804.188

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

V. Agrárökonómiai Tudományos Napok I. (töredék)

Kivonatok - Gyöngyös, 1996. március 26-27./Scientific days of agricultural economics 5 th congress - University of agricultural sciences college of agriculture

Fülszöveg

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem 1995. októberében ünnepelte fennállásának 50., az egyetemi szintű agrárfelsőoktatás magyarországi megkezdésének 75.
évfordulóját. Az Egyetemi Tanács az 1995/96. tanévet Jubileumi Tanévvé nyilvánította, amelynek méltó megünneplése érdekében Egyetemünk 1995. január 1. és 1996. december 31. között számos hazai és nemzetközi, szakmai, tudományos, kulturális és sportrendezvényt szervez. Az V. AGRÁRÖKONÓMIAI
TUDOMÁNYOS NAPOK is e Jubileumi Tanév rendezvényeit gazdagítják.

Tartalom

Ahayné Hamar E. - Marselek S.: Juhtenyésztésünk helyzete és a piaci versenyhez alkalmazkodás lehetséges változatai 14
Amin, A. A. - Gere T. - Tóth S. - Gere Zs.: Expected economic
reduction in costs of reproductive traits according to structure of selection indices in dairy cattle breeding 18
Amin, A. A. - Gere T. - Tóth S. - Gere Zs.: Expected economic retum in productive traits of dairy cattle according to structure of selection indices 22
Bács Z: A közraktározás szerepe a takarmány ellátás finanszírozásában 26
Bai A.: Biogázüzemek működésének tapasztalatai az Egyesült
Királyságban és az USA-ban 29
Bakos L: A törpefarmok versenyképességének strukturális értelmezése 32
Bálint J. - Ferenczy T. - Juhász M: A magyar kertgazdaság nemzetközi versenyképessége 35
Balogh P.: Gazdálkodás-piaci verseny és a FAO 37
Baracs G. E.: A vállalkozói etika értékeinek elemzése 41
Barcsák Z: Melyik fű az ízletesebb, melyik gazdaságosabb ? 44
Baricz A.: Biotechnológiai eljárások segítségével előállítható élelmiszerek potenciális kereslete a magyar fogyasztók körében 48
Bedő S. - Póti P. - Látits Gy.: The effect of age at taking into breeding to somé production properties of ewes 51
Bergmann, C: Ausztria mint EU-tag szőlőtermesztése 54
Berky A. - Bihari Gy.: A juhtenyésztés technológiai értékelése
és jövedelmezőségének vizsgálata kisvállalkozásban 57
Berky A. - Marselek S. - Óbert B.: Az AKA-HYB KFT gazdálkodási és piacbővítési stratégiája 61
Biró O. - Illés: B. Cs.: Az állategészségügy szerepének változása és fejlődési tendenciái a sertéstartásban 65
Bitterova, M. - Bittér, J.: A Nyitrai Mezőgazdasági Főiskola
mellett működő mezőgazdasági tanüzem feladatai és küldetése 68
Bódis L.: A fajtaválaszték szerepe a piaci versenyben 72
Börzseiné Závori M: Vezetésszervezeti változások a piacgazdálkodási átmenet időszakában 76
Brazsil J.: A Balaton-felvidéki borszőlőtermelés technológiai rendszereinek munkaszervezési modellezése 79
Cain J., Philip - Bright, G. - Bent, M. - Edwards, l: Novel
teaching methods in farm management 82
Czeti A.: Közösségi beruházások gazdasági elemzése 86
Csapó Zs. - Lakatos D: Utilization of invested assets in tne
former large scalc farms 89
Csatai R. - Pocsai K-né: A vállalkozások piaci helyzetet előnyösen befolyásoló készletezési stratégiák 92
Csepregi T.: A biotermék fogyasztás és kereskedelem jellemzői 96
Daelemans, /.: The evolution of labour in agriculture 100
Darabos E: Környezetbarát gazdálkodást ösztönző támogatások az EU-országok mezőgazdaságában 105
Daróczi M.: A "gyengepont-elemzés" alkalmazása az ágazati versenyképesség javítására 108
Diedrich, Biotechnology for breeding efficiency, health
improvement and genetic diversity in farm animals 111
Deme R: A paradicsomtermesztés közgazdasági helyzete napjainkban 115
Deme R - Makara L: A brokkoli termesztésének gazdaságossági vizsgálata 119
Deme P. - Szabóné Mazurák J.: A karfiol termesztésének gazdaságossági vizsgálata 123
Dienesné Kovács E.: Tejtermelő tehenészeti telepek szervezeti gátló tényezőinek vizsgálata 127
Dolmány F.: Munkanélküliség Gödöllőn és vonzáskörzetében az 1991-1994. években 131
Dombóvári E.: A szervezeti kultúra lehetőségeinek és korlátainak vizsgálata néhány hazai élelmiszeripari vállalatnál nyugat-európai összehasonlításban 135
Dómján E. - Sebestyén Zs.: A hypertext gondolat felhasználása
az üzemtan oktatásában 139
Éder T.: USA gabonaágazatára hatással lévő legfontosabb állami programok 142
Eibner W.: The Common European Agricultural Policy,
Problems and perspectives: A short reccommendation 145
Eibner, W: The effects of the Common Agricultural Policy, of
the EU on the ability of Hungary to Integrate itself as a
future member of the EU 149
Érdi G.: A humán erőforrás menedzsment átalakuló rendszerei
Magyarországon 153
Ertsey I. - Balogh P.: Néhány gondolat a magyar mezőgazdaság versenyképességéről egy szövetkezeti modell kapcsán 156
Farkasné Fekete M.: Integráció és finanszírozás kapcsolata a
mezőgazdaságban 159

Fehér L - Ulrich A.: Az agrárvállalkozások fejlesztési és garanciavállalási tapasztalatai 163
Felföldi J.: Legeltetésre alapozott marhahústermelés munkaszervezése 167
Ferenczi M.: A kisgazdaságok integrációjának tapasztalatai a
málnavertikumban 171
Ferenczi M.: A szőlő-bor vertikum sajátosságai 175
Fizere P. - Ficzeréné Nagymihály K: A megújult mezőgazdasági statisztika 179
Fodor L.: Fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei napraforgóval végzett kísérletekben 183
Fodor L.: Nehézfémekkel végzett vizsgálatok eredményei őszi búza jelzőnövénnyel 187
Fritz, B. - Marselek S. - Vájsz T.: A termelési tényezők felhasználásának optimalizálására használt matematikai módszerek áttekintése 191
Gál L. - Misik S.: Az egri borvidék eredetvédelmi rendszerének kialakítása 195
Galó M. - Papp L. - Vattamány G.: A Túrmelléki Erdőhát Kistérség agrártermelési perspektívái 198
Gályász J.: A kombájnolt gabonák szállításának szervezése 202
Gere T. - Amin, A. A. - Tóth S. - Gere Zs.: Theoretical bases of
selection index in animal breeding I. multi trait selection index 206
Gere T. - Amin, A. A. - Tóth S. - Gere Zs.: Theoretical bases of
selection index in dairy cattle II. selection subindex to
improve only one trait 209
Gere T. - Herczeg B. - Gere Zs.: Környezetszennyező olajipari
melléktermék takarmányozási célú hasznosításának lehetőségei 213
Gere T. - Raskó I. - Takács F. - Taralik K. - Gere Zs. : Genetikai variabilitás vizsgálata szarvasmarhán molekuláris genetikai módszerekkel 216
Gergely S.: Liget-Magyarország modernizációs program 219
Glevitzky M.: A családi vállalkozások működésének néhány
gazdasági jellemzője a debreceni löszháton 226
Goda M. - Tenk A. - Sántha T.: A szarvasmarha-ágazat néhány
ökonómiai jellemzője az Európai Unióhoz való csatlakozásunk tükrében 229
Gozora, V.: A vállalkozói szubjektumok feladatai a mezőgazdasági-élelmiszeripari komplexum tartós fejlesztésében 233
Gyenge B. - Illés B. Cs.: A mezőgazdasági szakértői rendszerek
alkalmazásának helyzete és lehetőségei 237
Hajdú l-né - Lakner Z.: A magyar élelmiszergazdaság versenyképessése 240
Hajdúk G: Az agrártámogatások helyzete (szükségességé és lehetőségei) hazánkban 243
Hajós L. - Méhi J. - Kertész J.: Munkaráfordítás es munkahatékonyság a tejtermelő családi kisgazdaságokban 246
Hántó Zs.: The structure of the hungarian agnculture in 1995 250
HeiiA.y M.: Quality management of Germán wines. Exemplary
shown by the examination of quality wine through the
chamber of agriculture Rheinland-Pfalz 254
Herczeg B.: Az állattenyésző vállalkozások modellezése munkaerőszükségletük alapján 257
Horváth Á. - Lehota J.: Egészségtudatos-fogyasztói magatartás
megnyilvánulása az élelmiszer és tápértékcimkék használata terén 260
Husti L: Műszaki fejlesztési teendők az ágazati versenyképesség javítására 264
Husti L - Kovács L: A technológiafejlesztés ökonómiai szempontjainak átértékelődése 268
Illés B. Cs. - Gyenge B.: Szimulációs modell alkalmazása az oktatásban 272
Illés B. Cs. - Kohlheb N.: A biogáztermelés helye napjaink mezőgazdaságában 276
Illés B. Cs. - Szakái F.: Alapvető összefüggések a magyar mezőgazdaság átalakulási folyamatában 280
Jacsmenik Gy.: A contorolling igényét is kielégítő számviteli
információs rendszer sajátosságai a mezőgazdaságban 933
Jániné Párkányi L: A hazai zöldfelület-gazdálkodás a gazdasági átalakulás tükrében 286
János Zs.: Az agrárátalakulás néhány jellemzője Romániában 289
Jilly B.: A magyarországi gazdálkodó-képzés fejlesztési lehető, ségei 292
Kádár I. - Szabó L.: Trace element supply of the arable land in Hungary 296
Kajárí K - Somogyi S. - Kocsondi /.; Hierarchy of employment motivators in agriculture 300
Kallweit, K: Meat production and qualiti assurance in Germany 304
Kárpáti L: A marketing erőforrások elosztásának gazdasági
konzekvenciái 308
Katonáné Erdélyi K: A Heves megyei mezőgazdasági szövetkezetek átalakulása az országos adatok tükrében 312
Keszthelyi Sz.: A reorganizációs hitel és kamattámogatás értékelése 316
Keszthelyi Sz. - Illés B, Cs.: Az elmúlt évek mezőgazdasági beruházásaihoz nyújtott hitelek és támogatások tapasztalatainak értékelése 319
Kiss I: Tehenész-farmok megváltozott struktúrájának modellvizsgálata 322
Kiss /.: A kémiai tényezők szerepe a műszaki fejlesztésben 326
Kiss Pál I. - Radó A.: A humán erőforrás menedzsment szerepe
az élelmiszeripari vállalatoknál 330
Kocsis F.: A gyepre alapozott tehenészeti telepek munkaszervezése 334
Kocsondi J. - Kulcsár L. - Lakner Z.: A képzés szerepe a falusi
turizmus fejlesztésében 338
Kocsondi J. - Lakner Z. - Nagy J. - Horváth Zs.: Fenntarthatóság és versenyképesség 342
Kocsondi J. - Rendek L. - Fodor L. - Lakner Z.: Átalakuló mezőgazdaság - változó gyakorlati képzési követelmények 345
Kocsondi J. - Szabó I. L. - Fodor L.: Piacorientált pályaválasztás ? 349
Kollár G.: A minőségbiztosítás egy hatékony eszköz a piaconmaradáshoz és a piacok visszaszerzéséhez 353
Komáromi N.: Kvantitatív portfolió technikák alkalmazása a
marketingben 357
Komáromi TV. - Kubányi M.: Formalizált fogyasztói magatartásmodellek 361
Kondorosi F-né: A controlling igényét is kielégítő számviteli
információs rendszer sajátosságai az élelmiszeriparban 365
Kosztolányi L-né: A forgóeszköz-hitelezés elvi és gyakorlati problémái 369
Kovács A. - Szűcs E.: Francia import tehenek alkalmazkodó képességének összehasonlító elemzése néhány főbb teljesítményparaméter alapján 372
Kovács A.: Évezred körüli problémák kritikus pontjai 376
Kovács A. - Kocsondi J. - Fodor L. - Lakner Z.: A természetvédelem és a mezőgazdasági termelés néhány kritikus pontja 380
Kovács E.: A nemezetközi hálózatok használatának lehetősége
az oktatában és kutatásban 384
Kovács E. - Vájsz T.: A GATE Mezőgazdasági Főiskolai Karának informatikai fejlesztése 388
Kovács T. - Reke B.: Matematikai módszerek a vezetői controlling szolgálatában 391
Kozéki Z.: Exportorientált agrárpolitika árfolyampolitikai eleme 394
Kozéki Z.: Vállalati válságmenedzselés 397
Kozma A.: Az üzemméret, a vállalkozási forma és a jövedelemelvonás összefüggései 400
Lengyel L. - Tóth L: A juhtartás néhány jövedelmezőségi kérdése
Kozma A. - Bács Z: Közraktározás jelentősége a mezőgazdaság finanszírozásában és a jövedelem fokozásaban 404
Kretter, A.: A Marketing információs rendszer a mezogazdasagi
vállalatokban 408
Krisztián J. - HangyelL.: Rekultiváció - földvédelem - nemzetvédelem 412
Krisztián J. - Kadlicskó B.: Talajerózió - talajsavanyodásn 416
Kucsora L - Kocsondi J - Lakner Z: A teherviselő agrárágazat
esélyei a kialakuló piacgazdaságban 419
Kürthy Gy.: A biotermékek magyar fogyasztói kereslete 422
Laczkó A.: A Délkelet-Ázsiai térség gazdasága 425
Laczkó T.: Buying-up and export markét possibilities of apricot
in 1995 429
Lakatos K: Érdekeltségi viszonyok alakulása különböző vállalkozási méretek esetén 432
Lakatos V.: Kistermelői gazdaságok hatékonyságvizsgálata a gépesítettség szempontjából 436
Langer K: A mikrotanítás egyes elemeinek felhasználása a vezetőképzésben 439
Lehota J.: Az élelmiszer szervezeti piacok magatartásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése 443
Lengyel L. - Tóth L: A gépi juhfejés munkaszervezésének helyzete 447
Lengyel L. - Tóth L: A juhtartás néhány jövedelmezőségi kérdése 451
Liebmann L. - Szűcs L - Vájsz T.: Termelési függvények felhasználási lehetőségei a gyeptermesztés tervezésében 455
Liebmann L. - Törcsvárí Zs. - Molnár A.: Méret és gazdaságosság az állattenyésztésben 459
Magda R. - Puskás A termőföld, mint természeti és gazdasági erőforrás 462
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
V. Agrárökonómiai Tudományos Napok I. (töredék) V. Agrárökonómiai Tudományos Napok I. (töredék) V. Agrárökonómiai Tudományos Napok I. (töredék)

A borító enyhén töredezett.

Állapot:
1.240 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba