A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági szemle 1972/1-4., Különszám

Tartalom

1. szám
TANULMÁNYOK 5
Román Zoltán: Törekvések és tapasztalatok. (Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport hároméves munkájáról) 5
Iván Endre: A vállalatok közötti termelési kooperáció időszerű kérdései 29
Sternthal János: A munka- és teljes termelékenység alakulásának vállalati vizsgálata 41
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 69
KGST szakértői ülés a termelékenység tényezőivel kapcsolatos felmérés tapasztalatairól 69
Ipari beruházások megvalósításának tapasztalatai a fejlődő országokban 74
Koncentráció és termelékenység a szovjet iparban 78
Az irodai munka racionalizálása 82
A munka termelékenysége a csehszlovák és a francia iparban 86
TUDOMÁNYOS ÉLET 91
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1971. novemberi ülése 91
Ipargazdasági Tudományos Konferencia meghirdetése 94
Az SZVT Szervezéstudományi Konferenciája 96
Nemzetközi tanácskozás a munkaértékelésről és a bérezésről 101
SZAKIRODALOM 107
Bartke István: Az iparilag elmaradott területek ipari fejlesztésének főbb közgazdasági kérdései Magyarországon 107
Dr. Rados Kornél: Ipari beruházások kézikönyve 109
Vezetési ismeretek III. 113
Könyvekről röviden 117
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 120

2. szám
TANULMÁNYOK 5
M. J. M. Daniels: A pszichológia alkalmazása az iparvállalatok vezetésében 5
Dr. Szaniszlói József: A vállalatfejlesztési stratégiák megfogalmazása 15
Viszt Erzsébet: A munkaerő mobilitás főbb típusai 35
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 59
A Termelékenységi Szövetség híreiből 59
A munkaintenzitás kutatása a Szovjetunióban 72
Szakképzési eszközök és módszerek az NSZK-ban 79
TUDOMÁNYOS ÉLET 84
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1972. márciusi ülése 84
Az ösztöndíjas utak hasznosítása 89
Akadémiai ülés a vállalati szervezés fejlesztésével kapcsolatos tudományos feladatokról 93
Az MTA Ipargazdaságtani Kutatócsoport 1972-75 évekre szóló középtávú tervének irányvonalai 96
SZAKIRODALOM 111
Kádár Béla: Kis országok a világgazdaságban 111
Dr. Korán Imre: Jövőkutatás és gazdasági előrejelzés 114
Dr. Ladó László: Az ipari folyamatok mozgatási elemei 118
Adatgyűjtemény létesítmények tervezéséhez 121
Könyvekről röviden 124
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 129

3. szám
TANULMÁNYOK 5
Dr. Botos Balázs: A bizonytalanság figyelembevétele az iparvállalatok beruházási döntéseiben 5
M. Kares - J. Kotek: A termelékenység tényezői a csehszlovák feldolgozóiparban 27
Ványai Péterné: Teljesítmény-elméletek 42
NEMZETKÖZI TAPASZTALAOK 66
Új vonások az UNIDO tevékenységében 66
A rendszer-szemléletű közelítés a szovjet tervezésben 74
Kutatás-fejlesztés, gazdasági növekedés és termelékenység 77
A vezetés színvonalának értékelése nyugatnémet vállalatoknál 87
TUDOMÁNYOS ÉLET 92
Az országos távlati tudományos kutatási terv 92
A XI. Közgazdász Vándorgyűlés 99
Vitaülés egy dunaújvárosi vizsgálatról 112
Az 1971. II. félévében és 1972. I. félévében elnyert közgazdasági tudományos fokozatok 117
SZAKIRODALOM 120
Varga György: A Japán Business 120 - Könyvekről röviden 122
Pályázati felhívások 125
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 127

4. szám
TANULMÁNYOK 5
Dr. Parányi György: A munkaszervezés és a termelési folyamatok 5
Dr. Komonyi Zoltán: A hatékony számítógépesítés néhány feltétele vállalatainknál 30
Budavári Jánosné: A termelékenység és a hatékonyság alakulása a magyar és a nyugatnémet iparban 1950-1970 között 57
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 65
A Termelékenységi Szövetség tevékenységéről 65
Szektorális vizsgálatok 65
Munkacsoport ülés Görögországban 68
Rendszerelemzési szeminárium 71
A Szövetség genfi vezetőségi ülése 72
1972. A minőség éve Jugoszláviában 74
A több-műszakos munkarend gazdasági problémái Angliában 78
TUDOMÁNYOS ÉLET 84
KGST koordinációs-szakértői ülés "Az ipari vállalatok és egyesülések irányításának megszervezése" c. témában 84
Gazdasági vezetők érdekeltségi rendszere Keleten és Nyugaton 90
Nemzetközi Ergonómiai Konferencia 95
Szovjet tudományos konferencia az iparirányítás kérdéseiről 101
SZAKIRODALOM 108
A kohó- és gépipar gazdaságtana I-II. 108
Dr. Havas Gábor: Beruházás és hitelezés 110
Dr. Marosi Miklós: A centralizáció és decentralizáció szervezése az iparvállalati irányításban 114
Műszaki fejlődés és világgazdaság 117
A kutatás és fejlesztés vezetése 121
Könyvekről röviden 125
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 129

Különszám
BEVEZETŐ 3
CIKKEK, TANULMÁNYOK 8
E. Szmirnov: A tudományos munkaszervezés és a termelés szervezése. (Szovjetunió) 1969. 1. sz. 8
S. H. Scharfenberg: A szervezés fogalmi meghatározása. (NSZK). 1969. 1. sz. 23
M. R. Däniker: Az üzem, mint rendszer. (Svájc) 1969. 7. sz. 31
K. Holt: A szervezőmérnöki munka feladata és helye az amerikai iparban. (Anglia) 1969. 5. sz. 43
A tudományos munkaszervezéssel kapcsolatos intézkedések megszervezése vállalati szinten.(Szovjetunió) 1967. 12. sz. 57
Dr. J. Kund - Dr. M. Waldenburger: Új utak a munkatanulmányokban. (NDK) 1970. 17. sz. 71
V. Volkov - M. Begidzsanov: Legfőbb cél a munka hatékonyságának fokozása. (Munkaszervezési kartotékok rendszere.) (Szovjetunió) 1972. 4. sz. 86
I. Kirillov - V. Kozlov - A. Kolobov - N. Rudovszkaja: A munkaszervezés tervezése szabványok alapján. (Szovjetunió) 1972. 4. sz. 98
G. Hartmann - W. Naumann - R. Sindermann: A munkatanulmányok súlypontjának megállapítása topográfiai módszerrel (NDK) 1968. 6. sz. 121
A. Mindas: A racionalizálási részlegek a vállalat szervezeti felépítésében (CSSZK) 1972. 3. sz. 128
II. KÉRDÉSEK ÉS SZEMPONTOK AZ EGYES VÁLLALATI TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ 137
Az anyag-, készlet- és energiagazdálkodás 137
Az anyagmozgatás és raktározás 143
A karbantartás szervezése 149
A munkaerőgazdálkodás, bérezés 154
A munkaszervezés 160
A termelésirányítás szervezése 164
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdasági szemle 1972/1-4., Különszám Ipargazdasági szemle 1972/1-4., Különszám Ipargazdasági szemle 1972/1-4., Különszám

A kötetek gerince enyhén kopottas, elszíneződött.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba