Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Élelmezési ipar 1970-1971. január-december

A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület központi lapja/XXIV-XXV. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1970. év 1. szám
Köves János 1
Dimény Imre: Az élelmiszeripar helyzete és szerepe az élelmiszeriparban 2
Lásztity Radomir, Nedelkovits János és Varga József: A búzaliszt összetett fehérjéi és technológiai jelentőségük .. .. 14
Berend Richárd: Automatizált gyártó vonalak és berendezések
az élelmiszeriparban (I. rész) 19
Balthazár Imre és Kovács Géza: A termelékenység tényezők
szerinti vizsgálata többtényezős korrelációszámítással az
élelmiszeripar néhány jelentős üzemében 25
Élelmiszeripar Tanácskozás 30
12. Nemzetközi Szimpózium 30
Lugosi Jenő: Élelmiszeripari gépszemle 31
Gál István: Szemelvények a külföldi szakirodalomból .. .. 32
Egyesületi hírek
Az ÉLELMEZÉSI IPAR kerekasztal-konferenciája .. ..
A Marketing Munkacsoport megalakulása
Az Élelmezési Ipar e számának szerzői

2. szám
Berend Richárd: Automatizált gyártó vonalak és berendezések
az élelmiszeriparban (II. rész) 33
Kapás László: Az állattenyésztés és a hústermelés fejlesztése .. 37
Wlodzimierz Kaminski (Varsó): A mezőgazdasági piac és az élelmiszergazdaság térbeli elhelyezésének problémái (I. rész) .. 40
Kunos Ignác: A fém csomagolóeszközök fejlesztésének nemzetközi tendenciái és hazai vonatkozásai az élelmiszeriparban 45
Czegka Miklós: A spórapusztulási sebesség hőfokfüggésének jelentősége és elemzése a sterilezési gyakorlat szempontjából 50
Kozma Lajos: A társulások egyes kérdései az élelmiszergazdaságban 54
Gerely Péter: Műanyag szállítóládák és rekeszek alkalmazásának gazdaságossága az élelmiszergazdaságban 59
Élelmiszeripari gépszemle (Lugosi Jenő) 64
Egyesületi hírek 64
E lapszámunk szerzői

3. szám
Nöhrer Árpád emlékezete 65
Besse Béla: A magyar élelmiszeripar távlati fejlesztési feladatainak egyes kérdései 66
Szilágyi József: A világ- és regionális élelmiszerszabvány programot irányító Codex Alimentarius Bizottság munkájáról 71
Wlodzimierz Kaminski (Varsó): A mezőgazdasági piac és az
élelmiszergazdaság térbeli elhelyezésének problémái (II.
rész) 79
Major József: Adatok az élelmiszerszínezékek pepszingátló hatásához. I. A gátlás típusának tanulmányozása 82
Böröczné, Szabó Margit: A felületelőkészítés szerepe és jelentősége a korrózió elleni védelemben 86
Kutz Vaszilij, Madzsid Bashir Al-Aszvald (Irak) és Aradi Sándorné: Nagy cukortartalmú termékek nedvességtartalmának gyors meghatározása 92
Szemelvények az élelmiszergazdaság nemzetközi szakirodalmából (Gál István) 96
E lapszámunk szerzői 91
Egyesületi hírek. A MÉTE elnöki ülése

4. szám
Prof. Dr. Kurt Taufel emlékezete 97
Telegdy Kováts László: Bioanalitikai módszerek alkalmazása
élelmiszertudományi vizsgálatokban 98
Berndorferné, Kraszner Éva: Vitaminok kémiai, fiziko-kémiai
és mikrobiológiai meghatározásának lehetőségei 106
Törley Dezső: Hisztokémiai vizsgálati módszerek az élelmiszertudományban 111
Endrődi János, Schleicher Imre és Bass Lívia: Élelmiszeripari
vállalatok feladatainak rendszerezése 114
Szalay Gábor: Az élelmiszeripar építési feladatainak új irányai 120
Ábrahám Ferenc: A Fogyasztók Tanácsának közvéleménykutatása a konzerv-, a tej- és a hűtőipar termékeiről 127
Egyesületi hírek .. .119
E lapszámunk szerzői 105

5. szám
Louis de Saint Rat és Didier Bertrand (Párizs): A Mezőgazdasági és Élelmezési Iparok Nemzetközi Bizottsága (C.I.I.A.)
12. Nemzetközi Szimpóziumáról 129
Telegdy Kováts László és Lásztity Radomir: Nagy mennyiségű
adalékanyag hatása tészták reológiai tulajdonságaira 133
Bajnógel József és Valló Tamás: Távlati prognózis a lakosság
élelmiszerfogyasztására 141
Kapás László: Iparszerűség a hús- és tejtermelésben 147
Varga József: Városellátó tejüzemek tervezése 152
Szenes Endréné: Kandidátusi disszertáció (Kárpáti György) 155
Élelmiszer gépészeti szemle (Lugosi Jenő) 157
Szemelvények az élelmiszergazdaság nemzetközi irodalmából
(Gál István) 160

6. szám
Kevei Jánosné: Élelmiszerek C-vitamintartalmának meghatározására szolgáló módszerek kritikai elemzése 161
Rékasi Tibor: Utánőrlés hatása a búzaliszt, ill. fehérjéinek néhány tulajdonságára 168
Balla Ferenc: Élelmiszeripari vanatkozású kérdések a VIII. Nemzetközi Táplálkozási Kongresszuson 174
Sósmezey István: Az ÉLTERV tevékenysége a gazdaságirányítás új rendszerében 180
A. K. Lloyd (Anglia): Automatizálás az italgyártó iparban 184
Varga Konrád: Keveréktakarmányok ömlesztett forgalmazása 189
Könyvismertetés:
Karácsonyi László (szerk.:): Gabona-, liszt-, sütő- és tésztaipari vizsgálati módszerek
Szemelvények az élelmiszergazdaság nemzetközi szakirodalmából (Gál István) 192
Egyesületi hírek
E lapszámunk szerzői 173

7. szám
Lénárt Lajos: Mit vár társadalmunk az élelmiszertermeléstől? 193
Berndorferné, Kraszner Éva: Tokoferolok (E-vitaminok) meghatározásának lehetőségei élelmi anyagokban 198
Szilágyi József: Az élelmiszerek 1969. évi minőségalakulása és
a minőség javítása érdekében tervezett intézkedések .. 205
Arató János: Egy kétlépcsős szállítási feladat a malomiparban 207
Lehoczky Péterné: Szállítási csomagolás 212
Lúgost Jenő: Élelmiszeripari gépszemle 219
Szemelvények az élelmiszergazdaság nemzetközi szakirodalmából (Gál István) 223
Könyvismertetés .. ..
E lapszámunk szerzői

8. szám
Szilágyi József: A minőségvédelem és minőségfejlesztés koncepciója a IV. ötéves tervidőszakban 225
Makay Lászlóné: Marketing az élelmiszergazdaságban .. .. 233
Blazovich Márta: D-vitamin meghatározási módszerek kritikai
értékelése 238
Hargitai Ferenc: Növényvédőszer-maradékok az élelmi anyagokban 244
Lugosti Jenő: Károsak-e az öreg emberek, mint vállalatvezetők? 247
Lugosi Jenő: Élelmiszeripari gépek a Budapesti Nemzetközi
Vásáron (I.) 249
Egyesületi hírek
Tudományos előadássorozat az emulgátorokról 255
Az ALFA-LAVAL-cég ankétja (K.E.) 255
Szemelvények az élelmiszergazdaság nemzetközi irodalmából
(Gál István) .. .. 256
Lapszemle
E lapszámunk szerzői 254

9. szám
Hunkár Béla emlékezete 257
Szeles Károly: Élelmiszeriparunk nemzetközi kapcsolatai .. .. 258
Rados György, Szabó Istvánné és Sellei Kamilló: A gibberellinsav stimuláló hatása az élesztők élettevékenységére és a
gibberellinhatás mechanizmusa 262
Hermann Imre: Zsugorfóliás gyűjtőcsomagolások 266
Vitár Zoltán: Az ergonómia élelmiszeripari alkalmazása, teammunkában 273
Kovács Géza: A döntéselmélet alapfogalmai 277
Lugosi Jenő: Élelmiszeripari gépek a Budapesti Nemzetközi
Vásáron (II.) 284
Egyesületi hírek 283
E lapszámunk szerzői 283

10. szám
Hegedüs Miklós: Az agrárszektor és az élelmiszergazdaság
struktúrájának alakulása a gazdasági fejlődés során .. .. 289
Vajda Ödön: Megnyitó a sárvári élelmiszergazdasági tanácskozáson 295
Bélák Sándor: Élelmiszeripari és mezőgazdasági üzemek közötti
kapcsolatok időszerű kérdései, különös tekintettel a szerződéses termeltetés problémáira (Hozzászólásokkal) .. .. 296
Telegdy Kováts László, Berndorferné Kraszner Éva, Hunyadvári Erzsébet: Adatok hazai termesztésű gabonafélék hatóanyagainak megismeréséhez: I. Egyes őszi búzafajták tokoferol és tokotrienol tartalma 302
Szilágyi József: A KGST tagországok műszaki-tudományos
együttműködésének egy lehetséges újszerű változata .. .. 306
Péter Szabó Éva: A határköltség meghatározásának módszere 311
Lugosi Jenő: Élelmiszeripari gépek a Budapesti Nemzetközi
Vásáron (III.) .. 314
E lapszámunk szerzői 317
P. Kovács István: Zöldségszárítmányok értékesítésének mikrobiológiai problémái 318
Hírek 320
Lapszemle 310

11. szám
Lénárt Lajos: Élelmiszeriparunk 25 éves fejlődése 321
Kardos Ernő: Élelmiszeripari kutatásunk 25 éve 325
Fehér Gyula: Élelmiszergazdaságunk jubileumi seregszemléje 333
Ludvig László: Enzimes keményítőszörp előállítása és a keményítőszörp cukor-eloszlásának vizsgálata 339
Váradi Elek: Közgazdasági szabályozási rendszerek az élelmiszeriparban .. .. 345
Egyesületi hírek 350
Lapszemle .. 350
E lapszámunk szerzői 350

12. szám
Lőrincz József: A vertikális kooperáció anyagi-gazdasági ellátásának kérdései az élelmiszergazdaságban 353
Telegdy Kováts Magda és Hegedűs Mihály: B-vitaminok meghatározására szolgáló mikrobiológiai módszerek kritikai értékelése 358
Besse Béla: A mezőgazdasági nagyüzemek élelmiszerfeldolgozó
tevékenységéről 366
Kiss András: Újszerű hűtőtechnikai igények és megoldások az
élelmiszeriparban 370
Verzár Gyula: A beruházási gazdaságossági számítások új módszere (I. rész) 376
Szemelvények az élelmiszergazdaság nemzetközi szakirodalmából (Gál István) 382
Egyesületi hírek .. 382
E lapszámunk szerzői 381

1971. év 1. szám
Dimény Imre: Újévi köszöntő 1
Gergely István: Élelmiszertermelés és minőségvédelem ..2
Szczesniak Alina Surmacka (USA): Élelmiszerek állaga .. .. 8
Hegedűs Mihály és Telegdy Kováts Magda: Mikrobiológiai vitaminmeghatározások kiértékelési problémái 13
Zackel Erna, Erdélyi Lajosné és Bognár Vidné: Penészgomba
eredetű pektinbontó enzimkészítmények alkalmazása gyümölcslevek előállításánál 16
Bálint Lajos: Fehérjepótló takarmány előállításának lehetősége
a cukoriparban 20
Verzár Gyula: A beruházás gazdaságossági számításának új
módszere (II. rész) .. 22
Almási Elemér: A III. Nemzetközi Élelmiszertudományi és
Technológiai Kongresszus 28
Referátumok tudományos kollokviumi előadásokról 31
Élelmiszeripari gépszemle (Lugosi Jenő) 32
Lapszemle

2. szám
Vas Károly: A magyar élelmiszertudomány eredményei és feladatai (I.) 33
Petróné, Turza Márta: A konzerválószerek rétegkromatográfiás
meghatározásának lehetőségei 39
Kilb Gyula: A konzervipari nyersanyagok objektív átvételének
tapasztalatai 45
Kollár Jenő: Gépfejlesztés az Élelmiszeripari Berendezés- és
Gépgyártó Vállalatnál 49
Gulyás Imre: Az élelmiszeripari vállalatok gazdálkodásának
értékelésével kapcsolatos módszerek és azok továbbfejlesztésének néhány kérdése 56
Lugosi Jenő: Élelmiszeripari gépszemle 59
Lugosi Jenő: Új, nagyhatású fertőtlenítőszer 63
Referátumok a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet által
szervezett tudományos kollokviumokról 64
Lapszemle
E lapszámunk szerzői

3. szám
Vas Károly: A magyar élelmiszertudomány eredményei és feladatai (II) .. 65
Ormay László: Az élelmiszer-bakteriológiai norma néhány
kérdése 74
Ember Gábor: Hűtőházak, hűtőtárolók építési megoldásainak
fejlődése és fejlesztési irányai 79
MÉTE-hírek 85
Kozma Lajos és Karsai Lajosné: Mérnöktovábbképzés az élelmiszeriparban .. . 86
Viszt Erzsébet: Üzemi rekonstrukció hatása a munkaerő-gazdálkodásra 90
Egyesületi hírek 95
Referátumok kollokviumi előadásokról 96
Élelmiszeripari gépszemle (Lugosi Jenő) B/3
E lapszámunk szerzői

4. szám
Varsányi Iván: Kombinált csomagolóanyag boripari és konzervipari termékekhez (I. rész) 97
Gyönös Károly: A tartósítóipari felsőfokú oktatás jelenlegi
helyzetéről 103
Berend Richárd: A mezőgazdaság élelmiszeripari gépei ... .. 106
Tompa Miklós: Értékesítési lehetőségek felmérése piackutatással 113
Vámosné, Vigyázó Lilly: Élelmiszeripari kutatás és szakemberképzés Belgiumban (Úti beszámoló) 116
Veress Éva: Az ultrahang alkalmazásának lehetőségei az élelmiszeriparban .. .. 122
Élelmiszeripari gépszemle (Lugosi Jenő) 124
Mi újság az élelmiszeriparban? (Lugosi Jenő) 127
Dimény Imre miniszter sajtótájékoztatója az élelmiszergazdaság helyzetéről (K. E.)
Egyesületi hírek .. ..

5. szám
Vigh Albert: A cukoripar vízgazdálkodása 129
Ormay László és Szántha János: Az élelmezési ipari fertőtlenítés egészségügyi vonatkozásai 134
Varsányi Iván: Kombinált csomagolóanyagok boripari és konzervipari termékekhez (II.) 141
Szente László: Korszerű tápszergyártási technológiák .. .. 145
Kopcsó István: A marketing-módszerek alkalmazásának lehetőségei az élelmiszeripari vállalatoknál 150
Élelmiszeripari gépszemle (Lugosi Jenő) 155
Biacs Péter: Beszámoló jugoszláviai tanulmányútról 157
Mi újság az élelmiszeriparban? (Lugosi Jenő) 159
Referátumok tudományos kollokviumi előadásokról 162
Egyesületi hírek 154, 163
A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület alapszabálya
(Tervezet) 161
Szemelvények az élelmiszergazdaság nemzetközi szakirodalmából (Gál István) ..

6. szám
Krámer Magda: Karotin és A-vitamin meghatározása élelmiszerekben . ... .. 169
Vámosné, Vigyázó Lilly: Kromatográfiás módszerek alkalmazása az élelmiszertudományban az elmúlt 10 év hazai irodalmának alapján 177
Ambrus Vilmos és Krassó József: Falburkolatmosó berendezés 180
Gerely Péter és Kopanecz György: Az élelmiszeripari állóeszköz-állomány fizikai elhasználódásának és erkölcsi avultságának vizsgálata .. 183
Élelmiszeripari gépszemle (Lugosi Jenő) 189
Örsi Ferenc: Kandidátusi értekezés (Nedelkovits János) .. .. 194
Könyvismertetés (K.E.) 195
Referátumok 196
Mi újság az élelmiszeriparban? 199

7. szám
Erik von Sydow (Svédország): Az élelmiszerminőség műszeres
és érzékszervi vizsgálati módszerei 201
Prof. J. Kuprianoff emlékezete (G. Gy.) 208
Szilágyi József: Az élelmiszerek 1970. évi minőségalakulásának
átfogó elemzése 207
Böröczné, Szabó Margit: A kémiai felület-előkészítő anyagok
és az alapozófestékek szerepe a korrózió ellen védő festékbevonati rendszerek felépítésénél 210
E lapszám szerzői .. .. 215
Bátyai Jenő és Zsigó István: Félüzemi kísérletek a vibrációskonvekciós szárítás alkalmazására 216
Ringbauer Endre és Kovács György: Az 1971. évi Lipcséi Tavaszi Vásár élelmiszergépész szemszögből 221
Referátumok tudományos kollokviumi előadásokról 230
Mi újság az élelmiszeriparban? 232

8. szám
Holló János és Nyeste László: A mikrobiológiai ipar fejlődésének irányai 233
Vajda Ödön: Élelmiszerkémia Kubában 244
Kertész Béla: Zsugorfólia alkalmazása az élelmiszeriparban .. 250
Láng Pál: A rendszerszemléletű munkaszervezés helyzete az
élelmiszeripar néhány iparágában 254
Nagy Emil: Beszámoló a III. Országos Konzervipari Higiéniai
Napokról 258
Mi újság az élelmiszeriparban? (Lugosi Jenő) 263
Élelmiszeripari gépszemle (Lugosi Jenő) 264
Szemelvények az élelmiszergazdaság nemzetközi szakirodalmából (Gál István)
Egyesületi hírek
E lapszám szerzői 249

9. szám
Holló János és Lásztity Radomir: 100 éves a Budapesti Műszaki
Egyetem Vegyészmérnöki Kara 265
Dworschák Ernő: A fehérjék táplálkozási értékét meghatározó
állatkísérletes módszerekről 271
Horváth Lajos, Szirojedov V. I. és Ginzburg A. Sz. (Moszkva):
Vibrációs szárítás az élelmiszeriparban 277
Oláh Imre: Könnyűszerkezetes hűtőház építése Békéscsabán 280
Egyesületi hírek ..282
Arató József: Az önálló külkereskedelmi tevékenység megszervezése és az első év tapasztalatai a gyorsfagyasztott termékek értékesítésében 283
Szilágyi József és Lugosi Jenő: Élelmiszeripari gépek a Budapesti Nemzetközi Vásáron (I. rész) 287
Mi újság az élelmiszeriparban? (Lugosi Jenő) 292
Referátumok .. ..294
Élelmiszeripari gépszemle (Lugosi Jenő) 295
E lapszámunk szerzői 296
Szemelvények az élelmiszergazdaság nemzetközi szakirodalmából (Gál István)

10. szám
Dworschák Ernő, Bogdán Józsefné és Szilli Márta: A fermentációt fokozó adalékanyagok befolyása sütőipari termékek
táplálkozási értékére 297
Szilágyi József: A mezőgazdasági eredetű élelmiszeripari
nyersanyagok főbb fajtái objektív minősítési módszereinek
és átvételi rendszerének kidolgozása a KGST tagországokban 303
Rédei Péter: Vákuum- és védőgázas csomagolás 307
Völgyesi János: Az élelmiszeripar munkaerőellátásának problémái a IV. ötéves tervben 312
Kozma István: Az élelmiszeripari mérnöktovábbképzés
1971/1972. tanévének programja .. .. .. ..317
Egyesületi hírek 320
E lapszámunk szerzői .. 320
Szilágyi József és Lugosi Jenő: Élelmiszeripari gépek a Budapesti Nemzetközi Vásáron (II. rész) .. 321
Mi újság az élelmiszeriparban? ..327
Szemelvények az ipargazdaság nemzetközi szakirodalmából
(Gál István) 328

11. szám
Lőrincz József: Az élelmiszergazdaság fejlesztéének koncepciója
a IV. ötéves tervidőszakban 329
Telegdy Kováts László: 50 év élelmiszerkémia 334
Berndorferné, Kraszner Eva és Telegdy Kováts László: Egyes biokinonok jelentősége és előfordulása élelmiszereinkben 339
Csepregi István: Az élelmiszeripar munkavédelmi helyzete és
feladatai 348
Szilágyi József és Lugosi Jenő: Élelmiszeripari gépek és berendezések a Budapesti Nemzetközi Vásáron (ITT. rész) 352
Mi újság az élelmiszeriparban? (Lugosi Jenő) 357
Egyesületi hírek 351
E lapszámunk szerzői . . 356

12. szám
Farkas József: Újabb ismeretek a baktériumspórák rezisztenciáját okozó strukturális és biokémiai tényezőkről 361
Schubiger G. F. (Svájc): Adalékok felhasználása élelmiszerek
minőségének javítására 367
Örsi Ferenc: Ficinnel puhított húsok tárolhatósága 373
Kiss István: A III. Élelmiszeripari Közgazdasági Konferencia 377
Soós Lajos: Az élelmiszeripari nyersanyagok és termékek szállítási problémái 1970-ben és 1971-ben 381
Bass Lívia és Endrődi János: Az élelmiszeripar szervezetének
fejlődése az államosítástól napjainkig 385
Mi újság az élelmiszeriparban? (Lugosi Jenő) 389
A csehszlovák élelmiszertudomány jubileuma 391
Referátumok 391
E lapszámunk szerzői 392
Szemelvények az élelmiszergazdaság nemzetközi szakirodalmából (Gál István)
Egyesületi hírek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem