőgazdaság céljaira149
Az állati géntartalékok fenntartható mezőgazdaság céljaira152
Integrált növényvédelem és ellenőrzés a mezőgazdaságban154
Fenntartható növényi tápanyag-utánpótlás az élelmiszertermelés növelése érdekében157
Vidéki energiaellátás a termelékenység növelésére159
A sztratoszféra elvékonyodása következtében az ultraibolya-sugárzás állatokra és növényekre gyakoroslt hatásának vizsgálata161
A biológiai sokféleség megőrzése162
A biotechnológia környezetbarát kezelése169
Az élelmiszer, takarmány és megújuló energiaforrások elérhetőségének fokozása169
Az emberi egészség javítása173
A környezetvédelem javítása175
A biztonság növelése és az együttműködés nemzetközi mechanizmusainak kidolgozása178
Megfelelő mechanizmusok létrehozása a biotechnológia fejlesztéséhez és környezetbarát alkalmazására180
Az óceánok, valamennyi tenger (beleértve a beltengereket és a félig zárt tengereket is) valamint a tengerparti területek és élő erőforrásainak védelme, ésszerű használata és fejlesztése184
A tengerparti területek - beleértve a kizárólagos ökonómiai zónákat is - integrált gazdálkodása és fenntartható fejlesztése184
A tengerek környezetvédelme188
A nyílt tengerek vízi élő erőforrásainak fenntartható használata és megóvása194
A tengeri vízi élő erőforrások fenntartható hasznosítása a nemzeti törvénykezés keretein belül198
A tengeri környezetgazdálkodás és az éghajlatváltozás kritikus bizonytalanságainak megszüntetése203
Nemzetközi és regionális együttműködés és koordináció207
A kis szigetek fenntartható fejlesztése210
Édesvízi erőforrások minőségének és ellátásának védelme; vízi erőforrások fejlesztésének, gazdálkodásának és felhasználásának integrált megközelítése214
Integrált vízi erőforrás fejlesztés és gazdálkodás215
Vízi erőforrások felmérése219
A vízi erőforrások, a vízminőség és a vízi ökoszisztémák védelme223
Ivóvízellátás és közegészségügy228
A víz és a fenntartható városfejlesztés232
A víz szerepe a fenntartható élelmiszertermelésben és a vidék fejlesztésében235
Az éghajlatváltozás hatása a vízi erőforrásokra241
Mérgező vegyi anyagok környezetkímélő kezelése, mérgező és veszélyes anyagok illegális nemzetközi kereskedelmének megakadályozása244
Vegyi kockázatok nemzetközi felmérésének kiterjesztése és felgyorsítása245
Vegyi anyagosk besorolásának és feliratozásának egységesítése248
Vegyi anyagokra és kockázatokra vonatkozó információk cseréje250
Kockázatcsökkentő programok indítása252
A vegyianyag-kezelés országos adottságainak és kapacitásának fejlesztése255
Mérgező és veszélyes termékek illegális nemzetközi kereskedelmének megakadályozása258
A nemzetközi együttműködés erősítése számos programterületen belül260
Veszélyes hulladékok környezetkímélő kezelése és illegális nemzetközi kereskedelmének megakadályozása261
A veszélyes hulladék termelés megszüntetésének és minimálisra csökkentésének elősegítése262
A veszélyes hulladék kezelés intézményi lehetőségeinek fejlesztése266
A nemzetközi együttműködés elősegítése és megerősítése a veszélyes hulladékok kezelésében271
A veszélyes hulladékok illegális nemzetközi kereskedelmének megakadályozása273
Szilárd hulladékok környezetkímélő kezelése és a szennyvizek kérdése275
A hulladék mennyiségésnek minimálisra csökkentése276
A környezetkímélő újrafelhasználás és újrahasznosítás maximális szintre emelése278
A környezetkímélő hulladéklerakás és -kezelés előmozdítása282
A hulladékkezelő szolgáltatások bővítése285
Radioaktív hulladékok biztonságos és környezetkímélő kezelése279
Nagyobb csoportok szerepének megerősítése292
Világméretű mozgalom a nőkért, a fenntartható és egyenlő fejlődésért294
Gyermekek és fiatalok a fenntartható fejlődésben297
Az ifjúság szerepének és aktív bevonásának előtérbe helyezése a környezetvédelemben és a gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítésében297
Gyermekek a fenntartható fejlődésben300
A bennszülött népek és közösségeik szerepének felismerése és erősítése302
A nem kormányzati szervezetek szerepének erősítése: társak a fenntartható fejlődésben305
A helyi hatóságok kezdeményezése az agenda 21 támogatására308
A dolgozók és szakszervezeteik szerepének erősítése310
Az üzleti élet és az ipar szerepének erősítése313
A tisztább termelés elősegítése314
A felelős vállalkozások támogatása315
Tudományos és műszaki ksözösség318
A kommunikáció és az együttműködés javítása a tudományos-műszaki közösség, a döntéshozók és a nyilvánosság között318
Tudománnyal és technológiával kapcsolatos magatartáskódexek és irányelvek megerősítése320
A gazdálkodók szerepének erősítése322
Pénzügyi források és mechanizmusok326
Környezetbarát technológiák átadása, az együttműködés és a lehetőségek bővítése331
A tudomány a fenntartható fejlődés szolgálatában338
A fenntartható gazdálkodás tudományos hsátterének növelése339
A tudományos ismeretek nsövelése341
A hosszú távú tudományos felmérés fejlesztése344
A tudományos kapacitás és lehetőség bővítése345
Az oktatás, a társadalmi tudatosság és a képzés fejlesztése348
Fenntartható fejlődés központú oktatás kialakítása348
A társadalom tudatosságának fejlesztése352
A képzés előmozdítása354
Nemzeti mechanizmusok és nemzetközi együttműködés a kapacitás kiépítésben357
Nemzetközi intézményes megoldások362
Intézményi szerkezet3653
Közgyűlés363
Gazdasági és Szociális Tanács364
Fenntartható Fejlődés Bizottsága364
A főtitkár365
Magas szintű tanácsadó testület366
Titkársági támogató szervezet366
Az ENSZ szervei, szervezetei és programjai366
Regionális és szubregionális együttműködés és végrehajtása369
Végrehajtás országos szinten370
Együttműködés az ENSZ szervei és a nemzetközi pénzintézetek között370
Nem kormányzati szervezetek371
Nemzetközi jogi eszközök és mechanizmusok372
A nemzetközi jog fenntartható fejlődéssel foglalkozó cselekvési területei, felmérése és felülvizsgálata374
Végrehajtási mechanizmusok374
Hatékony részvétel a nemzetközi jogalkotásban374
A fenntartható fejlődés vitás kérdései375
Információ a döntéshozatalhoz376
Az adathiány áthidalása376
Az információhoz jutás feltételeinek javítása379
Egyezmény a biológiai sokféleségről382
Az ENSZ keretegyezménye az éghajlatváltozásról406
A környezet és fejlődésről alkotott megállapodások alkalmazása: az erdők425
Riói nyilatkozat a környezetről és a fejlődésről430
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Feladatok a XXI. századra Feladatok a XXI. századra

A gerinc enyhén kopott.

Állapot:
2.240 Ft
1.120 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba