A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Egyetem 200 éves fennállásának alkalmából rendezett tudományos ülésszak előadásai

1983. március 8-9./1782-1982

Szerző

Kiadó: Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 407 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7653-59-7
Megjegyzés: 800 példányban kiadott könyv.

Tartalom

Nagy Lajos György: A Vegyészmérnöki Kar múltja és jelene (Megnyitó előadás)5
Nyitrai József: A Vegyészmérnöki Kar oktatási helyzetének ismertetése (Korreferátum)11
Varga József: A Vegyészmérnöki Kar eredményei és feladatai a mérnöktovábbképzés terén (Korreferátum)21
Alkalmazott Kémia Tanszék33
Nagy Lajos György: Az Alkalmazott Kémia Tanszék kutatási tevékenysége35
Általános és Analitikai Kémia Tanszék49
Pungor Ernő: A Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémiai Tanszékének tevékenysége 1970-80 között51
Pungor Ernő:
Tóth Klára:
Fehér Zsófia:
Nagy Géza:
Horvai György:
Hangosné Mahr Magdolna: Áramló oldatos elektroanalitikai méréstechnikák55
Pungor Ernő:
Tóth Klára:
Lindner Ernő: Ionszelektív elektródok: újtípusú, biszkoronaéter alapú kálium ionszelektív elektród fejlesztése61
Bányai Éva:
Gimesi Ottó:
Farkas Attila:
Segesváry Gábor: Radio- és mikroanalitikai kutatások68
Balla József:
Meisel Tibor:
Fekete Jenő:
Müller Tibor: Kromatográfiás és tömegspektrometriás elemzési módszerek alkalmazása71
Cserfalvi Tamás:
Seybold Károly:
Kiss György:
Mosó Imre:
Meisel Tibor: Felszíni vízművek ellenáramú lebegő iszapfelhős derítőinek folyamatműszerezése75
Tóth Gábor:
Szöllősy Áron:
Almásy Attila:
Meisel Tibor: N-tartalmú heterociklusos vegyületek 15N nmr spektroszkópiai vizsgálata80
Paulik Ferenc:
Paulik Jenő: A derivatográfia és újabb eredményei84
Kántor Tibor:
Bezúr László:
Pungor Ernő: Nagyhatékonyságú mintabeviteli módszerek kidolgozása és alkalmazása az optikai atomspektroszkópiában88
Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék93
Lásztity Radomír: A Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék az élelmiszeripar műszaki fejlesztését segítő kutatásai95
Lásztity Radomír:
Békés Ferenc:
Hidvégi Máté:
Huszár Magda:
Merész Péter:
Örsi Ferenc:
Salgó András:
Simonné Sarkadi Lívia:
Smied István:
Varga János:
Zsigmond Attila: Élelmiszer-fehérje kutatás a Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszéken103
Fizikai Kémiai Tanszék115
Varsányi György: A Fizikai Kémia Tanszék tudományos tevékenysége117
Varsányi György:
Billes Ferenc:
Kiss Árpád:
Sztraka Lajos:
Martin András:
Grofcsik András:
Kubinyi Miklós:
Nyulászi László:
Gáti Gyula:
Tóth Antal: Molekulaszerkezeti kutatások120
Oláh Károly:
Billes Ferenc:
Traply Gusztávné:
Ludányi Béla: Termodinamikai kutatások123
Szekrényesy Tamás:
Rácz György:
Koczó Kálmán: Kolloidikai kutatások125
Oláh Károly:
Billes Ferenc:
Soós János:
Fülöp Mihály:
Parlagh Gyula:
Erdős Elemér: Méréstechnikai kutatások127
Kémiai Technológiai Tanszék131
Szebényi Imre: Kémiai Technológia Tanszék tudományos munkássága133
Bárkai János:
Siklós Pál:
Soltész Péter:
Szebényi Imre:
Széchyné Bálint Ágnes:
Tátrai Ferenc: Folyamatos kémiai technológiai rendszerek matematikai modellezése141
Szepesy László:
Lakszner Katalin:
Ackermann László:
Podmaniczky László:
Vida László: Komplex környezeti minták vizsgálata kombinált elválasztástechnikai módszerekkel145
Siklós Pál:
Kálmán János:
Jelinek László:
Szebényi Imre: Ipari szennyvíz aktív szenes tisztítása152
Sütő József:
Klopp Gábor:
Szebényi Imre: Vegyipari véggázok tisztítása adszorpciós recirkuláltató technológiával158
Mezőgazdasági Kémia Technológiai Tanszék163
Fodor Lajos: A Mezőgazdasági Kémia Technológiai Tanszék kutató munkájáról165
Műanyag és Gumiipari Tanszék kutató munkája169
Varga József: A Műanyag és Gumiipari Tanszék kutató munkája171
Hardy Gyula: Polimerizáció és kopolimerizáció folyadékkristályban182
Belina Károly:
Varga József:
Doszlop Sándor:
Bíró Ferencné: Nagyhőállóságú poliimidek193
Doszlop Sándor:
Csizmadia Zoltánné: Poliészterek előállítása és vizsgálata195
Szerves Kémiai Tanszék201
Szántay Csaba: A Szerves Kémiai Tanszék kutatási tevékenysége203
B. Szalai Gizella:
Bertha Ferenc:
Doleschall Gábor:
Fetter József:
Hornyák Gyula:
Huszty Péter:
Lempert Károly:
Simig Gyulla:
Zauer Károly: Nitrogén heterociklusos vegyületek kémiájának kutatása208
Novák Lajos:
Rohály János:
Majoros Béla:
Szántay Csaba: Juvenilhormon analogonok sztereokontrollált szintézise212
Szántay Csaba:
Szabó Lajos:
Kalaus György:
Sápi János: Vinca alkaloidok L-triptofánból kiinduló királis szintézise216
Antus Sándor:
Boross Ferenc:
Farkas Loránd:
Gottsegen Ágnes:
Major Ádám:
V. Mezey Gabriella:
Nógrádi Mihály:
Strelisky János:
Vermes Borbála:
Wolfner András: Oxigén-heterociklusos vegyületek szintézise220
Szerves Kémiai Technológia Tanszék225
Rusznák István: A Szerves Kémiai Technológia Tanszék és MTA Tanszéki Kutatócsoport kutatási beszámolója227
Tőke László:
Fogassy Elemér:
Ács Mária:
Faigl Ferenc:
Bencsik Péter:
Szeghy Lajos:
Petneházy Imre:
Szakál Gyöngyi: Optikailag aktív vegyületek előállítása. Vizsgálatok a karbénkémia területén. Vizsgálatok a szerves foszforvegyületek kémiája területén232
Békássy Sándor:
Heiszman József:
Tungler Antal:
Petró József: Ipari hidrogénező fémkatalizátorok fejlesztése, minősítése és szerkezetvizsgálata237
Petró József:
Tungler Antal:
Máthé Tibor: Újtípusú katalizátorok és katalitikus reakciók a szerves szintézisekben240
Morgós Jenő:
Sallay Péter:
Farkas László:
Rusznák István: Hidroxialkilezési reakciók vizsgálata244
Trézl Lajos:
Szarvas Tibor:
Volford János:
Rusznák István: Érzékeny radiometrikus módszerek kidolgozása endogén formaldehid szint meghatározására nomál és tumoros eredetű emberi vérben249
Losonczi Béla:
Lengyel Ágnes:
Kovács István:
Rusznák István: Új szinglet oxigén források254
Petró József:
Dusza Zsigmond:
Mallát Tibor:
Máthé Tibor:
Polyánszky Éva: Elektrokémiai módszerek alkalmazása fémkatalizátorok jellemzésére257
Rusznák István:
Csányi Sándor:
Kovács István:
Lengyel Ágnes:
Lepenye György:
Losonczi Béla:
Reicher Johanna:
Szoróka Jenő: Pamutszövetek gyártástechnológiájának fejlesztése261
Tőke László:
Bitter István:
Fenichel László:
Szabó Gábor Tamás:
Ágai Béla:
Pálné Aranyosi Katalin:
Bakó Péter: Koronaéterek és lineáris poliéterek, mint szelektív komplexképzők264
Tőke László:
Bitter István:
Bende Zoltán:
Kárpáti Attiláné:
Pete Béla:
Kádas István:
Kádasné Morvai Valéria: Természetes eredetű, illetve analóg szerkezetű biológiailag aktív vegyületek szintézise268
Rusznák István:
Bertalan György:
Anna Péter:
Marosi György: Poliolefinek tulajdonságainak módosítása szervetlen töltőanyagokkal és adalékokkal272
Szervetlen Kémia Tanszék277
Nagy József: Szilikonok ipari felhasználásával kapcsolatos kutatások279
Réffy József: A BME Szervetlen Kémia Tanszékén folyó anyag- és molekulaszerkezeti kutatások285
Hencsei Pál: Korróziós kutatások és oktatás a BME Szervetlen Kémia Tanszékén290
Liptay György:
Ligethy László:
Brandt-Petrik Edit: Polietilénből készült szigetelőanyagok termoanalitikai vizsgálata294
Vegyészmérnökkari Matematika Tanszék301
Králik Dezső: A vegyészmérnökkari Matematika Tanszék tudományos és oktatói tevékenysége303
Kollárné Hunek Klára:
Thury Éva: Fázisegyensúlyok és egyensúlyi műveletek számítása spline függvényekkel309
Bende Sándor: Számítógépes vegyipari termelésirányítás316
Vegyipari Géptan Tanszék319
Verba Attila: A Vegyipari Géptan Tanszék oktató és kutató munkája321
Mihályi János:
Lukenics Jánosné:
Szabó Mihály: Több fogyasztót egyidejűleg kiszolgáló körvezetékes légáramú szállítórendszerek kifejlesztése323
Kósa Levente: Az aerokinetikus csatorna működésének modellezése325
Mohamed Hamid Embaby:
Verba Attila: Az áramlási veszteség csökkentése a cső belépő szakaszában328
Vegyipari Műveletek Tanszék331
Manczinger József: A Vegyipari Műveletek Tanszék kutatásai333
Manczinger József:
Radnai György:
Kemény Sándor:
Rezessy Gábor:
Láng Péter:
Chikány Gábor: Desztillációs technológiák kidolgozása336
Bálint Attila:
Deák András:
Havas Géza:
Hunek József:
Sawinsky János:
Simándi Béla: Keverési, extrakciós és reaktor kutatások341
Fonyó Zsolt:
Földes Péter:
Rév Endre:
Tegyey Ágnes: Vegyipari energetika és rendszertechnika346
Békássyné Molnár Erika:
Borus Andor:
Földes Péter:
Hajdú Hajnalka:
Korda Béla:
Mizsey Péter: Tányéros kolonnák statikus és dinamikus viselkedése349
Fizikai Intézet Vegyészmérnöki Fizika Osztály355
Láng László: Tudományos munka a Fizikai Intézet Vegyészmérnöki Fizika Osztályán357
Láng László:
Böröcz Szilárd:
Sobor Zoltán: Abszorpciós és reflexiós spektroszkópiai vizsgálatok360
Verhás József: Irreverzibilis termodinamikai kutatások a Budapesti Műszaki Egyetemen365
Noszticzius Zoltán:
Farkas Henrik:
Mudri István:
Eszterle Matild: Transzportfolyamatok kísérleti fizikája369
Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék373
Szabó Gábor Csaba: Az Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék kutatómunkája a vegyipar, a könnyűipar és az élelmiszeripar területén375
Kindler József:
Szabó Gábor Csaba:
Bürchner Istvánné:
Kádár Katalin:
Kövesi János: A korszerű döntési eljárások elméletével és gyakorlatával, valamint néhány szervezési módszerrel kapcsolatos kutatások az Ipari Üzemgazdaságtan tanszéken378
Bürchner Istvánné:
Kádár Katalin:
Kövesi János:
Szabó Gábor Csaba: Komplex minőségszabályozási és megbízhatóságelméleti kutatások az Ipari Üzemgazdaságtan Tanszéken383
Tanreaktor387
Keömley Gábor: A BME Tanreaktora radiokémiai oktatási és kutatási tevékenysége389
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem