798.355

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hungarológiai napok

Szombathely 1986. január 27-28.

Előszó

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 1986. január 27-28-án megrendezett HUNGAROLÓGIAI NAPOK előadásainak és korreferátumainak teljes anyagát - változtatás nélkül - bocsátjuk az... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ 3
A TANÁCSKOZÁS MEGNYITÁSA 7
Szalay László főigazgató, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola részéről 8
Rátkai Ferenc miniszterhelyettes, a Művelődési Minisztérium részéről 12
A PLENÁRIS ÜLÉS 15
Imre Samu: Gondolatok a burgenlandi magyarságkutatásról 15
Szabó Géza: Anyanyelv és nyelvcsere a nyugati magyar nyelvszigeteken 26
A HUNGAROLÓGIAI KAPCSOLATOK SZEKCIÓ 33
Szalay László: A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola nemzetközi kapcsolatai a hungarológiai tevékenység szolgálatában 34
Varga József: A magyar nyelv tanítása Szlovéniában 41
Elizabeta Bernjak: A Szlovén Tanszék szerepe a hallgatók kétnyelvű oktatásra való felkészítésében 45
Szeberényi Lajos: A burgenlandi magyarság helyzete 60
Galambos Ferenc. A magyar nyelv és kultúra Burgenlandban 67
Lázár Oszkár: A svédországi hungarológia múltja, jelene és perspektívái 77
Eva Umensten: A svédországi magyar anyanyelvi tanárképzés változásai, a magyar anyanyelvi tanártovábbképzés 82
Malek József: Hungarológiai tevékenység a stockholmi főiskolán 85
Gaál Károly: A burgenlandi magyarság körében végzett néprajzi kutatásaim 89
Fogarassy László: Az 1921. évi nyugat-magyarországi események Prónai Pál emlékezéseiben 97
Joó Rudolf: Nemzetiségi kultúra - nemzeti együttműködés - tudományos kutatás 107
Győri-Nagy Sándor: A polilogus szakasz csapdái a Kárpát-medencei természetes kétnyelvű egyedfejlődésben 113
Guttmann Miklós: Magyar nemzetiségű egyetemi hallgatók anyanyelv- és magyarságtudata Mariborban 123
Bokor József: Az anyanyelvi nevelés, a nyelvművelés néhány kérdése idegen nyelvű környezetben 128
A NYELVI KULTÚRA SZEKCIÓ 133
Vörös Ottó: Nemzetiségi pedagógusképzés a burgenlandi magyarok
számára Szombathelyen 134
Batki Jenőné: Beszédoktatás 10-14 éves korú gyerekek körében
Burgenlandban (Oberwartban) 139
Benke Éva: „A vers mindnyájunk anyanyelve" 145
Antalné Kolláth Anna: A német nyelv hatásának jelentkezése a
magyar nyelvhasználat egyes szintjein 147
Molnár Zoltán: Magyartanítás a burgenlandi fiatalok tanfolyamán Szombathelyen 155
Molnár Zoltán: Élő nyelvi megfigyelések Felsőőr vidékén 161
Radics Éva: Néhány gondolat a burgenlandi magyarokról 166
A NÉPRAJZI SZEKCIÓ 170
Morvay Péter: Egy kiaknázatlan helytörténeti forrás: a II. József-féle országos kataszteri földmérés 171
Madar Ilona: Adatok a felsőőri reformátusok vallásosságához 187
Barsi Ernő: A burgenlandi Őrvidék magyarságának népzenei hagyományai 201
Herényi István: Az Őrség a középkorban 208
Hölvényi György: Kiadványok (életrajzi gyűjtemény, útikönyv) szükségességéről 218
Lukács László: Felső-Őrség népének kapcsolatai a Dunántúllal 223
A TANÁCSKOZÁS ZÁRÓBESZÉDE 231
Szalay László főigazgató, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola részéről 232
Tartalomjegyzék 235
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hungarológiai napok Hungarológiai napok

A borító enyhén megtört.

Állapot:
4.700 ,-Ft
38 pont kapható
Kosárba