A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ady és kora

Szerző
Róla szól

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 572 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-09-0878-6

Tartalom

Életútja Nagyváradig - 1877-19005
Az ősök7
Az Ady család7
Anyai ősök10
Apja12
Anyja14
Formáló tájak, városok, iskolák16
A Szilágyság16
Érmindszent18
Nagykároly - 1888-189223
Zilah - 1892-189626
A város26
Az olvasó gimnazista27
A Wesselényi-kollégium30
Diák-hétköznapok, önképzőköri zsengék33
Az első idál; Zsóka36
Debrecen - 1896-190037
Egy lélek útkeresése37
Temesvár - 1897 ősze39
Ismét Debrecenben - 1898-190039
Vita a "tárcatárgyakról"; Kritika Thúry és Berczik darabjairól: a fordulat írásai42
Ady világirodalmi-filozófiai műveltségének szerepe az átváltásban44
Az életes művészet-eszmény kialakulása50
1899 és debreceni publicisztikája54
"Versek" - 189962
Ady útja az "Új versek"-hez 69
Nagyvárad - 1900-190371
Ady önérzete71
A város72
"Szentlélek lovagja" : a Szabadság és a Nagyváradi Napló munkatársa75
Nagyváradi publicisztikája: gondolkodásának forrásvidéke78
A "Huszadik Század" ojtása80
Liberalizmus és forradalmi demokrácia szétválása86
Patriotizmusa88
A szociológusok szövetségese90
Találkozása a szocializmussal és a szociáldemokráciával 91
Világnézetének hagyományosan magyar és nemesen kozmopolita vonásai94
Bródy Sándor és A Hét írói köre Ady nagyváradi eszmevilága mögött95
A "Még egyszer" - 1903: szimbolizmusának genezise99
Lyrai érzés-tömbök Ady nagyváradi publicisztikájában108
A Léda-szerelem születése115
Az első párizsi út - 1904118
Esztétikai elvek - magánlevélben118
"A Gare de L'Est-en"119
A párizsi publicista. Találkozása a francia szocialistákkal123
A párizsi irodalmi miliő: Baudelaire, Verlaine élménye126
Rodin szobrainak intellektuális hatása: "Le Penseur - Az Élet szobra"127
"Egy párisi hajnalon"; az "Új versek" párizsi darabjai129
A kaotikus polgári művészet130
A Budapesti Napló szerkesztőségében132
Az 1905-ös orosz forradalom hatása Ady gondolkodására és művészetére132
Ady darabontsága 143
Ady társai a Budapesti Naplónál145
A kortársak Ady-portréi148
Ady önarcképe151
A Budapesti Napló157
Ady Magyarországa a darabont-időkben162
"Ismeretlen Korvin-kódex margójára"166
Ady publicisztikája az "Új versek" születésének időszakában166
Az "Új versek" - 1906178
Kritikai fogadtatása178
"A magyar Ugaron" ciklus180
Ihletői: megtalált és vállalt magyar elődei186
"Író a könyvéről": Ady önvallomása az "Új versek"-ről194
A felnövekedett magyar radikalizmus (Jászi Oszkár) hatása az "Új versek"-re195
A másik nagy inspiráló: a francia szimbolisták196
A kritikus Ady képzőművészekről, muzsikusokról és költőkről197
Magyarságának tudatos vállalása199
"Szűz ormok vándora"201
"Léda asszony zsoltárai"203
Megtalált új művészi eszközei: szimbolizmus, szókincse, verselése205
A "vér és arany" ideje207
A második párizsi út - 1906-1907209
"Páris, az én Bakonyom"209
Anatole France bátorító példája210
"La Barre - Dózsa György: a hagyományok értelmének és jelentőségének felismerése211
"Válasz Tóth Bélának" - 1907; Párizsból küldött cikkei212
Bölöni György Ady francia olvasmányairól: a költő irodalmi tájékozottsága213
Párizsból küldött képzőművészeti írásai, Cauguin-élménye216
Rippl-Rónai felfedezése egy párizsi tárlaton218
"Vér és arany"- 1907220
Ady dekadenciája (az ősz-motívum művészei kiaknázása, Halál-, Pénz- és Én-vers)221
"A Léda aranyszobra"225
A magyar Messiások s a Holnap-idézés motívuma228
"Az ős Kaján"231
Esztétikai elvek232
Vallomásai a szimbolistákról232
Kritikája Kosztolányi "Négy fal között"-jéről234
Ady a Nyugatban - 1908-1914 237
"Csaba új népe"239
A Nyugat indulása239
A megújuló magyar szellem (Bartók, Kodály, Rippl-Rónai, Kernstok és mások jelentkezése a Nyugat iróival egy időben)242
Viták a Nyugat és az új irodalom körül244
Ady a Nyugatban252
"Hunn, új legenda": vita Hatvany Lajossal254
Kritikák kortársairól256
Ady és Móricz Zsigmond257
A Nyugat-korszak Adyjának élete, mindennapjai258
"A Minden titkok versei": az Ady mű rendje262
Forradalmas világnézet - forradalmas líra264
A polgári demokratikus forradalmár Ady264
Forradalmi verseinek témai: a hagyomány, a népi élet, a proletársors265
Ady és a munkásosztály268
"Az új kísérlet": a szocializmus Ady gondolatvilágában270
Tisza István273
Ady a Világnál274
"A robbanó ország"275
1912. május 23. A "Szent Lélek karavánja" ciklus versei276
A "magyar Ugaron" s a "magyar Messiások" témája 1908-1914 között286
"A téli Magyarország" ciklus, "a magyar jakobinus dala" s az erre visszhangzó versek286
Én-versek288
"A muszáj-Herkules" ciklus288
"Két meggyőződésű emberek"289
"A Nincsen himnusza"291
"A civódó magyar"292
"A Magunk szerelme"; Németh László Ady magányosságáról292
A modern líra magányosság-érzelmének háttere és művészi megvalósulásának formái (Lukács György magyarázata Ady magányáról)293
Együtt a radikálisokkal; Jászi Oszkár Ady-portréja294
A "Ki látott engem?" mint a korabeli magyar intellektuel-lelkiállapot hű tükre294
"Jászi Oszkár könyve" : Ady és Jászi Oszkár298
A magyar progresszió; Ady és a radikálisok299
Jászi Oszkár vallomása a "Ki látott engem?" megjelenésekor Ady pályájáról és költői helyéről300
"Várnak a táborzók"305
Ady írása Károlyi Mihály tervezett szentpétervári útjáról305
Kuruc-versek307
Ady és a régi magyarság307
A kuruc-versek megszólalása310
"Két kuruc beszélget": a szegénylegény-ének312
"Esze Tamás komája"314
"Az halottas ünnep"315
"Elhanyagolt, véres szívünk" - 1914316
Ady és a magyar irodalmi múlt317
Werbőczi népe: a dzsentri-süllyedés élménye317
"Petőfi nem alkuszik"318
Arany, Mikszáth, Jókai reális látása és megítélése320
Ady közeledése a múlt századi nagy liberális nemzedékhez (Eötvös, Széchenyi, Gyulai)322
Irodalomszemlélete324
Istenes versek325
"Ádám, hol vagy?": találkozása Istennel325
A harcaiban segítő Isten326
Forradalmi Isten-versei327
A nagy Ady-érzelmek összegeződése az Isten-versekben330
Istenes és proletárversek együtt az "Illés szekerén"-ben332
Ady biblikus lírai ihlete334
"Az Isten az irodalomban" - 1910336
"Új vallásalapítók": Az Isten-probléma Ady publicisztikájában 339
"A Sion-hely alatt": Ady istenes lírájának intellektualizmusa341
Szerelmi líra342
"Léda ajkai között"342
"Halálvirág: a csók": a szerelmi líra másik vonulata345
Ady szerelmi lírája és "A Kékszakállú herceg vára" (Ady-Balázs Béla-Bartók)348
Kései Léda-versek348
"Elbocsátó, szép üzenet - 1912"352
Balogh Edgár igaz magyarázata Ady szerelmi lírájáról353
A Léda-szerelem művészi értelme355
"Ifjú karok kikötőjében"356
Ady lírájának egyetemessége358
Ady gondolati költészete (élethimnuszos versek)360
Ady dekadenciája e versek tükrében365
Gondolati lírájának reprezentatív darabjai369
Intellektuális gazdasága, monumentalitása377
Nemesen humanista szocialista krédája: "A nagyranőtt Krisztusok"377
Ady verse és Vajda János filozófikus költészete378
Novellái382
Ady magyarázatai novelláiról382
Tematikai változatosság383
A kortárs magyar valóság ábrázolása383
Szubjektív színezetű önvallomásai ("Mihályi Rozália csókja") 384
Emberlátása385
"Apró, véres balladák": a poentírozott, dramatizált művészi forma386
Kísérletei a tárcanovella-műfajban387
Lírájának kulcsszavai novellában388
"A megnőtt élet"389
Humanizmusának felnövése a világháború ember- és eszmepróbáló idején391
"A halottak élén" költője391
Küzdelme lírája megújításáért392
"Emlékezés egy nyár-éjszakára"392
"Tegnapi tegnap siratása"396
Háborús költészetének fő motívumai399
Individualizmusának értelmezése403
Írói és emberi léte a háború alatt407
Németh László sorai "A halottak élén" Adyjáról415
"A halottak élén" motívuma415
"A mesebeli János": vita Ignotusszal418
"Krónikás ének 1918-ból"421
"Ember az embertelenségben"422
"Menekülés az Úrhoz": a háborús Isten-versek424
"A szamaras ember": Jézus alakja Ady lírájában427
"Mag hó alatt": jövőt idéző hangok429
"Az eltévedt lovas": a magyar Ugaron s a Messiások témája "A halottak élén"-ben433
Csinszka-szerelem, "Csinszka-versek"437
"Elégedetlen ifjú panasza" - 1918442
Schöplin és Révai "A halottak élén"-ről446
Ady az októberi forradalmom hónapjaiban448
Halála451
Művészi eszközei453
Szimbolizmusa455
Költői nyelve464
Verstana468
Ady lírai önarcképe475
"A poéta élete"477
Fejezetek utókorából491
Az Ady-mű sugallta irodalmi kezdeményezések493
Az Ady-viták496
Az igazi Ady-portré kialakulása499
Földessy Gyula Ady-képe501
Hatvany Lajos Ady-írásai505
Bölöni György514
Lukács György és Révai József Ady-portréi521
Utószó527
Jegyzetek532

Varga József

Varga József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Varga József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ady és kora Ady és kora

A védőborító kissé kopott.

Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba