864.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Néprajzi látóhatár 1999/1-4.

A Györffy István Néprajzi Egyesület folyóirata - VIII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Kocsis Károly: A délvidéki magyarság etnikai földrajza 1
Penavin Olga:A szlavóniai sziget-magyarság jelene 37
Lábadi Károly: A Drávaszög és magyarságának néprajzi kutatása 39
Göncz László: Néprajzi értékek, kutatások és tervek a Muravidéken 53
Kerecsényi Edit: A lendvai néprajzi gyűjteményről és a gyűjtőutak eredményeiről 61
Gráfik Imre: Új állam - új lehetőség? Horvátország és a magyar nemzeti kisebbség 75
Bárth János: Csantavér újranépesedése 85
Beszédes Valéria: A ludasi templom építése 123
Kovács Endre: A Szlavón-Hegyhát magyarsága 131
Deáky Zita: A bánáti posláz (malária) a XIX. század közepén 147
Paládi-Kovács Attila: Egy Karas menti magyar falu külső kapcsolatrendszere 163
Molnár Ambrus: Fejezetek u horvátországi magyar reformátusság népi vallásosságából 191
Felhősné Csiszár Sarolta: A „megterített asztal". Úrasztali terítők a horvátországi református templomokban 219
P. Szalay Emőke: Úrasztali edények a horvátországi református gyülekezetekben 237
Küllős Imre: Ónedények a horvátországi református gyülekezetekben 247
Molnár Ambrus: Helytörténeti és néprajzi gyűjtemények, népművészeti alkotások mai helyzete 255
Tripolsky Géza: Fejezetek a zentai múzeum történetéből 263
Bodor Anikó: A Kájoni kódex két táncának rokonai a magyar és a szerb népzenében 271
Jung Károly: Királyválasztás feldobott koronával (A horvát szájhagyomány Mátyás királyának alakjához) 279
Lőkös István: Népiség és műköltészet (Krleza Kerempuh-balladái és a kaj nyelvi hagyomány) 307
Kónya Sándor: Egy szerb dallam magyar és keverékszövegű változatai 319
Nagy Abonyi Ágnes: A karácsonyi vacsora (Magyar és délszláv párhuzamok zentai példáin) 329
Pejin Attila: Zsidók és nem zsidók közötti kölcsönhalások Zentán és környékén (1918-1941) 345
Halász Albert: A jeles napok szokásainak kutatástörténete Muravidéken 357
Voigt Vilmos: Mit tudunk a jugoszláviai magyar mesekincsről? 367
Raffai Judit: Kísérlet a mesemondás nem-verbális jeleinek leírására 377
Pénovátz Antal: Angyal Bandi: két szomszédos falu. Moravica és Pacsér szájhagyományában 397
Lábadiné Kedves Klára: Gyermekek és fiatalok társasági alkalmai a Drávaszögben 403
Töröcsik István: „Aztán elsőbben sötétség lesz..." Világvége jövendölések Radamoson 415
Katóm Imre: Négyszáz drávaszögi tájszó ormánsági és szlavóniai rokonsága 425
Varga József: Néhány hetési dialektológiai, nyelvhasználati sajátosság 431
Zelliger Erzsébet: Nyelvjárás és nyelvhasználat Velika Piszanicán 439
Silling István: Feljegyzések a vajdasági szőlőtermesztés múltjából és a szőlőskertek
Védőszentjeinek tiszteletéről 447
Klamár Zoltán: Adalékok Kanizsa-vidékének történeti szőlőskertjeiről 457
Mód László - Simon András: A hajtástól az újborig (A szőlő és a bor ünnepei Lendva-vidékén) 467
Papp Árpád: "Hitel nincs!" A XIX. századi szabadkai kocsmák statisztikai vizsgálata 493
Balla Ferenc. A népi táplálkozás interetnikus kapcsolatai Bezdánban 517
Raj Rozália - Nagy István: A bajnoki magyarság viseletéről 525
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem