864.254

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vésztő története

Szerző

Kiadó: Nagyközségi Tanács
Kiadás helye: Vésztő
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 546 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrált.

Tartalom

Komáromi Gábor: Előszó5
Tartalomjegyzék7
Andó Mihály: Vésztő és környéke természeti földrajzi viszonyai15
A település földrajzi helyzete15
Vésztő és környékének földtani viszonyai16
Vésztő és környéke éghajlati viszonyai28
Vésztő és környéke vízrajza37
Vésztő és környéke talajföldrajza43
Bodrogközy György: A kis-Sárrét növénytakarója49
A Sárrét ősi növényvilága49
A Sárrét jelenlegi növénytakarója55
Marián Miklós: Vésztő és környéke állatvilága65
Halak66
Kétéltűek67
Hüllők68
Madarak68
Emlősök74
T. Juhász Irén: Vésztő története a honfoglalásig79
T. Juhász Irén:
Kristó Gyula:
Vésztő a középkorban91
Rákos István: Vésztő története újratelepülésétől 1848-ig119
Természeti viszonyok a XVIII. században119
Vésztő újratelepülése121
Gazdasági és társadalmi helyzet 1711-től az 1848-as polgári forradalomig124
A lakosság foglalkozása124
Taksás jobbágyok, jobbágyterhek, megmozdulások127
Az úrbérrendezés Vésztőn130
Vésztő lakosságának társadalmi tagozódása136
Örökváltsági szerződés138
Rákos István: Vésztő az 1848-1849. évi polgári forradalomban és szabadságharcban141
Szabó Ferenc: Vésztő az osztrák önkényuralom korában145
Politikai viszonyok 1849-1867 között145
Az önkényuralom kiépítésének évtizede (1849-1859)145
Az önkényuralom válságától a kiegyezésig (1859-1867)147
Az önkényuralom időszakának gazdasági és társadalmi képe150
Az űrbéri pör igazságtalan lezárása. A tagosítás. A vésztői parasztság küzdelme a földért150
A parasztság rétegeződése, a birtokviszonyok154
A gazdasági élet főbb vonásai156
Szabó Ferenc: Vésztő a kiegyezéstől az első világháborúig
Gazdaság és társadalom 1867-1914 között161
A mezőgazdaság és az agrárnépesség161
Vasútépítészet. A közlekedés, az ipar és a kereskedelem 1914-ig180
A politikai élet 1867-1914 között185
A község politikai arculata. A képviselőválasztások185
A közterhek. A község vezetése, a helyi politika. A községfejlesztés eredményei187
A szocialista mozgalom Vésztőn 1914-ig191
Az agrárszocialista mozgalom kezdetei191
A földmunkásmozgalom kibontakozása (1897-1898)193
A mozgalom 1899-1914 között197
Leiner Gyula: Két forradalom Vésztőn 1918-1919 201
Az első világháború teremtette forradalom válság201
A polgári demokratikus forradalom203
Törekvések a progresszív földreform megoldására206
A proletárdiktatúra 29 napja209
Földkérdés212
Leiner Gyula: A Horhty-rendszer negyedszázada Vésztőn217
Az ellenforradalmi rendszer első évtizede217
Román burzsoá megszállás, az ellenforradalom hatalomrajutása217
Az ellenforradalom földreformja, földkérdés a Horthy-rendszerben223
Az 1925/26-os nagy árvíz229
Községfejlesztés232
A község gazdasági, társadalmi, politikai arculata a harmincas években237
A parasztság helyzete és küzdelmei a gazdasági válság éveiben237
A község foglalkozási, társadalmi összetétele243
Községi önkormányzati szervek a Horthy-rendszerben253
Ellenzéki pártok a 30-as években258
Vésztő a második világháborúban268
A dolgozó osztályok helyzete a háború éveiben268
Földmunkáskongresszus Vésztőn277
G. Vass István: Vésztő története a felszabadulástól a fordulat évéig285
A felszabadulástól a földosztásig285
A földreform Vésztőn293
Életviszonyok 1945-47-ben297
Politikai harcok 1945-47-ben299
A község fejlődése a hároméves terv időszakában302
Mike Jánosné: A közoktatás és közművelődés története Vésztőn307
Az elemi oktatás alakulása a XVIII. században307
Az oktatásügy helyzete a reformkortól 1867-ig315
Az oktatásügy fejlődése 1867-1920 között319
A népoktatás ügye a két világháború között328
A Vésztői Egyesületi Polgári Fiúiskola története337
Az iskolán kívüli közművelődés, egyesületek346
A felszabadulás utáni időszak rövid áttekintése349
Abonyiné Palotás Jolán: Vésztő gazdaságföldrajzi viszonyai363
A felszabadulás utáni változások363
A népesség földrajza364
A népesség területi megoszlása365
Családi állapot366
Iskolai végzettség366
Nemzetiség, anyanyelv, beszédnyelvek367
A kereső és eltartott lakosság368
A lakosság foglalkozási viszonyai368
Család, családnagyság370
Lakásviszonyok371
Vésztő mezőgazdasága371
Növénytermesztés372
Állattenyésztés376
A község ipari tevékenysége382
A község kereskedelme382
Vésztő a településhálózat fejlesztési tervében383
Domokos Zsuzsanna: Vésztő határának és belterületének földrajzi nevei385
Bevezetés385
A külterület földrajzi nevei387
A külterület földrajzi neveinek szótára387
A külterületi nevek jellemző vonásai404
A belterület földrajzi nevei408
A belterület földrajzi neveinek szótára408
A belterületi nevek jellemző vonásai430
Nagy Gyula: Hagyományos földművelés Vésztőn437
Határ437
Talaj437
Birtokviszony440
Földhasználat440
Talaj-előkészítés444
Trágyázás444
Szántás446
Vetés450
Gabonavetés451
Kukoricavetés455
Egyéb termények vetése457
Növényápolás458
Betakarítás461
Aratás461
Vontatás, hordás466
Nyomtatás, cséplés467
Kukoricatörés473
Egyéb termények betakarítása474
Tárolás475
Termények tárolása475
Takarmányok tárolása476
Varga Gyula: Vésztő népi állattartása481
Az állattenyésztés alapjai482
A föld482
Állatfajok és gazdálkodás484
Állattartási módok, rendszerek, típusok487
Paraszti bérlőgazdaság488
Tanyás paraszti gazdaság488
Tanya nélküli parasztgazdaság489
A kisparasztok és a földnélküliek489
Pásztorok, cselédek állattartása489
Haszonvétel498
Fejés499
Hizlalás500
Igába törés500
Gyapjú és egyéb haszonvétel502
Összefoglalás502
Varga Imre:
Farkas Gyula: Vésztő lakosságának antropológiai arculata505
Bevezető505
Demográfiai adatok506
Házasságkötések506
Születések507
Elhalálozás510
Az antropológiai adatgyűjtésről513
A vésztői gyermekek testi fejlettsége514
Óvodások514
Általános és középiskolások516
A felnőtt lakosság antropológiai jellemzése518
Testmagasság522
Ülőmagasság vagy törzshossz526
A fej főbb méretei526
Fontosabb jelzők526
Szemszín és hajszín529
Életkori különbségek529
A Vésztőn előforduló jellegegyüttesek536
Szabó Ferenc: Kötetünk születésének történetéről544
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vésztő története Vésztő története Vésztő története Vésztő története

Könyvtári könyv volt. A borító élei enyhén sérültek. A felső lapélek kissé foltosak.

Állapot: Közepes
2.090 Ft
1.040 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vésztő története Vésztő története Vésztő története Vésztő története Vésztő története

Könyvtári könyv volt. A borító és a lapélek enyhén foltosak. A borító éle kissé kopott.

Állapot: Közepes
2.090 Ft
1.670 ,-Ft 20
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vésztő története Vésztő története Vésztő története

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.090 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba